Peucedanum palustre    Kärrsilja


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

Gränsviken (12G 4g , [667045, 153276] ), strand, 2015 (DABS)
Sävviken (12G 5f , [667701, 152726] ), näringsrik sjö, strand, sparsam , 2014 (LBr)
GRYTNÄS

St och Lilla Saxen 11 km SO Hedemora (artp.), (12G 5d , [6676477, 1517222] ), myrkomplex/mad vid sjö, 1984 (Thomas Rafstedt)
GARPENBERG

Igeltjärn (artp.), (12G 6e , [6682100, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
Hummelbo (12G 8e , [6693778, 1524336] ), ängsmark,sjöstrand, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Norns Bruk (12F 5j , [667798, 149855] ), strand, 2013 (HLe)
Hyttbacken (12G 5b , [667705, 150680] ), strand, 2011 (DABS)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [669495, 151952] ), gräsmark i engelska parken, 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [669505, 151953] ), igenväxt gräsmark och bäcksluttning, 2017 (JJa)
Villingen (12G 9f , [6697285, 1526068] ), myr, 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [670181, 152233] ), sjöstrand, 2013 (DABS)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ), ~refl~ ,dike, näringsrikt, 2002 (NGu)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.), (13G 1e , [6707517, 1524263] ), svagt välvd mosse/svagt välvd mosse, 1988 (LBr)
Silvhytteå (13G 1e , [670756, 152055] ), strand, 2013 (HLe)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), bäckstrand, 2014 (DABS)
SÄTER

Lomtorpet (12F 8i , [6691173, 1491336] ), sjöstrand, 2015 (IPt & SNy)
SILVBERG

Bruntbo, Bruntboviken (artp.), (12F 6g , [6683000, 1483810] ), sjövik, 2011 (Ralf Lundmark)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ), vägkanter, kulturmark, 2013 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ), sjöstrand, 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ), sjöstrand, 2015 (SNy)
Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693350, 1483080] ), 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ), skog o myrmark, 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694316, 1464985] ), sjöstrand, 2015 (IPt & SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ), vägkanter och åstränder, 2014 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [671031, 147983] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ), beteshagen och udden mot norr, 2013 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ), skogsmark mot damm, 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ), sjöstrand och vatten, 2013 (SNy)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ), fattigmyr, 2014 (SNy)
Väg mot Finnhyttan (13F 4e , [6720774, 1474455] ), vägkanter och blöta diken, 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ), skogsmark och stränder vid ån, 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ), bäckdråg, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ), kulturmarker, sjö och älvstrand, 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [670320, 148619] ), byväg och sjöstrand, 2012 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [670771, 148875] ), vattensjuk strand, 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ), ~refl~ , ,frekvens allm. 2000 (SBm)
Nästö (13F 2h , [6710771, 1489741] ), strandområde, 2015 (SNy)
Nästö (13F 2h , [6711160, 1489513] ), skogsmark, före naturvårdsbränning, 2014 (SNy)
VIKA

Kyrkbytjärn (artp.), (13F 2j , [6711036, 1495439] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ), ~refl~ ,betad bäckkant, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.), (13G 2a , [6710457, 1502241] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Kristoffer Hylander)
Lisselbo badplatsen (artp.), (13G 2a , [6714765, 1502031] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
ASPEBODA

Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ), skogsmark o sjöstrand, 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [671916, 148107] ), strand, 2012 (DABS)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6714060, 1490605] ), sjöstrand, 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strand, 2016 (DABS)
Lilltorpets badplats, stranden vid vindskyddet (artp.), (13F 3h , [6719743, 1487348] ), vattenstrand, 2015 (Per Johansson)
Spjutsjön (artp.), (13F 4g , [6724670, 1480310] ), noterad , 2015 (Tina Kyrkander)
Norra Håbergs hage 12 (artp.), (13F 4h , [6720723, 1487495] ), vattensstrand i intermediär sjö i strandkanten, noterad , 2017 (Per Johansson)
Sättersbotjärn (artp.), (13F 5g , [6726350, 1480500] ), mad (strandkärr), noterad , 2016 (Per Johansson)
Svarttjärn (13F 5g , [672768, 148108] ), tjärnstrand, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [672733, 148609] ), åkant, 2014 (JJa)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ), strandkant, 2015 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [673372, 148719] ), Strandkant med fyllningsmassor, 2012 (JJa)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [672240, 149858] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Grånäs, vid vattnet (artp.), (13F 5j , [6726939, 1499249] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Tofta brunn (13G 5a , [6726291, 1502107] ), sjöstrand, 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725780, 1520380] ), sjöstrand, 2012 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732743, 1497156] ), sjöstrand med gungfly, 2017 (JMa & UGu)
Hinsen, NV delen (artp.), (13G 5c , [6727915, 1513011] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [672657, 152106] ), strandkant, 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ), dammkant, 2015 (DABS)
Hillersboda vid Liljan (artp.), (13G 6b , [6732690, 1506140] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden, myr 100 m nedanför (artp.), (13G 6c , [6733285, 1512763] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Strömön, nära strömmen (13G 7b , [673585, 150605] ), dike, fåtalig. relativt ovanlig på rutan , 2009 (JWk)
Strömmen, Svärdsjö (artp.), (13G 7b , [6735918, 1505972] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Vassmyren 400 m N om (artp.), (13G 7f , [6736273, 1527767] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ), strand, å, 2017 (IPt & SNy)
Linghed, vid bondsågen (artp.), (13G 8a , [6742552, 1504904] ), ruderatmark och strandmiljö, noterad , 2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15056] ), ~refl~ ,sjöstrand, 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ), bäckmiljö, 2002 (NGu)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Marnäs (13F 9i , [674664, 149216] ), åkant, 2016 (JJa)
Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), strandkanten, 2008 (Gunnel Sundberg)
Övertänger,Heden (13F 9j , [674946, 149740] ), sjöstrand, 2009 (DABS)
Bingsjökvarn nedom forsen (14F 3i , [67681, 14937] ), dystrand m.C.lasiocarpa, enst. , 1988 (TLj)
Västerbergslagen

MALINGSBO

N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [664567, 147947] ), strandkärr, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Billsjöns SV spets (11F 9i , [66471, 14916] ), ~refl~ ,kärrartad strandzon, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
NORRBÄRKE

Gammalt kalkbrott S om Snösjöns Ö ände (12F 1d , [66591, 14684] ), fuktigt vägdike, enstaka , 1988 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ), sjö/strand, 2017 (IPt & SNy)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ), i vatten, 1998 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672696, 1484362] ), åstrand, 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676035, 1479261] ), åstrand, 2017 (IPt & SNy)
Matsbo (12F 5g , [667659, 148286] ), bäck genom gammalt hyttområde, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
GRANGÄRDE

Säfsbanan och närmaste omgivning S Myrmossen. (34 34 - 33 38) (12E 1h , [66584, 14384] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Svensksjöån (artp.), (12E 4i , [6670335, 1442226] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.), (12E 4i , [6670904, 1440080] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [667855, 144756] ), grund å och stränder, spridd , 2017 (LBr)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [667863, 144754] ), grund å med stränder, sparsam , 2017 (LBr)
Gräsån,{Grangärde ), ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ), ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Norrboån Östra sidan vid utloppet (12F 6a , [66836, 14534] ), ~refl~ ,ängsmark, strand, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ), strand, 2016 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ), myr, 2015 (IPt & JJa)
Brötjärna (13F 1b , [67092, 14570] ), åstrand, mindre allmän , 2004 (AÖg)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ), ~refl~ ,rikkärr, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ), ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [672048, 146091] ), ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Mojesjön (13F 4c , [67215, 14607] ), sjöstrand, rikligt , 2005 (IPt)
ÅL

Floån (13F 6f , [673231, 147739] ), strand, 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [673311, 147619] ), strandkant, 2016 (JJa)
BJURSÅS

Gopens strand (13F 6e , [67327, 14746] ), ~refl~ ,näringsrik mulljord i buskig sumpmark, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [673276, 147796] ), vattenssamling, 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [673280, 147695] ), strandkant, 2008 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [673422, 148135] ), gräsmark vid strandkant, 2010 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Såtjärn (13F 7g , [673918, 148328] ), strandkant, 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [673573, 148590] ), torräng, 2008 (JJa & IPt)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ), vattendrag, 2015 (JJa)
SILJANSNÄS

Brahammar, Brasån (13E 6i , [673316, 144193] ), strandäng mot ån, t.riklig , 2008 (IPt & MNo)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14420] ), kanten av ån, entaka , 2008 (DABS)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738918, 1452523] ), strand, 2017 (JMa & UGu)
LEKSAND

Forsbodarna, Flosjön, Finnhålsviken (artp.), (13E 3j , [6716310, 1448470] ), sjöstrand, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ), vägdike, ängsmark med å, 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ), strand av å, 2015 (IPt)
Västanvik, badplatsen (13F 6a , [67347, 14537] ), strandäng, flertal , 2014 (GHa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ), vägbankslänter över sundet, 2017 (IPt & SNy)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), längs åstranden, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [673927, 147060] ), strandkant, 2008 (JJa)
Tällberg, v.Hjortviken (13F 8b , [67439, 14551] ), strandkärr, 1987 (JEd)
Getsarvet (13F 8e , [674477, 147273] ), ängsmark, 2008 (JJa & IPt)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ), strand/strandskog, enstaka , 2017 (GHa)
Östanholsviken (13F 9b , ), dyig mark, sällsynt, 1 lokal , 1985 (MKp)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [674734, 148954] ), strand, 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ), strand/strandskog, enstaka , 2017 (GHa)
RÄTTVIK

Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ), strand/vattenbryn, enstaka , 2014 (GHa)
Siljans mln k:an o Sjurberg (14F 0c , [6753, 1460] ), strandkärr, flerst.riklig , 1985 (TLj)
Atlasruta (14F 1d ), Gärdsjöfältets sjöar,riklig i strandvassar, frekvens:m.a. 5-10 lok , 1985 (TLj)
Gjersgruvan (14F 1d , [675538, 146667] ), kanten av ån, rikligt , 2011 (GHa)
Rösstjärnen (14F 1d , [67557, 14671] ), vattenbryn, ymnigt , 2011 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67681, 14787] ), sumpig strand, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjö , Tvärån (14F 3i , [676813, 149237] ), åstrand, 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [677057, 148742] ), ängsmark,fuktstråk, 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [677082, 148750] ), sjöstrand, 2007 (DABS)
BODA

Ensen,vid Styggforsåns utlopp (14F 2d , [67609, 14677] ), starrkärr, riklig , 1985 (TLj)
S om Rönningstjärn,mln tjärn o Östbjörkavägen (14F 2d , [67611, 14672] ), strandskog, riklig , 1985 (TLj)
Rönningen (14F 2d , [676133, 146753] ), djupt nerskuren bäck, flera tiotal , 2012 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67699, 14703] ), stenig strand, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Sågtjärnen (14F 3f , [676971, 147701] ), stenig strandkant, fåtal , 2016 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [676735, 148049] ), ~refl~ ,strand, fåtal ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Dammen norr om Norra Ockran (14F 4d , [677230, 146999] ), fuktig gräsmark, fåtal , 2009 (GHa)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ), ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Uggeltjärn (14F 4f , [677252, 147742] ), ~refl~ ,bäckmynning, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
ORE

Ockeråns mynning i Oresjön (14F 5d , [67783, 14681] ), strandkant, enstaka , 2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ), strandkant intill badplats, enstaka , 2009 (GHa)
Furudal vid Linlok (14F 6c , [67837, 14638] ), strand, 1990 (JEd)
Strand (14F 6d , [67802, 14652] ), vattenbryn i vassbälte, spridd , 2014 (GHa)
Storsjön (14F 6g , [678185, 148046] ), vattenbryn, enstaka , 2014 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [678599, 146421] ), lite sumpig strand kmed grunt vatten utanför, fåtal , 2012 (GHa)
Furudals bruk,damm N bruket (14F 7d , [6787, 1465] ), sanka dämda stränder, riklig flerst. , 1985 (TLj)
Böle, masugnsruinen (14F 7f , [678856, 147857] ), strandäng, enstaka , 2013 (GHa)
Dalfors,dammens Ö-sida (14F 7f , [67890, 14782] ), sanka stränder, flerst. , 1985 (TLj)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ), strandäng, enstaka , 2014 (GHa)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ), bäckdråg, tiotal längs bäcken mellan tjärnarna , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ), sjöstrand, 2013 (IPt)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ), sank strand, flertal , 2014 (GHa)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ), stränder, kärr, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ), bäckdråg, enstaka , 2017 (GHa)
Ogmyren (15F 0c , [68041, 14606] ), sumpkärr, enstaka , 1986 (LBr)
Nedre Holmtjärnen (15F 0e , [6800, 1473] ), stränder och kärr, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Amsterdamm (15F 1d , [68056, 14676] ), strandkant, enstaka , 2014 (GHa)
Stor-Trollmoss-sjön (15F 1d , [68066, 14688] ), strandkant, enstaka , 2016 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ), strandzon, rikligt , 2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68092, 14677] ), kanalkant mot sjön, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ), vattenbryn, enstaka , 2013 (GHa)
ORSA

Enån v. Torsängsmyren (DF), (14E 5h , [6777, 1439] ), åstränder o.kärr, rikl. , 1988 (JEd)
Enåns N-sida ovan Trunna (DF), (14E 5h , [67777, 14372] ), litet strandkärr, enst! , 1987 (JEd)
Aven SV Lisselbäcka (14E 6g , [67805, 14333] ), t.rikt blött kärr, 1986 (JEd)
Ljothed 1 km mot SSV (14E 7i , [67888, 14436] ), kärrdråg, 1989 (JEd & LBr)
Ore älven vid Gässi (14F 7a , [6787, 1450] ), älvstränder o kärr, 1989 (JEd & LBr)
SOLLERÖ

Skytteltjärn (13E 6c , [673287, 141114] ), ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar, ,frekvens t.allm. 1997 (HLe)
Kulåra (14E 0h , [675365, 143549] ), strandkant, 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [675734, 143404] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), stränder, kärr, allmän , 1982 (Göran Thor)
Långsisängena 7 km SV Hemulsjö (artp.), (14E 1b , [6758795, 1409574] ), topogent kärr/mad vid vattendrag, 1986 (Thomas Rafstedt)
Knarrnäsudden vid Siljan (14E 1i , [6755, 1444] ), strandkärr, 1989 (JEd)
Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Åmåsängsgården (artp.), (14E 2g , [6763221, 1432988] ), noterad , 2017 (Roger Gran)
Sandängarna (artp.), (14E 3g , [6768100, 1431790] ), noterad , 2017 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Kråkberg (artp.), (14E 3g , [6769575, 1431109] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769620, 1431000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Fjöran, v. Orsasjön (14E 5f , [6775, 1429] ), strandkärr, 1985 (JEd)
VÅMHUS

Eggling (14E 6e , [6781240, 1420770] ), sjöstrand, 2014 (DABS)
VENJAN

Landbobyn längs Vanån (13E 8b , [67400, 14097] ), strand / bäckstrand, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Gävunda (13E 8c , [6741217, 1410752] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ), vägkant, 2015 (DABS)
Litterheden v.Littran (14D 2j , [67622, 13964] ), åstrand, enst. , 1989 (TLj & LBr)
Fagertjärnarna, den norra (artp.), (14D 3j , [6767430, 1397076] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Klikttjärnen (14D 3j , [676810, 139932] ), ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Vanån, NNV Tennäng (14D 5g , [677638, 138483] ), översvämningskärr, spridd , 2016 (LBr)
Karintjärnarna NO om (artp.), (14D 5h , [6778765, 1387069] ), vägdike, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.), (14D 5j , [6779918, 1397669] ), sjöstrand, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.), (14D 6g , [6782774, 1384924] ), bäck/bäckstrand, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tennan vid Tennbo (artp.), (14D 6g , [6784915, 1382803] ), åstrand, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Brusen (14D 6h , [678119, 138644] ), liten tjärn med gungflyn, spridd , 2017 (LBr)
Stor-Uppdjusen i SO (artp.), (14D 6i , [6783815, 1390627] ), sjökant, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Dysån, strandvegetation (artp.), (14D 6j , [6782664, 1399737] ), strandvegetation, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Storlövtjärn, 750 M SV om Marddal (artp.), (14D 7h , [6787678, 1385731] ), myrdråg och sjökant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.), (14D 8g , [6794983, 1384444] ), myrkomplex/mad vid vattendrag, 1993 (Kristoffer Hylander)
Marumor, korvsjö (artp.), (14D 9j , [6797097, 1399736] ), grund, gammal älvfåra och strandskog., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Spjutmosjön (14E 5d , [67787, 14151] ), vattenbryn, väl spridd , 2009 (GHa)
Pigforsbäcken (artp.), (14E 6a , [6782847, 1401392] ), bäck med kärrområde och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [678644, 140752] ), älvslänt och vändplan, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Nässjön (14E 8c , [67946, 14119] ), sjöstrand, 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ), strandvall,sandig, 2009 (DABS)
Hållstugan SSO om (artp.), (15D 0g , [6803368, 1381260] ), sjökantzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
HAMRA

Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854217, 1438361] ), sjöstrand, myr, 2012 (IPt)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.), (16E 1h , [6855995, 1437196] ), myrkomplex/mad vid vattendrag, 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.), (16E 1h , [68561, 14372] ), tjärn, allmän förekomst , 1991 (JAs)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Knipmossen (artp.), (12E 2g , [6660982, 1434881] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670740, 1413080] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ), strand, 2016 (DABS)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ), strand av å, 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ), ängsmark i blandskog nära sjö, 2016 (DABS)
FLODA

Vindskydd vid Ringforsen, älvens sydsida (13E 1j , [670679, 144784] ), älvstrand, spridd , 2009 (LBr)
Kvarna (13E 2i , [6710356, 1442873] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
NÅS

Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ), strand, vatten, 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ), strand, 2016 (IPt)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ), Sjöstrand, 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ), sjöstrand, 2009 (DABS)
Liss-Jällån ca 300 m Finnjälsen (12E 9c , [6696087, 1411080] ), kärr längs bäck, 2008 (HLe)
Hummelforsens kraftstation 100 m N (13E 0b , [670496, 140866] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ), ~refl~ ,älvstrand, 2009 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [671095, 141213] ), ~refl~ ,fattigkärr, 2009 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714095, 1425530] ), barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand, 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), barrskog, väg-o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)
Ca 200 m N om Goffarstjärn (13E 3b , [6715310, 1409351] ), ~refl~ ,kärr, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Näsbergstjärn N delen (13E 3c , [6717428, 1412891] ), ~refl~ ,tjärn med gungfly, 1989 (HLe)
200 m SO Stockholmskojan (13E 4b , [6720089, 1408515] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens m.allm. 2000 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ), åstrand, 2015 (HLe)
ÄPPELBO

Ärten NV (12E 7a , [6687854, 1403201] ), å i blandbarrskog, 2015 (HLe)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens m.allm. 1997 (IJo)
Lämåsen/Noret (13E 2a , [671008, 140064] ), åstrand, 2014 (HLe)
MALUNG

Bredsjödammen (12D 6i , [66802, 13933] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Acksjöåsen 1,5 km NNV (12D 8i , [66937, 13906] ), ~refl~ ,tjärnar och myrmark, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ), bäckstrand med omgivande myrar, 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ), sumpskog, 2014 (HLe)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ), ~refl~ ,strandkant, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ), ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage, ,frekvens t.allm. 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ), backkärr, 2014 (HLe)
Niställingen (13D 7e , [67363, 13712] ), strandkant, fåtal , 2000 (BGM)
Inloppet till Niställingen (13D 7e , [67386, 13704] ), strandkant, fåtal , 2003 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ), myr och strand, 2013 (BGM)
Tärnästjärn (13D 8i , [67407, 13939] ), sjöstrand, rikligt , 1997 (BGM)
Öjesjön-Sonnerstjärn-Oxbäcktjärn (13D 8i , [67437, 13942] ), stränder, 1998 (BGM)
Oxbäcktjärn (13D 8i , [67445, 13943] ), tjsjöstrand, rikligt , 1997 (BGM)
Öje Vandrarhemmet (artp.), (13D 9i , [6745166, 1394216] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand, noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ), sjö, strandkant, 2016 (BGM)
LIMA

Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.), (14D 4a , [6770855, 1351990] ), myrkomplex/mad vid vattendrag, 1986 (LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.), (15C 6j , [6832050, 1345330] ), 2007 (Kirsi Jokinen)
IDRE

Myrar mellan Stensjön och Mellre Fulusjön 12 km OSO Idre (artp.), (16C 1f , [6857550, 1327417] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Idresjön SO Häggesundet (16C 2i , [686138, 134310] ), strandkärr, spridd , 2009 (LBr)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)

Dalarnes Flora