Poa glauca    Blågröe


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA SKEDVI

Uvberget (13G 3c , [67186, 15106] ), klippavsats, sparsamt , 1986 (LBr)
STORA TUNA

Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ), i reservatet hammare och rasbrant, 2013 (SNy)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Limberget ovan Bockmossen (12F 7d , [66900, 14664] ), östvänt stup nära gamla sorterverket, enstaka , 1988 (SNy)
Österdalarna

LEKSAND

Draggsbergets brant (13E 4h , [6724720, 1439780] ), hyllor i branten, riklig , 1993 (TLj)
ORSA

Ämåns N-sida S om Ljothed (DF-60), (14E 7i , [6788, 1444] ), steniga stränder, 1988 (JEd)
Ämån SO Ljothed n.sandstensbrott (DF 70), (14E 7j , [67886, 14454] ), eroderande moränbrinkar mot ån, fl.o.rikl! , 1987 (JEd)
Storstupet på klipporna (DF-60), (14E 8j , [67905, 14454] ), kanjon-klippväggar, rikl. , 1988 (JEd)
Dyverklitt (15E 1f , [68087, 14279] ), SV-exp.klippbrant (m. bergglim), rikl! , 1987 (JEd & LBr)
Gällsjöberget (15E 6f , [68318, 14280] ), sydstup, några tuvor , 1987 (LBr)
SOLLERÖ

Trollkyrka norra (artp.), (13E 8d , [67433, 14176] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
MORA

Leksberget (artp.), (14E 1e , [67555, 14236] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Siljansfors försökspark , Leksbergets sydbrant (14E 1e , [67558, 14233] ), klipphyllor, 1982 (Göran Thor)
Grönsberg (artp.), (14E 5e , [67771, 14221] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Dyverdalen (15E 2d , [6810, 1415] ), klippvägg, några ex , 1986 (BOr)
Härkämäck (15E 2d , [68106, 14166] ), sydväxtberg, 1996 (BOr & PJn)
Dyverdalen (artp.), (15E 2d , [6810847, 1418588] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Rödklitt vid Bjönsaberget (14E 7e , [6785428, 1421048] ), bergbrant, 2009 (BOr)
Hykieberg (artp.), (14E 9c , [6795730, 1413638] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ), sydbrant, 2006 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ), sydväxtberg, 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Hartjärnsberget (artp.), (14D 4i , [6771113, 1391577] ), 1989 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Garberget (14E 5d , [6778, 1418] ), bergbrant,sydvänd och torr, 1981 (SSv)
Galenskär i Garberget (14E 5d , [67780, 14180] ), sydberg, klipphyllor, enstaka , 1985 (LBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ), bergsfoten, 2015 (JJa)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ), nedom branterna , 1999 (TLj)
Uvskär (14E 9c , [6795870, 1410670] ), sydväxtberg, i bergsroten, spridd , 2017 (LBr)
Tjytjysblik SO-sluttning (15D 4j , [68217, 13970] ), blockmark o stup i sydläge, 2003 (LBr)
Mossibäckfallet (artp.), (15D 5i , [6828186, 1394554] ), noterad , 2003 (Bo Norell)
Sugnet (15E 5a , [6825190, 1402280] ), enst.tuvor , 1999 (TLj)
HAMRA

Noppikoski, nedströms bron (15E 4j , [68203, 14493] ), berghällar mot älven,sydexponerade, t.riklig , 1986 (PSt)
Ahomäki (15E 7i , [68368, 14449] ), lodbrant, 1982 (PSt)
Västerdalarna

JÄRNA

Näsbergets SV-sluttning (13E 3c , [6717988, 1413897] ), ~refl~ ,bergbrant, enstaka ,frekvens m.allm. , 1989 (HLe)
Fisklösberget (artp.), (13E 5d , [6726628, 1417749] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
~600 m V Ormittjärn (13E 5e , [67271, 14214] ), bergbrant, sparsamt , 1991 (HLe & ULe)
MALUNG

Öjsberget (13D 8i , [6740120, 1391470] ), rasbrant, rikligt , 2008 (MNo)
Öjsberget (13D 8i , [67403, 13916] ), rasbrant, rikligt , 2008 (BGM)
Gravdalen (13D 9f , [6745340, 1378790] ), bäckravin rasbrant, c:a 20 tuvor , 2008 (MNo)
Gravberget (13D 9f , [6745550, 1378760] ), bäckravin, några , 2008 (BGM)
Sälklitten (14D 0g , [6750220, 1384800] ), bergsbrant, rikligt , 2008 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67512, 13847] ), klippbrant, några tuvor , 2008 (BGM)
LIMA

Fenningberget (14D 3e , [6766450, 1370120] ), diabasbrant, mycket rikligt , 2010 (MNo)
TRANSTRAND

Hamrarna vid Morarna (14D 8d , [6790, 1367] ), riklig , 1989 (DABS)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ), diabasbrant, rikligt utefter hela branten , 2009 (BGM)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 7g ), 1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Njupån, SO Njupeskär (artp.), (15C 7h , [6839818, 1335113] ), klippavsats några meter hög i fjällnära skog, 1991 (MBm)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Blästbäcken nedan vägen (artp.), (15D 5f , [6826950, 1375864] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Blästbäcken (artp.), (15D 5f , [6828138, 1377045] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Näcksjöbergets O-brant (15D 8c , [6841, 1360] ), klippor i branten, rikligt , 1989 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842080, 1364960] ), klippor vid övre fallet, östra sidan, spridd , 2003 (LBr)
Yxningafallen på 2 ställen (16D 2c , [6864, 1360] ), bergbrant vid vattenfall och på stenblock i branten, några tuvor , 1989 (BOr)
Yxningafallen (artp.), (16D 3c , [68660, 13616] ), 2 ställen vid fallet, 1989 (Bengt Oldhammer)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849740, 1308420] ), 1996 (DABS)
Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853840, 1329110] ), klipphyllor och lodväggar, riklig , 2008 (LBr)
Gethammaren (16C 0g , [68501, 13317] ), diabasbrant, solexponerat, mycket rikligt , 1987 (LBr)
Blocktjärnsåsens sydvästbrant (16C 0g , [6850530, 1330140] ), lodväggar och branter, spridd , 2009 (LBr)
Smörtjärnsåsen ,SO-toppen (16C 1h , [68590, 13387] ), klipphyllor i sydstup, t.rikligt , 1995 (DABS)
Smörtjärnåsens sydbrant (16C 1h , [68592, 13380] ), ~refl~ ,torr diabas,lod och blockmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Smörtjärnåsen (NV Smörtjärnen) (16C 1h , [68593, 13380] ), klippspringor i diabasled samt rasmark, t.rikligt , 1995 (DABS)
500 m N Galttjärnen (16C 1h , [68599, 13389] ), klipphyllor, rikligt , 1995 (DABS)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68580, 13438] ), klipphyllor, sparsamt , 1995 (DABS)
Vålåbergets sydbrant (16C 2i , [68623, 13430] ), klipphyllor, riklig , 1995 (DABS)
S.Tranubergets SV-brant (16C 3e , [68652, 13247] ), S-exp.klippstup, rikl! , 1988 (DABS)
Hemmeråsens SV-brant (16C 3i , [6868, 1340] ), sv-klippor, riklig o flerst. , 1990 (DABS)
Gränjåsen , lodvägg i SV (16C 3j , [68679, 13463] ), klippor och rasmark, rikligt' , 1989 (DABS)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), fina naturskogar, särskilt på nord-nordöstra sidan, 1993 (Bengt Oldhammer)
Frönberget (16C 5e , [6877330, 1324100] ), i avsatser, riklig , 1999 (TLj)
Naddens SV-sluttning (16C 5g , [68766, 13315] ), klippor, rikligt , 1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Huskläppen, norr om gårdarna (artp.), (16C 8d , [6890158, 1318058] ), blandmyr med tall örtrik och gräsrika dråg, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Sågbäcken ,ca 800 m V Strömmen (16D 5a , [68788, 13502] ), klipphylla, några tuvor , 1994 (DABS)
Fjätsjöriets brant mot Yttre Fjätsjön (17C 0i , [6903, 1343] ), fl.på klipphyllorna i branten, 100-tal , 1988 (BCa)

Dalarnes Flora