Phacelia tanacetifolia    Honungsfacelia


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Hede nybygge av trafikplats (13F 0g , [6703738, 1482555] ), vägslänter, 2019 (SNy)
Korsgården (13F 1g , [6705208, 1481600] ), vägkanter vid nybygge av trafikplats, 2019 (SNy)
Allsbäcks f.d.skola (artp.), (13F 1g , [6706521, 1483180] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Alsbäcks f.d. skola (artp.), (13F 1g , [6706539, 1483178] ), ruderatmark mark återställd efter rivning av fastighet, noterad återfynd. samma område som förra året , 2020 (Yngve Johansson, Eddine Hodi)
Alsbäcks fd skola (artp.), (13F 1g , [6706560, 1483174] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Alsbäcks skola (13F 1g , [6706571, 1483156] ), rivningstomt, rikligt , 2019 (SNy & IPt)
Alsbäcks skola rivningstomt (13F 1g , [6706571, 1483156] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Alsbäck (artp.), (13F 1g , [6706719, 1483190] ), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
STORA KOPPARBERG

Främby (artp.), (13F 3i , [6719130, 1491260] ), ruderatmark, 1 plantor/tuvor , 2019 (Olof Hedgren)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Trädgårdsgatan 2 (artp.), (12F 4d , [6670660, 1466240] ), 5 plantor/tuvor , 2019 (Thorild Jonsson)
Västerdalarna

MALUNG

Södra Mon (13D 6g , [67321, 13849] ), vid fågelbord, 1 ex , 1996 (MNo)
LIMA

Lima kyrkby (artp.), (14D 2d , [6760162, 1367384] ), i nysådd gräsmatta, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora