Poa pratensis ssp. angustifolia    Smalgröe


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), skogs-och ängsmarker, allmän , 1995 (PDm)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ), vägkant, 2015 (DABS)
HUSBY

Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ), gammal vall, vägkant, 2018 (IPt)
STORA TUNA

Lennheden (13F 2e , [6711880, 1471140] ), sandig skosmark, 2018 (IPt)
VIKA

Vika kyrkby,v.fotbollsplan (13F 2j , [67112, 14950] ), sandig slänt, fl. , 1988 (TLj & LBr)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), vägkant & gräsplan mot lövskog, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ), gles blandskog, spridd , 1996 (HWk)
Österdalarna

GAGNEF

Alten (13F 0a , [6704735, 1451344] ), skogsstig, 2018 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714190, 1462640] ), tomtmark, 2018 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719195, 1459035] ), ängsmark, 2014 (IPt)
500 m SSV Långsjön (13F 4c , [6723960, 1460160] ), skogskant mot grustägt, t.rikligt , 2012 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720278, 1466004] ), vändplan skogsbilväg, 2012 (IPt)
LEKSAND

Skeberg (13E 4j , [6724268, 1448586] ), vägkant, 2018 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ), blandskog, 2014 (IPt)
RÄTTVIK

Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.), (14F 1h , [6758425, 1487174] ), gräsmark, 2014 (Hans Rydberg)
ÄLVDALEN

Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6787135, 1404763] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarv (14E 7b , [67863, 14075] ), torräng, rikligt , 1987 (LBr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ), ängsmark delvis hävdad, 2018 (IPt & SNy)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749910, 1369650] ), ängsmark, 2014 (IPt)

Dalarnes Flora