Phleum pratense ssp. bertolonii    Vildtimotej


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), tillfällig,insådd på vägrenar flerst.t.ex vid Spisbo,Morshyttan och Fallet , 1995 (PDm)
BORLÄNGE

Mellsta (artp.), (13F 1f , [6709824, 1477084] ), en hel del längs vägen, en hel del längs vägen , 1980 (Bengt Oldhammer)
VIKA

Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67065, 14942] ), gammal körväg, 5 ex , 1997 (SBm)
Kråknäsmossen,fr.Taxåsen ut över mossen mot V (13F 1i , [67086, 14929] ), mittsträng (torr) på körväg, fåtalig , 1996 (SBm)
Vikasundet (13F 1i , [67097, 14943] ), torrmark vid brofästet, ~5 ex , 1996 (SBm)
STORA KOPPARBERG

Omkring Slussen (13F 4i , [6720, 1491] ), nyinsådda vägslänter (medvetet inblandat i utsädet-alltså ej odlad!), flerst. , 1989 (JEd)
Österdalarna

VENJAN

Åsbergets fäbodar (14D 3j , [676839, 139879] ), ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Hedarfjordens NV-ände (16C 0j , [68525, 13496] ), landsvägskant. trol.rel. nyinsådd, enstaka , 1989 (DABS)
IDRE

2 km NNO Fjätbodarna vid landsvägen (16D 7a , [6886, 1352] ), väginsåning, spridd & sparsamt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora