Poa compressa    Berggröe


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), allmän på jvg-stn-områden , 1987 (PDm)
Tallåsens naturreservat (artp.), (12G 5h , [6676348, 1537253] ), sandås med öppna sandpartier och vägkanter, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Morshyttan (artp.), (12G 6g , [6682744, 1531593] ), noterad , 2020 (Håkan Lernefalk)
FOLKÄRNA

Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ), gräsplan , järnvägsområde, 2011 (IPt & SJa)
GARPENBERG

Holmgruvan (artp.), (12G 6e , [6684250, 1520000] ), 1992 (Henrik Weibull)
HEDEMORA

N Nyhyttan (12G 6a , [66837, 15012] ), landsvägskant, fåtal , 1990 (HPe)
Hedemora vid Hemköp (12G 6b , [66846, 15099] ), grusplan, flertal , 1991 (HPe)
Backa (12G 6c , [66820, 15119] ), grustag, fåtal , 1990 (HPe)
Vikmanshyttan, industritomt (12G 7a , [66861, 15007] ), grusplan, fåtal , 1990 (HPe)
Vikmanshyttan, f.d.jvgstn (12G 7a , [66864, 15031] ), banvall, fåtalig , 1988 (HPe)
Bya (12G 7a , [66867, 15032] ), vägkant, fåtal , 1990 (HPe)
Hedemora vid AMU (12G 7b , [66856, 15099] ), grusplan, riklig , 1990 (HPe)
HUSBY

Långshyttan (13G 0c , [67046, 15131] ), gammal järnvägsbank, t.rikligt , 1989 (SJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ), gräsmark, 2013 (DABS)
STORA SKEDVI

Långsjön vid jvg (13G 3d , [67187, 15158] ), torrmark vid jvg, 1990 (JEd)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ), ängsmark mot järnvägsområde, 2009 (IPt)
Långsjö station (artp.), (13G 3d , [6718747, 1515860] ), sandiga vägmiljöer, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
SÄTER

Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, 2015 (IPt & SNy)
Säters järnvägsstation (12F 8j , [66920, 14973] ), ruderatmark, riklig , 1991 (SJa)
GUSTAFS

Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ), vägkant, älvstrand, 2015 (IPt & SNy)
SILVBERG

Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ), gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog, 2014 (SNy & LNi)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ), skogsbilvägkanter,vändplan, 2015 (IPt & SNy)
STORA TUNA

St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ), vägkanter och planer, 2015 (IPt & SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Domnarvet Forssa (13F 1f , ), längs vägar, ymnigt ,frekvens allm. , 1986 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Domnarvet, Forssa (13F 1g , ), längs vägar, ymnigt ,frekvens allm. , 1986 (SNy)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708694, 1481414] ), ruderatmark utfyllnadsområde, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (13F 1g , [67087, 14813] ), ruderatmark, 1986 (SNy)
Strandarna i sandtaget mot NV (13F 2e , [6711, 1474] ), sandmark, 1991 (JEd)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ), siltutfyllnad i gammal täkt, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Dalviks kvarn, 100 m S om bäckutflödet (13F 1i , [67057, 14915] ), ruderatmark,tippmassor vid sjön, fåtalig , 1996 (SBm)
VIKA

Korsnäs vid jvg (13F 3j , [6719, 1495] ), banvall, flerst. , 1990 (JEd)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ), jvgområde, 2009 (IPt)
ASPEBODA

Olsbacka gamla stnområde (13F 2h , [67149, 14859] ), ruderat, 1986 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713844, 1490167] ), jvg-bank, 2016 (IPt)
St. Källviken vid jvg (13F 3i , [6716, 1490] ), jvgbank, 1991 (JEd)
Rottneby mot NV (13F 3j , [67197, 14952] ), S-exp sandbacke mot åker, t.rikl. på några m2 , 1988 (JEd)
Falu gruva (13F 4h , [6720, 1489] ), slaggvarp o vägkant, 1986 (JEd)
Rv 80 vid Stennäset, fl! (13F 4h , [6723, 1488] ), insådda vägkanter, 1988 (JEd)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Grycksbo (13F 5g , [6729430, 1482520] ), grusplan, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ), utfyllnad, 2013 (IPt)
SUNDBORN

Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ), grusplan och strandäng vid sundbornsån, spridd , 2016 (LBr)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6732577, 1503577] ), vägkant, 2015 (DABS)
Ön, Ryttargården (13G 7b , [6736370, 1507070] ), frisk äng, rel rikligt på lokalen, annars mindre vanlig , 2008 (JWk)
Linghed vid lv strax N bron (13G 8a , [67403, 15037] ), brant SV-exp öppen åsslänt,bränns ibland av markägaren, 1989 (JEd)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Norsbo, Västra brobankens norra sida (12F 2h , [6661, 1486] ), vägbank, 1985 (RNo)
NORRBÄRKE

Hällsjön (12F 1c , [6659091, 1463446] ), vägkant, 2013 (IPt)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672690, 1484442] ), vägkanter mot blandskog, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

N Hammarby (12F 3b , [66683, 14598] ), vägkant, 2004 (GWm)
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ), sandbank vid slamdamm, 1987 (HWk)
Ludvika stn. (12F 4d , [6670, 1465] ), spårområde, rikligt , 1987 (JEd)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Norrvik vid jvg NO Storgårdsnäset (12F 5c , [6676, 1461] ), banvall, 1989 (JEd & LBr)
GRANGÄRDE

Vägmöte 100 m V Burån (12E 5j , [66757, 14455] ), virkesupplagsplats på sand, delvis fuktig med Drosera, tämligen riklig , 1990 (GEn)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ), ruderat, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Gräsberget (13F 0a , [6701642, 1453399] ), fäbodvall, fägata, 2018 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ), bangårdsområde, rikligt , 2015 (IPt)
Björka -Arvslindan: genom rutan 28 02 -> 29 37 (13F 2c , [67128, 14615] ), ~refl~ ,järnvägsbank, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6712850, 1463150] ), järnvägsbank mellan spåren, enstaka , 2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712910, 1460470] ), järnvägsbank mellan spåren, enstaka , 2003 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712500, 1468989] ), järnvägsbank, 2014 (IPt)
SV om Kyrkan (13F 3b , [6719197, 1458954] ), körväg, 2018 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719615, 1459218] ), lantbruksställe, 2014 (IPt)
Älvudden (13F 3c , [6715090, 1463060] ), gräsmark, 1996 (JMa)
Dammen söder om Näset (artp.), (13F 3c , [6715596, 1462416] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Djurås (13F 3c , [6716168, 1463197] ), järnvägsområde, 2011 (IPt)
SILJANSNÄS

Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ), hävdad fäbodvall, 2020 (IPt & KMa)
LEKSAND

Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ), ängsmark mot upplagsplats, 2015 (IPt & JJa)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ), vägkanter i bymiljön, 2017 (SNy)
Leksands jvgstn (13F 7b , [67354, 14562] ), stationsområde/bangård, riklig , 1986 (TLj)
Leksboda (13F 8b , [6740362, 1457224] ), virkesterminal, 2014 (IPt)
Plintsberg (13F 8b , [6742, 1457] ), vägkanter, flerst. , 1986 (TLj)
Tällbergs stn (13F 8b , [6744, 1457] ), spårområde, 1987 (JEd)
RÄTTVIK

Västgärdet (13F 9c , [67460, 14612] ), banvall, ganska stort bestånd , 1986 (MKp)
Rättviks strand (artp.), (14F 0c , [6752242, 1462371] ), 1996 (Bengt Oldhammer)
Enskvarn (14F 0d , [67521, 14683] ), byggplats på sandhögar, enstaka , 1985 (TLj)
Kalkverket (14F 0d , [67525, 14654] ), kalkgrus/isälvssand kring banområdet, ymnig , 1985 (TLj)
Kalkverket,jordtippen (14F 0d , [67544, 14656] ), blottad sand o efter vägar, ymnig (2504-4406) , 1985 (TLj)
Vikarbyn, eft.jvg (14F 1b , [6759, 1457] ), banvall o.f.d.stn-område, rikl. , 1987 (TLj)
Kullbergs kalkbrott,intill kanten av brottet i Ö (14F 1c , [67572, 14619] ), längre tillbaka avschaktade kalkhällar,idag m.torr kalkstäppflora +-ängshavreäng!, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Gärdsjöfältet, (kalkverket-Rösstjärn-Vinteråskvarn) (14F 1d , [6755, 1466] ), sandiga vägar o blottor, spridd,(0-0-,0-1-,1-0-) , 1985 (TLj)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.), (14F 1h , [6756544, 1487617] ), grusig vändplan, noterad , 2017 (Hans Rydberg)
BODA

1 km N om Ingels,v. lv.301,sandtag (14F 1d , [67599, 14686] ), sandig uppkörd täktbotten, rikligt , 1986 (TLj)
Skedtjärnen (14F 2d , [67609, 14690] ), grustag, spridd , 2010 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67630, 14682] ), sprickor i kalkväggen, tiotals , 2008 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763225, 1468011] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Sinksjöbadet v.Sinksjöåns utlopp (14F 3d , [67689, 14676] ), sandmark vid stranden, ev.dittransporterad, t.rikligt , 1986 (TLj)
Osmundsbergs kalkbrott (14F 4d , [67704, 14674] ), sprickor i lodrät bergvägg, enstaka , 2009 (GHa)
ORE

Dalbyn (14F 5d , [67773, 14658] ), f.d.grustäkt el.dyl. nu betad, t.rikl. , 1988 (TLj)
Furudal, spårförgreningen vid Hedlunds (14F 6c , [67839, 14629] ), sandtallskog, flertal , 2011 (GHa)
Furudals f.d.jvgstn (14F 6c , [67839, 14638] ), på grus o sand, riklig , 1986 (TLj)
Vindförberg (14F 6d , [6783, 1465] ), sandstränder, rikligt och spridd , 1986 (JEd)
ORSA

Orsa jv.stn. (14E 5h , [6778, 1437] ), spåromr.på sand/grus, rikl! , 1986 (JEd)
Sandomr. N älven V om Kallholen, fl! (14E 6h , [6784, 1439] ), vägkanter på åssand, fl. o. rikl! , 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Sandtag SV Kallholen (14E 6i , [67834, 14400] ), 1987 (JEd)
Sandomr.N älven mittför Kallholen,fl! (14E 6i , [6784, 1440] ), sandiga vägkanter, fl. o. rikl! , 1987 (JEd)
Kallmora,fl! (14E 6i , [6784, 1444] ), vägkanter, 1986 (JEd)
Kallholens kalkbrott (14E 6i , [67840, 14412] ), på kalkgrus i brottet o.i. grusiga vägkanter, massvis! , 1986 (JEd)
Sandtag strax N Nederberga-bron (14E 7i , [67859, 14421] ), på i.övr.veg.fri sand, fl.o.rikl! , 1987 (JEd)
Omkr. Orsa flygplats fl! (14E 7i , [6786, 1441] ), vägkanter på åssand, ofta med Fest.str.(insådd?), fl.o.rikl! , 1986 (JEd)
Fredshammar 1,5 km NO-ut S. Kallbäcksmyren (14E 7j , [67868, 14458] ), grusvägkant, rikligt , 1990 (JEd & LBr)
SOLLERÖ

Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ), gräsmark, 2013 (DABS)
VENJAN

Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746938, 1408702] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Fredriksbergs kalkbrott (gruvfält) (12E 3d , [66698, 14198] ), hällmark intill brottet, enst. , 1991 (GEn & HEn)
Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6668090, 1423390] ), ruderat, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Räckardammen (artp.), (12E 4c , [6671339, 1411931] ), vattendrag kärleksholmen, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
FLODA

Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ), spårområde, 2013 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ), spårområde, 2013 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ), bruksväg mot betesmark, 2020 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ), betesmark med omgivning och genomfluen å, 2020 (IPt)
NÅS

Utanhed (13E 0g , [6704308, 1432227] ), järnvägsbank nära landfäste bro, rikligt , 2015 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ), grusplanskant mot skog, 2015 (IPt)
JÄRNA

Vakern (12E 9b , [6695244, 1407488] ), banvall, 2009 (DABS)
Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704805, 1408765] ), ~refl~ ,ruderatmark, 2009 (HLe)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704849, 1408712] ), noterad , 1996 (Håkan Lernefalk)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704849, 1408712] ), noterad , 2009 (Håkan Lernefalk)
Ö delen Valssjön (13E 0c , [6701450, 1410554] ), ~refl~ ,berghäll, ca 10 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Fd banvaktsstuga Gruckån (13E 1c , [6707690, 1411830] ), ~refl~ ,fd ängsmark, 1988 (HLe)
Lerbäckens , 2 km S Vansbro (13E 1c , [67087, 14134] ), väg, flera , 1988 (HLe & UGn)
Vansbro station,bangården,till Dalasågen + inlandsbanan (13E 2c , [6711, 1413] ), bangård,banvall, riklig , 1988 (HLe & UGn)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ), ~refl~ ,bangård, 1999 (HLe)
Vansbro station,bangården,till Dalasågen + inlandsbanan (13E 2c , [6712, 1412] ), bangård,banvall, riklig , 1988 (HLe & UGn)
Vansbro station,bangården,till Dalasågen + inlandsbanan (13E 2c , [6713, 1412] ), bangård,banvall, riklig , 1988 (HLe & UGn)
Dala-Järna jvgstn (13E 3e , [67154, 14207] ), bangård, m.a. , 1990 (HLe & ULe)
MALUNG

Södra Mon (13D 6g , [67322, 13849] ), järnvägen, många , 1998 (MNo)
Mellanmon (13D 6g , [6732980, 1384570] ), järnvägen, 25 ex , 1999 (MNo)
Malungs jvstn (13D 6h , [6731620, 1385360] ), spårområde, rikligt , 2008 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särnasjön mellan bron och Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), schaktmark, trol.insådd, ett par tuvor , 1992 (DABS)

Dalarnes Flora