Poa alpina    Fjällgröe


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Horndal (12G 7g , [66868, 15327] ), igenväxande järnvägsspår, mer än 100 ex , 1993 (PDm)
Horndal,bangården (12G 7g , [66870, 15337] ), igenväxande stickspår, >100 ex. , 1993 (PDm)
GARPENBERG

Holmgruvan (artp.), (12G 6e , [6684250, 1520000] ), 1992 (Henrik Weibull)
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ), kalkgrusvägkanter, sparsamt , 1989 (JEd & BDr)
Botbenningsavfarten, gruvan (12G 6e , [6684532, 1520330] ), kalkhäll, 2000 (TLj)
HUSBY

Gamla järnvägsbanken öster om lillforsen (DFl-49), (13G 0c , [67045, 15131] ), torr slänt, > 4 tuvor , 1991 (SJa)
SÄTER

Säters järnvägsstation (12F 8j , [66920, 14973] ), ruderatmark, 10-15 ex , 1991 (SJa)
GUSTAFS

Gustafs fd station (artp.), (12F 9h , [6698177, 1488403] ), 2014 (Henrik Weibull)
STORA TUNA

Tuna Hästberg,vid gamla dagbrottet (12F 8d , [66916, 14656] ), på gammal kalkhaltig gruvvarp, enstaka , 1988 (SNy)
Idkerberget (12F 9d , [6696820, 1468380] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Borlänge bangård (13F 1f , [6706, 1479] ), längs lastkaj, enst. , 1987 (TLj)
SUNDBORN

Korså v.smedjan (13G 4d , [67243, 15184] ), torräng (m. låsbräken,femf,ört,etc.), 1988 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Backabro N-ut (13F 6j , [67336, 14969] ), örtrik vägkant, 1988 (JEd)
Gruvbacken, Sjögruvan (artp.), (13G 7b , [6736444, 1505869] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Gruvbacken, torra vägkanter (13G 7b , [6736510, 1505780] ), torr gräsmark, rel. rikligt , 2008 (JWk)
Kyrkan (13G 7b , [67372, 15063] ), murkrön o sandiga gräsmattor, åtm.10-tal ex , 1989 (JEd)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740198, 1513098] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs (artp.), (14G 0d , [6754904, 1517912] ), gårdsplan, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

SO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14909] ), på rasmassor i hyttruin,hyttslagg, några ex , 2001 (BFo)
300 m OSO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14911] ), torrare del av ödetomt, på gammal väg med hyttslagg, 1 grupp med c:a 20 ex , 2000 (BFo)
Västerbyhytta (12F 1h , [6658, 1487] ), planen vid f.d.hyttan, någorlunda rikligt , 1982 (RNo)
GRANGÄRDE

Grängesberg station (artp.), (12F 2b , [6662073, 1455379] ), 2014 (Henrik Weibull)
Österdalarna

GAGNEF

Bastberget (12F 9a , [66956, 14529] ), torr betesmark, sparsam , 1987 (LBr)
Djurås ,Älvudden (13F 3c , [6715120, 1463060] ), stig från parkering till parkbänkar, några ex , 2005 (IPt)
BJURSÅS

Lustebo (13F 6f , [6731020, 1478560] ), på banvallen, 2 ex , 2002 (TLj)
Stängseln v.Rappsmälingens N-spets (13F 6g , [67342, 14813] ), kalk-berghäll, några m2 , 1988 (JEd & o.a)
Holen 600 m ONO kyrkan (13F 7g , [67359, 14811] ), torr kalkpåv.vägkant resp.grusplan, massor! , 1988 (JEd & o.a)
SILJANSNÄS

Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ), hävdad fäbodvall, 2020 (IPt & KMa)
Björken (13E 8j , [67413, 14483] ), vägren, enstaka , 2008 (DABS)
LEKSAND

Ljusbodarna, övre delen (13E 4i , [67227, 14434] ), torrängsparti, sparsam , 1987 (LBr)
Skinnaråsen (13E 4i , [67235, 14449] ), torrängsparti, sparsam , 1987 (LBr)
Tibble, v. älven (13F 6b , [67333, 14579] ), torr ängs/betesmark, enst. , 1987 (TLj)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ), litet rikkärr i sluttning, spridd , 2007 (LBr)
Böle 800 m O (artp.), (13F 7c , [6739259, 1464404] ), öppen naturbetesmark, 1991 (MBm)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Atlasruta (13F 8b ), vägkanter, hällmark, tämligen allmän , 1986 (MKp)
Atlasruta (13F 8c ), vägkanter, hällmark, tämligen allmän , 1986 (MKp)
Tällberg i gammal slåtteräng (13F 9b , [67457, 14556] ), igenväx. slåtteräng m.björkar, t.rikl. , 1988 (TLj)
Tällberg mot Laknäs (13F 9b , [6746190, 1455780] ), torra lindor, 1998 (TLj)
RÄTTVIK

Altsarbyn (13F 9c , [67491, 14625] ), torr hällmarksäng, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
OK macken vid Offerbacken (13F 9c , [67496, 14619] ), slänt, flertal , 2019 (GHa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ), vägren, flera tiotal , 2016 (GHa)
Rättvik Torget (artp.), (14F 0c , [6752352, 1462658] ), naken jord vid lyktstolpe, 9 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Stiftsgården Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753117, 1461471] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Hedsåsen (14F 0d , [6750040, 1465160] ), gårdsplats, enstaka , 2016 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14659] ), vägrenar, fläckvis rikligt , 2017 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751290, 1472410] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Lisskog (14F 0e , [67513, 14724] ), torr ängsmark, sparsamt , 1987 (LBr)
Röjeråsen mln Flinkg:a o.Liden (14F 1a , [67589, 14546] ), röse i åkerkant, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Amtjärnsbrottet (artp.), (14F 1c , [6758048, 1460482] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Skålbergets kalkbrott (14F 1c , [67586, 14606] ), rikligt , 1988 (LBr)
Skålberget (artp.), (14F 1c , [6758724, 1461571] ), noterad , 1983 (Ulf Gärdenfors)
Atlasruta (14F 1d ), torra gräsmarker,vägkanter,f.d.ängsmark, frekvens:allmän , 1986 (TLj)
Övre Gärdsjö (artp.), (14F 1d , [6757439, 1469257] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Gräsbergets Fäbodar (artp.), (14F 1f , [6758014, 1476254] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Karl-Tövåsen (14F 2b , [67624, 14591] ), torr ängsmark, någon kvm , 1987 (LBr)
Östbjörka, Kalktippen (artp.), (14F 2c , [6762427, 1463944] ), grusväg, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
V.Born (14F 2e , [6760, 1470] ), torrbackar,slänter,rösen, riklig ,frekvens allm. , 1986 (TLj)
Sandviksberget (14F 2g , [67636, 14816] ), vändplan, enstaka , 2018 (GHa)
Brandstjärn (14F 4e , [67739, 14725] ), ~refl~ ,vägren, kalkmakadam, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Finnbacka v.bystugan (14F 4h , [67706, 14873] ), torrbacke, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
100 m S Öradtjärn (14F 5f , [6775460, 1476310] ), ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
BODA

Jutjärnsvägen (14F 2d , [6761350, 1469960] ), vägslänt, spridd längs hela vägen , 2011 (GHa)
Solberga kalkbrott, vid infarten (artp.), (14F 2d , [6762946, 1468094] ), gräsmark, överväxt grusplan, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14680] ), vägren, enstaka , 2007 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763129, 1468140] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763241, 1468000] ), 5 , 2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762208, 1470324] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Stråkärrbäcken (14F 3c , [6766250, 1464500] ), vägren/tipp, flertal , 2019 (GHa)
1 km Ö Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14644] ), vägren, enstaka , 2007 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67685, 14643] ), vändplan, flertal , 2019 (GHa)
Boda (artp.), (14F 3d , [6766282, 1468170] ), noterad , 1983 (Ulf Gärdenfors)
Vägen mot Styggforsen (14F 3d , [67663, 14670] ), torr vägren, relativt många , 2006 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Änderåsen (14F 3d , [6769990, 1467020] ), vägkant, 2005 (IPt)
Långmyren (14F 3e , [6766590, 1470700] ), ~refl~ ,grusplan, enstaka ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ), ~refl~ ,vägren, 2008 (GHa)
200 m V Hågåänget (14F 4c , [67727, 14637] ), vägkant, fåtal , 1998 (GHa)
SV delen av berget (från kalkbrottet till kartskarven) (14F 4d , [67702, 14672] ), vägkant, enstaka , 2001 (GHa)
Osmundsberg (artp.), (14F 4d , [6770386, 1467668] ), kalkrik grusmark, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Osmundsberg (14F 4d , [67705, 14673] ), ägoväg, rel.rikl. , 1999 (GHa)
Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ), vägkant, enst. , 1998 (GHa)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4d , [6773280, 1465131] ), örtrik vägkant, kalkpåverkad, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnen, 50 m ONO avflödet (artp.), (14F 4d , [6773615, 1465092] ), grusvägkant, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ), grässvål, spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ), ~refl~ ,vägren, enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
800 m N Uggeltjärn (14F 4f , [67730, 14772] ), ~refl~ ,vägren, enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67738, 14782] ), vägren, enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
ORE

Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ), vändplan/avlägg, spridd , 2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ), grusyta i vändplan, enstaka , 2008 (GHa)
Dalbyn mot SO (14F 5d , [67771, 14658] ), fuktig beteshage, 1989 (TLj & LBr)
Arvet efter Botalbäcken (14F 6c , [67821, 14632] ), hackslog, enst. , 1988 (TLj)
Furudal,spåromr. (14F 6c , [6783, 1463] ), järnvägsgrus-sand, rikl. , 1987 (TLj)
Östanviksparken (14F 6d , [67834, 14687] ), parkering, spridd , 2012 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14665] ), skogsbryn vid sandstrand, enstaka , 2009 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [6788640, 1479140] ), vägkant, rikligt , 2010 (IPt)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ), vägren, enstaka , 2018 (GHa)
S.Djuptjärnen 300 m mot SSV (14F 8c , [67920, 14641] ), grusig skogsväg, 1990 (JEd)
Ärteråsen i km Ö fäboden (14F 8c , [67928, 14630] ), grusskogväg, 1990 (JEd)
Björnberget (14F 8d , [67926, 14696] ), vändplan, enstaka , 2013 (GHa)
Blästmyren (14F 8d , [67931, 14675] ), vägren, spridd , 2014 (GHa)
Göringens järnvägsstation (14F 8f , [67901, 14767] ), perrong/bangård, flertal , 2019 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ), vägren, enstaka , 2014 (GHa)
Tansån, vid bron (15F 1c , [68073, 14637] ), vägbank, tiotals , 2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14675] ), torrbacke, enstaka , 2012 (GHa)
ORSA

Södra Grunuberg (14E 4j , [6774, 1447] ), slåtterängsrester, sparsam , 1987 (LBr)
Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 5h , [67751, 14355] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen mot Viborg (artp.), (14E 5h , [6776010, 1437726] ), rikligt längs turistvägen, 1994 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Oreälven-Näsudden (artp.), (14E 7i , [6786513, 1443511] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Tallheds flygplats (artp.), (14E 7i , [6787059, 1441869] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Orsa flygfält-skjutbana (artp.), (14E 7i , [6787099, 1441999] ), noterad rikligt , 2020 (Bengt Oldhammer)
Höghed (14E 8h , [67925, 14393] ), artrik hävdad slåtteräng, rikligt , 1987 (LBr)
Lindors fäbod (14E 8i , [67919, 14408] ), artrik f.d. slåtteräng, nu svagt bete, sparsamt , 1987 (LBr)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ), artrik torr betesmark, rikligt , 1987 (LBr)
Skräddar-Djurberga (artp.), (14E 8j , [6794619, 1448495] ), 1989 (Bengt Oldhammer)
Leskusänget strax SO gården (14F 7a , [67851, 14508] ), torrängsrest på odlingsröse, 1989 (JEd & LBr)
Kväksels fäbod (14F 8a , [67924, 14538] ), betad torräng, sparsam , 1987 (LBr)
Flickeråsens fäbod (15E 0i , [6802, 1444] ), fäbodmark, igenväxande, riklig , 1988 (BOr)
Flickeråsen (artp.), (15E 0i , [68022, 14446] ), 1988 (Bengt Oldhammer)
Långtjärnen (artp.), (15E 0i , [6804627, 1443697] ), längs vägen, massvis , 1988 (Bengt Oldhammer)
Långtjärn (15E 1j , [6809, 1446] ), vägkant till contortabestånd, massor , 1988 (BOr)
Koppången Rosentorpsvägen (artp.), (15E 1j , [6809361, 1447510] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ), vägren, enstaka , 2014 (GHa)
SOLLERÖ

Klikten (artp.), (14E 1h , [6757838, 1435568] ), 1990 (Bengt Oldhammer)
MORA

Mora järnvägs-stn (artp.), (14E 3g , [67664, 14324] ), vid järnvägen, en tuva , 1989 (Bengt Oldhammer)
Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769620, 1431000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hållans fäbod (14E 5b , [67770, 14082] ), torräng, sparsam , 1987 (LBr)
VÅMHUS

Bönsaberg (14E 7e , [67868, 14202] ), torräng, sparsam , 1987 (LBr)
VENJAN

Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ), ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark, ca 30 ex ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Matsäls fäbod (14D 1h , [67558, 13898] ), torr betesmark, sparsam , 1987 (LBr)
Norrgårdssälen (14D 2h , [67640, 13869] ), torräng, sparsam , 1987 (LBr)
Tiberget (14D 3i , [6767, 1392] ), torr vägkant, enst. , 1989 (TLj & LBr)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6775440, 1382180] ), gräsmarker runt fäbodstugor, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vasselbodarna (14D 6h , [67845, 13868] ), torr betesmark, rikligt , 1987 (LBr)
Tvåråberg (14D 6i , [67806, 13920] ), torr betesmark, rikligt , 1987 (LBr)
Ädbodarna (14D 7f , [67892, 13778] ), torr f.d betesmark, ett par kvm , 1987 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ), gräsmark vid älvstrand, 2010 (DABS)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.), (14E 6a , [6781778, 1400688] ), vägkant vid bebyggelse, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Sovaldberg fäbod (artp.), (14E 6a , [6784490, 1401644] ), fäbodbmiljö med gräsmarker, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Sovaldberg (14E 6a , [67845, 14014] ), torr betesmark, spridd , 1987 (LBr)
Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789458, 1404818] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Väsa (14E 7b , [6787270, 1406520] ), vägren, spridd , 2017 (Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [67885, 14125] ), torra vägkanter, fåtalig , 1987 (LBr)
Nabban 200 m söder om (artp.), (14E 8c , [6794388, 1411990] ), vägkant, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ), vägkant, 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ), slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam , 2016 (LBr & IPt)
Nornäs centrum (artp.), (15D 3c , [6815692, 1363184] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Risberg fäbod S delen (artp.), (15E 0a , [6802781, 1402102] ), gårdsmiljö med inslag av ängsmark, delvis gödselpåverkad, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risbergs fäbod (15E 0a , [68028, 14020] ), torr sluttning med gles veg., ett par kvm , 1987 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [68008, 14124] ), torr betesmark, ett par kvm , 1987 (LBr)
Torrlid åt öster (15E 0c , [6800860, 1412490] ), fäbodvall, sparsam , 2017 (LBr, IPt, RNy)
HAMRA

Älvho (15E 4i , [6820590, 1443260] ), järnvägskajen, 2005 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdal (12E 1g , [6656060, 1434060] ), torrbackar längs vägen genom byn, 1997 (TLj)
NÅS

Västerfallet S (artp.), (12E 7e , [6689493, 1420389] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ), fäbodmiljö, 2005 (BGM)
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ), ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ), ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage, ,frekvens m.allm. 2004 (MNo)
Gravbergets fäbod (13D 9f , [67459, 13788] ), torr betesmark, sparsamt , 1987 (LBr)
Råberget (13D 9f , [6746500, 1377510] ), vändplan, enstaka , 2008 (BGM)
Gnupen (14D 0g , [67506, 13849] ), stig, 2015 (MNo)
Norbergets fäbod (14D 0i , [67509, 13917] ), torr betesmark, sparsamt , 1987 (LBr)
LIMA

Funnen på de flesta besökta fäbodar ( , ), betes- eller slåttermark av torrare,ofta artrikare typ, varierande , 1987 (LBr)
Urväderskölen (artp.), (14C 5j , [6777285, 1345697] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
TRANSTRAND

Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.), (14D 4d , [6771027, 1366719] ), vägkant, gräsmark och ruderatmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ), gammal örtgranskog, 2008 (RCa & LKs)
Taskborn (artp.), (15D 0b , [6800964, 1356715] ), väg, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.), (15D 2a , [6814307, 1354779] ), upplagsplats, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Gördalen (artp.), (15C 6e , [6834573, 1324326] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Fulan, västra stranden vid fall (15C 9g , [6849590, 1331940] ), klippa intill ån, spridd , 2013 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Riksväg 70, 10 km S om Särna (artp.), (15D 6c , [6834730, 1364470] ), vägkant, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Österdalälvens västsida (artp.), (15D 7d , [6836408, 1367551] ), älvstrandzon, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Björntorp (artp.), (15D 7g , [6835753, 1380102] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Galsjövallen (artp.), (15D 8b , [6840076, 1357179] ), fäbod, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ), 1989 (DABS)
Fröbergsvallen (artp.), (16D 3c , [6865595, 1360968] ), 1994 (Jens Johannesson)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6848670, 1308490] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ), ~refl~ ,kulturmark med åkrar, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ), gårdsplan och ängsmark, spridd , 2019 (LBr)
Nipfjället (norr om tjärnen) (artp.), (16C 5i , [6875200, 1343900] ), vid bäck på fjällhed, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Nipfjället, bäcken österut från sommarparkeringen (16C 5j , [6875350, 1345140] ), örtrik bäckdäld, spridd , 2018 (LBr)
Mellan L.Olån och Slätten (16C 7c , [68888, 13144] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 1999 (JPo)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Lilla Olån vid Silverfallet (16C 8c , [68920, 13145] ), klippängar, 1999 (TLj)
Storvätteshågna, bäck rinnande mot norr (16C 8e , [68945, 13242] ), ravin med bäck och små vattenfall, rikligt , 2007 (MNo)
Storvätteshågnas SO-sluttning (16C 8f , [6893, 1326] ), örtrik fjälläng, 1987 (JEd)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893750, 1326540] ), fjälläng, spridd , 2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ), ~refl~ ,igenväxande ängsmark, ,frekvens t.allm. 1999 (BCa)
Atlasruta (16D 5a ), inhemsk i översilad ängsmark/rikkärr ,annars vägkanter, frekv m.a -a ,frekvens t.allm. , 1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)
Slugufjällets Ö-sida (17C 1e , [69051, 13244] ), kalkklippor, 1987 (JEd)

Dalarnes Flora