Pinus cembra ssp. sibirica    Sibirisk cembratall


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

Isaksbo (artp.), (12G 3e , [6668599, 1523271] ), 1 , 2019 (Neo Stratospey)
GARPENBERG

Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
STORA KOPPARBERG

Gruvriset (artp.), (13F 3h , [6718618, 1489227] ), 2 , 2016 (Jerry Carlsson)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.), (13F 3i , [6718752, 1493607] ), 3 , 2018 (Glenn Costello)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), lövskog, 3 ex självföryngrade på c:a 1 m , 2006 (GJn)
Österdalarna

ORSA

Sundbäck (14E 4h , [6774271, 1437098] ), flera ex i området spridda från nåt större träd i närheten, 2014 (Bengt Oldhammer)
Hargsåker (artp.), (14E 5h , [6776058, 1435945] ), noterad , 2015 (Lars Bruks)
Brantudden (artp.), (14E 5h , [6777994, 1435716] ), 5 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Orsa idrottsplats (14E 5h , [6779084, 1435235] ), spridda av sibirisk nötkråka , 1998 (Bengt Oldhammer)
Storån vid Ön (artp.), (14E 5h , [6779479, 1435488] ), 50 , 2016 (Bengt Oldhammer)
MORA

Tingsnäs udde (artp.), (14E 3g , [6766015, 1432898] ), småplantor i sanden, 2019 (Bengt Oldhammer)
Gödslan vid Broåkern (artp.), (14E 3g , [6767057, 1433015] ), flera små ex i lövskogen , 2015 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

FLODA

Björbo (artp.), (13E 1i , [6705394, 1440029] ), 1 , 2016 (Bengt Oldhammer)
MALUNG

Malung (13D 6h , [67319, 13851] ), järnvägsbanken, troligen spridning från ett tallbestånd med hjälp av nötkråkor!, 2 , 2012 (MNo)

Dalarnes Flora