Phleum pratense ssp. bertolonii    Vildtimotej


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), tillfällig,insådd på vägrenar flerst.t.ex vid Spisbo,Morshyttan och Fallet , 1995 (PDm)
Nylandet, öster om (artp.), (12G 5h , [6678398, 1536172] ), betesmark med torrare partier, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
STORA TUNA

Mellsta (artp.), (13F 1f , [6709824, 1477084] ), en hel del längs vägen, en hel del längs vägen , 1980 (Bengt Oldhammer)
VIKA

Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67065, 14942] ), gammal körväg, 5 ex , 1997 (SBm)
Kråknäsmossen,fr.Taxåsen ut över mossen mot V (13F 1i , [67086, 14929] ), mittsträng (torr) på körväg, fåtalig , 1996 (SBm)
Vikasundet (13F 1i , [67097, 14943] ), torrmark vid brofästet, ~5 ex , 1996 (SBm)
STORA KOPPARBERG

Omkring Slussen (13F 4i , [6720, 1491] ), nyinsådda vägslänter (medvetet inblandat i utsädet-alltså ej odlad!), flerst. , 1989 (JEd)
Österdalarna

VENJAN

Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ), ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Solberga (artp.), (12E 4e , [6674058, 1424230] ), gårdsplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
MALUNG

Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6687820, 1393535] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Hedarfjordens NV-ände (16C 0j , [68525, 13496] ), landsvägskant. trol.rel. nyinsådd, enstaka , 1989 (DABS)
IDRE

2 km NNO Fjätbodarna vid landsvägen (16D 7a , [6886, 1352] ), väginsåning, spridd & sparsamt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora