Pinus contorta    Contortatall


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

TORSÅNG

Bromsmossen, 550 m OSO (artp.), (13F 2h , [6712627, 1487872] ), tallskog, 2011 (Crister Albinsson)
Bromsmossen, 550 m OSO (artp.), (13F 2h , [6712627, 1487872] ), tallskog, 2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Gammelbo (12F 2d , [6660313, 1465215] ), skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

RÄTTVIK

Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67717, 14794] ), ~refl~ ,planterad barrskog, rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
ORSA

Långtjärnen (artp.), (15E 0i , [6804627, 1443697] ), planterad väster om vägen, 1988 (Bengt Oldhammer)
Väster Rovenlammsberg (artp.), (15E 2f , [6814686, 1428345] ), självspridd rund vändplanen och en bit in i skogen, 2015 (Bengt Oldhammer)
Lövberget (artp.), (15E 2h , [6810701, 1438334] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unndalskölen (15E 3e , [6819, 1421] ), barrskog, skogsbildande i hela rutan , 2015 (GHa)
Jämtkölen (15E 4e , [6820, 1421] ), barrskog, skogsbildande i hela rutan , 2015 (GHa)
MORA

Skuråsen (artp.), (15E 5d , [6826086, 1417275] ), hygge norr om vägen finns ett parti contorta, 2013 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Mellan Ävetfljot och Ryssfljot (artp.), (14D 5j , [6779637, 1399350] ), förvildad vid fuktig skogsmarkväg, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Sovaldberg fäbod (artp.), (14E 6a , [6784490, 1401644] ), fäbodbmiljö med gräsmarker, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Käringmyrarna, norra delen (artp.), (15E 1a , [6806478, 1400305] ), fattigmyr och igenväxt myrodling, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
HAMRA

Stora Korpimäki Gävleborg (artp.), (15E 7h , [6836028, 1436684] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.), (12E 2e , [6661438, 1424559] ), 2013 (Janolof Hermansson)
250 m S om Korptjärnen (artp.), (12E 2f , [6662182, 1428394] ), tallplantering, ca 30 år, 2011 (Måns Svensson)
Dyröjseln (artp.), (12E 2h , [6663043, 1436016] ), noterad , 2018 (Billy Lindblom)
JÄRNA

Övre Milborg (13E 0c , [6704878, 1410879] ), ~refl~ ,barrskog, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
MALUNG

Bodden (13D 2g , [67138, 13833] ), f.d. tallskog, plantage, mkt , 2011 (MNo)
Väster om Gårdsjön (13D 4h , [67208, 13851] ), ~refl~ ,skogsmark, ,frekvens allm. 2005 (BGM)
Häljekölen Öje (artp.), (13D 7j , [6737404, 1396020] ), 1 , 2016 (Henrik Spovin)
TRANSTRAND

Rotö (artp.), (15C 0i , [6800974, 1344148] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Rotö (artp.), (15C 0i , [6800974, 1344148] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Rotöforsen (artp.), (15C 0i , [6800977, 1344148] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Fjällsocknarna

IDRE

Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ), gungflyn och anslutande kärr och skog, spridd , 2019 (LBr)

Dalarnes Flora