Plantago major ssp. intermedia    Åkergroblad


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Fullsta (12G 4h , [6674070, 1539320] ), lerbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ), grund lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ), lerbotten, strand, nötbete, spridd , 2018 (LBr)
Sisselbo,vid Österviken (12G 5i , [66773, 15427] ), sandig betesmark, riklig (kontr. ThK) , 1989 (PDm)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ), betad strandäng, lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Västerdalarna

NÅS

Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ), vägkant, 2016 (HLe)

Dalarnes Flora