Poa pratensis ssp. irrigata    Smågröe


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HUSBY

Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [669660, 152716] ), vägkanter, 2014 (DABS)
STORA SKEDVI

Nyberget (13G 1b , [670614, 150519] ), vägkant tomtmark, mot gräsmark, några m2 , 2008 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Ön, Ryttargården (13G 7b , [673621, 150698] ), frisk äng, 2008 (JWk)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ), vägkant, 2012 (DABS)
GRANGÄRDE

Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444817] ), ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus, 2012 (IPt & JOs)
Österdalarna

GAGNEF

Djurås by,Nybrosjön (13F 2c , [67143, 14641] ), ängsmark nära sjö, 2002 (IPt)
ÅL

Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726552, 1459172] ), ängsmark med bruksväg, 2014 (IPt)
Västerdalarna

NÅS

Söder om Nås (13E 0f , [670288, 142922] ), sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand, 1998 (DABS)
Fjällsocknarna

IDRE

Röskåsen (16C 0b , [685099, 130808] ), fäbodvall, 1996 (DABS)

Dalarnes Flora