Phyllodoce caerulea    Lappljung


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerdalarna

LIMA

Gilleråsen, Jossivägen (artp.), (14C 7j , [6789650, 1349860] ), vägkant, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
V Närfjällsgraven (artp.), (14C 8j , [6791470, 1347500] ), dalgång, gles fjällskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
V Närfjällsgraven (artp.), (14C 8j , [6791810, 1347400] ), dalbotten, vid uttorkad bäck, fjäll, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Närfjällsgraven (östra) (artp.), (14C 8j , [6791940, 1348310] ), dalbotten, fjälldal, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Stornärfjället (artp.), (14C 8j , [6791943, 1348354] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Stor-Närfjället (artp.), (14C 8j , [6792510, 1348660] ), kalfjäll, höjdrygg, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Stornärfjället (artp.), (14C 8j , [6793370, 1346700] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Lägerdalsfjället (artp.), (14C 8j , [6794280, 1349570] ), fjällhed, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Östra Granfjället, sluttning V (artp.), (14C 9j , [6795230, 1346640] ), fjällhed, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Storfjället (artp.), (14D 6b , [6781256, 1356561] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, kalfjäll väster om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6b , [6782431, 1359884] ), sluttande kärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällsstugan, 600 m N (artp.), (14D 6b , [6782660, 1357590] ), rished, 2012 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, snölegor (artp.), (14D 6b , [6783009, 1359615] ), snölega, 2015 (Urban Gunnarsson)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ), ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar, ,frekvens allm. 2006 (MNo)
Flatfjället (artp.), (14D 8a , [6790580, 1353070] ), kalfjäll, ljunghed, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Näsfjället (artp.), (15C 1j , [6808521, 1345618] ), noterad , 1986 (Håkan Lernefalk)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3h ), ,frekvens ej bedömd 2005 (THe)
Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Östertangens Ö sluttning (artp.), (15C 3j , [6818928, 1345275] ), skogsstig, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Summelfjäll (artp.), (15C 4h , [6821070, 1339308] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ), 1993 (DABS)
Morbäckssätern (artp.), (15C 4j , [6822637, 1346186] ), fäbodmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Tangsjöarna (artp.), (15C 5h , [6829521, 1337608] ), massblomning, inte minst i området med savann-enarna, 1998 (Bengt Oldhammer)
Tangsjöarna (artp.), (15C 5h , [6829521, 1337608] ), massblomning, inte minst i området med savann-enarna, 1998 (Bengt Oldhammer)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Fulufjället - Brattfjället (15C 6g , ), torra fjällhedar, allm. , 1989 (THe)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ), 1991 (DABS)
Fulufjällets NP, näset mellan Rörsjöarna (artp.), (15C 7g , [6838369, 1334041] ), liten dunge med ängsbjörkskog vid större bäck, 2008 (MBm)
Rösjöarna (artp.), (15C 7g , [6838410, 1334131] ), noterad , 2020 (Viktor Björkert)
Fulufjället (artp.), (15C 7g , [6839021, 1334740] ), noterad , 2019 (David Hammarberg)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839488, 1334744] ), fjällkant på sandsten, 2010 (Magnus Bergström)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839613, 1334681] ), noterad , 2018 (Leif Ekblom, inger strid-andersson, Barbro Hellström, m.fl.)
Njupeskär2 (artp.), (15C 7g , [6839713, 1334784] ), 2015 (Micke JohanssonUlric Ilvéus)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839820, 1334677] ), noterad , 2018 (Rickard Jonsson)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839840, 1334690] ), noterad , 2018 (Åke Berg, Tomas Pärt, Håkan Johansson)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839840, 1334690] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839840, 1334690] ), noterad , 2017 (Åke Berg)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Brottbäckstugan, Fulufjället (artp.), (15C 7h , [6835576, 1338176] ), noterad , 2017 (Johan Jensen, Fia Sundin, Johan Molin)
Fulufjället (artp.), (15C 7h , [6836219, 1338989] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Brottbäcksstugan (artp.), (15C 7h , [6836291, 1339220] ), noterad , 2020 (Ann-Cathrine Karlsson)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ), fattigmyr, källbäck mm, spridd , 1996 (LBr)
Fulufjället (artp.), (15C 7h , [6839423, 1335164] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Njupeskär, naturum (artp.), (15C 7h , [6839690, 1336280] ), noterad , 2019 (Leif Ekblom, Maria Barkell, Lena Carlberg, Leif Dahlgren, Viveka Eriksson)
Fulufjällets NP (artp.), (15C 7h , [6839735, 1335125] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren, Nils-Olof Jerling, A Martin Fransson, Sören Franceen)
Njupeskär (artp.), (15C 7h , [6839810, 1335535] ), noterad plantor/tuvor , 2020 (Anders Helander)
Fulufjället naturrum till Njupeskär (artp.), (15C 7h , [6839940, 1335356] ), 10 plantor/tuvor , 2019 (Björn Abelson)
Njupeskär N (artp.), (15C 8g , [6840089, 1334707] ), fjäll, noterad , 2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Nedom Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6849, 1345] ), tall-rismosse, t.riklig , 1989 (DABS)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849740, 1308420] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Härjåhogna (DFl-50), (16C 0b , ), rished, a. ,frekvens allm. , 1986 (DABS)
Härjehågna (16C 0b , [6850780, 1306370] ), 1996 (DABS)
Kvarnbäcken S.Storbo (16C 2c , [68625, 13126] ), bland ljung, fåtalig , 1987 (LBr)
Atlasruta (16C 2h , [68624, 13379] ), ~refl~dråg i tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Trysslingen (artp.), (16C 2h , [6862455, 1337890] ), noterad , 2018 (John Halvarsson)
Trysslingbäcken (även 2- 3-) (16C 2h , [6863, 1338] ), vid blockbranter längs bäck, t.riklig , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Nipfjället (artp.), (16C 4i , [6873597, 1343563] ), noterad , 2013 (Gunnar Bäck)
Nipfjället, sydsluttning (artp.), (16C 4i , [6873997, 1343078] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Städjan (artp.), (16C 4j , [6870437, 1346280] ), noterad , 2016 (Fredrika Nybäck-Ragnarson, Billy Lindblom)
Städjan (16C 4j , [68706, 13463] ), blockmark på kalfjäll, rikligt , 2008 (MNo)
Städjan, N toppen, östsluttningen (artp.), (16C 4j , [6874900, 1345130] ), kalfjäll, 2011 (Urban Gunnarsson)
Sven-Foskdalsvallen, stigen åt väster (16C 4j , [6874930, 1345890] ), fjällhed, spridd , 2018 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ), fjällhed och strandmiljöer, spridd , 2018 (LBr)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6875135, 1344697] ), noterad , 2019 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Nipfjället (norr om tjärnen) (artp.), (16C 5i , [6875200, 1343900] ), vid bäck på fjällhed, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6875370, 1344850] ), 2015 (Leif ÖstmanKersti Östman)
Nipfjället, parkeringen (artp.), (16C 5i , [6875371, 1344861] ), noterad , 2018 (Leif Ekblom, Barbro Hellström, Susanne Lindqvist Larsson, Barbro Strååt)
Nipfjället, parkeringen (artp.), (16C 5i , [6875371, 1344861] ), noterad , 2019 (Leif Ekblom, Viveka Eriksson, Maria Barkell, Lena Carlberg, Leif Dahlgren)
Nipfjället, parkeringen (artp.), (16C 5i , [6875371, 1344861] ), noterad , 2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Nipfjället, parkeringen (artp.), (16C 5i , [6875371, 1344861] ), noterad , 2017 (Leif Ekblom, Barbro Strååt , Lena Carlberg, Inger Karlsson, Bo Karlsson)
Städjan-Nipfjällets NR (artp.), (16C 5i , [6875377, 1344798] ), kalfjäll., noterad , 2018 (Gillis Aronsson)
Övre parkering Nipjället (artp.), (16C 5i , [6875488, 1344168] ), noterad , 2016 (Matthis Kaby)
Lillnipen, S (artp.), (16C 5i , [6875655, 1344630] ), noterad , 2020 (Ralf Lundmark)
Lillnipen, Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6875692, 1344871] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6875756, 1344866] ), 2013 (Stephen Manktelow)
Nipfjället, Lillnipen, grusleden (artp.), (16C 5i , [6875761, 1344882] ), 2015 (Per Johansson)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6875861, 1343685] ), noterad , 1992 (Per Skyllberg)
Lillnipen (artp.), (16C 5i , [6876066, 1344767] ), noterad , 2017 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6876770, 1344752] ), fattig fjällhed, 2012 (Janolof Hermansson)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6876831, 1344662] ), noterad , 2020 (Ann-Cathrine Karlsson)
Nipfjället, Idre (artp.), (16C 5i , [6876870, 1344260] ), noterad plantor/tuvor , 2020 (Stefan Andersson, Tore Holsendahl)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6876901, 1344736] ), noterad , 2018 (Rickard Jonsson)
Nipfjället kärlväxter (artp.), (16C 5i , [6877389, 1344715] ), noterad , 2018 (Henrik Jakenberg)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Nipjället på Lillnipens östsluttning (16C 5j , [6875770, 1345040] ), fjällhed, spridd , 2018 (LBr)
Nipfjället (artp.), (16C 5j , [6876120, 1345261] ), noterad , 2020 (Tomas Björkesten)
Vid bron över Valan (16C 6c , [6880360, 1314690] ), åstrand och rika strandkärr, spridd , 2020 (LBr)
Långfjället vid Djupgravsstöten (16C 6e , [6884800, 1324780] ), fjällhed, spridd , 2015 (LBr)
Björnliden, Grövelsjön (artp.), (16C 6e , [6884841, 1321352] ), 2014 (Göran Toss)
Dyllens topp (16C 7c , [68873, 13149] ), ~refl~ ,kalfjäll, ,frekvens m.allm. 1999 (JPo)
Gjotenstigen åt S (16C 7d , [6886240, 1317420] ), blockig tallskog, sparsamt , 2015 (LBr)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889327, 1316856] ), blandskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Östra Barfredhågna (artp.), (16C 7e , [6887535, 1322679] ), snölega, 2015 (Nils Cronberg, Urban Gunnarsson)
Östra Barfredhågna (artp.), (16C 7e , [6887760, 1322631] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Lillvätteshågna nordsluttning, dalgång (artp.), (16C 7e , [6888084, 1323659] ), 2015 (Nils Cronberg, Urban Gunnarsson)
Bälgen (artp.), (16C 7f , [6887298, 1326856] ), noterad , 2020 (Moa Pettersson)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889570, 1331630] ), rikt bäckdråg med omgivande tallhed, spridd , 2020 (LBr)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8c , ), hed, allmän , 1990 (LAr)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8d , ), hed, allmän , 1990 (LAr)
Huskläppen åt NO (16C 8d , [6890190, 1318830] ), liten örtrik glänta i fjällgranskog, flera ex , 2017 (LBr)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.), (16C 8d , [6890309, 1318877] ), källkärr med granskog omkring, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6891974, 1317666] ), noterad , 1995 (Krister Wahlström)
Grövelsjön, 1,5 km VSV Sjöstugan (artp.), (16C 8d , [6892891, 1315383] ), alpin hed, noterad , 2019 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6893, 1315] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6894255, 1315907] ), noterad , 2012 (Lars Salomon)
Långfjällets naturreservat (artp.), (16C 8d , [6894317, 1318803] ), noterad , 2016 (Yvonne Malm)
Långfjället (artp.), (16C 8d , [6894320, 1317842] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Jakobshöjden, toppen (artp.), (16C 8d , [6894396, 1318819] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Fosksjökläpparna (artp.), (16C 8e , [6893356, 1321422] ), noterad , 2019 (Filip Robertsson)
Fosksjökläpparna vid leden mot Storvätteshågna (16C 8e , [6893760, 1320790] ), mager fjällhed, spridd , 2020 (LBr)
Grövelsjön (artp.), (16C 8e , [6894732, 1320452] ), 1988 (Thomas Strid)
Storvätteshogna (artp.), (16C 8f , [6894313, 1325005] ), alpin hed, noterad , 2019 (Janolof Hermansson)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Klusjövålens västsida (16C 8j , [68912, 13478] ), ~refl~ ,fjällhed, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Sjöhöjden (artp.), (16C 9d , [6895300, 1315100] ), mager fjällhed, 2007 (David Göransson)
S om tjärn i passet mellan Pråakta o Jakobshöjden (16C 9d , [68959, 13187] ), ~refl~ , ,frekvens allm. 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ), 1987 (HLe & UGn)
Brattbäcksvålens topp (artp.), (17C 1f , [6905592, 1327365] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora