Physalis peruviana    Kapkrusbär


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GRYTNÄS

Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ), jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
HEDEMORA

Hamretippen (artp.), (12G 7c , [6685190, 1511140] ), ruderatmark med jordhögar, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
STORA TUNA

Fågelmyratippen (13F 2g , [6712, 1483] ), på rötslam, 1992 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
STORA KOPPARBERG

Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Österdalarna

ORSA

Oljonsbyn (artp.), (14E 5h , [6775835, 1437532] ), dynghög, 1 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775870, 1438070] ), 1 , 2018 (Bengt Oldhammer)
MORA

Solvikens reningsanläggning Mora (artp.), (14E 2h , [6764917, 1435017] ), meterhög, 1 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

MALUNG

Soptippen Malung (13D 6h , [67323, 13877] ), avloppsanläggning, 2014 (MNo)

Dalarnes Flora