Poa pratensis ssp. alpigena    Nordgröe


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark,mot skogskant, 2016 (DABS)
HUSBY

Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ), gammal vall, ängsväg, 2018 (IPt)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ), vägkant mot skog, 2014 (DABS)
SÄTER

Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686615, 1496733] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt & SNy & JJa)
STORA TUNA

400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ), skogsbilvägkant,ängsmark, 2013 (IPt)
Lennheden (13F 2e , [6711824, 1471758] ), tallskog, 2017 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ), skogsbilvägkanter, 2012 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ), fritidstomtmark i skogsmiljö, 2018 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713440, 1462330] ), blandskog, t.allmän , 2009 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ), vändplan skogsbilväg, 2014 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718491, 1468267] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720904, 1467949] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721700, 1470530] ), vägkant skogsbilväg, 2018 (IPt)
ÅL

Ål-Kilen, vid elljusspårets start (13F 4b , [6724680, 1459773] ), gräsmark i skogsmiljö, 2015 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ), vägkanter & diken, 2012 (IPt)
SILJANSNÄS

Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.), (13E 7h , [6739738, 1438201] ), vägkant, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
LEKSAND

Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ), vägkant,ängsmark med åstrand, 2016 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ), skogsbilvägkant, 2016 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724450, 1448614] ), vägkant ängsmark, 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ), vägkant/diken skogsbilväg, 2018 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ), ängsmark i blandskog, 2014 (IPt)
Söder Bergsäng vid lider (13F 8c , [67434, 14608] ), nära vägen, grusig mark, litet bestånd , 1991 (MKp)
BODA

400 m V Skedtjärn (14F 2d , [67611, 14686] ), f.d. änge, nu barrskog, rätt rikligt , 2011 (GHa)
Styggforsen (14F 3d , [67656, 14667] ), ~refl~ ,gammelskog på dramatiska kalkklippor. Genomflutet av en å., ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ), ~refl~ ,f.d. fäbod, ,frekvens m.allm. 2008 (GHa)
ORE

Sörboda, Nyåkern (14F 5d , [6776940, 1469230] ), längs brukningsväg, flertal , 2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ), ängsmark, 2013 (IPt)
MORA

Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ), skogsbilvägkanter, 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
VENJAN

Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ), vägslänt, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Skinnarbodsfljoten, blöta delen i N (14E 7c , [6789690, 1412640] ), blötmyr, källa, spridd , 2017 (LBr)
Torrlid åt öster (15E 0c , [6800860, 1412490] ), fäbodvall, sparsam , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Dritränn (15E 6a , [6832610, 1401890] ), myr vid bäck, 2003 (LBr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ), vägkanter planer i blandskog, 2018 (IPt & SNy)
FLODA

Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709209, 1448453] ), skogbilvägkant, 2015 (IPt)
NÅS

Utanhed (13E 0g , [6704308, 1432227] ), gräsplan, 2015 (IPt)
MALUNG

300 m SV Jan Massas (12D 8i , [66923, 13910] ), igenväxande myrteg, (conf. Thomas Karlsson), 1996 (OSt)
LIMA

V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ), skjutbaneområde, 2014 (IPt)
Fjällsocknarna

IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6847980, 1308830] ), 1996 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851380, 1307910] ), rik sluttningsmyr i björkskog, 1996 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ), ~refl~r på hygge, 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ), grandäld med källor och liten bäck, sparsam i källor , 2017 (LBr)
Slagetjärnen norr om Nipfjället (16C 5i , [6875770, 1343990] ), källbäck och starrkärr, spridd , 2018 (LBr)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ), fäbodvall och sjöstrand, spridd , 2018 (LBr)
Stora Harundsjön, utloppet från Småsjöarna (16C 6j , [6882410, 1346860] ), bäckstränder, spridd , 2018 (LBr)

Dalarnes Flora