Phlox paniculata    Höstflox


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA KOPPARBERG

Gruvriset (artp.), (13F 3h , [6718618, 1489227] ), 1 , 2018 (Jerry Carlsson)
Gruvriset (artp.), (13F 3h , [6718618, 1489227] ), 2 plantor/tuvor , 2017 (Jerry Carlsson)
Österdalarna

GAGNEF

400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712768, 1461866] ), grustag , med tippmassor och massor från reningsverk, fåtal , 2010 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
BODA

Sinksjömyren (14F 3d , [67685, 14676] ), övertäkt f.d. tipp, ett kraftigt bestånd , 2008 (GHa)
ORE

Dalbyn, straxt N vägen mot Sörboda (14F 5d , [6777290, 1465470] ), källarbacke, 2011 (GHa)

Dalarnes Flora