Phlox paniculata    Höstflox


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

GAGNEF

400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712768, 1461866] ), grustag , med tippmassor och massor från reningsverk, fåtal , 2010 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
BODA

Sinksjömyren (14F 3d , [67685, 14676] ), övertäkt f.d. tipp, ett kraftigt bestånd , 2008 (GHa)
ORE

Dalbyn, straxt N vägen mot Sörboda (14F 5d , [677729, 146547] ), källarbacke, 2011 (GHa)

Dalarnes Flora