Pilularia globulifera    Klotgräs


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Dammsjön vid Vad, Ö stranden nära utloppet (artp.), (12F 1i , [6656960, 1491430] ), näringsfattig sjö, sandig botten på ca 30 cm djup, 1995 (Anders Jacobson)
Österdalarna

HAMRA

Malungens västra strand (15F 6c , [68346, 14644] ), i djup dy tillsammans med gropnate, flera 10-tals m2 1984 och senare , 1986 (DELIN 1986)

Dalarnes Flora