Plantago arenaria    Sandkämpar


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Fågelmyratippen (13F 2g , [6712, 1483] ), 1992 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)

Dalarnes Flora