Poa palustris    Sengröe


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), stränder,diken, spridd, (11 lokaler(, mest i socknens södra del , 1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ), vägkant - åstrand, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ), Vändplan med vägkanter och skogsmark, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Grönvallen vid väg 70 (artp.), (12G 4d , [6674218, 1517548] ), 2013 (Hans Rydberg)
Väg 70 mitt emellan Avesta och Hedemora (artp.), (12G 5c , [6676725, 1514746] ), gräskant utanför rastplats vid vägen, omgiven av skog. frisk eller nästan torr mark, noterad , 2015 (Ola Löfgren)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
HEDEMORA

Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ), ängsväg, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ), gräsmark vid tjärn, 2013 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701717, 1508520] ), vägkant, 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ), vägkant, sjöstrand, 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706227, 1512755] ), igenväxande mark mot å, 2017 (IPt)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ), strand och vägkant, spridd , 2020 (LBr)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ), ängsmark mot järnvägsområde, 2009 (IPt)
SÄTER

Slätberget (artp.), (12F 6i , [6680782, 1494941] ), frisk gräsmark med gran igenväxande f.d. odlingsmark i granskog, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ), sjöstrand med omgivning, 2015 (IPt & SNy)
Mossby (12F 9h , [6695010, 1489480] ), vägdike, 2011 (DABS)
Sörbo - Mora (12F 9h , [6697690, 1487100] ), vägdike, 2011 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ), vägkant, älvstrand, 2015 (IPt & SNy)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
SILVBERG

Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Vid byn Fallet (12F 7e , [6686328, 1471810] ), fuktigt dike vid betesmark, 2020 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ), vägkanter, kulturmark, 2013 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ), skogsbilvägkanter,vändplan, 2015 (IPt & SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ), vägkanter o kulturmiljöer i byn, 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693802, 1483478] ), strand mot sjön Grängen, 2020 (SNy)
Magnilbo (12F 8h , [6691421, 1488283] ), vägkanter, 2014 (SNy)
STORA TUNA

Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ), vändplan skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ), vägkanter, 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ), gammal vändplan efter skogsbilväg, 2011 (JOs)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ), liten myr, 2011 (JOs)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ), vägkant, 2019 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ), vägkanter och åstränder, 2014 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ), vägkanter längs byvägen, 2014 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474338] ), åkerkanter, 2019 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ), våtmark och omgivande kulturmark, 2013 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ), strandområde och vatten, 2012 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ), strandområden, 2019 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ), längs väg, 2020 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ), strandkant, 2018 (SNy)
Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ), sandtäkten, 2014 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ), bäck och strandbrink, 2015 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Norr Forshuvud (13F 2f , [6713791, 1478736] ), älvstrand, 2020 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714310, 1476735] ), längs åkerväg, 2013 (SNy)
Norr Övre Valsan (13F 4e , [6723611, 1473369] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Vid gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ), vägkanter, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ), kulturmarker, sjö och älvstrand, 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ), byväg och sjöstrand, 2012 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705479, 1488341] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Storsund (13F 2h , [6710255, 1488691] ), sjöstrand, 2018 (SNy)
VIKA

Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ), jvgområde, 2009 (IPt)
ASPEBODA

Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ), vägkanter och bäckravin, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6714060, 1490605] ), grässlänt mot sjö, 2016 (IPt)
Z-krog (13F 3j , [67191, 14952] ), ~refl~ ,torr ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2001 (JJa & BCa)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.), (13F 4j , [6721774, 1496888] ), vägkant mot gammal vall och hygge, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ), gräsmark runt gamla ekonomibyggnader, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ), åkant, 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727338, 1486576] ), vägdike, 2013 (IPt)
SUNDBORN

Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
SVÄRDSJÖ

Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ), fuktig skog, stig. dike, 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Liljansnäs NV delen (artp.), (13G 6a , [6732205, 1504869] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ), vägkanter och kulturmarker i bymiljön, 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ), dammkant, 2015 (DABS)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.), (13G 6b , [6732760, 1506760] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken, källa strax norr om (artp.), (13G 6b , [6732780, 1506733] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön, Ryttargården (13G 7b , [6736180, 1506970] ), fuktig äng, 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ), vägkant/diken, rikligt , 2017 (IPt & SNy)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ), dammkant, 2013 (DABS)
ENVIKEN

Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ), sjö/strand/ myr, 2018 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6662075, 1469455] ), vägslänt, 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

N om Hammarby (12F 3b , [66683, 14598] ), ~refl~ ,vägkant med skärningar, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Sörvik (12F 5c , [66794, 14645] ), ~refl~ ,alkärr, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ), skogsbilvägkant/diken, 2016 (IPt)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ), ~refl~ ,ängar vid fäbod, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677219, 1451514] ), skogsmark/ vägkanter, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ), sågverksområde, rikligt , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ), ängsmark/ladugårdsbacke, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar (12F 7a , [6685774, 1453661] ), upplagsplats,vägkant, 2019 (IPt & SNy)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ), skogsvägsdike mot myr, 2011 (JOs)
Österdalarna

GAGNEF

Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ), bangårdsområde, 2015 (IPt)
N om Balltjärn (13F 1a , [6709036, 1454229] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Vägskäl nära sjön Bästen östra spets (13F 1c , [6706776, 1464326] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt)
Nordanholen (13F 2a , [6710170, 1453560] ), gårdstun, 2019 (IPt)
Atlasruta (13F 2b ), ,frekvens ej bedömd 1993 (ÖSp)
Björka (13F 2b , [67134, 14599] ), nära älven, 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713230, 1462080] ), f.d.grustag, rikligt , 2009 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713460, 1463100] ), vägkanter o diken, rikligt , 2009 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ), ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714111, 1467812] ), vägdike, 2011 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ), ängsmark inom tomtmark i dike, 2018 (IPt)
Västerfors nära flottbron (13F 3b , [6719766, 1457111] ), strand, 2014 (IPt)
Djurås, ICA parkering (13F 3c , [6715970, 1463330] ), vägkant,dikesslänt, blommar redan 20 juni , 2018 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718346, 1462996] ), schaktmassor, 2011 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721574, 1458630] ), våt sänka i åkermark, 2012 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722213, 1458412] ), åkervägkant, 2016 (IPt)
Lassen (13F 4b , [6722869, 1459720] ), sjöstrand, 2020 (IPt)
Moje (13F 4c , [6720455, 1460757] ), sjöstrand / ängsmark, 2020 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ), vändplan skogsbilväg, 2018 (IPt)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723419, 1457761] ), älvstrand, 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726358, 1459069] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Sunknäs (13F 5c , [6729806, 1462744] ), strand, 2019 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727153, 1467049] ), å / strand, 2020 (IPt)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ), vägkant, 2019 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
BJURSÅS

Tidstrandsfabrikens östra ände (13F 6e , [67328, 14722] ), ~refl~ ,solig sandig mark, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ), ängsmark, 2014 (JJa)
Slogfallet (13F 7g , [67392, 14807] ), ~refl~ ,våt ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
SILJANSNÄS

Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ), fäbodvall, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6734221, 1435762] ), vägkant, grustag, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ), vägkant , ängsmark mot å, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ), gammal skogsväg, 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ), parkering, jordhög, vägkant,dike, 2017 (JMa & UGu)
LEKSAND

Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ), vägkant/diken skogsbilväg, 2018 (IPt)
Femningsberget (13E 8h , [6741737, 1436216] ), kogsbilvägkant, myr, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ), vägdike, ängsmark med å, 2015 (IPt)
Karlsarvet, Sundets båtplats (13F 6a , [6733498, 1454833] ), strankant, 2020 (Kicki Marcus)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ), ängsmark/strand, 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ), ängsmark i blandskog, 2014 (IPt)
Ö. Rönnäs, Vånnvara (13F 6c , [6732705, 1464450] ), skogsbilväg / blandskog, 2020 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ), ängsmark/strand, 2017 (IPt & SNy)
Limhagen. industriområde (13F 7b , [6736657, 1456283] ), ruderatmark, 2020 (Kicki Marcus)
Krökbacken - Vargnäs (13F 7b , [6738122, 1457568] ), vägkant mot skog och åker, 2019 (IPt)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ), igenväxt tomt, 2011 (JJa & IPt)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ), ängsmark,strandnära, 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8b ), fuktiga ställen, allmän , 1986 (MKp)
Atlasruta (13F 8c ), fuktiga ställen, allmän , 1986 (MKp)
RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Nyheden (artp.), (14F 0c , [6752930, 1462592] ), skogsdunge, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Råberget Motorbanan (artp.), (14F 0d , [6751867, 1467513] ), skogsbryn, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Amtjärnen (artp.), (14F 1c , [6758157, 1460735] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
BODA

Rönningen (14F 2d , [6761330, 1467530] ), bäckravin, enstaka , 2012 (GHa)
Mödalsån (14F 3d , [6769270, 1466240] ), ~refl~ ,strandsnår, enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [6771470, 1466200] ), insnärjd i svart vinbärsbuske, enstaka , 2010 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ), ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Ockerheden (14F 4e , [67737, 14708] ), ~refl~ ,sandtag, enstaka ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ), grässvål, enstaka , 2007 (GHa)
ORE

Fjäckan (artp.), (14F 5c , [6778442, 1463401] ), ravin, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn, Brändan (14F 5d , [67763, 14674] ), gles kalktallskog, enstaka , 2013 (GHa)
Andån (14F 5d , [6778520, 1465460] ), sumpig strandskog, enstaka , 2013 (GHa)
Dalbyn Vikbäcken/Rv301 (artp.), (14F 5d , [6778754, 1465111] ), sumpig skog vid f.d. branddamm, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Kattkvarn (14F 5d , [67794, 14661] ), strandsnår, enstaka , 2013 (GHa)
Dalbyn, Vikbäcken," Malmvägen" (14F 5d , [67798, 14651] ), strandsnår, enstaka , 2014 (GHa)
Norrboda Gammelstad (artp.), (14F 5e , [6777977, 1470107] ), skogsbryn, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Vikbäckens mynning (artp.), (14F 6d , [6780261, 1465243] ), skogsdunge, 15 , 2020 (Gunnar Hagelin)
F.d. Dinosarieparken (artp.), (14F 6d , [6784179, 1467343] ), övergiven parkeringsplats, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Sägdammen (artp.), (14F 7c , [6785427, 1461379] ), kanten av damm, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalfors hyttområdet (artp.), (14F 7f , [6788513, 1478553] ), runt plats för valborgsbål, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ), fuktigt parti av täkten i f.d. fäbod, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
SOLLERÖ

Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
MORA

Siljansfors försökspark , ca 200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753340, 1422500] ), ängsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , vid kanalen från Lavasdammen till Nybruket (14E 0e , [6753720, 1422320] ), 1982 (Göran Thor)
Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Väg 70 c 1 km VNV Garsås (artp.), (14E 1j , [6756960, 1446114] ), vid p-plats längs vägen, omgiven av skog. frisk mark, noterad , 2015 (Ola Löfgren)
Sötan (14E 3i , [6765418, 1442994] ), vägkanter inom fäbodvallen, 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769188, 1446205] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
VENJAN

Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ), ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna, sandstensbrottets södra del (artp.), (14D 5g , [6776610, 1381662] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.), (14D 5h , [6775200, 1385499] ), åstrandzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dyån, vid vägkorset S om Braås (artp.), (14D 5i , [6775465, 1393562] ), övrsilningsmark, skogsbäck, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Evertsbergs kapell (artp.), (14E 6a , [6781211, 1401079] ), torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [6786440, 1407520] ), älvslänt och vändplan, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ), våt gräsmark intill sjö, 2009 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6659118, 1424803] ), vägkant, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals gamla järnvägsbank (artp.), (12E 1f , [6659023, 1428730] ), järnvägsbank, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6668090, 1423390] ), ruderat, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670113, 1420376] ), bebyggelse park, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindåsen (artp.), (12E 5d , [6679096, 1418980] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Frösaråsen (artp.), (12E 5f , [6679014, 1426215] ), betesmark, vägkant, dike, noterad , 2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ), vägkant blandskog, 2016 (DABS)
FLODA

Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ), ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ), ängsmark i skog, 2013 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705437, 1438528] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ), spårområde, 2013 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708240, 1446683] ), vägdike, 2020 (IPt)
Näbbäcksholen i Floda, vid badplatsen (13E 1j , [6708400, 1447410] ), älvstrand, spridd , 2009 (LBr)
Sälje (13E 1j , [6709017, 1447662] ), vägkant, 2015 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ), betesmark med omgivning och genomfluen å, 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ), vägkant/ ängsmark mot strand, 2018 (IPt)
NÅS

Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ), vägkant, 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ), sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand, 1998 (DABS)
Heden (13E 1f , [6706260, 1426904] ), ängsmark runt gammalt industrområde, 2016 (IPt)
JÄRNA

Andersfors (artp.), (12E 9b , [6699144, 1408841] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ), sjöstrand, 2009 (DABS)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Stora Rutsberget (artp.), (13E 0d , [6704612, 1416841] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ), ~refl~ ,älvstrand, 2009 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ), ~refl~ ,örtrik älvstrand, 2001 (HLe)
Grådan O (artp.), (13E 2e , [6713038, 1423894] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Västgård (13E 2e , [6714724, 1420868] ), ängsmark/ mot vatten, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Snöåbruk (artp.), (13E 2f , [6714397, 1425694] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ), älvstrandskog, 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ), vägkant/diken, 2017 (IPt)
MALUNG

Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ), ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Uggelbo (artp.), (12D 9i , [6697564, 1393233] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ), ~refl~ ,väg och strandkant, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67319, 13849] ), ~refl~ ,gles strandskog vid älven och bäckmynning, ,frekvens m.allm. 2004 (MNo)
Kringelkroken Malung (13D 6h , [67318, 13851] ), älvstrand, 2014 (MNo)
Öje (13D 8i , [67447, 13937] ), ~refl~ ,vägkanter, ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
LIMA

Heden, älvbron (14D 0d , [6754029, 1369128] ), vägslänt, 2014 (IPt)
TRANSTRAND

Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.), (14D 9b , [6799290, 1358150] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6802024, 1346341] ), vid älvkant., noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ), älvstrand med omgivning, sparsam , 2010 (LBr)
Österdalälvens västsida (artp.), (15D 7d , [6836408, 1367551] ), älvstrandzon, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.), (15D 9b , [6845958, 1356452] ), strandzon och grustag, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), 1992 (DABS)
Särnasjön nära östra brofästet (15D 9c , [6845, 1360] ), strandäng, fåtalig , 1992 (DABS)
IDRE

Idresjön SO Häggesundet (16C 2i , [6861380, 1343100] ), strandkärr, spridd , 2009 (LBr)
Fjätbodarna vid Lillfjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), stranden bland styltstarr, rikligt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora