Pinguicula villosa    Dvärgtätört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ÄLVDALEN

Nyängena , V om Fännängslokarna (15D 1e , [68095, 13703] ), i kanten av några vitmossetuvor, 1995 (DABS)
Åbäcktjärn (artp.), (15D 3i , [6817870, 1390911] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Fulufjället (artp.), (15C 7g , [68383, 13343] ), längs stigen som går från rösjöarna mot brottbäckstugan, 1997 (Bengt Oldhammer)
Gammelfjällshön vid leden (15C 7h , [6836820, 1335780] ), fjällmyr, spridd , 1996 (LBr)
Per-Olsmyren 18 km SO Särna (artp.), (15D 6d , [6830883, 1368192] ), myrkomplex/mosse av nordlig typ, 1993 (Kristina Palmgren)
Gräsmyren (artp.), (15D 7g , [6837173, 1380673] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
200 m SO lv-bron över Fjätan (15D 8d , [68442, 13655] ), tuvor i rikkärr, 10-tal ex , 1992 (DABS)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.), (16D 0d , [6854741, 1367397] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1993 (Louise Grundeus)
Trygåskölen (16D 1d , [6855, 1367] ), tuvkanter i tallrikkärr samt på myrytor, t.riklig , 1992 (DABS)
IDRE

Eksjöbergets NR (artp.), (16C 1g , [6859615, 1331580] ), kärr., ,frekvens m.allm. 2014 (Gillis Aronsson)
V om Storgjotkölen (16C 2c , [68621, 13116] ), på tuvor i rikkärrkant bland 'rikmossor', enst! , 1988 (LNo & JEd)
Storgjotkölen, NO-sidan (artp.), (16C 2c , [6862213, 1311986] ), myrkant, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
1,2 km NNV Storgjotkölen (16C 2c , [68634, 13115] ), på tuvor i rikkärrkant bland 'rikmossor', enst! , 1988 (LNo & JEd)
Guttuån (16C 3e , [6869700, 1321800] ), på mysträng, 2006 (Eva Olsson)
Tranuberget mln.topparna (16C 3f , [68658, 13252] ), tuvor i rikkärr, enst! , 1988 (DABS)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3h , [6865907, 1339581] ), 2015 (Henrik Weibull)
700 m N Knallarna -2 lok. (16C 4e , [68728, 13204] ), på tuvor i rikkärr, t.rikl! , 1988 (DABS)
Fjätervålens V-sluttning (16C 4j , [6871180, 1348700] ), fattigkärr (det. ADe ), 2006 (Eva Olsson)
Grundagsån,2 km SO Höstet (16C 6h , [68822, 13395] ), vitmosstuvor vid tjärn, enstaka , 1983 (TLj)
Strax Ö om Valdalsbygget (16C 7c , [68868, 13135] ), fuktig mossmark i kanten av kärret, >10 ex , 1998 (JPo)
Myr vid Håbäcken (16C 8d , [68924, 13158] ), myr, tämligen riklig , 1990 (LAr)
Hällsjövålen, Ö om (artp.), (16C 8g , [6891627, 1331499] ), kalfjäll eller gles björkskog, 2015 (Henrik Weibull)
Ängessillret N-ut, V om ån (16C 8g , [6892, 1333] ), kärrkant bland ris, enstaka , 1987 (JEd)
Ca 600 m S Juttulsjön ,längs bäcken (16C 8i , [68930, 13410] ), myrmark, 1 ex , 1989 (BCa)
S-ändan av Juttulsjön vid bäckens utlopp (16C 8i , [68934, 13408] ), myrmark, ca 25 ex , 1989 (BCa)
Ö sidan av Juttulsjön (16C 8i , [68939, 13407] ), myrmark, 5 ex , 1989 (BCa)
Ca 750 m SO Klutsjön (Klutsjövålens V-sida) (DFl-49), (16C 8j , [68912, 13461] ), myrmark, ca 10 ex , 1989 (BCa)
NO Klutsjön (16C 8j , [68931, 13462] ), ~refl~ ,hjortronmyr, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
N Klutsjön (16C 8j , [68934, 13458] ), myrmark, 4 ex , 2000 (BCa)
Kärr nedanför Brattbäcksilen (17C 1f , [69054, 13277] ), kärr, ~25 ex , 1987 (HLe & UGn)

Dalarnes Flora