Plantago maritima    Gulkämpar


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Morshyttan (12G 6g , [66827, 15317] ), vägkant, enstaka , 1998 (PDm)
Morshyttan (artp.), (12G 6g , [6682900, 1532229] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
HEDEMORA

Säter - Hedemora ,Rv 70 (12G 7a , [66896, 15041] ), vägkant ,ända mot asfaltkanten, 1 tuva ,ca 60 ex , 1986 (HPe)
Österby ,vid Viggen (12G 7b , [66893, 15082] ), vägkant, 1994 (Kerstin Johansson)
SÄTER

Kullsveden vid Rv 70 (12F 8j , [6690, 1499] ), busshållplats, 3 ex , 1995 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Ingarvsdammen SV (artp.), (13F 4h , [6720380, 1488980] ), gräsmark, 1 plantor , 2010 (Per Johansson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Rv 65, 200 m SO vsk till Stensbo (SBT 77:197), (12F 2g , [66645, 14834] ), vägkant, 1 ex. , 1986 (RNo)
LUDVIKA

Rv 60 ,N om stan vid sjön Gårlången (12F 4d , [6672, 1466] ), vägslänt mot sjön, 1000-tals ex. , 1998 (TLj)
Landforsen (artp.), (12F 4d , [6672350, 1466291] ), vägkant vägslänt som trafikverket slår, men ännu inte gjort det, 20 plantor/tuvor , 2017 (Janolof Hermansson)
Håksberg/Persbo (artp.), (12F 4d , [6674680, 1467090] ), vägkant, 500 tuvor , 2007 (Mikael Ohlson)
Persbo (artp.), (12F 5d , [6676554, 1467683] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Österdalarna

ORSA

Holen (artp.), (14E 4h , [6774923, 1436277] ), 1 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6775725, 1436789] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Bengt Oldhammer)
Born E45 (artp.), (14E 6h , [6780980, 1438014] ), en tuva , 2014 (Bengt Oldhammer)
NO om Born efter väg E45 (14E 6h , [6781214, 1438094] ), vägkant, 2 truvor , 2012 (BOr)
MORA

norr Garsås (artp.), (14E 1i , [6758853, 1442710] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Garsås (artp.), (14E 1j , [6756539, 1447418] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Moraklockan (artp.), (14E 2h , [6764211, 1438826] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Vattnäsrakan (artp.), (14E 3g , [6769757, 1434710] ), östra sidan söder om vägverket, södra infarten till vattnäs, dikeskant, ett stort ex, 1993 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (14E 4h , [6770, 1435] ), vägkant, 1 ex , 1994 (BOr)
E45 Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771866, 1435476] ), 1 , 2016 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Weddesågen Blyberg (artp.), (14E 6c , [6782773, 1410357] ), 1 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

NÅS

Sälenvägen (13E 0g , [67046, 14321] ), vägkant, 1 tuva , 2018 (MNo)
Sälenvägen (13E 1g , [67054, 14326] ), vägkant, 1 tuva , 2018 (MNo)
Sälenvägen (13E 1g , [67059, 14335] ), vägkant, 1 tuva , 2018 (MNo)
JÄRNA

Sälenvägen (13E 2c , [67112, 14130] ), vägkant, 1 tuva , 2018 (MNo)
Myrbacka, riksvägen, vägkant, skolans gymnastikhall (artp.), (13E 3e , [6715394, 1421318] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Anders Lindholm)
MALUNG

Sälenvägen (13D 3j , [67156, 13955] ), vägkant, 1 tuva , 2018 (MNo)
Sälenvägen (13D 6h , [6730890, 1386670] ), vägkant, 1 tuva , 2018 (MNo)
Malungs järnaffär (13D 6h , [6731370, 1386530] ), vägkant, 2 tuvor , 2015 (MNo)
Sälenvägen (13D 6h , [67321, 13856] ), vägkant, 2 tuvor , 2018 (MNo)
Utefter väg 45 (13D 6h , [67328, 13875] ), vägkant, en tuva , 2000 (MNo)
Öjsvägen (13D 6h , [6733001, 1387644] ), vägkant, 2013 (MNo)
Väg 66 NV om Malungsfors på vägens norra sida (artp.), (13D 7f , [6739886, 1375385] ), vägkant, 1 plantor/tuvor , 2018 (Lennart Persson)
Väg 66 NV om Malungsfors på vägens norra sida (artp.), (13D 7f , [6739911, 1375339] ), vägkant, 1 plantor/tuvor , 2018 (Lennart Persson)
Sälenvägen NV Megrinntäkten (13D 8e , [67423, 13730] ), vägkant, 1 tuva , 2016 (MNo)
Moravägen V om Resjöbron (13D 9j , [67464, 13991] ), vägkant, 1 tuva , 2016 (MNo)
TRANSTRAND

Högfjällshotellet (14D 7b , [6785600, 1355070] ), vägkant, 1 ex , 2006 (MNo)

Dalarnes Flora