Plantago lanceolata    Svartkämpar


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GRYTNÄS

Avesta storfors vid nya kraftverket (12G 4e , [6670320, 1520420] ), schaktplan samt slänter mot älven, riklig , 2015 (LBr)
Storforsen, älvpromenaden (artp.), (12G 4e , [6670386, 1520458] ), ängsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
GARPENBERG

Hässlen N om gården (12G 6e , [66836, 15244] ), torrbacke hävdad, 1992 (JEd)
Hummelbo fäbod (12G 8e , [66923, 15242] ), vändplan, mågon tuva , 1989 (MDv)
HUSBY

Österby (S.Hällsjön) (13G 0d , [67033, 15191] ), hällmark/lundmiljö, > 10 ex , 1991 (SJa)
Övre Stigsbo nära kalkbrottet (13G 0f , [67045, 15262] ), S-exp. torräng, 1989 (JEd & CHe & BPe)
Silvhytteå (artp.), (13G 1e , [6707490, 1520390] ), 2014 (Kalle Bergström)
SÄTER

Gamla vägen till Broddtorpet (12F 6i , [66839, 14939] ), torr backe intill grusväg, >30 ex , 1989 (SJa)
Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ), stig till ödetorpet, rikligt , 1987 (HPe)
Nisshyttan, "Kungens kulle" (12F 6j , [66842, 14957] ), blandskog/ ängsmark, 1991 (SJa)
Kungens kulle (artp.), (12F 6j , [6684307, 1495750] ), torr gräsmark torr-frisk f.d. odlingsmark kring hällar, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
SILVBERG

Magnilbo (12F 8h , [66913, 14885] ), odlingsröse / gammal åkerkant, ca 20 ex , 1989 (SJa)
STORA TUNA

Nyby (artp.), (12F 9g , [6699942, 1481105] ), dikeskant, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Hede nybygge av trafikplats (13F 0g , [6703738, 1482555] ), vägslänter, 2019 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Plogstigen Tjärna ängar (13F 1f , [6708426, 1477419] ), sandig mark i vägkanter insådd, 2019 (SNy)
Korsgården (13F 1g , [6705208, 1481600] ), vägkanter vid nybygge av trafikplats, 2019 (SNy)
Borlänge, biogasmacken, nordost om rondellen mellan Mjälgavägen Siljansväge (artp.), (13F 1g , [6707357, 1480153] ), i ruderatmark i kanten av asfaltsyta, noterad , 2017 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin, Ludvig Nordin, August Nordin, Emil Nordin)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
TORSÅNG

Milsbo S, väg W804 (artp.), (13F 0i , [6702672, 1491207] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
VIKA

Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ), gräsmark under äppelträd, 2015 (JJa)
STORA KOPPARBERG

Haraldsbo (artp.), (13F 3i , [6719618, 1492725] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SUNDBORN

Långnäset (artp.), (13G 4b , [6721846, 1508542] ), slåtterhävdad äng på tomt (anlagd för ca 10 år sedan), 2014 (Magnus Bergström)
SVÄRDSJÖ

Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ), vägkant, 2013 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Djurlången 5 km SV Malingsbo (22 00 - 25 01) (11F 8f , [66422, 14750] ), dikeskanter, spridd , 1986 (TLn)
Djurlången 5 km SV Malingsbo (22 00 - 25 01) (11F 8f , [66425, 14751] ), dikeskanter, spridd , 1986 (TLn)
Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642645, 1477403] ), ormgran , 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642894, 1477345] ), 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642945, 1477262] ), 2015 (Jesper Hansson)
N.Sången, 3km SV Malingsbo (38 21) (11F 8f , [66437, 14771] ), slåtterval, spridd , 1986 (TLn)
Norra Sången (artp.), (11F 8f , [6643725, 1477006] ), 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.), (11F 8f , [6643955, 1477140] ), 2015 (Jesper Hansson)
Gräsberget (11F 9e , [6647, 1472] ), 1982 (RNo)
Gräsberget, 6 km NNO Kloten (11F 9e , [66472, 14730] ), hackslog,dikeskant, 1986 (TLn)
Gräsberget (11F 9e , [6647233, 1472955] ), ängsmark, 2012 (DABS)
Gräsberget (11F 9e , [66474, 14728] ), slåtterängsrest Ö om nedre gården, t.rikligt , 1988 (LBr)
Gräsberget, 6 km NNO Kloten (11F 9e , [66474, 14729] ), hackslog,dikeskant, 1986 (TLn)
S. Bisen, 1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [6647, 1482] ), slåtteräng, rikl. , 1986 (TLn)
SÖDERBÄRKE

Billsjön hytta (11F 9i , [6647, 1490] ), på varp, 1989 (TLj & LBr)
Slätbo (11F 9i , [66494, 14936] ), i kanten av klippt gräsmatta på fritidstomt, 3 ex , 2001 (BFo)
NV Slätbo (11F 9i , [66495, 14935] ), vägkant, 1 ex , 2001 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), gräsmatta, ängsbacke, 2006 (GJn)
Tolvsboberg 4 km ONO Björsjö (12F 1f , [66582, 14778] ), hackslog, ~50 ex. , 1986 (TLn)
NORRBÄRKE

Knipberget, 4 km NNV Björsjö (12F 2f , [66611, 14754] ), dikeskant, ~100 ex , 1986 (TLn)
Getbo (12F 4g , [6672739, 1480559] ), ängsmark, 2017 (IPt & SNy)
St. Gruvsjön,Östanberg (12F 5h , [6678430, 1487800] ), vägkant, 1 ex , 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681625, 1475370] ), gammal åkermark, t.rikligt , 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ), öppen sandig banvall, 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Björnhyttans sopstn. (artp.), (12F 3b , [6669257, 1457099] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ), delvis hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6713150, 1462290] ), nedlagt grustag , slänt i återfyllnadsjord, några ex. , 2007 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713870, 1462870] ), vägdikesslänt, , 2011 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714150, 1461900] ), ängsmark mot åkerväg, 2011 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462670] ), rabatt som ogräs, 2 ex. , 2010 (IPt)
LEKSAND

Granberg (artp.), (13E 6j , [6733206, 1449945] ), slåtteräng vid fäbodvall, 1990 (MBm)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.), (13F 8c , [6742808, 1460860] ), noterad , 2016 (Petrus Tengnér)
RÄTTVIK

Gärdebyn (14F 0c , [67500, 14626] ), nyligen hävdad ängsmark,delvis påv.av insåning ,delvis vårbroddäng m. prästkrage,etc., rikl. , 1988 (TLj)
Siljansbadets camping (14F 0c , [6752310, 1462410] ), gräsmatta och insådd jordvall, rikligt , 2012 (BOr)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
BODA

Osmundsberget (14F 4d , [67705, 14673] ), avskalad revkalk, enstaka , 2002 (GHa)
Mellan skogsbilväg och Andmyrenqgammal körväg genom tallskog (14F 4d , [67730, 14686] ), botten av uttorkad damm, enst. , 2000 (GHa)
ORSA

Digerbergets skola (artp.), (14E 5h , [6775143, 1436966] ), 100 plantor/tuvor , 2020 (Bengt Oldhammer)
Digerbergets skola (artp.), (14E 5h , [6775156, 1436929] ), 20 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Hansjö (artp.), (14E 6h , [6781641, 1436757] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Tennänget VSV (artp.), (14D 5h , [6775254, 1385636] ), skräpmark, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Västerdalarna

FLODA

Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ), fäbodvall, enstaka , 2008 (IPt)
Mosselbodarna v övre gården (13E 2i , [67143, 14409] ), stenig gräsmatta, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
MALUNG

Uggelbo (artp.), (12D 9i , [6697564, 1393233] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)

Dalarnes Flora