Phalaris arundianeca var. picta    Randgräs


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

AVESTA

Avesta, Industrigatan (artp.), (12G 3d , [6668650, 1519300] ), ruderatmark med grushögar, 1 plantor/tuvor , 2020 (Olof Hedgren)
HUSBY

Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ), ängsmark, kvarstående, 2014 (DABS)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), damm, 2014 (DABS)
SÄTER

Knutsbo mot SO (12F 8j , [66920, 14989] ), igenväxande kulturmark utanför tomt, en rugge , 1991 (JEd & LBr)
GUSTAFS

S om Stabberget (12F 9h , [6696920, 1488230] ), gammalt utkast i skogsmark, 2011 (DABS)
SILVBERG

Bruntbo (artp.), (12F 6g , [6682619, 1483280] ), 4 dmē , 2017 (Ralf Lundmark)
SUNDBORN

Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724620, 1507780] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ), gårdsplan offentlig, 2017 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Övre Sporrbergs naturminne (artp.), (12F 1c , [6656449, 1463336] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
GRANGÄRDE

Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ), ängsmark/ladugårdsbacke, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ), ängsmark, sjöstrand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stor-Olles (12F 9b , [6695338, 1459706] ), ängsmark i skogsmiljö, 2015 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Nordanholen (13F 2a , [6710170, 1453560] ), gårdstun, 2019 (IPt)
Bäsna, Hessinggårdarna (13F 2d , [6714440, 1468420] ), slänt mellan tomtmark och gammal vall, 2015 (IPt)
LEKSAND

Ö. Rönnäs, Vånnvara (13F 6c , [6732566, 1464390] ), skogsbilväg / blandskog, 2020 (IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ), gräsmark, 2008 (JJa)
RÄTTVIK

Öja (14F 0b , [6754444, 1455038] ), vägkant, tiotalet platser , 2013 (BOr)
Nedre Gärdsjö, östra änden av Sjöbron (14F 1d , [6757410, 1468090] ), komposthög, fåtal , 2011 (GHa)
BODA

600 m S om Shell-macken v.Boda-infarten (14F 2d , [67648, 14682] ), bäckstränder o kring liten damm, riklig , 1986 (TLj)
Saxdammen (14F 3d , [6766470, 1467370] ), ~refl~ ,kanten av damm, ett kraftigt bestånd ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Emådalen (artp.), (15E 0i , [6801433, 1442162] ), 5 mē , 2019 (Bengt Oldhammer)
MORA

Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
ÄLVDALEN

Fljoten (artp.), (14E 6a , [6784487, 1401640] ), gårdsmiljöer kring uthus, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Bunkris (artp.), (15D 3f , [6815116, 1375396] ), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Lövsjöhöjden, i sluttnigen från gården (12E 1h , [66562, 14362] ), odlingsrest , 1990 (GEn)
FLODA

Risåsarna (12E 9j , [6699378, 1448031] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
JÄRNA

Hummelforsen uppströms (13E 0b , [67048, 14087] ), igenväxt ängsmark, 1995 (IJo)
Per-Ols Lisas vall (artp.), (13E 1d , [6705034, 1416727] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Äppelbo, Sälen, prästgården (artp.), (13E 1a , [6706878, 1400253] ), noterad , 2016 (Måns Svensson)

Dalarnes Flora