Plantago ovata    Vitt loppfrö


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ÄLVDALEN

Tennänget VSV vid hästuppstallningsplats (artp.), (14D 5h , [6775277, 1385665] ), grusmark, noterad , 2017 (Lennart Persson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Tennänget VSV om (artp.), (14D 5h , [6775284, 1385658] ), hästfålla, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)

Dalarnes Flora