Phleum phleoides    Flentimotej


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Kyrkbyn (DFl-49), (12G 5h , [66759, 15373] ), gräsmark på åsen, rikligt , 1986 (PDm)
Byås, ca 1910-t (SAM.1921) * Kyrkbyn S kyrkan (12G 5h , [66759, 15373] ), gräsmark på åsen, stort bestånd , 1989 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ), ängsmark, 2019 (JJa)

Dalarnes Flora