Platanthera chlorantha    Grönvit nattviol


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GARPENBERG

Hässlen (12G 6e , [6683, 1524] ), slåtteräng bland hassel, 9 ex. , 1995 (B.Sundin, M.Ingvar-Nilsson)
Hässlen, Garpenberg, Hedemora kn (artp.), (12G 6e , [6683560, 1524490] ), 2 , 2017 (Mats Forslund)
Hesslen, Garpenberg s:n (artp.), (12G 6e , [6683669, 1524482] ), slåttermark, 1 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
SÄTER

Bisbergs klack mot Griggers klack (12G 8a , [6693, 1500] ), ril unggranskog, 1 ex. , 1995 (BNo)
SVÄRDSJÖ

Boda vägkant (artp.), (13G 6a , [6733700, 1504140] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Apoteksvägen, vid läkarbostaden (artp.), (13G 7b , [6735840, 1506037] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Södra Bisen (LENN.1987), (11F 9g , [66475, 14827] ), i sedan länge slåttrad f d åkermark, ~50 ex 1986 (TLn)* ca 50 ex , 1989 (LBr & TLj)
LUDVIKA

Rävsnäs (artp.), (12F 3d , [6666146, 1466672] ), vägkant gc-väg kant, ostsidan, 1 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson)
Rävsnäs (artp.), (12F 3d , [6666151, 1466636] ), vägslänt till gc-väg, 2 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson)
Rävsnäs (artp.), (12F 3d , [6666190, 1466612] ), vägslänt till gc-väg, västra sidan, 10 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson)
Rävsnäs (artp.), (12F 3d , [6666196, 1466639] ), vägkant gc-väg kant, ostsidan, 7 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson)
Rävsnäs (artp.), (12F 3d , [6666218, 1466616] ), 2 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson)
Krabo (artp.), (12F 3d , [6666379, 1466591] ), 12 plantor/tuvor , 2019 (Pelle Adenäs)
Krabo-Räfsnäs (artp.), (12F 3d , [6666397, 1466585] ), känd lokal förstörd av kommunens gräsklippning., ej återfunnen , 2020 (Thorild Jonsson)
Rävsnäs (artp.), (12F 3d , [6666415, 1466546] ), vägkant gc-väg kant, 3 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson)
Rävsnäs (artp.), (12F 3d , [6666435, 1466549] ), vägkant gc-väg kant, 16 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson)
Rävsnäs (artp.), (12F 3d , [6666452, 1466550] ), vägslänt till gc-väg, 10 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson)
Rävsnäs (artp.), (12F 3d , [6666452, 1466550] ), vägslänt till gc-väg, 6 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson)
Rävsnäs (artp.), (12F 3d , [6666505, 1466526] ), frisk gräsmark betesmark, 40 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter gc-vägen (artp.), (12F 3d , [6666505, 1466545] ), 12 plantor , 2012 (Janolof Hermansson)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter gc-vägen (artp.), (12F 3d , [6666613, 1466570] ), 4 plantor , 2012 (Janolof Hermansson)
Rävsnäs (artp.), (12F 3d , [6666613, 1466577] ), gc-vägkant, 6 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson)
Krabo (artp.), (12F 3d , [6666646, 1466566] ), 53 plantor/tuvor , 2016 (Thorild Jonsson)
Krabo Ludvika (artp.), (12F 3d , [6666690, 1466557] ), 27 , 2019 (Lena Stoor)
Halvars, Tjärnbacken (artp.), (12F 4b , [6671430, 1459760] ), hävdad hackslog., 1989 (Jan-Olof Hermansson)
Halvars (LENN.1987), (12F 4b , [66715, 14596] ), hävdad hackslog, 7 ex , 1989 (JHn)
Österdalarna

RÄTTVIK

Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746500, 1467520] ), fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade, ??? , 2008 (JJa & IPt)
ÄLVDALEN

Kluckerrais (artp.), (14E 6a , [6781639, 1400098] ), skogsmark skogsäng, 11 mē , 2018 (Daniel Larsson)
Västerdalarna

MALUNG

Idfjärden (artp.), (13D 6i , [6734960, 1392670] ), 2 , 2011 (Gyrd Harstad)

Dalarnes Flora