Poa chaixii    Parkgröe


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA KOPPARBERG

Norslund (13F 4i , [6720, 1492] ), litet grönområde i villasamhälle, någom m2 , 2004 (TLj)
Kvarnbergets N_sida ,m.Domänverket o Tisken (13F 4i , [67201, 14912] ), parkartad skogsslänt,tydligen insådd med vitfryle, rikligt , 1987 (JEd & LBr)
Falun på Kullens NV-sida (DF 70), (13F 4i , [67210, 14911] ), 1 fläck på ca 5m2, parkslänt i dunge , 1988 (JEd & TLj)
Västerdalarna

MALUNG

Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), kyrkogård med barr-/lövträd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora