Phleum alpinum    Fjälltimotej


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SILVBERG

Snickargården, Norbo Finnmark (12F 7g , [66860, 14806] ), ängsmark, 20 ex , 1989 (SJa)
SO om Övre Sandvik (12F 7g , [66896, 14811] ), gammal körväg i skogen, ~15 ex , 1989 (SJa)
Risshyttan (artp.), (12F 8h , [6690121, 1489449] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ), ängsmark nära sjö, 2015 (IPt & SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692529, 1470641] ), betesmark, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ), ängsmark, 2010 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ), ~refl~ ,kulturmark, stugtomter, slagghög, 10-tals , 2008 (NGu)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ), ~refl~ ,äng, betad fäbovall, 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar (14G 1b , [67587, 15086] ), torr betesmark, riklig , 1987 (LBr)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ), betesmark, mager torr fäbohed, 10^4? , 2001 (NGu)
Spaksjön (artp.), (14G 2c , [6761406, 1514711] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Djurlången 5 km SV Malingsbo (22 00 - 25 01) (11F 8f , [66422, 14750] ), slåttervallar, spridd , 1986 (TLn)
Djurlången 5 km SV Malingsbo (22 00 - 25 01) (11F 8f , [66425, 14751] ), slåttervallar, spridd , 1986 (TLn)
N.Sången, 3 km SV Malingsbo (38 22) (11F 8f , [66437, 14771] ), slåttervallar, spridd , 1986 (TLn)
Gräsberget 6 km NNO Kloten ( även 23 29) (11F 9e , [66474, 14729] ), hackslog, 2 ex. , 1986 (TLn)
SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), vägkant, 2012 (GJn)
GRANGÄRDE

Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ), ~refl~ ,kalkbrott, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Bränntjärnstorpet (artp.), (12E 3j , [6665395, 1447067] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Österdalarna

GAGNEF

Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ), fäbodvall, 2015 (IPt & JJa)
Grävenberget (12F 9a , [6698889, 1450238] ), fäbodvall, vägkant, 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ), fäbodvall, 2015 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703074, 1460426] ), gammal fäbodvall, 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ), fäbodvall, 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Hålbodarna ,fäbod (13F 1c , [6706240, 1461980] ), fäbodvall, t.rikligt , 2006 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ), vägkant , dike,ängsmark, 2010 (IPt)
Grånsbodarna (13F 1c , [6707280, 1462667] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ), ~refl~ ,ravin med rasbranter, ,frekvens m.allm. 2002 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ), fäbodvall, 2014 (IPt)
Ca 2 km Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724300, 1461030] ), ~refl~ ,ängsmark i blandskog,med liten bäck och järnvägsbank, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
ÅL

Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ), ängsmark, 2012 (IPt)
BJURSÅS

Prosgårdarna (13F 6e , [67339, 14746] ), ~refl~ ,torr ganska solig och sandig vägkant, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ), ängsmark, 2009 (JJa)
SILJANSNÄS

Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ), vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde, enstaka , 2017 (GHa)
LEKSAND

Björnberget (13E 3i , [6717548, 1440566] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Forsbodarna (13E 3j , [6715976, 1449544] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722183, 1443667] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Skinnaråsen (artp.), (13E 4i , [6723496, 1444993] ), 2013 (Pär Dahlström)
Skinnaråsen (artp.), (13E 4i , [6723740, 1444981] ), slåtteräng vid fäbodvall, 1990 (MBm)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ), vägkant mot blandskog, t.rikligt , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ), levande fäbod, 2018 (SNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731490, 1448150] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Granberg (artp.), (13E 6j , [6733206, 1449945] ), slåtteräng vid fäbodvall, 1990 (MBm)
Böle 800 m O (artp.), (13F 7c , [6739259, 1464404] ), öppen naturbetesmark, 1991 (MBm)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Atlasruta (13F 8c ), kulturpåverkad gräsmark, 2 lokaler med få strån ,frekvens m.allm. , 1986 (MKp)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ), gräsmark, 2009 (JJa)
RÄTTVIK

Jossbodarna,fäbod (13F 9d , [6749000, 14698000] ), torr gräsmark, enstaka , 1986 (TLj)
Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Ärtled (13F 9e , [6748490, 1474210] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Rättviks jvg-stn (14F 0c , [67526, 14622] ), spårområde, enstaka , 1986 (TLj)
Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ), ängsmark, enstaka , 2016 (GHa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ), vägrenar, enstaka , 2013 (GHa)
Övre Gärdsjö,Ängarna V Årängsån (14F 1d , [67581, 14698] ), gammal änsmark,äldre vallar, flerst. , 1986 (TLj)
Fisklösen (14F 1e , [67589, 14704] ), inäga, hävdad för några år sedan, spridd i torrare partier , 2014 (GHa)
Prästbodarna (artp.), (14F 1h , [6758550, 1487260] ), betad hage på vallen, 2008 (Stephen Mankelow)
300 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ), diken/vägrenar vid vägskäl, flertal , 2017 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770, 1487] ), vägkanter, spridd , 1988 (TLj & LBr)
Finnbacka (14F 4h , [6770670, 1487610] ), ängsmark, 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ), vägkant, 2007 (DABS)
BODA

Vistingsmyren (14F 2d , [67632, 14693] ), dike/vägkant, enstaka , 2012 (GHa)
Lidberget (14F 3d , [67674, 14692] ), ~refl~ ,traktorväg genom fuktig barrskog, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
S delen Sunnanåkern, "Sör-o-hede". (14F 4d , [67712, 14660] ), ~refl~ ,igenvuxen odling + litet kalhygge, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [6773870, 1478220] ), ~refl~ ,grässvål i vägslut, tiotal ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67757, 14819] ), ~refl~ ,vägren, spridd ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
ORE

Dalbyn Lindorna (artp.), (14F 5c , [6778466, 1464692] ), vägren, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ), vändplan/avlägg, spridd , 2017 (GHa)
Kvarnmyren (14F 5d , [67774, 14664] ), grustag, enstaka , 2013 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67769, 14713] ), vägren, tiotals , 2017 (GHa)
Umfllotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ), vändplan, enstaka , 2017 (GHa)
Arvet, v.Arvåns utlopp (14F 6c , [67822, 14639] ), gräsmark, t.rikl. , 1987 (TLj)
Dalbäckens mynning (artp.), (14F 6d , [6780261, 1465243] ), kanten av åker, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Källbäcken/Lömån (14F 6e , [67849, 14719] ), gammal vägbana, enstaka , 2014 (GHa)
Persbodarna (14F 6f , [67810, 14779] ), ~refl~ ,grässvål i övergiven fäbod, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ), fäbodvall, enstaka , 2013 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ), f.d. fäbod, rätt rikligt , 2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14681] ), öppen täkt i fd fäbod, frekvent ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Fryksås (14E 7g , [6787, 1431] ), fäbodtun, 1990 (JEd & LBr)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Ämmeråsen (14F 5b , [67773, 14556] ), fäbodtäkt, spridd , 2010 (GHa)
Hästbacken (14F 6b , [67823, 14584] ), rastplats, enstaka , 2013 (GHa)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Mickelsjön (14F 9b , [67990, 14580] ), parkeringsficka, tiotals , 2014 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ), 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ), lindor och ängskanter, småodlingar, spridd , 2020 (LBr)
MORA

Väster om Palmmyren (artp.), (14E 2f , [6761060, 1428447] ), vägkant, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Fageråsen (fäbod) (artp.), (14E 4c , [6773620, 1411860] ), 5 stänglar , 2009 (Ralf Lundmark)
Alderängarnas naturreservat (artp.), (14E 4f , [6770902, 1425678] ), slåtteräng, 2011 (Joakim Ekman)
Alderängarna NR (artp.), (14E 4f , [6770979, 1425555] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ), 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ), 1996 (BOr & PJn)
VÅMHUS

Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ), fäbodvall, 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ), 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.), (15E 3c , [6817270, 1410620] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ), fäbodvall, 1996 (LBr)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ), ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6739115, 1404881] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Vattumyren (artp.), (13E 7a , [6739707, 1404692] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Landbobyn (13E 8b , [67400, 14088] ), övergiven ängsmark, 1985 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ), ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Risberg (artp.), (14D 5i , [6776174, 1390329] ), fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.), (14D 6g , [6782514, 1382071] ), sedan länge ohävdad fäbodvall, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr)
Dysberg södra, busshållplats (artp.), (14D 6j , [6783261, 1399390] ), ohävdad gammal slåttermark, noterad , 2017 (Eva Grusell, Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Marddal fäbodskog (artp.), (14D 7h , [6788638, 1386220] ), barrskog med inslag av löv som sannolikt varit betad tidigare., noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Jofsmyr (artp.), (14D 9i , [6799309, 1392833] ), frisk gräsmark f.d. myrodling, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Evertsbergs kapell (artp.), (14E 6a , [6781211, 1401079] ), torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Sovaldberg fäbod (artp.), (14E 6a , [6784490, 1401644] ), fäbodbmiljö med gräsmarker, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Vålberg (artp.), (14E 7a , [6787921, 1400547] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ), ängsmark, grusväg och gårdsplan, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ), vägkant, 2009 (DABS)
Hållstugan (artp.), (15D 0g , [6803572, 1381185] ), gårdsmiljö, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803700, 1399700] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [6803720, 1399700] ), ängsmark, 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ), slåtteräng, vall och skogskanter, spridd , 2016 (LBr & IPt)
Myr (artp.), (15D 1d , [6805819, 1367066] ), myr, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [6806300, 1369430] ), sjöstrand, 2012 (HLe)
Havfjlotbodarna (artp.), (15D 1e , [6806322, 1370899] ), fäbodvall, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rom (artp.), (15D 2i , [6813450, 1390950] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Nornäs kapell (artp.), (15D 3c , [6816215, 1363787] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.), (15D 3f , [6815218, 1375343] ), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Över-Navardalen (artp.), (15D 3i , [6817550, 1394000] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Rånäs, stranden (artp.), (15D 4d , [6823039, 1369993] ), strandzon, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Granuberg (artp.), (15D 5g , [6826867, 1384469] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Klitten (artp.), (15D 5h , [6827635, 1388931] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Kolmark (artp.), (15D 5j , [6825600, 1396600] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Mossiberg (artp.), (15D 5j , [6826400, 1395200] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ), fäbodvall, 2003 (LBr)
Skarptäkt (artp.), (15D 5j , [6829100, 1397250] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Risberg fäbod, vändplan (innan grind) (artp.), (15E 0a , [6802930, 1402032] ), vägkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Torrlid åt öster (15E 0c , [6800860, 1412490] ), fäbodvall, sparsam , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Käringberg (artp.), (15E 1a , [6805567, 1403006] ), gårdsmiljö och övergivna ängsmarker, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (artp.), (15E 4a , [6824493, 1400838] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ), fäbodvall med omgivning, 2003 (LBr)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.), (15E 5a , [6827020, 1402576] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Rälldalen (artp.), (15E 5a , [6828647, 1402903] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Rällans stränder (15E 6a , [6832000, 1401670] ), vändplan samt intilliggande myr och granskog, 2003 (LBr)
Dritränn (artp.), (15E 6a , [6833186, 1402272] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Rällan, övre (artp.), (15E 6a , [6833799, 1401340] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
HAMRA

S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.), (15E 9h , [6848688, 1439792] ), vägkant, 2012 (Bo Eriksson)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ), ängsmark, gammal vall, 2012 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Äckerhöjden (artp.), (12E 2g , [6664093, 1434667] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Stora älgberget (artp.), (12E 3g , [6669877, 1433520] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Sten (artp.), (12E 4e , [6673341, 1422587] ), gamla vägen, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lejdammen (artp.), (12E 5e , [6677219, 1421676] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
FLODA

Flen (12E 7i , [6689379, 1442853] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6696928, 1438256] ), fäbodvall ,stig genom barrskog, 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697758, 1441382] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696750, 1446640] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699380, 1447420] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704251, 1448154] ), bruksväg på fäboden, t.rikligt , 2010 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
NÅS

Burängsberget (artp.), (12E 6c , [6683327, 1411461] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsens fäbodar (artp.), (12E 6f , [6684811, 1425193] ), fäbodtäkt, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696920, 1419030] ), gammal vall / ängsmark, 2010 (IPt)
JÄRNA

Norra Brindåsen (artp.), (12E 8b , [6690256, 1406710] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Skamsåsens fd fäbod (12E 9c , [6698939, 1410481] ), gräsmark, enstaka , 1989 (HLe)
Baggvallen (artp.), (13E 0b , [6701301, 1408981] ), noterad , 1987 (Håkan Lernefalk)
Stora Rutsberget (artp.), (13E 0d , [6704424, 1417190] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Skamsrisberget (artp.), (13E 3a , [6717474, 1402759] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Skamsrisberget (artp.), (13E 3a , [6717799, 1402977] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Syrfallet (artp.), (13E 3a , [6718316, 1402448] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Ilbäcken (artp.), (13E 3d , [6715881, 1417367] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ), ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark, ,frekvens m.allm. 2004 (HLe)
Rälgen NV (artp.), (13E 4d , [6720250, 1416258] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Kakeltjärnan (artp.), (13E 4d , [6723313, 1416371] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Vålberget södra stugan (13E 5c , [6725748, 1413499] ), fd fäbod med fd slåttermark., enstaka , 1995 (HLe)
Nordanåkers-Snårberg (artp.), (13E 5d , [6729630, 1418383] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Brudskogen (artp.), (12D 9j , [6698814, 1398997] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Vålåsfjället (artp.), (12E 6a , [6681509, 1403962] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Holberget (artp.), (13E 0a , [6702295, 1404519] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Holberget fd fäbod (13E 0a , [6702300, 1404510] ), ~refl~ ,fd slåttermark, ,frekvens m.allm. 2010 (HLe)
MALUNG

Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6687820, 1393535] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ), ~refl~ ,gamla inägor och skog, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Rämsberget (artp.), (12D 9j , [6697115, 1395321] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ), gammalt finnboställe med slåtterängar, 2019 (MNo)
N om Krabbforsen,vid V vattenådran (13D 2i , [67112, 13922] ), fuktig mark, fåtal , 1987 (PEr)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ), slåttrad fäbod och strandkant, 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ), fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter, 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ), fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk, 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ), ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ), fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant, 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ), fäbod, 2020 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ), ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor, ,frekvens t.allm. 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ), fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog, 2013 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ), slåtterlinda, 2015 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens allm. 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [6745620, 1378870] ), fäbodlinda, enstaka , 2008 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ), fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar, enstaka , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ), slagen gräsmark och fuktdrag, 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ), fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter, 2019 (BGM)
LIMA

Södra Vardsätern (artp.), (13D 9b , [6749755, 1356287] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ), slåttrad fäbodmark, 2016 (MNo)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ), fäbodvall, 2014 (DABS)
Vålberget (artp.), (14C 5j , [6778568, 1349349] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Röda byn (artp.), (14C 7j , [6787011, 1349487] ), noterad , 2019 (Jukka Väyrynen)
Hundfjället, Joänget (artp.), (14C 7j , [6787760, 1346770] ), skidbacke, vid bäck, 2008 (Håkan Gustafsson)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ), lövskog vid å, 2012 (HLe)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788270, 1348860] ), vägkant, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, St Tandån (artp.), (14C 7j , [6789850, 1349500] ), åstrand, skogså, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6790790, 1343930] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Vardsätern (14D 0b , [6750090, 1356200] ), ~refl~ ,mager fäbodvall, ,frekvens t.allm. 1996 (LBr)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ), fäbod med slåttermark och myrstråk, 2012 (MNo)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.), (14D 3b , [6769328, 1357914] ), slåttrad mark/fäbodmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Fenningsbergets fäbodar (artp.), (14D 3d , [6766730, 1369368] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13725] ), blöt vändplan, ett tiotal strån , 2010 (MNo)
Klevmyran S (artp.), (14D 4c , [6771203, 1360716] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
TRANSTRAND

Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ), örtrik åstrand, 2012 (HLe)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794650, 1344700] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794850, 1344470] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795670, 1348850] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.), (14D 4c , [6771290, 1364403] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.), (14D 4d , [6771027, 1366719] ), vägkant, gräsmark och ruderatmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ), ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt, ,frekvens ej bedömd 2006 (UGu)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.), (14D 5c , [6776380, 1360890] ), sankmark i granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Storfjällsgraven (14D 6b , [6783820, 1357220] ), källdrag, c:a 10 , 2007 (MNo)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783820, 1359820] ), kärr, sluttande, i granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ), igenvuxen gräsmark, 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ), stig i blandskog, 2012 (HLe)
Västra Sälsätern (artp.), (14D 7b , [6786300, 1358310] ), vägkant, 2008 (Håkan Gustafsson)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ), fäbod, 2009 (BGM)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ), ~refl~ ,fuktstråk på kalfjället, ,frekvens allm. 2006 (MNo)
Synddalen, SV om (artp.), (14D 8a , [6792480, 1352160] ), blandskog, sank, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6794140, 1352910] ), dalgång, sank, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795290, 1352630] ), stig, granskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803887, 1345995] ), vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.), (15C 2j , [6810751, 1345538] ), stugområde, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Norrsjön i S (artp.), (15D 2a , [6814307, 1354779] ), älvstrandzon, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3h ), ,frekvens allm. 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ), sump- och källskog samt hedskog, spridd , 1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Lövåssätern (artp.), (15C 3j , [6819107, 1346016] ), fäbovall med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ), 1993 (DABS)
Morbäckssätern (artp.), (15C 4j , [6822637, 1346186] ), fäbodmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ), 1991 (DABS)
Rösjöstugorna (artp.), (15C 7g , [6838407, 1334172] ), stagghed på gårdstun, 10 plantor , 2007 (Magnus Bergström)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839562, 1334646] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Njupeskär, Fulufjället (artp.), (15C 7g , [6839788, 1334900] ), fjällbjörkskog, noterad , 2017 (Johan Svedholm)
Fulufjällets NP, Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839835, 1334906] ), vid rastplats nära trädgränsen, 2009 (Magnus Bergström)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839840, 1334690] ), noterad , 2017 (Åke Berg)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Brottbäckstugan, Fulufjällets NR (artp.), (15C 7h , [6836217, 1338967] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
Fulufjället NP (artp.), (15C 7h , [6839602, 1336328] ), noterad , 2019 (Dennis Nyström)
Njupeskär, Fulufjället (artp.), (15C 7h , [6839890, 1335450] ), 2010 (Joakim Hemberg Andersson)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.), (15C 7j , [6839827, 1347039] ), vägparkering, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Stenvallen (artp.), (15C 8h , [6842240, 1339380] ), 2006 (Sten Hallin)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Drevfjällens naturreservat (15C 9f , [68459, 13270] ), P-plats, 2014 (MNo)
Fulan, västra stranden vid fall (15C 9g , [6849590, 1331940] ), klippa intill ån, spridd , 2013 (LBr)
Fulubågan vid Stupen Fuluforsarna (artp.), (15C 9h , [6845565, 1335125] ), hällmark vid forsande mindre vattendrag, 5 , 2016 (Magnus Bergström)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ), ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland., ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Björntorp (artp.), (15D 7g , [6835753, 1380102] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Särnabyn (15D 8b , ), 1992 (DABS)
Näcksjön I NO (artp.), (15D 8b , [6840585, 1359880] ), sjöstrandzon, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset sydost (artp.), (15D 8c , [6844192, 1361724] ), öppen odling, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), 1992 (DABS)
Slötjärnens västra ände, källdråg mot höjden (16C 0g , [6852270, 1333600] ), källa och källdråg, sparsam , 2014 (LBr)
Myr 400 m N Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853030, 1333630] ), källdråg och rikmyr, spridd , 2014 (LBr)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ), 1992 (DABS)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
Fröbergsvallen (artp.), (16D 3c , [6865595, 1360968] ), 1994 (Jens Johannesson)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Vid Stråfulan (16C 0f , [6850970, 1327650] ), frodigt, tuvigt strandkärr, spridd , 2018 (LBr)
Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ), fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr, spridd , 2016 (LBr)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ), ~refl~ ,kulturmark med åkrar, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68645, 13379] ), ~refl~ant ,tomtmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ), 1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ), 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), fina naturskogar, särskilt på nord-nordöstra sidan, 1993 (Bengt Oldhammer)
Nipfjället, parkeringen (artp.), (16C 4i , [6873578, 1343442] ), noterad , 2011 (Dennis Nyström)
Nipfjällets NR, sommarparkeringen (artp.), (16C 4i , [6873589, 1343438] ), 2015 (Per Johansson)
Nipstugan, 300m NV (artp.), (16C 4i , [6873916, 1343248] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Nipfjället, längs stigen från Nipstugan mot Nipvallen (16C 4i , [6874790, 1342850] ), fjällbjörkskog och granskog, stig, spridd , 2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Städjan (16C 4j , [68702, 13465] ), fjällhed, rikligt , 2008 (MNo)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ), fäbodvall med anslutande skog och å, spridd , 2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ), gårdsplan och ängsmark, spridd , 2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ), fjällhed och strandmiljöer, spridd , 2018 (LBr)
Nipfjället (norr om tjärnen) (artp.), (16C 5i , [6875200, 1343900] ), strand, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Övre parkering Nipjället (artp.), (16C 5i , [6875488, 1344168] ), noterad , 2016 (Matthis Kaby)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6875748, 1344982] ), 2014 (Lennart Iselius)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6875861, 1343685] ), noterad , 1992 (Per Skyllberg)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6876847, 1344674] ), noterad , 2017 (Åke Berg)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ), fuktiga partier i fjällsluttning, spridd , 2018 (LBr)
Gjoten, 700 m so om (16C 6d , [68814, 13162] ), längs å, spridd , 2020 (LBr)
Björnliden, Grövelsjön (artp.), (16C 6e , [6884841, 1321352] ), 2014 (Göran Toss)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ), åstrand, spridd , 2020 (LBr)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ), fäbodvall och sjöstrand, spridd , 2018 (LBr)
Stora Harundsjöns östände (16C 6j , [6882200, 1346960] ), stränder och vändplan, spridd , 2018 (LBr)
Valdalsbygget, Grövelsjön (16C 7c , [68866, 13134] ), gräsmark, 2014 (MNo)
Långfjället NR (artp.), (16C 7c , [6887983, 1313863] ), noterad , 2012 (Lars Salomon)
Längs Kungsleden (16C 7c , [68888, 13142] ), ~refl~ ,vid stig i fjällbjörkskog, ,frekvens t.allm. 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ), bäck med källdråg, sparsamt , 2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Ulvsätern (16C 7f , [6887360, 1329340] ), fäbodvall, spridd , 2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ), granskog, spridd , 2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ), vägkanter och ängsmark, spridd , 2020 (LBr)
Silverfallet (artp.), (16C 8c , [6892000, 1314500] ), bäckravin, 2007 (David Göransson)
Huskläppen åt NO (16C 8d , [6890190, 1318830] ), liten örtrik glänta i fjällgranskog, spridd , 2017 (LBr)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.), (16C 8d , [6890337, 1318955] ), källkärr med granskog omkring, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen (artp.), (16C 8d , [6891218, 1318199] ), triviallövskog, 2005 (Rolf Lundqvist)
Grövelsjögården och öster om denna (artp.), (16C 8d , [6891699, 1317458] ), 2013 (Johan Dahlberg)
Leden mot Olån (artp.), (16C 8d , [6891893, 1315109] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6891974, 1317666] ), 1995 (Krister Wahlström)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6893061, 1316758] ), fjällbjörkskog, intill myrmark och strand., noterad , 2018 (Gillis Aronsson)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6893163, 1316599] ), noterad , 2017 (Billy Lindblom)
Foskbäcken (artp.), (16C 8e , [6893261, 1320286] ), 2014 (Måns Svensson)
Storvätteshågna, bäck rinnande mot norr (16C 8e , [68945, 13242] ), ravin med bäck och små vattenfall, rikligt , 2007 (MNo)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893580, 1326270] ), fjälläng, spridd , 2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ), ~refl~ ,igenväxande ängsmark, ,frekvens t.allm. 1999 (BCa)
Sjöhöjden (16C 9d , [68955, 13156] ), fjällhed, 1999 (JPo)
Långfjällets NR, Storvätteshågnas norra sluttning, 929 m ö h (artp.), (16C 9e , [6895626, 1324278] ), liten äng vid mindre bäck på kalfjäll, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Spångkojan (artp.), (16C 9g , [6895626, 1331056] ), gräs- och rismark i låglandet, noterad , 2018 (Per Johansson)
Hovdbäcken (16C 9g , [6898910, 1330060] ), källflöde, 2007 (NGu)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
Lillfjäten, betesmark (artp.), (16D 5a , [6877067, 1352232] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
Häggberget åt SO (16D 6b , [6883424, 1358876] ), öppen stagghed, fd slåttermark?, spridd , 2020 (LBr)
Nyslåtten vid Häggberget (16D 6b , [6883569, 1358880] ), övergiven slåtteräng i granskog, spridd , 2020 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)
Slagufjällets sydöstsluttning (17C 0f , [69046, 13250] ), frodig fjällsida, 2013 (MNo)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ), rikkärr, spridd , 2009 (LBr)

Dalarnes Flora