Platanthera bifolia    Nattviol


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Vidön (12G 4i , [66729, 15406] ), ekblandskog, 2 ex , 1986 (PDm)
Fullsta (12G 4i , [66737, 15404] ), hagmark, 10-tal , 1987 (PDm)
Gåsbo-Glossbo efter vägen (12G 5h , [66798, 15399] ), buskmark, 1 ex , 1987 (PDm)
Stadarna (12G 5j , [66758, 15495] ), skogsbacke, 17 ex. , 1987 (PDm)
V Bodmossen (12G 5j , [66780, 15480] ), ängsmark i skog, ett par ex. , 1988 (PDm)
Västanhede (12G 6g , [66801, 15341] ), ängsbacke vid väg, 3 ex , 1986 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66827, 15319] ), gammal banvall, 15 ex , 1986 (PDm)
L. Fornbyklint (12G 6g , [66848, 15347] ), ängsmark vid väg, 7 ex , 1986 (PDm)
Fallet (12G 7g , [66858, 15303] ), ängsbacke igenväxande, 4 ex , 1984 (PDm)
Grönsinka (12G 7i , [66890, 15417] ), buskmark, 2 ex , 1987 (PDm)
Konnsjön (12G 8f , [66900, 15284] ), skogsglänta, 2 ex , 1984 (PDm)
GARPENBERG

Realsbo hage (domänreservat) (12G 6e , [66818, 15244] ), gammal hagmark, enst. , 1985 (MDv)
Hässlen (artp.), (12G 6e , [6683622, 1524515] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Strax Ö Hagbo (12G 6e , [66849, 15216] ), örtrik skog, 1989 (JEd)
Intrånget längs bäcken mot Örntjärnen (12G 7d , [66894, 15194] ), bäckravin med äldre granskog mest, 10 ex. , 1989 (ADv)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
Ljusfallet (12G 7f , [66861, 15274] ), skogsbacke, riklig,flerst. , 1989 (PDm)
HEDEMORA

Brunnsjöberget (12G 6b , [66827, 15068] ), blandskog, 1 ex. , 1985 (ADv)
Utah (12G 7a , [66851, 15034] ), gammal hagmark, 2 bestånd ,10 & 15 ex , 1988 (HPe)
Bya (12G 7a , [66865, 15032] ), vägslänt, 9 ex , 1988 (HPe)
Granbo (12G 7a , [66870, 15022] ), skogsmark på tomt .spontan, något 10-tal , 1987 (EDn)
Norrhytteberget ,nära Granbo (12G 7a , [66871, 15020] ), täml.öppen skogsmark, flera 10-tal , 1987 (EDn)
Norrhyttan (12G 7a , [66885, 15025] ), vägdike, 1 ex , 1980 (EDn)
HUSBY

Gettjärnsbergs klack Ö-sidan (13G 1d , [67072, 15155] ), klippsluttning,delvis grönsten, 1990 (JEd)
STORA SKEDVI

Nyberget (13G 1a , [67071, 15047] ), kalkpåverad frodig blandskog, 2 ex , 1987 (SJa)
SÄTER

Väster Stora Norn (artp.), (12F 5i , [6679724, 1491294] ), 17 , 2016 (per linder)
Nisshyttevägen, Säter (artp.), (12F 6j , [6683843, 1495025] ), 5 , 2020 (Lena Stigsdotter)
Myggtjärn (12F 6j , [66849, 14957] ), ängsliknande vägslänt, ~10 ex , 1989 (SJa)
Backus (12F 7i , [66869, 14920] ), ängsmark/ åkerkant/vägren, 6 ex + > 15 ex , 1991 (SJa)
Backus (12F 7i , [66869, 14926] ), igenväxande torräng, enstaka , 1985 (LBr)
Smedjebacksvägen (12F 8i , [66910, 14910] ), slått. kalkpåv. vägkanter, tämligen rikligt , 1986 (SJa)
GUSTAFS

Pellesberget (12F 9i , [6699776, 1493185] ), sydvänd bergbrant, 5 ex. , 2013 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ), ängsmark, 2017 (SNy)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.), (12F 8g , [6692636, 1484902] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.), (12F 8g , [6693467, 1482177] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ), vägkant genom skog, 2020 (SNy)
Risshyttan ,(efter tunamarchspåret) (12F 8h , [6690, 1489] ), ängsmark, ~5 ex , 1987 (SJa)
Sjöhagen (12F 8h , [6690040, 1488160] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ), slåtteräng, 2012 (SNy)
1 km SV Källarbo v.lv, (12F 8h , [66905, 14864] ), fuktigt vägdike, enst. , 1988 (TLj)
N om Skvallen , vägskälet (12F 8h , [6690540, 1486470] ), vägslänt, 2009 (IPt)
Grängshammarsv-Smedlebacksv. vägkorset (12F 8h , [66906, 14864] ), vägslänt, 10 ex , 1988 (SPe)
Väster om Källarbo (artp.), (12F 8h , [6690754, 1487118] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Risshytte hage naturreservat (artp.), (12F 8h , [6691022, 1489000] ), högörtgranskog, 1 , 2017 (Per Johansson)
Risshyttehage (artp.), (12F 8h , [6691140, 1489105] ), 25 , 2017 (Lars-Erik Nilsson)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.), (12F 8h , [6691190, 1489020] ), frisk-örtrik granskog, 2011 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.), (12F 8h , [6691190, 1489020] ), granskog, högört-typ, 2009 (Ralf Lundmark)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.), (12F 8h , [6691327, 1488216] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Högsveden (artp.), (12F 8h , [6691328, 1485670] ), 12 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Magnilbo (12F 8h , [66914, 14882] ), gräsmark, 10 ex , 1989 (SJa)
Magnilbo (12F 8h , [6691421, 1488283] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Högsveden (12F 8h , [66915, 14851] ), fuktig örtristyp, 1988 (THe)
Dalkarlsbo ,Högsvedsvägen (12F 8h , [66918, 14855] ), vägkant, 1 ex , 1989 (SJa)
Dalkarlsbo (12F 8h , [66918, 14855] ), ängsmark, 9 ex , 1988 (SPe)
Magnilbo, väg W790 (artp.), (12F 8h , [6692014, 1488148] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Högsveden (12F 8h , [66923, 14858] ), frisk örtristyp mot gammak schaktning vid väg, 1988 (THe)
STORA TUNA

Kärret N Äventyrsgruvan (artp.), (12F 8d , [6691683, 1465506] ), intermediärt kärr med barrträd, 200 , 2018 (Anders Janols)
Knippberget O-branten ( 20 16 - 22 18 ) (12F 8d , [66921, 14667] ), gräsrik blandskog runt branta hällar, ca 15 ex.totalt , 1987 (AJs)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.), (12F 8d , [6693067, 1467341] ), vägkant, 50 plantor/tuvor , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Dammsjön, söder om (artp.), (12F 8f , [6694742, 1478645] ), 1 , 2017 (Bo karlstens)
Dammsjön S om vid vägen (artp.), (12F 8f , [6694880, 1478650] ), 1 , 2020 (Bo karlstens)
Dammsjön S om vid vägen (artp.), (12F 8f , [6694880, 1478650] ), 2015 (Bo karlstens)
Dammsjön S om vid vägen (artp.), (12F 8f , [6694880, 1478650] ), ,frekvens t.allm. 2014 (Bo karlstens)
Dammsjön S om vid vägen (artp.), (12F 8f , [6694880, 1478650] ), 5 plantor/tuvor , 2002 (Bo karlstens)
Spånsan, lövbrännans östra del (Gyllbergens naturreservat) (artp.), (12F 9c , [6695316, 1462863] ), blockrik sydsluttning, lövrik, 1 , 2018 (Lars-Ove Wikars)
Idkerberget, N om centralschaktet (12F 9d , [66959, 14678] ), stening ruderatmark, ca 15 ex , 1988 (IAn)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ), fuktig bäckravin med kalkpåverkan, 1986 (SNy)
Högbergsåravinen (artp.), (12F 9d , [6697224, 1467781] ), i bäckravin, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Åselby fäbodar, v.bäcken Ö om dammen (12F 9d , [66982, 14674] ), frodigt källdrag på moränmark,blandskog, 1989 (IAn)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ), skogskant mot järnvägen, 2018 (SNy)
Barkargärdet (artp.), (13F 1g , [6709602, 1483081] ), 1 , 2018 (Maja Wressel)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ), vägkant och skog, 2018 (SNy)
Kraftledningsgata Tallbacken (artp.), (13F 1g , [6709746, 1483028] ), 10 , 2017 (Lars-Erik Nilsson)
Kraftledningsgata Tallbacken (artp.), (13F 1g , [6709746, 1483028] ), 16 stjälkar/strån/skott , 2016 (Lars-Erik Nilsson)
Kraftledningsgata Tallbacken (artp.), (13F 1g , [6709746, 1483028] ), 2015 (Lars-Erik Nilsson)
Skogsskifte öster kraftledningsgata Tallbacken (artp.), (13F 1g , [6709761, 1483067] ), 3 stjälkar/strån/skott , 2016 (Lars-Erik Nilsson)
Skogsskifte öster kraftledningsgata Tallbacken (artp.), (13F 1g , [6709761, 1483067] ), 2015 (Lars-Erik Nilsson)
Skogsskifte öster kraftledningsgata Tallbacken (artp.), (13F 1g , [6709761, 1483067] ), 6 , 2017 (Lars-Erik Nilsson)
Skogsskifte öster kraftledningsgata Tallbacken (artp.), (13F 1g , [6709761, 1483067] ), 2014 (Lars-Erik Nilsson)
Skogsskifte öster kraftledningsgata Tallbacken 2 (artp.), (13F 1g , [6709785, 1483174] ), 2014 (Lars-Erik Nilsson)
Barkargärdet (artp.), (13F 1g , [6709921, 1482696] ), 2 , 2018 (Maja Wressel)
Motionscentralen,Mellsta (artp.), (13F 2f , [6710420, 1477109] ), 20 plantor/tuvor , 2018 (Gunnar Bäck)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ), gles tallskog, t.rikligt , 2011 (SNy & IPt)
Skjutbanan Bergebo (artp.), (13F 2g , [6710366, 1481800] ), 1 , 2017 (Christer Bergström)
Bergebo (artp.), (13F 2g , [6710400, 1481500] ), 2015 (Gunnar Bäck)
Igeltjärnsvägen Borlänge (artp.), (13F 2g , [6711078, 1481553] ), 2015 (Martin Sjödahl)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ), kalkbrott, 2018 (SNy)
Styggmyren, kalkbrott söder om (artp.), (13F 2g , [6711298, 1483283] ), 8 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Sandin)
Igeltjärnsvägen Bergebo (artp.), (13F 2g , [6712379, 1481107] ), 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712397, 1481107] ), skogsbilvägkant och dike, 20 ex , 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Gruvområdet Igeltjärnsvägen (artp.), (13F 2g , [6712864, 1481243] ), 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Lilla kalkbrottet, Igeltjärn (artp.), (13F 2g , [6712866, 1481311] ), några få blommor utslagna., 3 plantor/tuvor , 2020 (Håkan Sandin)
Igeltjärnsvägen, gruvområdet (13F 2g , [6712884, 1481319] ), kalkbrott norra sidan, 2 ex , 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Hönsarvsberget (Bot.inv.urkalksl.1974:3), (13F 2g , [67129, 14812] ), kalkbrott, 1986 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716020, 1470627] ), skogsmark, 2012 (IPt)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ), rasbrant och hammare, 2014 (SNy)
Kälarvets fäbod (artp.), (13F 3e , [6719620, 1473090] ), 2014 (Gunnar Bäck)
Norr Övre Valsan (13F 4e , [6724068, 1473375] ), vägkanter, 2020 (SNy)
VIKA

Lottbobergets V-sida (13G 4c , [6720, 1513] ), tallskogshygge, enst. , 1988 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Holsjön (13F 4g , [6723307, 1480114] ), skogsmark, 2015 (SNy)
Myckelmyra tomten.Falun (artp.), (13F 4i , [6721817, 1494041] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Kalle Bergström)
SUNDBORN

V. Holmsjöberget NO-sidan (13G 4c , [6722, 1513] ), örtrika aspdungar i granskog, flerst. , 1989 (JEd)
Atlasruta (13G 4d ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Råberget 300 m NO Skuruhäll (13G 4d , [67217, 15183] ), örtrik Ö-sluttning ,hygge, 1990 (JEd)
Kryggåsen (artp.), (13G 5b , [6726480, 1508980] ), gallrad granskog, 8 plantor , 2010 (Falu Kommun Miljöförvaltningen(pka04))
V. Finnbodarna, Finnbodbergets SO-sida (13G 5c , [67255, 15133] ), igenväxande hagmark, 10-tal ex , 1987 (BCa)
Svensjöberget, Lundgrenskalles koja (artp.), (13G 6d , [6730837, 1519996] ), 15 plantor/tuvor , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Bengtsheden södra delen (artp.), (13G 5a , [6729941, 1502946] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar (artp.), (13G 5c , [6726521, 1511639] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärn NÖ om (artp.), (13G 5c , [6729782, 1510343] ), 3 plantor/tuvor , 2017 (Urban Gunnarsson)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ), vägkant, 2012 (DABS)
Liljansnäs NV delen (artp.), (13G 6a , [6732205, 1504869] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda Pruppcity (artp.), (13G 6a , [6733067, 1504107] ), 6 plantor/tuvor , 2019 (jakob wallin)
Hillersbodabacken (artp.), (13G 6b , [6730383, 1507033] ), 150 plantor/tuvor , 2016 (Urban Gunnarsson)
Slalombacken (artp.), (13G 6b , [6730667, 1507121] ), 50 , 2017 (Matilda Elgerud)
Gullberget vid kraftledningen (artp.), (13G 6b , [6730744, 1506489] ), 31 plantor/tuvor , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Hillersboda slalombacke (artp.), (13G 6b , [6730825, 1507208] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Hillersbodabacken (artp.), (13G 6b , [6730827, 1507224] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda slalombacke (artp.), (13G 6b , [6730923, 1507256] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Liljansnäs östra sidan, nära vägen (artp.), (13G 6b , [6732034, 1506100] ), blomning , 2013 (Urban Gunnarsson)
Hällberget, klippvägg (artp.), (13G 6b , [6732620, 1508270] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Hällberget (artp.), (13G 6b , [6732694, 1508274] ), barrskog, 1 plantor , 2012 (Janolof Hermansson)
Trollberget, S sluttning (artp.), (13G 6c , [6731030, 1511820] ), 1 plantor , 2011 (Urban Gunnarsson)
Svensksjöberg (artp.), (13G 6e , [6730367, 1520791] ), 2 plantor/tuvor , 2016 (Urban Gunnarsson)
Lilla Skogsbotjärnsvägen, norra stickvägen (artp.), (13G 6e , [6730956, 1521057] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Uvberget, strax Ö branten (artp.), (13G 6f , [6732712, 1526208] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Knutstjärn 1.4 km mot ONO (13G 8d , [67411, 15193] ), örtrik källkärrkant, 1990 (JEd)
NV Sallakmyren (artp.), (13G 8d , [6744693, 1519487] ), 8 plantor/tuvor , 2020 (Jonas Eriksson)
ENVIKEN

Lemmonberget (14F 1i , [67569, 14935] ), nedom branten, 1990 (JEd)
Forsberget (artp.), (14F 3i , [6768706, 1494876] ), 5 plantor/tuvor , 2015 (Pär Karlsson)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ), sumpskog, rörligt markvatten med järnockra, enstaka , 2007 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget 6 km NNO Kloten (11F 9e , [66474, 14729] ), hackslog, 6 ex. , 1986 (TLn)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

Bilväg söder om Billsjön nära landskapsgränsen (11F 9i , [66468, 14917] ), vägkant av grusbilväg, 1 ex , 2000 (BFo)
Kvarnberget (11F 9i , [66483, 14936] ), glänta i barrskog på bergskrön bland piprör, 'älgtillhåll', 1 ex , 2000 (BFo)
Slätbo (11F 9i , [6649238, 1493323] ), vägkant, 2012 (GJn)
800 m OSO Snälltorp (11F 9i , [66497, 14926] ), bilväg,på vägkanten, 1 litet ex , 2000 (BFo)
V Bromsberget (11F 9i , [66497, 14927] ), traktorväg i barrungskog, trol f.d. fornåker, 2 ex , 2001 (BFo)
150 m V om första B i Bromsberget (11F 9i , [66497, 14929] ), på utplanad traktorväg i barrskog, 4 ex , 2000 (BFo)
Bromsberget (11F 9i , [66497, 14932] ), ängsartad glänta i barrskog invid översilad berghäll, 5 ex , 2000 (BFo)
Rönningsberget (12F 0g , [6653996, 1480221] ), no nedanför bergsbrant urskogs karaktär, enstaka , 2003 (ALu & TPe)
Kniptorpet (12F 0i , [6650, 1490] ), lövdunge f.d.ängsmark, ~20 ex. , 1989 (TLj & LBr)
Tombo gruvor (12F 1f , [66596, 14785] ), 1982 (RNo)
Ö-Sjöberget (12F 1g , [6655509, 1480502] ), brevid skogsbilväg och i bergsbrant, 10 ex , 2003 (ALu)
Huggnora (12F 1h , [6656, 1488] ), hästbetad nyröjd björkhage, 1989 (TLj & LBr)
Rv 65, nya Tolvsbovägskälet (12F 1h , [66594, 14863] ), ängsmark, 42 ex. , 1980 (RNo)
Vanbergs klack (12F 2g , [6661680, 1481550] ), lövrik sluttning, några ex , 2013 (LBr)
Vanbergs klack, branten åt nordost (12F 2g , [6662020, 1481840] ), klippor och blockslänt, spridd , 2013 (LBr)
Vanberget (artp.), (12F 2g , [6663029, 1482033] ), lövrik ostbrant, 1 , 2018 (Lars-Ove Wikars)
Vanberget (artp.), (12F 2g , [6663446, 1482174] ), lövrik ostbrant, 2 , 2018 (Lars-Ove Wikars)
Rv 65, söder om Brustorpet (12F 2h , [66604, 14860] ), hagmark, 2 ex. , 1980 (RNo)
Åkerskogen (12F 2h , [66619, 14871] ), hagmark, 1980 (RNo)
Trappstensåsen, södra delen (12F 2h , [66642, 14893] ), skog, fl. vinterst.,några grön. , 1980 (RNo)
"Saxe, vid ""Lilla Vassrö""" (12F 3h , [66651, 14873] ), hagmark, 1982 (RNo)
Svedarna (12F 3h , [6668, 1486] ), kohage m. björk, spridd , 1989 (TLj & LBr)
Issbergsvägen, 140-meterskurvan, norr om liten myr (12F 3h , [66694, 14856] ), vid bergbrant, 7 ex. , 1980 (RNo)
Gläfsbergets sydsluttning (12F 3i , [66696, 14933] ), sydexp.lövsluttning, rikl. , 1987 (ALu & TPe)
Gläfsbergets SV-sluttning (12F 3i , [6669760, 1493190] ), sv-sluttning luckig skog med ganska gott om asp, rikligt , 2003 (ALu)
Issberget, c:a 2 km N Vibberbo (12F 4h , ), 1980 (RNo)
Storön i sjön Jörken (12F 4i , [66703, 14906] ), i blandskog, 35 st , 1986 (ALu & LNo)
NORRBÄRKE

Söder om Snösjön (12F 1d , [66591, 14685] ), gammal granskog på gammalt kalkbrott, några ex. , 1988 (HWk)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ), sluttning på hygge med rörligt grundvatten, 13 ex , 1987 (HWk)
Flogbergets gruvområde (12F 4e , [6670140, 1472130] ), dagbrott, igenvuxet, ca 5 stora ex , 2010 (LBr)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671068, 1471785] ), kalkgranskog, 6 plantor , 2009 (Janolof Hermansson)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671307, 1471789] ), 2015 (Uno Skog)
Limnäsudden i vikbottnen (12F 4e , [6671460, 1471500] ), strandmiljö, spridd , 2018 (LBr)
Dagkarsboberget (artp.), (12F 4e , [6671918, 1471020] ), noterad , 2017 (Bo karlstens, Janolof Hermansson, Anders Janols)
Stollberget vid stig O Kaserndammen (artp.), (12F 5e , [6675223, 1470945] ), 3 plantor , 2012 (Janolof Hermansson)
Soltjärnsbergets Ö-sida (12F 5h , [66758, 14865] ), i blandskog, rikligt , 1986 (ALu)
Blåkullberget, S om S-änden St. Blåkulltjärnen (artp.), (12F 5h , [6676340, 1485410] ), gallrad örtrik blandbarrskog, 15 plantor , 2010 (Janolof Hermansson)
LUDVIKA

Krabo (artp.), (12F 3d , [6666646, 1466566] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Thorild Jonsson)
Högberget (artp.), (12F 3d , [6668519, 1465783] ), 3 stjälkar/strån/skott , 2018 (Pelle Adenäs)
Högberget, strax V om elljusspår (12F 3d , [66687, 14659] ), blåbärsgranskog, 1 ex , 1987 (PHe)
Slalombacken, Högberget (artp.), (12F 3d , [6668850, 1466210] ), 2014 (Pelle Adenäs)
Halvars N om utsiktspunkten (12F 4b , [66722, 14595] ), g:a åkrar o ängar,lövskog, 1987 (SSv)
Sörvik (12F 4c , [6673850, 1463130] ), fuktig blandskog, 1 ex , 2004 (HWk)
Sörvik (12F 4c , [6673870, 1463310] ), barrskog halvskugga, 1 ex , 2004 (HWk)
Sörvik (12F 4c , [6673870, 1463420] ), barrskog halvskugga, 2 ex , 2005 (HWk)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ), gles blandskog bland gräs och ris, ca 20 ex , 1996 (HWk)
Biskopsnäset (12F 4d , [66725, 14673] ), blandbarrskog, spridd , 1986 (HWk)
Ikorrbotten Ludvika (12F 4d , [66728, 14650] ), gräsmark f.d. tomtmark, 7 ex , 1989 (HWk)
Dammsjöbäcken, V om utloppet i Dammsjön (artp.), (12F 5c , [6675261, 1463846] ), lågörtbarrskog kalkmarkbarrskog, 2015 (Janolof Hermansson)
Sörviks Dammsjön (12F 5c , [66753, 14640] ), ~refl~ ,kalkpåverkad barrskog, ,frekvens m.allm. 2004 (HWk)
Brunsvik (artp.), (12F 5c , [6676753, 1461322] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Norrvik,Fängerhällarna (12F 5c , [66771, 14604] ), blandskog (fuktig), enst. , 1988 (TLj)
Södra Gussjön, udden (artp.), (12F 5c , [6678044, 1464960] ), kalkmarksbarrskog på hällar intill kalkbrott, 2014 (Janolof Hermansson)
Norrvik, V Trollputten (12F 5c , [66783, 14625] ), igenvuxet kalkbrott, enstaka , 1983 (TLj)
Flyberget (artp.), (12F 6c , [6680379, 1461426] ), luckig granskog, 6 plantor , 2011 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

Noaks, Lönnfallet (artp.), (12E 1i , [6655576, 1440214] ), 4 plantor/tuvor , 2016 (Sten-Erik Bohlin)
Långvasselheden - Nittkvarn, SO om Rötdammen (artp.), (12E 3i , [6667987, 1440639] ), vägkant grusig vägkant - dikat för ngr år sedan, 2014 (Janolof Hermansson)
Flintfallet (12E 4i , [6674600, 1442255] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Torsberg - Nybröte (artp.), (12E 4j , [6673401, 1445462] ), vägkant, 2014 (Nadja Hermansson KovlerJanolof Hermansson)
Brittas rönning (12E 5i , [6675380, 1442030] ), på tuva i rikkärr, 2 ex , 2007 (LBr)
Norhyttan,utefter kanalvägen (12E 5j , [66772, 14490] ), öppen skogsmark, 6 blom.ex , 1987 (OPe)
Nedre Pundet, efter vägen Baggviken Gänsen (artp.), (12E 5j , [6679770, 1445162] ), vägkant fuktig hög vägslänt mot söder, 2015 (Janolof Hermansson)
Nedre Pundet, efter vägen Baggviken Gänsen (artp.), (12E 5j , [6679770, 1445162] ), 5 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget - Gänsmossen (artp.), (12E 6i , [6682488, 1442185] ), ängsgranskog kalkgranskog, 25 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson)
Nybrännbergets NR (artp.), (12E 6i , [6682841, 1444411] ), lövrik naturskog, ostsluttning, noterad , 2018 (Lars-Ove Wikars)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683216, 1442332] ), ängsgranskog kalkgranskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683228, 1442671] ), granskog fd betesskog eller hagmark, 2013 (Janolof Hermansson)
Nybrännberget, Råklacken (artp.), (12E 6i , [6683409, 1443958] ), blåbärsbarrskog med inslag av lågört, 2014 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (12E 6i , [66836, 14425] ), rikkärr med örtrik granskog, enstaka , 1987 (PHe)
Högberget (artp.), (12E 6j , [6682404, 1446737] ), 8 plantor , 2011 (Janolof Hermansson)
Kullen (12E 7j , [6689121, 1447474] ), betesmark, rikligt , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ), ängsmark äldre boplats, spridd , 2012 (IPt & JOs)
200 m SV Stormyran (12E 8j , [66906, 14454] ), bäckdal ,frisk skogsmark, 2001 (DABS)
Ullnäset (artp.), (12F 5a , [6675128, 1454413] ), stenig lövrik granskog, vinterståndare , 2013 (Janolof Hermansson)
Märrhagen (12F 6a , [66800, 14519] ), ängsmark, 2004 (GWm)
Norra Uvberget (artp.), (12F 6a , [6680185, 1452789] ), blåbärsbarrskog sydvänd sluttning, 2015 (Janolof Hermansson)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ), vägkant och vägdiken, 2013 (IPt)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.), (12F 7b , [6687717, 1457595] ), vägkant, 5 , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.), (12F 7b , [6689490, 1459700] ), vägkant, 2 , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Morberget, efter väg 646 (artp.), (12F 7d , [6685010, 1467878] ), vägkant örtrik vägkant, 40 plantor/tuvor , 2016 (Janolof Hermansson)
Limberget,~30 m S om övre anr.verkruin. Bockmossen (12F 7d , [66898, 14662] ), Ö-vänd sluttning,gräs-hällmark med gles lövskog, 20-tal ex. , 1987 (AJs)
Bockmossen - Långsjön (artp.), (12F 7d , [6689973, 1466925] ), lågörtblandskog grupp med asp, 9 plantor/tuvor , 2016 (Janolof Hermansson)
Hästbergs klack (artp.), (12F 8b , [6690245, 1459183] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Hästbergs klack, Grangärde s:n (artp.), (12F 8b , [6690280, 1459160] ), slåttermark, 4 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Lindbastmora (artp.), (12F 8b , [6692064, 1457939] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Lindbastmora (artp.), (12F 8b , [6692847, 1457696] ), noterad , 2019 (Emil Persson)
Lorttjärn (artp.), (12F 8b , [6693801, 1455794] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Bonnie Nilzon)
Abborrtjärnen, V Långmyran (artp.), (12F 8b , [6694843, 1458406] ), sluttning i ravin, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Abborrtjärnen, V Långmyran (artp.), (12F 8b , [6694880, 1458414] ), lågörtbarrskog öppen sluttning nedanför klippor, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Bockmossen söder om Tuna- Hästberg, väg W646 (artp.), (12F 8d , [6690078, 1466659] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Krakbrändan (artp.), (12F 9a , [6695478, 1452082] ), noterad , 2017 (Uno Skog)
Österdalarna

GAGNEF

Lungmyrån (artp.), (12F 9a , [6696750, 1451472] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Kalkberget (13F 1a , [6706279, 1451653] ), gammalt kalkbrott, 2013 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14573] ), skogsmark, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Vägen mot karls knös (artp.), (13F 1b , [6709829, 1458919] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
O-sluttning Knusberget (13F 2a , [6711930, 1450320] ), skogsmark mot hygge, ca 20 ex , 2004 (IPt)
O-sluttning Knusberget (13F 2a , [6712110, 1450220] ), släpväg för virke i skogsterräng, några ex , 2004 (IPt)
Mockfjärd, S om Grådbodarna (artp.), (13F 2a , [6712540, 1452020] ), vägkant, skogsväg, 1 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Mockfjärd, S om Grådbodarna (artp.), (13F 2a , [6712580, 1452020] ), vägkant, skogsväg, 1 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Floberget fäbod (13F 2a , [6713345, 1450210] ), skogsmark, 1 ex. , 2003 (IPt)
Floberget fäbod (13F 2a , [6713400, 1450322] ), skogsmark, 1 ex. , 2003 (IPt)
V om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67138, 14525] ), glest bevuxen myrmark, ett fåtal ex , 1988 (LJn)
Grådbodarna (13F 2a , [6713970, 1452200] ), skogsmark, enstaka , 2008 (IPt)
Trolldalen N om Kärrmyren (13F 2b , [67119, 14597] ), skog, enstaka , 2002 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ), rasmark, enstaka , 2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67128, 14622] ), skogsmark, 2 ex , 2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712970, 1460430] ), ängsmark, 1 ex , 2006 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713060, 1460610] ), skogsmark, 5 ex , 2004 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [67132, 14625] ), skogsmark, ca 25 ex , 2005 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67137, 14625] ), skogsmark, sparsamt , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67144, 14627] ), skogsmark, sparsamt , 2002 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [67144, 14645] ), skogsmark, fåtalig , 2002 (IPt)
Gagnef 1 km Ö kyrkan ,på åsen (13F 3c , [67192, 14600] ), sandslänt på åsen, ~10 ex. , 1988 (TLj)
Minnesstugan, Tallbacken (13F 3c , [6719230, 1460180] ), skogbevuxen grusås, 1996 (JMa)
Djurmo, vid väen till klacken (13F 3d , [67152, 14673] ), skogsmark, ca 30 ex , 2005 (Inalill Andersson)
Gamla stickspårets S del (artp.), (13F 4b , [6722600, 1459990] ), 2 , 2012 (Urban Gunnarsson)
Gräv, Gagnef (artp.), (13F 4b , [6722820, 1458930] ), 2015 (Glenn Costello)
Gamla banvallen 300 m SSV grustaget (artp.), (13F 4b , [6722940, 1459950] ), banvall, 2010 (Tomas Ljung)
Gamla banvallen 300 m SSV grustaget (artp.), (13F 4b , [6722940, 1459950] ), banvall, 2011 (Urban Gunnarsson)
Gräv (artp.), (13F 4b , [6723551, 1459338] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Moje (artp.), (13F 4c , [6720904, 1460062] ), 2012 (Ulf Gärdenfors)
Mojeängarna (13F 4c , [67215, 14614] ), örtrik skogsmark, spridd , 2003 (DABS)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ), ~refl~ ,kulturmark,lindor, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
Moje (13F 4c , [6722096, 1460623] ), ca 200 ex , 2010 (RNy)
Grävsboberget (13F 4c , [67231, 14622] ), skogskärr, enstaka , 2004 (IPt)
Ca 500 m Ö om Långsjön (13F 4c , [67243, 14609] ), skogsmark, fåtal , 2005 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720510, 1466198] ), fäbodvall, skogssluttning, många ex. , 2012 (IPt)
ÅL

Gimmenvägen vid Koltjärnen (artp.), (13F 4d , [6723742, 1468812] ), 218 , 2017 (Per-Inge Mill)
Tomtjärn (13F 5b , [6726350, 1459339] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725448, 1463966] ), gammal fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Låglänt terräng ned mot Helgsjön (13F 5d , [67254, 14687] ), gles fuktig strandskog, 10 ex. , 1989 (LJn)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ), slåtterlinda, 2015 (IPt)
Långbergs fäbodarna (artp.), (13F 5d , [6727740, 1469213] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Solarvet (13F 5e , [6728890, 1473500] ), gräsbevuxen vägkant, 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), igenvuxen odlingsmark o på odlingsrösen, 1989 (JEd)
Bummersberget (13F 6d , [6730030, 1468910] ), gräsmyr intill ängsgranskog, 1993 (TLj)
Solberga (13F 6d , [6730810, 1467830] ), vägkant mot skog, 2007 (IPt)
Träfotsbodarna (13F 6e , [67307, 14722] ), ~refl~ ,torrt kalhygge med högt gräs, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
200 m söder om vändplanen på skogsvägen från Tällberg (13F 6e , [67307, 14723] ), torrt kalhygge med högt gräs, rödven, 4 ex , 1996 (MBe)
BJURSÅS

Vid Ärtsjön (13F 6f , [6734229, 1479352] ), gammal ängsmark, 2020 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [67349, 14789] ), liten glänta i barrskog, 15-20 ex , 1988 (UEr)
Rappsmälingens NV-sida (13F 6g , [6734, 1481] ), örtrik granskog, 1988 (JEd & o.a)
Rällsjöbo, Näset (13F 7e , [6738640, 1472870] ), vägkant, 2014 (JJa)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738450, 1478455] ), 2013 (Lars Lagerqvist)
Bultbo Norra (artp.), (13F 7f , [6738865, 1478365] ), 2014 (Kalle Bergström)
Bultbo norr (artp.), (13F 7f , [6739150, 1478220] ), 2015 (Gunilla LagerqvistLars Lagerqvist)
S Andersbo (artp.), (13F 7f , [6739200, 1478235] ), 2014 (Lars Lagerqvist)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736900, 1481640] ), skogsbevuxen vägkant, 2008 (JJa)
Bjursens norra strand (13F 7g , [67392, 14818] ), ~refl~ ,sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2003 (JJa)
Brännmyran, nordöstra kanten (artp.), (13F 8f , [6742130, 1477966] ), 13 stjälkar/strån/skott , 2016 (Pär Karlsson)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ), gräsbevuxen skogsmark, 2014 (JJa)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746476, 1485756] ), vägkant, 2019 (JJa)
SILJANSNÄS

Trymackbergets biotopskydd (artp.), (13E 7g , [6739943, 1434479] ), barrnaturskog med inslag av löv, 2012 (Pär Dahlström)
Klockarberg (13E 7i , [6735470, 1440960] ), ängsmark, 2008 (DABS)
Skorvnäsudden (13E 9j , [6745810, 1449580] ), vägkant skogsbilväg, 3 ex , 2009 (IPt)
LEKSAND

Björbergshällan norr naturreservatet (artp.), (13E 3h , [6719317, 1436982] ), ostlig bergslutning, 10 , 2011 (Pär Dahlström)
Sångberget (13E 3i , [67186, 14449] ), lövbränna, 2000 (TLj)
Forsbodarna (artp.), (13E 3j , [6716070, 1449780] ), fäbodsområde, 1 , 2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.), (13E 3j , [6716250, 1449060] ), slänt mot skogsväg, 1 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.), (13E 3j , [6716290, 1449020] ), slänt mot skogsväg, 1 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.), (13E 3j , [6716300, 1449010] ), slänt mot skogsväg, 1 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.), (13E 3j , [6716300, 1449010] ), slänt mot skogsväg, 1 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Öster om Ballsen, Leksands kommun (artp.), (13E 4f , [6720064, 1429435] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Draggberget S (artp.), (13E 4h , [6724495, 1439350] ), noterad , 2016 (Petrus Tengnér)
Flatberget (13E 5e , [6727330, 1422510] ), branten, 2007 (TLj)
Draggberget (artp.), (13E 5h , [6725372, 1439789] ), blockig ostsluttning, delvis av lövbrännekaraktär. oftast grandominerat, 1 , 2018 (Lars-Ove Wikars)
Draggsberget (artp.), (13E 5h , [6726200, 1439485] ), noterad , 2019 (Simon Bäck)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ), örtrik sluttning i gammelskog, 2011 (IPt & JJa & RNy)
Dalajärnavägen mellan Leksand och Dala Järna (artp.), (13E 5i , [6729538, 1440636] ), ängsartade vägkanter, 2012 (Pär Dahlström)
Dalajärnavägen mellan Leksand och Dala Järna (artp.), (13E 6j , [6731106, 1446294] ), ängsartade vägkanter, 2012 (Pär Dahlström)
Dalajärnavägen mellan Leksand och Dala Järna (artp.), (13E 6j , [6731745, 1447135] ), ängsartade vägkanter, 2012 (Pär Dahlström)
Dalajärnavägen mellan Leksand och Dala Järna (artp.), (13E 6j , [6731990, 1447573] ), ängsartade vägkanter, 2012 (Pär Dahlström)
Ö om Skeberget (13F 5a , [6726190, 1450650] ), vägdike, 4 ex. , 2005 (IPt)
Räcktja (artp.), (13F 5b , [6727800, 1459390] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Heden, väst Järparänget (artp.), (13F 6b , [6731417, 1455844] ), 2012 (Pär Dahlström)
Källberget (artp.), (13F 6b , [6733727, 1456083] ), 4 , 2018 (Karin J.Gisslar)
Källberget (artp.), (13F 6b , [6733727, 1456083] ), 7 , 2019 (Karin J.Gisslar)
Dragsängarna (artp.), (13F 6c , [6730881, 1460241] ), granskog på fd ängsmark, 10 plantor , 2011 (Pär Dahlström)
Dragsängarna (artp.), (13F 6c , [6731024, 1460152] ), minst. på höger sida om vägen mot fiskodlingen., 30 , 2020 (Karin J.Gisslar, Conny Trogen)
Järnvägsbank vid Hyttsjön (13F 7d , [6738560, 1469770] ), vägkant vid Hyttsjön, 2016 (JJa)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736404, 1470583] ), 2 plantor/tuvor , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Plintsberget (13F 8b , [67428, 14579] ), glänta i gles småskog på bergsplatån, 1 ex. , 1988 (MKp)
Gamla järnvägsbanken vid Slättberg (13F 8d , [6740610, 1468580] ), gräsbevuxen vägkant, 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
RÄTTVIK

Gruvberget (13F 9d , [67457, 14658] ), fuktig barrskog, enstaka , 2014 (GHa)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746180, 1468150] ), fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade, 2008 (JJa & IPt)
Ärtled (13F 9e , [67482, 14739] ), dike/väglänt, fåtal , 2010 (GHa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ), ängsmark, enstaka , 2016 (GHa)
Rättviksheden, vid kalkverket (artp.), (14F 0c , [6753976, 1464789] ), sandtallskog kalkmark, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Rättviksheden (artp.), (14F 0c , [6754104, 1464290] ), lavtallhed, noterad , 2016 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson, Anita Stridvall)
Rättvik, öster om motorbanan (artp.), (14F 0c , [6754660, 1464934] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Risröds naturreservat (artp.), (14F 0d , [6752885, 1468076] ), 4 , 2018 (Per Johansson)
Risröd NR (artp.), (14F 0d , [6753090, 1468390] ), skog, 2008 (Gunnel Sundberg)
Handskflyten, strax S om (14F 0d , [6754130, 1468680] ), örttrik granskog, sparsamt , 2007 (LBr)
Motorbanan (artp.), (14F 0d , [6754702, 1465061] ), noterad , 2020 (Andreas Öster, Mikael Gudrunsson, Henrik Tykosson, Maria Hindemo)
Öster om motorbanan i Rättvik (artp.), (14F 0d , [6754772, 1465004] ), 15 plantor/tuvor , 2017 (Per Gustafsson)
Stigen mot Gumsvôd (14F 0e , [67508, 14714] ), blandskog, enstaka , 2016 (GHa)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.), (14F 0e , [6751843, 1472341] ), vägkant, noterad allmän , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
500 m Ö Råbergsklaclken (14F 0e , [67525, 14711] ), vid traktorspår, enstaka , 2016 (GHa)
1 km N Lisskog (14F 0e , [67525, 14721] ), vägren, hundratals , 2016 (GHa)
Lisskog, Rättviks kn (artp.), (14F 0e , [6752629, 1472033] ), 2015 (Liselotte Wetterstrand WaldenströmAnders Waldenström)
Gärdsjö - Bjursås (14F 0e , [6754, 1470] ), gammal ängsmark mot vägen, riklig flerst. , 1986 (TLj)
Vädertupp, Rättviks kn (artp.), (14F 0h , [6751304, 1489937] ), 2015 (Anders Waldenström)
Vädertupp (artp.), (14F 0i , [6751418, 1490171] ), bäckravin, 2011 (Urban Gunnarsson)
Kungsholskvarn 100 m V (artp.), (14F 1c , [6755496, 1464777] ), 2010 (Urban Gunnarsson)
Amtjärnsbrottet (artp.), (14F 1c , [6758048, 1460482] ), 10 , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Dalhalla (artp.), (14F 1c , [6759387, 1462171] ), 4 , 2016 (Rune Hixén)
Atlasruta (14F 1d ), fuktig ängsmark/lundveg, frekvens:m.a , 1986 (TLj)
Heden söder om Baggetorp (14F 1d , [67553, 14673] ), tallhed, enstaka , 2007 (GHa)
baggetorp-w (artp.), (14F 1d , [6755864, 1467323] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Övre Gärdsjö (nedre del) (artp.), (14F 1d , [6757210, 1468690] ), näringsrik fuktig lövskog, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Gräsbergets Fäbodar (artp.), (14F 1f , [6758014, 1476254] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Brändbergets östsluttning (artp.), (14F 1i , [6758571, 1490015] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Knäbergets ostsluttning (artp.), (14F 1i , [6759372, 1490491] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Stormyren, väg W960 (artp.), (14F 2c , [6760000, 1464148] ), vägkant, noterad allmän , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gryssen (artp.), (14F 2c , [6761477, 1464816] ), tallskogsdunge, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Västanå - Östbjörka (14F 2d , [6761, 1465] ), vägdiken i skogen,delvis rikpåverkade, flerst. , 1986 (TLj)
Gryssberget, vid Gryssens N-spets (14F 2d , [67626, 14653] ), örtrika f.d.ängar, flerst. , 1986 (TLj)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.), (14F 2e , [6760347, 1470831] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Ljugaren v.Sandviken (14F 2g , [6764, 1480] ), i skogsmark, 4 ex. , 1992 (MKp)
Malmberget (14F 6h , [67812, 14872] ), sumpig skog i bergsbrant, enstaka , 2015 (GHa)
Flytåsen (14F 7i , [6787, 1490] ), i skogen (enl. Fru Grälls), spridd , 1988 (TLj & LBr)
BODA

Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
400m SV sydänden Jutjärnen (artp.), (14F 2e , [6762625, 1470344] ), kalkrik tallskog, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6763140, 1470490] ), barrskog/vägren, 2008 (Gunnel Sundberg)
300 m NV Jutjärns N-spets (14F 2e , [67637, 14702] ), brant skuggig lundveg., enstaka , 1985 (TLj)
Sinksjöns SO-spets (14F 3d , [67691, 14682] ), tidvis översvämmad skogsmosse/kärr, t.riklig , 1985 (TLj)
Lönnmarken (artp.), (14F 3e , [6767280, 1471100] ), noterad , 1983 (Ulf Gärdenfors)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14717] ), rikkärr, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Lönnmarken NR (artp.), (14F 3e , [6767410, 1471660] ), fuktig barrskog, 2008 (Gunnel Sundberg)
Dröggåbåckar (14F 4c , [6771480, 1464890] ), gles barrskog, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Kärvsåsen 300 m Ö Lissberget (Tyskg:n) (14F 4d , [67719, 14671] ), betad björkhage m.enbuskar, ~25 ex. , 1988 (TLj & LBr)
Gulleråsen-Dalbyn (14F 4d , [67749, 14661] ), vägrenar o fuktig mark,även nya hyggen, t.riklig , 1985 (TLj)
Oxmo (14F 4e , [67731, 14721] ), ~refl~ ,gles barrskog, enstaka , 2013 (GHa)
Torsbodarna (14F 5g , [6776020, 1483560] ), ~refl~ ,granskog på gammal fåbodtäkt, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
ORE

Dalbyn-Gulleråsen ,efter väg 301 (14F 5d , [67750, 14661] ), skogsmark, flerst. , 2003 (IPt)
Slipstensudden (14F 5d , [67793, 14672] ), gles tallskog, flertal , 2009 (GHa)
Dalbyn, Wallins äng (14F 5d , [67799, 14650] ), hävdad äng, enstaka , 2015 (GHa)
Moränget (artp.), (14F 6c , [6780142, 1462457] ), 2015 (Uno Skog)
avk2019MITT482 (artp.), (14F 6c , [6781857, 1462144] ), innerslänt, 10 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Arvet, v.Oresjön (25 37-20 41) (14F 6c , [67820, 14641] ), strandskog, fl. , 1987 (TLj)
Arvet, v.Oresjön (25 37-20 41) (14F 6c , [67825, 14637] ), strandskog, fl. , 1987 (TLj)
Mellan isladan och Saharavägen (14F 6c , [6784320, 1464120] ), torr slänt, enstaka , 2015 (GHa)
Furudal, väg W972 (artp.), (14F 7c , [6785667, 1464873] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Blästmyren (14F 8d , [67931, 14675] ), dike vid jaktkoja, enstaka , 2014 (GHa)
Guldsmedsmyren (14F 8g , [67907, 14842] ), dike, enstaka , 2013 (GHa)
nordan om Flingeåsen (artp.), (14F 9d , [6795595, 1468677] ), 20 plantor/tuvor , 2016 (Andreas Öster)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ), karaktärsart i lövområden, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9e , [67988, 14749] ), lövrik västbrant, 2009 (BOr)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), lövskog, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ), vanlig i lövområden, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gruvberget (15F 0e , [68000, 14713] ), översilad sluttning, enstaka , 2012 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ), grässlänt, enstaka , 2016 (GHa)
NV om Skärjämnaren (15F 2c , [6810509, 1464525] ), skogsmark, 2005 (JHe)
1 km SO om N. Ormtjärnen (15F 2c , [6813042, 1464580] ), skogsmark, 2005 (JHe)
1 km NO om N.Ormtjärnen (15F 2c , [6814744, 1464446] ), artrik skogsmark, 2005 (JHe)
Törns (15F 2d , [68101, 14689] ), övergiven bosättning, enstaka , 2016 (GHa)
V om Bondjämnaren (15F 2d , [6810681, 1465735] ), skogsmark, artrik, 2005 (JHe)
NV om Bondjämnaren (15F 2d , [6811533, 1465539] ), skogsmark, artrik, allmän inom rutan , 2005 (JHe)
V om Långjämnaren (15F 2d , [6814324, 1465060] ), skogsmark, artrik, 2005 (JHe)
NV spetsen av Långjämnaren (15F 2d , [6814574, 1465084] ), skogsmark,våtmark, artrikt, 2005 (JHe)
Aspa, ödegård (15F 2e , [68133, 14717] ), björkbacke, enstaka , 2015 (GHa)
OSO om Lannaberget (15F 3c , [6815923, 1464614] ), artrik skogsmark, 2005 (JHe)
O om Lannaberget (15F 3c , [6815950, 1464777] ), skogsmark,artrik, 100 plantor , 2005 (JHe)
O om Lannaberget (15F 3c , [6816266, 1464618] ), skogsmark,artrik, 2005 (JHe)
2 km O om Lannaberget (15F 3c , [6816434, 1464855] ), artrik skogsmark, 2005 (JHe)
V om Lillhåvasjön (15F 3c , [6819731, 1463394] ), artrik skogsmark, 2005 (JHe)
Snottasundet (15F 3d , [6817616, 1467627] ), skogsmark, 2005 (JHe)
V om Snotten (15F 3d , [6817721, 1467129] ), skogsmark, 2005 (JHe)
Snottasundet (15F 3d , [6817951, 1467695] ), skogsmark, 2005 (JHe)
V om Snotten (15F 3d , [6817967, 1467087] ), skogsmark, 2005 (JHe)
Håven (15F 4d , [6822400, 1465900] ), skogsmark på tomtmark, 1 ex , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Tarveroxberget, hyggen söder NR (artp.), (15F 5c , [6828819, 1464862] ), tallungskog 20 år, spar efter avverkning i lövrik naturskog, noterad , 2018 (Lars-Ove Wikars)
Tarveroxbergets NR (artp.), (15F 5c , [6829048, 1464905] ), naturskog, brandpåverkad, 1 , 2018 (Lars-Ove Wikars)
ORSA

V Stackmora (14E 6h , [67806, 14386] ), igenväx.friskängsmark i ledn.gata, rikl , 1986 (JEd)
M. Hansjö o. Bjurs i vägkant (14E 6h , [6783, 1436] ), vägkant, 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Enåberg (artp.), (14E 6i , [6780103, 1444051] ), 10 i aspskogen, 2007 (Bengt Oldhammer)
Orsbleck N-ut (14E 6i , [6781, 1440] ), örtrik gran/asp-skog, enst. , 1988 (JEd)
Mickelvål mot NV (14E 6i , [6781, 1442] ), ängsveg. i barrskogsglänta, enst! , 1987 (JEd)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.), (14E 6i , [6782113, 1440932] ), noterad , 2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Kallholen fl.omkr! (14E 6i , [6783, 1440] ), örtrik granskog,kråkrished :kalkpåv.tallskog,vägkanter, fl.o.t.rikl! , 1987 (JEd)
Kallholn (artp.), (14E 6i , [6783376, 1440641] ), 20 , 2019 (Bengt Oldhammer)
SO om Kallholen (14E 6i , [67836, 14413] ), kalkängsveg. påhygge resp i vägkant, rikl! , 1986 (JEd)
Kallholn (artp.), (14E 6i , [6783627, 1440287] ), noterad rikligt längs vägen , 2020 (Bengt Oldhammer)
SV om Åbergtjärn (14E 6i , [67837, 14430] ), kalkpåv.vägkant, 1986 (JEd)
Kallholn (artp.), (14E 6i , [6783779, 1440325] ), 200 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Kallmora Gruvbackar , fl! (14E 6i , [6784, 1443] ), vägkanter etc., 1985 (JEd)
Kallmora , fl! (14E 6i , [6784, 1444] ), kalkpåv.ängsrester,i vägkanter, 1985 (JEd)
NO Kallholen (14E 6i , [67844, 14413] ), grusvägkanter, 1987 (JEd)
Bjus (artp.), (14E 7h , [6785714, 1436729] ), 50 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Bjus (artp.), (14E 7h , [6785714, 1436729] ), 30 , 2018 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Kallmora mot SO (14E 7i , [67850, 14449] ), kant av rikkärr, 1986 (JEd)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785261, 1443168] ), skogsstigar, flera lokaler , 2009 (BOr)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
Hällberg (DF), (14E 8g , [6792, 1431] ), S-vänd örtrik gransluttning, 1985 (JEd)
Skällmyren (14F 5b , [67756, 14587] ), tallskog, enstaka , 2010 (GHa)
Hökberget, vägen mot Rutberg (14F 6b , [67819, 14577] ), vägren/dike, enstaka , 2016 (GHa)
avk2019MITT325 (artp.), (14F 7a , [6787605, 1450920] ), hela vagsidan, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Tenningbrändan (artp.), (14F 9b , [6798467, 1457212] ), i lövbrända här och där, 1985 (Bengt Oldhammer)
Åsängsbäcken (artp.), (14F 9b , [6798473, 1457477] ), 1 , 2018 (Anton Björk)
Gangsbergets SV-sidam fl. (15E 0g , [6804, 1430] ), granskogssluttning mot SV, örtrikt, fl. , 1988 (JEd)
Värmderåsens reservat ,vid sjöns sydspets (15F 0b , [6804, 1458] ), f.d.brunnen skog mrd lövinslag, 20-tal ex , 1991 (BOr)
Bengtarkilen (artp.), (15F 1a , [6805494, 1454433] ), 1 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Värmderåsen (artp.), (15F 1b , [6805, 1458] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Östra Värmderåsen, södra delen (artp.), (15F 1b , [6805009, 1459232] ), naturskogsartad barrblandskog, lövrik, urskogselement, noterad , 2020 (Lars-Ove Wikars, Bo karlstens)
SOLLERÖ

Korpusberget (artp.), (13E 7c , [6735, 1414] ), 2001 (Bengt Oldhammer)
Korpusberget (artp.), (13E 7c , [6735879, 1414394] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Fux-Andersknallarnas NR (artp.), (13E 7e , [6737974, 1421497] ), 2013 (Uno Skog)
Väst Kolltjärnen (artp.), (13E 8h , [6743195, 1435654] ), 1 , 2017 (Uno Skog)
Väst Kolltjärnen (artp.), (13E 8h , [6743195, 1435654] ), 1 , 2017 (Uno Skog)
Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ), vägkant/dike, 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra Sollerön (artp.), (14E 1g , [6757032, 1434096] ), 2015 (Thomas Westin)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS)
Norrvikens östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757550, 1434000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
MORA

Siljansfors försökspark ,430 m OSO Leksbergs infart 40 m S Ryssbergsvägen (14E 0e , [6754690, 1421630] ), mullrik gräsmark i skog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Nickobacken (14E 1e , [67551, 14221] ), mullrik gräsmark i skog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Leksbergets S och V sluttning (14E 1e , [67551, 14231] ), mullrik gräsmark i skog, 1982 (Göran Thor)
Leksberget (artp.), (14E 1e , [67555, 14236] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
N om Rv 70 (14E 1j , [67563, 14490] ), vid traktorväg i blandskog, 5 ex. , 1991 (ULi)
Moraklockan (artp.), (14E 2h , [6764786, 1437760] ), vägkant i färnäs, 1988 (Bengt Oldhammer)
Vällingberget (14E 3d , [6769, 1417] ), lövbrända och hygge, 100-tals , 1986 (BOr)
Vällingsbergets lövbrända (artp.), (14E 3d , [6769358, 1417471] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
Färnäs , Syd i byn (14E 3h , [6765010, 1437390] ), vägdike, 1 ex , 2011 (SJo)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ), ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation, ,frekvens t.allm. 2004 (LBr)
Söderbergets sydsluttning vid naturminnet (14E 4d , [6773200, 1416000] ), granskog och klipphyllor i sydbrant, sparsamt , 2004 (LBr)
Sjurberget N Oxbergssjön (14E 5b , [67799, 14092] ), bördig granskog i sydsluttning, rikl. , 1987 (ULi)
Gopshusbacken (nedre delen) (artp.), (14E 5d , [6776510, 1415870] ), skidbacke, 100 , 2009 (Ralf Lundmark)
Mora, Kansbol (artp.), (14E 5e , [6776049, 1423274] ), noterad , 2020 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Grönsberg (artp.), (14E 5e , [6776450, 1421732] ), 5 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Bjöset (artp.), (14E 5e , [6776650, 1421080] ), 4 ex , 2008 (TMi)
Grönsberg (artp.), (14E 5e , [6776721, 1421658] ), 1 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Fyriberg (DFl-50), (14E 6f , [6784, 1427] ), f.d.betad fäbodskog, 1985 (JEd)
Härkämäck (15E 2d , [68106, 14166] ), sydväxtberg, 1996 (BOr & PJn)
Härkämäck (artp.), (15E 2d , [6810684, 1416633] ), märklig brant som delvis är fuktig och delvis lövbrändekaraktär, 40-tal. , 1986 (Bengt Oldhammer)
Härkämäck (15E 2d , [6811, 1416] ), sluttning nedan brant, 40-tal , 1986 (BOr)
VÅMHUS

Indnäs fäbod (14E 6e , [6782426, 1421448] ), fäbodväg genom blandskog, 2014 (DABS)
Öv. Bönsaberg, fäbod (14E 7d , [67868, 14196] ), gammal slåttermark ,delvis igenväxt, flera ex , 1988 (CAp)
Ravin väster Näsbergs fäbod (artp.), (14E 7e , [67866, 14237] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Bjönsaberg (artp.), (14E 7e , [67869, 14202] ), 1988 (Bengt Oldhammer)
Bjönsaberg (artp.), (14E 7e , [67869, 14202] ), 4 ex , 1989 (Bengt Oldhammer)
Nedre Bjönsabergs fäbodar (14E 7e , [6786970, 1420230] ), liten örtrik kulle i gräsmark, 2 ex , 2014 (LBr)
Hykieberg (artp.), (14E 9c , [6795730, 1413638] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Bleckets fäbod (artp.), (14E 9e , [6795374, 1420785] ), 1988 (Bengt Oldhammer)
Gyrisberget (15E 2c , [6811, 1412] ), lövbrända o vanlig skogsmark i bergets sluttning, ej ovanlig , 1986 (BOr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ), sydväxtberg, 1996 (BOr & PJn)
Gyrisberget (artp.), (15E 2c , [6811119, 1412729] ), det här var en lövbrända kan man säga. 4 bränder i levande tall, tjogtals , 1986 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Tiberget (artp.), (14D 3i , [6767890, 1392655] ), noterad , 2016 (Yvonne Malm)
Tiberget (artp.), (14D 3i , [6767940, 1392620] ), 5 plantor/tuvor , 2016 (David Hammarberg, Tobias Hammarberg)
ÄLVDALEN

Rämma fäbod (14D 8j , [67903, 13993] ), lövskog, några ex , 1987 (LBr)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Garberget (14E 5d , [6778, 1418] ), bergbrant,sydvänd och torr, 1981 (SSv)
Tombodmyren, nordväst (artp.), (14E 6a , [6783208, 1402612] ), intermediärt kärr, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Sovaldberg fäbod (artp.), (14E 6a , [6784490, 1401644] ), fäbodbmiljö med gräsmarker, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Ljutmorais väster Blyberg (14E 6c , [6783, 1410] ), igenväxande slåttermark, luckig barr-lövskog, 1981 (SSv)
Vålberg (artp.), (14E 7a , [6787921, 1400547] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Väsagnupen (14E 7b , [6785, 1407] ), rasbrant o dess skogssluttning, några ex , 1986 (BOr)
Gåsvarv nära fiskodlingen (14E 7b , [6786330, 1407560] ), vägslänter, backar och älvstrand, sparsamt , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg (artp.), (14E 7c , [6787068, 1414581] ), 2005 (Bengt Oldhammer)
Vallsjöberg , O-branten (14E 7c , [6787068, 1414581] ), 2005 (BOr)
Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ), rasbrant, 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ), bergsfoten, 2015 (JJa)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ), nedom branterna , 1999 (TLj)
HAMRA

Torpberget (artp.), (15E 9h , [6847279, 1436352] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Stentjärnen i SV (artp.), (12E 2e , [6661100, 1423850] ), vägren, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Älghöjdens sydsluttning (artp.), (12E 2f , [6660786, 1427392] ), granskog, gamal odlingsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Drafsen (artp.), (12E 2f , [6661343, 1425418] ), glänta, 2014 (Janolof Hermansson)
Säfsbyn (artp.), (12E 3e , [6669664, 1423355] ), 9 , 2017 (Christina Bredin)
Styggberget nordostsluttning (artp.), (12E 4g , [6674307, 1433531] ), gles blandlövbestånd nedanför klippor, 2011 (Janolof Hermansson)
FLODA

LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ), vägkanter i byn, 2013 (SNy)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ), vägkanter i byn, 2013 (SNy & LNi)
Floda-Orsbergets fäbod (12E 8h , [66945, 14364] ), hyggeskant, 1 ex , 1994 (ÖSp)
Floda-Orsbergets fäbod (12E 8h , [66947, 14363] ), ung granskog på igenvuxen fäbodtäkt, 1 ex , 1994 (ÖSp)
Tyrsberget (12E 9i , [6697678, 1441433] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Mösten, strax N Säljebodarna (13E 0i , [6704740, 1443200] ), kalkbrott med omgivande granskog, ett 10-tal , 2009 (LBr)
Vålberget (artp.), (13E 0j , [6704783, 1447928] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Vålberget (artp.), (13E 0j , [6704868, 1448303] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Stora myran, skogsbilväg SO om (artp.), (13E 1j , [6707200, 1446813] ), vägren, skogsbilväg, 2 plantor , 2011 (Joakim Ekman)
Mosselbodarna (13E 2i , [6713690, 1440010] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713217, 1449290] ), fäbod, 2011 (IPt)
NÅS

Håvbergets by (12E 6g , [6684786, 1434470] ), fuktig sänka, 2013 (SNy & LNi)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696780, 1419040] ), gräsbevuxen drumlin, 2010 (DABS)
Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ), gammal vall / ängsmark, 2010 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ), naturskog, 2007 (DABS)
St Flen, uppe på toppen (12E 9g , [6698, 1432] ), 1990 (BEh)
Rostberget (artp.), (13E 0e , [6704792, 1422295] ), barrblandskog, barrdominerad sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
JÄRNA

Norra Brindåsen (artp.), (12E 8b , [6690256, 1406710] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Risåsen (12E 9c , [6696946, 1413458] ), fd ängsmark, delvis slagen, 3 , 2008 (HLe)
Skamsåsen ,f.d.fäbod (12E 9c , [66989, 14103] ), barrskog i nordsluttning, 1 ex , 1989 (HLe & UGn)
Skamsåsens fd fäbod (12E 9c , [6698939, 1410481] ), gräsmark, 1 , 1989 (HLe)
Laggarberget (artp.), (13E 2b , [6712713, 1409405] ), 2 plantor/tuvor , 1990 (Håkan Lernefalk)
Stora Klitten (artp.), (13E 4d , [6721349, 1415066] ), 4 plantor/tuvor , 1990 (Håkan Lernefalk)
Fagerberget O-sluttning (artp.), (13E 4d , [6723155, 1416114] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Fagerberget mellan Långmyran och Hulen (artp.), (13E 4d , [6723836, 1416321] ), barrnaturskog, noterad , 2015 (Sebastian Kirppu)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ), ~refl~ ,fd ängsmark, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
Flatberget (artp.), (13E 5e , [6726512, 1421731] ), barrskog i branter ställvis örtrik, 1 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson)
ÄPPELBO

Päckfall (Äppelbo finnmark) (12D 6j , [66837, 13998] ), beteshage, 1995 (IJo)
Hummelbergsvallen, Brudskogen (13E 0b , [67040, 14063] ), skogsbryn ,på vallen, 1995 (IJo)
Torvallen (13E 1a , [67067, 14014] ), björkhult, 1997 (IJo)
MALUNG

Vattaå V boningshuset (12D 6i , [66825, 13941] ), ängsmark, 1 ex , 1996 (OSt)
Gökberg , Ö om husgrunden (12D 6i , [66838, 13931] ), bland lijekonvalj i gammal ängsmark, 1 ex i knopp , 1997 (OSt)
100 m S Jan-Massas (12D 8i , [66923, 13912] ), skogsbryn, 1 ex , 1988 (OSt)
300 m NV Jan-Massas (12D 8i , [66927, 13908] ), skogsbryn, 1 ex , 1988 (OSt)
"Vinervallen" (12D 8i , [66927, 13912] ), ~refl~ ,gamla linda igenväxande med gran, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
200 m N Jan Massas (12D 8i , [66927, 13912] ), åker, igenväxande med gran, 2 ex , 1996 (OSt)
Norr om Igeltjärnsloken (artp.), (13D 1i , [6709453, 1392628] ), gammal sandtallskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.), (13D 1i , [6709453, 1392628] ), 2014 (Sebastian Kirppu)
Västra berget (13D 5j , [6725, 1397] ), sydvänd bergssluttning delvis avverkad, 1981 (SSv)
Tyngebergets nordostsida (13D 6i , [67335, 13945] ), frodig granskog med stora aspar, mycket , 2005 (BGM)
Vid Idfjärden (13D 6i , [6734960, 1392670] ), lövskog, rikligt , 2012 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
öjsberget 2 (artp.), (13D 7i , [6738484, 1391376] ), 15 plantor/tuvor , 2020 (Bengt Sohlin)
Vändplan söder om Öjsberget (artp.), (13D 7i , [6738495, 1391205] ), 100 , 2016 (Sonja Olsson, Agneta Olsson)
Öjsbergets brant (13D 7i , [67396, 13911] ), rasbrant, mycket , 2006 (BGM)
Bötåberget (13D 7j , [67384, 13985] ), fuktstråk i granskag, 1994 (MNo)
Öjsberget NR (artp.), (13D 8i , [6740072, 1391569] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740576, 1391896] ), ung barrskog med stort björkinslag, 2 plantor/tuvor , 2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget,hygget nedom berget (13D 8i , [67409, 13921] ), hygge, 20 ex , 1997 (BGM)
V Storhammarskölen (13D 8i , [67409, 13922] ), skogsmark fuktig, ca 30 ex. , 1991 (SOl)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ), skogsbilväg, 25 , 2019 (BGM)
Vid Illmyran (13D 8i , [6743701, 1390928] ), ganska rik myr, 2015 (MNo)
Delåmyran (13D 9h , [6748, 1386] ), kärrstråk, 1981 (SSv)
Kringlugmyren (13D 9h , [67493, 13864] ), kärr, 1981 (SSv)
Norbergets fäbod (14D 0i , [67509, 13917] ), svagt betad ängsmark, några ex , 1987 (LBr)
LIMA

Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790290, 1342430] ), kärr, sluttande, 6 stjälkar/strån/skott , 2019 (Håkan Gustafson)
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ), frodigt hygge, rikligt , 2010 (BGM)
TRANSTRAND

Klittfallet, stupet (artp.), (14D 4d , [6770579, 1368013] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Kastarbergets O-sluttning (artp.), (14D 4d , [6773000, 1365000] ), brant granblandskog, 550 m.ö.h., 2007 (Torbjörn Tyler)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.), (14D 8b , [6793920, 1355590] ), myr, sluttande, trädbevuxen, 2 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Gerfaskölen (artp.), (14D 8c , [6793053, 1361988] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Gerfaskölen (artp.), (14D 8c , [6793066, 1362282] ), noterad rikligt , 2020 (Andreas Öster)
Gerfaskölen (artp.), (14D 8c , [6793074, 1362025] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795370, 1354700] ), myr, sluttande, källflöde, 1 , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795380, 1354710] ), myr, sluttande, källflöde, 1 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795460, 1354690] ), myr, sluttande, granbevuxen, 1 , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795490, 1354700] ), myr, sluttande, granbevuxen, 2 , 2020 (Håkan Gustafson)
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ), rikkärr med källdråg, riklig , 2008 (LBr)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9b , [6795100, 1355080] ), myr, öppen, sluttande, 7 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Trollvasslans NR (artp.), (15C 8i , [6840010, 1341730] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Sidan , Gravdalen (15D 7a , [6837367, 1350153] ), skogsmark, 2006 (Ulf Lindenbaum)
1,3 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13660] ), örtrik granskog, 1 ex , 2002 (LBr)

Dalarnes Flora