Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), stränder,andra fuktiga ställen, allmän , 1987 (PDm)
Härsingen, nedom forsen (artp.), (12G 4j , [6674673, 1546916] ), strand, liten kant men lite lera och block, lågvatten, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Gettjärnen,Vitmossen (12G 5g , [6678711, 1532595] ), tjärn, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Rosse hyttruin (artp.), (12G 5h , [6675980, 1537914] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Hede, Herängsån (12G 6g , [6681424, 1534252] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ), ängsväg, strand, 2019 (IPt)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ), strand, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ), strand, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ), gräsplan , järnvägsområde, 2011 (IPt & SJa)
GARPENBERG

Håvran (12G 6d , [6683949, 1515332] ), sjöstrand, 2019 (IPt & SNy)
HEDEMORA

Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Myrar vid Håvran 3 km O Hedemora (artp.), (12G 6c , [6684867, 1512698] ), kärrkomplex/mad vid vattendrag, 1984 (Thomas Rafstedt)
HUSBY

Rankholmen (12G 8d , [6694, 1516] ), strandkärr, riklig , 1989 (JEd)
Djusa (artp.), (12G 9b , [6695926, 1508275] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Berga, infotavlan (artp.), (12G 9b , [6699824, 1508639] ), efter älven, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ), ängsmark, kvarstående, 2014 (DABS)
Tyssbo (13G 0b , [6701294, 1507012] ), åkermark/vägkant, 2018 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ), vägkant, igenvuxen tomtmark, 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706227, 1512755] ), igenväxande mark mot å, 2017 (IPt)
STORA SKEDVI

Djupdalen vid dammen (12G 8b , [6694, 1506] ), strandkant, ~100 ex , 1989 (SJa)
Hysta vid bäcken mot Hyn (12G 9a , [66999, 15024] ), örtrikt bäcksnår, 1989 (JEd)
Hysta vid Hyn (13G 0a , [6700, 1502] ), strandkärr, rikligt , 1990 (JEd)
SÄTER

Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ), väg-/åkerkanter, 2018 (SJa & JMa)
Säters järnvägsstation (12F 8j , [66920, 14973] ), ruderatmark, ca 2 m2 , 1991 (SJa)
GUSTAFS

Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ), vägkant, älvstrand, 2015 (IPt & SNy)
Trutorna (12F 9i , [6699257, 1491871] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ), vägkanter, kulturmark, 2013 (SNy)
Kyrkbacken Grängshammar (12F 8g , [66937, 14832] ), vägkant, m.a , 1989 (THe)
STORA TUNA

Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ), Idtjärn, 2015 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ), vägkant, 2019 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [66976, 14861] ), fd. åker ?, 1989 (JEd)
Gamla fiskodlingen i Gallsbo (13F 0e , [6700012, 1474829] ), delvis torrlagda fiskdammar, 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700694, 1474612] ), myren, 2019 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ), kulturmark, 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Atlasruta (DF ), älvstränder, ,frekvens t.allm. 1986 (SNy)
Lusmyran (artp.), (13F 1f , [6705787, 1479218] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706410, 1478600] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707406, 1478379] ), stranden, 2018 (SNy)
Atlasruta (DF ), älvstränder, ,frekvens t.allm. 1986 (SNy)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707390, 14817680] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingby ind.omr. (artp.), (13F 1g , [6707640, 1481790] ), ruderatmark (snötipp), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Islingbyholen (13F 1g , [6708445, 1481787] ), lövskogen förvildad var. picta !, 2015 (SNy)
Barberget (13F 1g , [6708927, 1482031] ), banvall, 2015 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705787, 1486502] ), lövkärr, 2020 (SNy)
Duvnäs n.jvg-viadukt Rv 70 (13F 2e , [67133, 14717] ), gml landsvägsbrink, rikl. , 1987 (TLj)
Bomsarvet-Hönsarvet (13F 2f , ), vägkanter,gamla tomter,etc., rikl. , 1987 (TLj)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ), fuktig-blöt betad strandäng, 2014 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714310, 1476735] ), längs åkerväg, 2013 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ), älvstrand, 2013 (SNy)
Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14874] ), längs stranden, 1986 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ), byväg och sjöstrand, 2012 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
Storsund (13F 2h , [6710255, 1488691] ), sjöstrand, 2018 (SNy)
VIKA

800 m SV om Åsen (13F 1i , [67072, 14932] ), ~refl~ ,ödegård, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707443, 1496789] ), vägkant, ängsmark, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ), gräsmark runt trädgården, 2015 (JJa)
Lönnemossa i ån (13F 3j , [67189, 14981] ), eutrof å, 1988 (JEd)
ASPEBODA

Vassbo-Sörbo-Aspeboda (13F 2g , ), diken,vägrenar,gårdar, rikl.fl. ,frekvens allm. , 1987 (TLj)
Vassbo-Sörbo-Aspeboda (13F 2h , ), diken,vägrenar,gårdar, rikl.fl. ,frekvens allm. , 1987 (TLj)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ), vägkanter och åstrand, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Slussen (13F 3i , [67196, 14922] ), delvis jordfyllt dike, 1 stort bestånd , 1986 (TLj)
Svarttjärn (13F 5g , [6727692, 1481175] ), tjärnstrand, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ), gräsmark runt herrgård och handelsträdgård, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727398, 1486382] ), sumpig skogsmark med diken, 2013 (IPt)
Väg mot Haghed (13F 6h , [6731220, 1487090] ), fuktig gräsmark, 2012 (JJa)
SUNDBORN

Skäggheden (13G 4a , [6723383, 1502025] ), vägkaner, 2019 (SNy & LBr)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.), (13G 5a , [6728952, 1502614] ), ruderatmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Nilslarsberg (artp.), (14G 1c , [6757563, 1513821] ), väg och gårdsmiljö, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Mötet mellan bäckar från Snuvtjärnen o St.Djupen (12F 0h , [6652, 1485] ), stort bestånd , 1980 (RNo)
Gamla Herrgården, i sluttning mot Skäkttjärnsbäcken (12F 0h , [66529, 14863] ), 1981 (RNo)
Viks gård, landsvägsdiket (Rv 65) (12F 0i , [66516, 14934] ), 1982 (RNo)
Rv 65 200 m N vsk till Läsarbo (12F 0i , [66545, 14911] ), vägbank, 1981 (RNo)
Lilla Tolvsbo, landsvägstrumman över bäcken (12F 1h , [66589, 14852] ), bäck, 1981 (RNo)
Norra Hötjärn,vid bron över Flatbäcken (12F 2g , [66607, 14811] ), stort bestånd, 1967- , 1985 (RNo)
Kalvnäset (artp.), (12F 3g , [6666949, 1484504] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Furbo hyttplats (12F 4f , [66734, 14791] ), slaggvarp, 1983 (RNo)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672696, 1484362] ), lövskog/tomtmark, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Ludvika stn. (12F 4d , [6670, 1465] ), ruderatmark, 1987 (JEd)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ), ~refl~ ,öppen sandig banvall och lastplats, ,frekvens m.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Rifallet (12E 3h , [6666636, 1438316] ), gammal vall helt invaderad av lentåtel, 2018 (IPt & SNy)
Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444817] ), ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus, 2012 (IPt & JOs)
Österdalarna

GAGNEF

Lungmyrån (artp.), (12F 9a , [6696178, 1451313] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), älvstrand, rikligt , 2003 (IPt)
Rista vid gamla färjstället (13F 2b , [67121, 14570] ), älvstrand, rikligt , 2002 (IPt)
Rista (13F 2b , [67122, 14570] ), vägkant, 2002 (IPt)
Björka (13F 2b , [67135, 14599] ), vid älven, allmän vid älvstränder i hela rutan , 2002 (IPt)
vägen till Trolldalens NR (artp.), (13F 2c , [6712739, 1460213] ), 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Björka (DF), (13F 2c , [6713090, 1460760] ), älvstrand, rikligt, spridd efter älven genom hela rutan , 2002 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [67134, 14647] ), älvstrand, rikligt , 2002 (IPt)
Bodarna (DF), (13F 2c , [67136, 14621] ), älvstrand, rikligt, spridd efter älven , 2002 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [67136, 14646] ), älvstrand, rikligt , 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ), ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Nedre Bäsna ,vid ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714237, 1466665] ), älvstrand, 2011 (IPt)
Kyrkbyn (13F 3b , [6719390, 1459366] ), slänt mot älven, 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719595, 1459322] ), lantbruksställe, 2014 (IPt)
Österfors (13F 3b , [6719666, 1458087] ), åker, 2014 (IPt)
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67150, 14630] ), älvslänter, 1991 (JEd)
ÅL

Solberga (13F 6d , [67308, 14673] ), vägkant, 1 stort best. , 1987 (TLj)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ), strandkant, 2016 (JJa)
BJURSÅS

Vrebro (13F 6e , [67323, 14729] ), ~refl~ ,våt vildvuxen näringsrik strandkant, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Vid inloppet till dammen i Vrebro (13F 6e , [67325, 14728] ), vildvuxet, skuggigt, älggräs och hundäxing, 1996 (MBe)
Sågmyra (13F 6e , [6732820, 1472010] ), vägkant, 2018 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ), strandkant, 2008 (JJa)
Stängseln, fl! (13F 6g , [6734, 1481] ), f.d.åkermark, vägkanter etc., fl. o. rikl! , 1988 (JEd & o.a)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ), gräsmark vid strandkant, 2010 (JJa)
Sågsbo (SBT 87), (13F 7f , [6739, 1477] ), övergiven trädgård, 1979-, 1981 (Mor.,Wis.)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ), sank strandäng, stor rugge , 2001 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736910, 1482040] ), utfyllnadsplan, 2012 (JJa)
SILJANSNÄS

Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ), gräsbevuxen vägkant, 2016 (JJa)
LEKSAND

Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ), levande fäbod fuktig bäckdälja, 2018 (SNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ), ängsmark mot upplagsplats, 2015 (IPt & JJa)
Ö om Hagtjärn (13F 6b , [6730869, 1459756] ), åkerloka, nästan helt uttorkad, 2014 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ), ängsmark/strand, 2014 (IPt)
Limhagen (artp.), (13F 7b , [6736880, 1455950] ), ruderatmarker, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Atlasruta (13F 8a ), vid vägar, tämligen sällsynt, några lokaler , 1986 (MKp)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ), ängsmark,strandnära, 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8b ), vid vägar, tämligen sällsynt, några lokaler , 1986 (MKp)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742837, 1463199] ), vägkant mot hästhage, 2015 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743340, 1469270] ), dammutlopp, 2016 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
Laknäs (13F 9b , [67470, 14563] ), fuktigt dike, 1987 (JWm)
Tällberg (artp.), (13F 9b , [6747065, 1456670] ), 2012 (Barbro Otterstedt)
RÄTTVIK

Utby (13F 9c , [67479, 14616] ), vid bäcken mot fuktäng, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Utby,f.d.banvall nära bron över Rv 70 (13F 9c , [6748, 1462] ), lundveg,fuktigt dike, riklig , 1986 (TLj)
200 m Ö kalkverket (14F 0d , [67544, 14656] ), jordtipp, flerst. , 1986 (TLj)
sandtag Ö om kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754420, 1465840] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Vikarbyn (14F 1b , [67555, 14569] ), björkhage, 1 bestånd , 1988 (TLj)
Vikarbyn, v.f.d.jvg-stn (14F 1b , [67596, 14577] ), f.d.lastkaj v.jvg, 1 stort best. , 1987 (TLj)
Gärdsjölindorna,vid ängslada 500 m S Södergårdarna (14F 1d , [67564, 14691] ), ängmark-dikeskant, t.riklig , 1986 (TLj)
Brunnarnas V-sida, 1 km SV Enskvarn (14F 1d , [67579, 14665] ), strandslänt, spridd , 1986 (TLj)
Östbjörka eft.byvägen i Norr (14F 2c , [67624, 14632] ), torr vägkant, 1 rugge , 1988 (TLj & LBr)
BODA

Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763690, 1468000] ), slamtipp, ett kraftigt bestånd , 2008 (GHa)
Ovanmyra,350 m SO Shell-macken (14F 3d , [67653, 14684] ), dike v. lagård intill byvägen, 1 rikt bestånd , 1985 (TLj)
700 m SO Silvbergsklitten (14F 3d , [67663, 14687] ), åbrinkar eft.krondiket(ån från Silvberg, riklig , 1985 (TLj)
100 m NV om norra infarten fr.Lv301 (14F 3d , [67670, 14678] ), fuktängar,nu ohävdade, t.riklig , 1986 (TLj)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ), ~refl~ ,väg över bäck, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Osmundsberg (14F 4d , [67701, 14678] ), övergiven åker, rikligt , 2011 (GHa)
Bysjöån 400 m Ö om Gulleråsen o norrut, (25-18 - 49 17) (14F 4d , [67725, 14668] ), strandängar,mestadels ohävdade,bitvis snår o skogklädda, rikligt , 1985 (TLj)
Gulleråsen, dammen vid Nygrens (14F 4d , [67729, 14663] ), kanten av branddamm, flertal , 2018 (GHa)
Reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ), botten av uttorkad damm, enst. , 1998 (GHa)
ORE

Dalbyn, Dalbäck, nedre delen (artp.), (14F 5d , [6776034, 1466669] ), ett par kvadratmeter helt täckt av örten. lite udda lokal men har kanske kommit dit med de maskiner som grävt diken över hygget, 100 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Norrboda v.gård (14F 5e , [67779, 14704] ), vägkant intill dyngstack, 1 rugge , 1988 (TLj)
ORSA

Orsasjön n.Ångbåtsudden (14E 5g , [6778, 1434] ), kväverika strandsnår,trol.åkervall-relikt, åtm.2 grupper , 1988 (JEd)
Höglunda S-ut v.Rv.81 (14E 5h , [67764, 14369] ), vägkant n.åkermark, 1 rugge! , 1987 (JEd)
Enådalen mitt (artp.), (14E 5h , [6777657, 1437724] ), gräsmark, noterad , 2019 (Claes Möre)
Trunna, arbetsområdet norrut (artp.), (14E 5h , [6778303, 1436204] ), skräpmark, noterad , 2019 (Kerstin Frostberg)
Orsasjön v.Småbåtshamnen (14E 5h , [67785, 14354] ), f.d. vallodl.mot stranden, rikl! , 1987 (JEd)
Ore älv v.Boggviken (14E 5h , [6779, 1436] ), strandkärr (här troligen inhemsk), 1986 (JEd)
V Stackmora N-ut (14E 6h , [67808, 14389] ), igenväxande åkervall dom. av nässlor, t.rikl (stora ruggar i Urtica-hav) , 1986 (JEd)
Born N-ut (14E 6h , [67814, 14379] ), igenväx.åker mot vägen, 1 bestånd , 1988 (JEd)
Ljothed 1 km mot SSO (14E 7i , [67889, 14446] ), skogskärrkant (märklig lokal av reliktkaraktär), 1 litet sterilt bestånd , 1989 (JEd & LBr)
Skattungbyn V-ut ( strax S 'Japanvägen' ) (14E 7j , [67862, 14472] ), åkerkant, 1987 (JEd)
Leskusänget 1.5 km mot SV (14F 6a , [6783, 1450] ), igenväxt åkervall - kvarstående!, 1990 (JEd & LBr)
Ö om Leskusänget (14F 6a , [67849, 14521] ), äldre igenväxande äng (f.d. åkervall?) i skogen, enst! , 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14253] ), bymiljö, ett stort bestånd , 2015 (GHa)
SOLLERÖ

Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Dynggraven, Öster-Dalälven. (artp.), (14E 4f , [6770993, 1426554] ), strandkant vid älven, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
VENJAN

Rimån (artp.), (13E 9b , [6745110, 1409597] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Lejden (14D 0h , [6754, 1385] ), f.d.myrodling, rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ), vägkant, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6775440, 1382180] ), gräsmarker runt fäbodstugor, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Svartlok (14D 5g , [6775950, 1382440] ), lok med omgivande granskog, riklig, troligen ursprungligen odlad? , 2016 (LBr)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.), (14D 6j , [6782901, 1399292] ), blandsumpskog, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Österdalälven vid Åsen (DFl-50), (14D 9i , [6796, 1394] ), älvstrand, 1986 (JEd)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ), gräsmark vid älvstrand, 2010 (DABS)
Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Österdalälven (artp.), (14D 9j , [6797508, 1398592] ), avsnörd älvfåra med dyig botten., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.), (14E 6a , [6782847, 1401392] ), bäck med kärrområde och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarv (14E 7b , [6785, 1407] ), sandslänter mot älven, 1989 (JEd & LBr)
Gåsvarv nära fiskodlingen (14E 7b , [6786330, 1407560] ), vägslänter, backar och älvstrand, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Älvdalens kyrkby vid campingen (14E 8a , [6792040, 1404400] ), älvstrand, spridd , 2018 (LBr)
Kyrkbyn v.'Tre björnar' (14E 8b , [6790, 1405] ), kultur-gräsmark,ev.f.d.åkerkant el.dyl. -insådd/förvildad?, 1988 (JEd)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Norra Burhöjden (artp.), (12E 1e , [6659901, 1423073] ), kultiverad mark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ), vägkant diken mot blandskog, 2018 (IPt & SNy)
Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ), sjöstrand, 2018 (IPt & SNy)
Stentjärnen NV om (artp.), (12E 2e , [6661660, 1423680] ), vägdike, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.), (12E 2e , [6662348, 1424387] ), lösmattekärr, 2013 (Janolof Hermansson)
Röda ladan (artp.), (12E 2f , [6660002, 1427296] ), ängsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
550 m NNÖ om Gälling-Jons sten (artp.), (12E 2f , [6663661, 1426879] ), vägkant, 2011 (Måns Svensson)
Badplatsen Älgsjön Fredriksberg (artp.), (12E 3d , [6668957, 1419839] ), anläggning på land, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Västra Dunderberget (artp.), (12E 3f , [6666242, 1427872] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjden (artp.), (12E 3g , [6665474, 1430241] ), gårsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Mellanbäcken (artp.), (12E 4c , [6673898, 1410837] ), skogsmark vid bäck 2.5 km n om tyfors, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.), (12E 4e , [6670180, 1420330] ), vägkant i samhället, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Lejdammen (artp.), (12E 5e , [6677219, 1421676] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
FLODA

Björbo, Forsen (13E 1h , [6705437, 1438528] ), ängsmark, älvstrand, 2015 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714, 1440] ), linda,vägkant, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
NÅS

Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ), lagun, strandkärr, skogsbryn, 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704308, 1432227] ), älvstrand, 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706219, 1426990] ), ängsmark nära älven, strand, 2016 (IPt)
JÄRNA

Hästkullen S (artp.), (12E 7b , [6685217, 1409766] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Utloppet Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704600, 1409790] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
N sidan älven mittemot Vakeråns utlopp (13E 0c , [6704455, 1410326] ), ~refl~ ,älvsandstrand, enstaka , 1996 (HLe)
Marstrandsmyren N (artp.), (13E 1c , [6705108, 1413650] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Lerbäckens utlopp i V-dalälven 2 km S Vansbro (13E 1c , [67085, 14134] ), vägkant, ~10 ex , 1988 (HLe & UGn)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ), ~refl~ ,älvstrand, 2009 (HLe)
Storön (artp.), (13E 2d , [6710686, 1417406] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Grådan O (artp.), (13E 2e , [6713038, 1423894] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Västgård (13E 2e , [6714724, 1420868] ), ängsmark/ mot vatten, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Bäck från tjärn norr om Lämåstjärn (13E 4b , [6722090, 1409530] ), fuktig blandskog vid älvstrand, mindre allmän , 2006 (HLe)
Vanforsen (artp.), (13E 4b , [6722099, 1409538] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Nedre Abborberg (artp.), (12D 7i , [6685402, 1391972] ), trädgård övergivet torp, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.), (12D 9i , [6697564, 1393233] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ), gammalt finnboställe med slåtterängar, 2019 (MNo)
Vålön (13D 2i , [67121, 13924] ), ~refl~ ,ö med stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker, ,frekvens t.allm. 2003 (BGM)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ), älvstrand, 2019 (BGM)
Nedströms Grådön (13D 4h , [67242, 13895] ), strandkanten, 2018 (MNo)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67207, 13909] ), älvstranden, 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ), strandkant, 2018 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67320, 13849] ), ~refl~ ,älvstranden, ,frekvens t.allm. 2004 (MNo)
Vid inloppet till Mosjöarna (13D 6g , [6733360, 1383520] ), älvstranden, vanlig utefter älven! , 2005 (MNo)
Malungs centrum,vid Eliassons garveri (13D 6h , [67311, 13857] ), gräsmark, massvis , 1987 (PEr)
Soptippen Malung (13D 6h , [67323, 13877] ), avloppsanläggning, 2014 (MNo)
Öje (13D 8i , [67447, 13937] ), ~refl~ ,vägkanter, ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
Öje (13D 8i , [67449, 13936] ), vägkant, ett fåtal , 1999 (BGM)
Öje Vandrarhemmet (artp.), (13D 9i , [6745166, 1394216] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand, noterad , 2016 (Bo Karlsson)
V.Öje, 700 m NO Fallet (13D 9i , [67456, 13935] ), vägkant vid åker, rikligt , 1986 (PEr)
LIMA

Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ), vägslänt, ängsmark, 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ), ängsmark, 2014 (DABS)
900 m N ä i Ytternäs, V om nya vägen (14D 1d , [67552, 13695] ), igenväxtängsmark, 2 stora bestånd , 1988 (PEr)
TRANSTRAND

Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803887, 1345995] ), vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.), (15C 2j , [6813297, 1347177] ), tomt vid myr, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Långnäset, södra gårdarna (artp.), (15D 6c , [6834749, 1361749] ), kulturmarker, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Fjätnäset , längs Fjätan (15D 8c , [6841, 1364] ), strandbrink, en rugge , 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ), stränder vid fallen, spridd , 2003 (LBr)
Gunnilnäset, Särna (artp.), (15D 8c , [6844713, 1361073] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
Bron över Fjätan (15D 8d , [68443, 13654] ), äng, myrodling kvarstående, riklig , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Särnaheden vid Hedarfjorden (15D 9a , [6848, 1351] ), strand, 1989 (DABS)
Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ), sjöstrand, 1989 (ULn)
Särna grustäkt S delen (artp.), (15D 9b , [6845698, 1356557] ), ruderatmark på kanten av grustag, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.), (15D 9b , [6846031, 1358001] ), älvstrand, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Särnasjön kring Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), strand bland stenar, sparsamt , 1992 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), 1992 (DABS)
Kringelfjordens utlopp (artp.), (16C 0j , [6853070, 1349750] ), älvstrand, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Kringelfjordens O-sida (16C 0j , [68542, 13492] ), sjöstrand, 1989 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ), 1989 (DABS)
Särnaheden mot N (16D 0a , [6850, 1350] ), schaktad fuktig åkerkant / dike, riklig , 1989 (DABS)
IDRE

Styggbergets nordbrant (16C 1e , [6857330, 1321470] ), klipphyllor och -springor, spridd i mindre del av branten , 2018 (LBr)
Älvrosfjordens öststrand (16C 1j , [6856170, 1348140] ), stenstrand, sparsamt spridd , 2008 (LBr)
Norrbo (16C 2c , [6862, 1314] ), i äldre vall, 1 rugge , 1986 (DABS)
Flötningen v. Sorkmyren (16C 2c , [6864, 1312] ), åkervall, 1 rugge! , 1988 (LNo & JEd)
Deltanäset (16C 2h , [68639, 13373] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Skärbo (16C 4d , [6870, 1318] ), åkervall, t.rikl! , 1988 (DABS)

Dalarnes Flora