Peucedanum palustre    Kärrsilja


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ), vägkant - åstrand, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678867, 1533416] ), myr, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Gillermossen (artp.), (12G 5h , [6678981, 1539179] ), tallmosse, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Vatebo (12G 6h , [6683150, 1538190] ), strandkant damm, 2019 (IPt)
Rossen SV (artp.), (12G 7g , [6686530, 1534390] ), strand, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ), Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ), Sjöstrand med anslutande vägren, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), strand, 2015 (DABS)
Sävviken (12G 5f , [6677010, 1527260] ), näringsrik sjö, strand, sparsam , 2014 (LBr)
GRYTNÄS

St och Lilla Saxen 11 km SO Hedemora (artp.), (12G 5d , [6676477, 1517222] ), myrkomplex/mad vid sjö, 1984 (Thomas Rafstedt)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
GARPENBERG

Igeltjärn (artp.), (12G 6e , [6682100, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
Hummelbo (12G 8e , [6693778, 1524336] ), ängsmark,sjöstrand, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ), strand, 2013 (HLe)
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506800] ), strand, 2011 (DABS)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ), gräsmark i engelska parken, 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695050, 1519530] ), igenväxt gräsmark och bäcksluttning, 2017 (JJa)
Villingen (12G 9f , [6697285, 1526068] ), myr, 2014 (DABS)
Långshyttan, Tyllingen (artp.), (13G 0c , [6704290, 1512953] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ), sjöstrand, 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ), vägkant, sjöstrand, 2018 (IPt)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ), ~refl~ ,dike, näringsrikt, 2002 (NGu)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.), (13G 1e , [6707517, 1524263] ), svagt välvd mosse/svagt välvd mosse, 1988 (LBr)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), strand, 2013 (HLe)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Prästbäckens mynning (artp.), (12F 9j , [6698536, 1499444] ), limnisk strandvåtmark rikare bäck-/älvstrand, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lomsjön, öster om (artp.), (12G 9b , [6696145, 1505791] ), sjökant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), bäckstrand, 2014 (DABS)
Flyttjesjön - Hästhagsviken (artp.), (13G 1b , [6706930, 1507221] ), noterad , 2019 (Uno Skog, Edward Wirgén)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ), strand och vägkant, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Björkbäcken (artp.), (12F 6i , [6683829, 1492503] ), skogsbäck, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Myggtjärn (artp.), (12F 6j , [6684909, 1495843] ), limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Björshyttan (12F 7j , [6685900, 1497006] ), sjöstrand, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ), väg-/åkerkanter, 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691173, 1491336] ), sjöstrand, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Trutorna (12F 9i , [6699467, 1491844] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Bruntbo, Bruntboviken (artp.), (12F 6g , [6683000, 1483810] ), sjövik, 2011 (Ralf Lundmark)
Väg mot Grektorp (12F 7e , [6686157, 1472349] ), blött dike, 2020 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ), vägkanter, kulturmark, 2013 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ), sjöstrand, 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ), sjöstrand, 2015 (SNy)
Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693350, 1483080] ), 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Mörtsjön (12F 7d , [6687830, 1469508] ), myr, 2020 (SNy)
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ), skog o myrmark, 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694316, 1464985] ), sjöstrand, 2015 (IPt & SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.), (12F 9f , [6695064, 1478018] ), 2 plantor/tuvor , 2019 (Bo karlstens)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ), vägkanter och åstränder, 2014 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700694, 1474612] ), myren, 2019 (SNy)
Lilla Holmsjön (13F 0g , [6702738, 1484988] ), strandområden, 2019 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6707936, 1470385] ), myr, 2018 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705787, 1486502] ), lövkärr, 2020 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714351, 1476105] ), ängsmark, 2018 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ), beteshagen och udden mot norr, 2013 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ), skogsmark mot damm, 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ), sjöstrand och vatten, 2013 (SNy)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ), fattigmyr, 2014 (SNy)
Väg mot Finnhyttan (13F 4e , [6720774, 1474455] ), vägkanter och blöta diken, 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ), skogsmark och stränder vid ån, 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ), bäckdråg, 2014 (SNy)
Norr sjön Issan (13F 4e , [6721616, 1472507] ), fuktigt bäckdråg, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ), kulturmarker, sjö och älvstrand, 2013 (SNy)
Vassjön (13F 0h , [6702277, 1486593] ), ängsmark, 2020 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ), byväg och sjöstrand, 2012 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ), stränder vid sjön och närliggande skog, 2020 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ), vattensjuk strand, 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ), ~refl~ , ,frekvens allm. 2000 (SBm)
Nästö (13F 2h , [6710771, 1489741] ), strandområde, 2015 (SNy)
Nästö (13F 2h , [6711160, 1489513] ), skogsmark, före naturvårdsbränning, 2014 (SNy)
VIKA

Kyrkbytjärn (artp.), (13F 2j , [6711036, 1495439] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ), ~refl~ ,betad bäckkant, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.), (13G 2a , [6710457, 1502241] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Kristoffer Hylander)
Lisselbo badplatsen (artp.), (13G 2a , [6714765, 1502031] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
ASPEBODA

Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ), skogsmark o sjöstrand, 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719160, 1481070] ), strand, 2012 (DABS)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ), sjöstrand med angränsande myr, 2018 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6721978, 1479335] ), skog och våtmark mot sjön, 2019 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ), myrmark, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6714060, 1490605] ), sjöstrand, 2016 (IPt)
Mörtsjöbo, obrutna tegen S nya ladan (artp.), (13F 3g , [6719566, 1482549] ), noterad , 2020 (Per Johansson)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strand, 2016 (DABS)
Lilltorpets badplats, stranden vid vindskyddet (artp.), (13F 3h , [6719743, 1487348] ), vattenstrand, 2015 (Per Johansson)
Roxnäsvägen (artp.), (13F 3i , [6718146, 1494309] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
Falun, Roxnäsvägen (artp.), (13F 3i , [6718657, 1494284] ), noterad , 2020 (Göran Frisk)
Spjutsjön (artp.), (13F 4g , [6724670, 1480310] ), noterad , 2015 (Tina Kyrkander)
Norra Håbergs hage 12 (artp.), (13F 4h , [6720723, 1487495] ), vattensstrand i intermediär sjö i strandkanten, noterad , 2017 (Per Johansson)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ), fors med grusstränder, spridd , 2019 (LBr)
Spjutsjön (13F 5f , [6725877, 1479822] ), stranden, 2019 (SNy)
Sättersbotjärn (artp.), (13F 5g , [6726350, 1480500] ), mad (strandkärr), noterad , 2016 (Per Johansson)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ), tjärnstrand, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ), åkant, 2014 (JJa)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ), strandkant, 2015 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ), Strandkant med fyllningsmassor, 2012 (JJa)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid vattnet (artp.), (13F 5j , [6726939, 1499249] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.), (13F 5j , [6728891, 1498592] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ), våtmark, stränder vid ån och tjärnen, 2019 (SNy & LBr)
Tofta brunn (13G 5a , [6726291, 1502107] ), sjöstrand, 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725780, 1520380] ), sjöstrand, 2012 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732743, 1497156] ), sjöstrand med gungfly, 2017 (JMa & UGu)
Hinsen, NV delen (artp.), (13G 5c , [6727915, 1513011] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726570, 1521060] ), strandkant, 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ), dammkant, 2015 (DABS)
Hillersboda vid Liljan (artp.), (13G 6b , [6732690, 1506140] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden, myr 100 m nedanför (artp.), (13G 6c , [6733285, 1512763] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Strömön, nära strömmen (13G 7b , [6735850, 1506050] ), dike, fåtalig. relativt ovanlig på rutan , 2009 (JWk)
Strömmen, Svärdsjö (artp.), (13G 7b , [6735918, 1505972] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Vassmyren 400 m N om (artp.), (13G 7f , [6736273, 1527767] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ), strand, å, 2017 (IPt & SNy)
Linghed, vid bondsågen (artp.), (13G 8a , [6742552, 1504904] ), ruderatmark och strandmiljö, noterad , 2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15056] ), ~refl~ ,sjöstrand, 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ), bäckmiljö, 2002 (NGu)
Sixån (artp.), (14G 1c , [6758669, 1512202] ), noterad plantor/tuvor , 2020 (Jonas Eriksson)
Stor-Sixen (artp.), (14G 1c , [6759594, 1511572] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Marnäs (13F 9i , [6746640, 1492160] ), åkant, 2016 (JJa)
Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), strandkanten, 2008 (Gunnel Sundberg)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749460, 1497400] ), sjöstrand, 2009 (DABS)
Bingsjökvarn nedom forsen (14F 3i , [67681, 14937] ), dystrand m.C.lasiocarpa, enst. , 1988 (TLj)
Västerbergslagen

MALINGSBO

N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ), strandkärr, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Billsjöns SV spets (11F 9i , [66471, 14916] ), ~refl~ ,kärrartad strandzon, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ), ängsmark mellan väg o bäck, 2019 (IPt & SNy & JJa)
NORRBÄRKE

Gammalt kalkbrott S om Snösjöns Ö ände (12F 1d , [66591, 14684] ), fuktigt vägdike, enstaka , 1988 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ), sjö/strand, 2017 (IPt & SNy)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ), i vatten, 1998 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672696, 1484362] ), åstrand, 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672713, 1484357] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Finnbo gård (12F 5f , [6676035, 1479261] ), åstrand, 2017 (IPt & SNy)
Matsbo (12F 5g , [6676590, 1482860] ), bäck genom gammalt hyttområde, 2008 (DABS)
Orsbacksvägen (artp.), (12F 5h , [6677108, 1486935] ), myr, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
LUDVIKA

Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
GRANGÄRDE

Säfsbanan och närmaste omgivning S Myrmossen. (34 34 - 33 38) (12E 1h , [66584, 14384] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Svensksjöån (artp.), (12E 4i , [6670335, 1442226] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.), (12E 4i , [6670904, 1440080] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678550, 1447560] ), grund å och stränder, spridd , 2017 (LBr)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678630, 1447540] ), grund å med stränder, sparsam , 2017 (LBr)
Gräsån,{Grangärde ), ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ), ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ), sjö/strand, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Ribacken (artp.), (12F 6a , [6681804, 1454350] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Norrboån Östra sidan vid utloppet (12F 6a , [66836, 14534] ), ~refl~ ,ängsmark, strand, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ), sjöstrand / vägslänt, 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ), strand, 2016 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ), ängsmark, sjöstrand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Skallbodarna (12E 9j , [6695844, 1448410] ), sjö/strand, 2018 (IPt)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ), myr, 2015 (IPt & JJa)
Brötjärna (13F 1b , [67092, 14570] ), åstrand, mindre allmän , 2004 (AÖg)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ), ~refl~ ,rikkärr, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ), ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ), ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Mojesjön (13F 4c , [67215, 14607] ), sjöstrand, rikligt , 2005 (IPt)
ÅL

Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ), strand, 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ), strandkant, 2016 (JJa)
BJURSÅS

Gopens strand (13F 6e , [67327, 14746] ), ~refl~ ,näringsrik mulljord i buskig sumpmark, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ), vattenssamling, 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ), strandkant, 2008 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ), gräsmark vid strandkant, 2010 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ), strandkant, 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), torräng, 2008 (JJa & IPt)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ), vattendrag, 2015 (JJa)
SILJANSNÄS

Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ), strand, skogsbilvägkant, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ), strandäng mot ån, t.riklig , 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ), vägkant , ängsmark mot å, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.), (13E 7h , [6739738, 1438201] ), åstrandzon, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14420] ), kanten av ån, entaka , 2008 (DABS)
Stora Kollsjön (13E 8h , [6740674, 1437288] ), åstrand, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738918, 1452523] ), strand, 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739302, 1451088] ), stig mot holme, 2019 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Forsbodarna, Flosjön, Finnhålsviken (artp.), (13E 3j , [6716310, 1448470] ), sjöstrand, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Tjärn 600 m S Håltjärnen (artp.), (13E 5f , [6726950, 1427550] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Skålsjön damm (artp.), (13E 5f , [6729097, 1429648] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ), vägdike, ängsmark med å, 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ), strand av å, 2015 (IPt)
Karlsarvet, Sundets båtplats (13F 6a , [6733498, 1454833] ), strankant, 2020 (Kicki Marcus)
Västanvik, badplatsen (13F 6a , [67347, 14537] ), strandäng, flertal , 2014 (GHa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ), vägbankslänter över sundet, 2017 (IPt & SNy)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), längs åstranden, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ), strandkant, 2008 (JJa)
Tällberg, v.Hjortviken (13F 8b , [67439, 14551] ), strandkärr, 1987 (JEd)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ), ängsmark, 2008 (JJa & IPt)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ), strand/strandskog, enstaka , 2017 (GHa)
Östanholsviken (13F 9b , ), dyig mark, sällsynt, 1 lokal , 1985 (MKp)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ), strand, 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ), strand/strandskog, enstaka , 2017 (GHa)
RÄTTVIK

Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ), strand/vattenbryn, enstaka , 2014 (GHa)
Siljans mln k:an o Sjurberg (14F 0c , [6753, 1460] ), strandkärr, flerst.riklig , 1985 (TLj)
Atlasruta (14F 1d ), Gärdsjöfältets sjöar,riklig i strandvassar, frekvens:m.a. 5-10 lok , 1985 (TLj)
Gjersgruvan (14F 1d , [6755380, 1466670] ), kanten av ån, rikligt , 2011 (GHa)
Rösstjärnen (14F 1d , [67557, 14671] ), vattenbryn, ymnigt , 2011 (GHa)
Vindskyddet (artp.), (14F 1f , [6759235, 1477732] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Gravsjön (14F 3f , [67681, 14787] ), sumpig strand, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjö , Tvärån (14F 3i , [6768130, 1492370] ), åstrand, 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770570, 1487420] ), ängsmark,fuktstråk, 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ), sjöstrand, 2007 (DABS)
BODA

Ensen,vid Styggforsåns utlopp (14F 2d , [67609, 14677] ), starrkärr, riklig , 1985 (TLj)
S om Rönningstjärn,mln tjärn o Östbjörkavägen (14F 2d , [67611, 14672] ), strandskog, riklig , 1985 (TLj)
Rönningen (14F 2d , [6761330, 1467530] ), djupt nerskuren bäck, flera tiotal , 2012 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67699, 14703] ), stenig strand, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Sågtjärnen (14F 3f , [6769710, 1477010] ), stenig strandkant, fåtal , 2016 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ), ~refl~ ,strand, fåtal ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Dammen norr om Norra Ockran (14F 4d , [6772300, 1469990] ), fuktig gräsmark, fåtal , 2009 (GHa)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ), ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Uggeltjärn (14F 4f , [6772520, 1477420] ), ~refl~ ,bäckmynning, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
ORE

Ockeråns mynning i Oresjön (14F 5d , [67783, 14681] ), strandkant, enstaka , 2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ), strandkant intill badplats, enstaka , 2009 (GHa)
Norudden (14F 5d , [6779560, 1467590] ), strandkant, rikligt , 2018 (GHa)
Furudal vid Linlok (14F 6c , [67837, 14638] ), strand, 1990 (JEd)
Strand (14F 6d , [67802, 14652] ), vattenbryn i vassbälte, spridd , 2014 (GHa)
Dalbäckens mynning (artp.), (14F 6d , [6780261, 1465243] ), strandzon, 40 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Storsjön (14F 6g , [6781850, 1480460] ), vattenbryn, enstaka , 2014 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ), lite sumpig strand kmed grunt vatten utanför, fåtal , 2012 (GHa)
Furudals bruk,damm N bruket (14F 7d , [6787, 1465] ), sanka dämda stränder, riklig flerst. , 1985 (TLj)
Böle, masugnsruinen (14F 7f , [6788560, 1478570] ), strandäng, enstaka , 2013 (GHa)
Dalfors,dammens Ö-sida (14F 7f , [67890, 14782] ), sanka stränder, flerst. , 1985 (TLj)
Holmtjärnen (14F 7g , [67897, 14817] ), kanten av tjärn, flertal , 2018 (GHa)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ), strandäng, enstaka , 2014 (GHa)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ), bäckdråg, tiotal längs bäcken mellan tjärnarna , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ), sjöstrand, 2013 (IPt)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ), sank strand, flertal , 2014 (GHa)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ), stränder, kärr, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ), bäckdråg, enstaka , 2017 (GHa)
Ogmyren (15F 0c , [68041, 14606] ), sumpkärr, enstaka , 1986 (LBr)
Nedre Holmtjärnen (15F 0e , [6800, 1473] ), stränder och kärr, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Amsterdamm (15F 1d , [68056, 14676] ), strandkant, enstaka , 2014 (GHa)
Stor-Trollmoss-sjön (15F 1d , [68066, 14688] ), strandkant, enstaka , 2016 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ), strandzon, rikligt , 2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68092, 14677] ), kanalkant mot sjön, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ), vattenbryn, enstaka , 2013 (GHa)
ORSA

Lillån (artp.), (14E 5g , [6779417, 1434537] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Enån v. Torsängsmyren (DF), (14E 5h , [6777, 1439] ), åstränder o.kärr, rikl. , 1988 (JEd)
Enåns N-sida ovan Trunna (DF), (14E 5h , [67777, 14372] ), litet strandkärr, enst! , 1987 (JEd)
Lillån (artp.), (14E 5h , [6779067, 1435700] ), å, noterad , 2019 (Kerstin Frostberg)
Aven, i SV (14E 6g , [6780260, 1433100] ), fattigmyr, spridd , 2018 (LBr)
Aven SV Lisselbäcka (14E 6g , [67805, 14333] ), t.rikt blött kärr, 1986 (JEd)
Ljothed 1 km mot SSV (14E 7i , [67888, 14436] ), kärrdråg, 1989 (JEd & LBr)
Ore älven vid Gässi (14F 7a , [6787, 1450] ), älvstränder o kärr, 1989 (JEd & LBr)
SOLLERÖ

Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ), ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar, ,frekvens t.allm. 1997 (HLe)
Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ), utfylld udde i sjöstranden, 2019 (JJa & MNo)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.), (13E 9g , [6749298, 1433756] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ), strandkant, 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), stränder, kärr, allmän , 1982 (Göran Thor)
Långsisängena 7 km SV Hemulsjö (artp.), (14E 1b , [6758795, 1409574] ), topogent kärr/mad vid vattendrag, 1986 (Thomas Rafstedt)
Knarrnäsudden vid Siljan (14E 1i , [6755, 1444] ), strandkärr, 1989 (JEd)
Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Åmåsängsgården (artp.), (14E 2g , [6763221, 1432988] ), noterad , 2017 (Roger Gran)
Vålan, Färnäs (artp.), (14E 2h , [6763503, 1435753] ), noterad , 2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Tingsnäs udde (artp.), (14E 3g , [6766015, 1432898] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Sandängarna (artp.), (14E 3g , [6768100, 1431790] ), noterad , 2017 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Kråkberg (artp.), (14E 3g , [6769575, 1431109] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769620, 1431000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dynggrav (artp.), (14E 4f , [6770985, 1426496] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Fjöran, v. Orsasjön (14E 5f , [6775, 1429] ), strandkärr, 1985 (JEd)
VÅMHUS

Eggling (14E 6e , [6781240, 1420770] ), sjöstrand, 2014 (DABS)
VENJAN

Finnbodarna badplats (artp.), (13E 6b , [6732159, 1407585] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Lödran (artp.), (13E 7a , [6736172, 1403232] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Landbobyn längs Vanån (13E 8b , [67400, 14097] ), strand / bäckstrand, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Gävunda (13E 8c , [6741217, 1410752] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Rimån (artp.), (13E 9b , [6745710, 1409978] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ), vägkant, 2015 (DABS)
Litterheden v.Littran (14D 2j , [67622, 13964] ), åstrand, enst. , 1989 (TLj & LBr)
Fagertjärnarna, den norra (artp.), (14D 3j , [6767430, 1397076] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ), ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Vanån, NNV Tennäng (14D 5g , [6776380, 1384830] ), översvämningskärr, spridd , 2016 (LBr)
Karintjärnarna NO om (artp.), (14D 5h , [6778765, 1387069] ), vägdike, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.), (14D 5j , [6779918, 1397669] ), sjöstrand, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.), (14D 6g , [6782774, 1384924] ), bäck/bäckstrand, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tennan vid Tennbo (artp.), (14D 6g , [6784915, 1382803] ), åstrand, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Brusen (14D 6h , [6781190, 1386440] ), liten tjärn med gungflyn, spridd , 2017 (LBr)
Stor-Uppdjusen i SO (artp.), (14D 6i , [6783815, 1390627] ), sjökant, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Dysån, strandvegetation (artp.), (14D 6j , [6782664, 1399737] ), strandvegetation, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Storlövtjärn, 750 M SV om Marddal (artp.), (14D 7h , [6787678, 1385731] ), myrdråg och sjökant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.), (14D 8g , [6794983, 1384444] ), myrkomplex/mad vid vattendrag, 1993 (Kristoffer Hylander)
Lill-Ugsi (14D 8i , [6794330, 1390470] ), sjöstrand, spridd , 2020 (LBr)
Marumor, korvsjö (artp.), (14D 9j , [6797097, 1399736] ), grund, gammal älvfåra och strandskog., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Spjutmosjön (14E 5d , [67787, 14151] ), vattenbryn, väl spridd , 2009 (GHa)
Pigforsbäcken (artp.), (14E 6a , [6782847, 1401392] ), bäck med kärrområde och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [6786440, 1407520] ), älvslänt och vändplan, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Nässjön (14E 8c , [67946, 14119] ), sjöstrand, 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ), strandvall,sandig, 2009 (DABS)
Hållstugan SSO om (artp.), (15D 0g , [6803368, 1381260] ), sjökantzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Lövnäs (artp.), (15D 1d , [6806003, 1369244] ), noterad , 2018 (Staffan Jansson)
Ärnäs (artp.), (15D 1d , [6806781, 1365332] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Rånäs, stranden (artp.), (15D 4d , [6823039, 1369993] ), strandzon, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
HAMRA

Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854217, 1438361] ), sjöstrand, myr, 2012 (IPt)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.), (16E 1h , [6855995, 1437196] ), myrkomplex/mad vid vattendrag, 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.), (16E 1h , [68561, 14372] ), tjärn, allmän förekomst , 1991 (JAs)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6659118, 1424803] ), strandvåtmark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ), sjöstrand, 2018 (IPt & SNy)
Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), vattenstrand, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ), sjöstrand, 2018 (IPt & SNy)
Vattrangi (artp.), (12E 2d , [6663626, 1416959] ), i vattendrag, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.), (12E 2e , [6660086, 1424200] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Sörvik (artp.), (12E 2f , [6661757, 1425727] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Knipmossen (artp.), (12E 2g , [6660982, 1434881] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingsdammen (artp.), (12E 2g , [6662258, 1430789] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.), (12E 3c , [6665506, 1411840] ), grusväg, vägkant och diken, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kviddtjärnen (artp.), (12E 3d , [6668268, 1417603] ), myr, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården NNO om (artp.), (12E 3e , [6669520, 1421370] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjön, väster om (artp.), (12E 3f , [6665956, 1426004] ), vägkant och sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Klosstjärnsbäcken (artp.), (12E 3f , [6666900, 1425521] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670740, 1413080] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Räckardammen (artp.), (12E 4c , [6671306, 1412027] ), å ovanför dammstrand, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.), (12E 4e , [6670230, 1420340] ), strandkant, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Stenälven (artp.), (12E 4e , [6673338, 1422496] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ), strand, 2016 (DABS)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ), strand av å, 2016 (DABS)
Svartälven (artp.), (12E 5b , [6675268, 1409954] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Vittjärnen utlopp (artp.), (12E 5e , [6678694, 1421475] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ), ängsmark i blandskog nära sjö, 2016 (DABS)
FLODA

Käringforsen O (artp.), (13E 1h , [6706246, 1435930] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Tandan (13E 1i , [6706472, 1443472] ), myr, 2020 (IPt)
Vindskydd vid Ringforsen, älvens sydsida (13E 1j , [6706790, 1447840] ), älvstrand, spridd , 2009 (LBr)
Kvarna (13E 2i , [6710356, 1442873] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ), betesmark med omgivning och genomfluen å, 2020 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ), myr och sjö, 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711157, 1445286] ), strand o vattenväxter, 2020 (SNy)
NÅS

Långmölsen, östra stranden (artp.), (12E 6f , [6683004, 1425266] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ärten (12E 6f , [6684880, 1427340] ), strand, 2019 (JJa)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ), strand, vatten, 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ), strand, 2016 (IPt)
JÄRNA

Svartälven (artp.), (12E 6b , [6684104, 1407674] ), vägkant, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Stora Uttertjärn V (artp.), (12E 8b , [6692673, 1409872] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ), Sjöstrand, 2012 (HLe)
Finnjälsen V (artp.), (12E 8c , [6694916, 1411083] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Andersfors (artp.), (12E 9b , [6699144, 1408841] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ), sjöstrand, 2009 (DABS)
Liss-Jällån ca 300 m Finnjälsen (12E 9c , [6696087, 1411080] ), kärr längs bäck, 2008 (HLe)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704849, 1408712] ), noterad , 1996 (Håkan Lernefalk)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704960, 1408660] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Hummelforsens kraftstation 100 m N (13E 0b , [6704960, 1408660] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
Gruckåkvarn (artp.), (13E 1b , [6709685, 1408235] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Marstrandsmyren N (artp.), (13E 1c , [6705108, 1413650] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ), ~refl~ ,älvstrand, 2009 (HLe)
Snarkflotten (artp.), (13E 1d , [6705711, 1416194] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Hästängsflotten, Flåns utlopp i Rutån. (artp.), (13E 1d , [6707332, 1418828] ), 25 , 2019 (Anders Lindholm)
Gladtjärnens badplats (artp.), (13E 1d , [6708974, 1417869] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Lill-Nåsen (artp.), (13E 1e , [6708783, 1424031] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Snöborgsflotten (artp.), (13E 1e , [6709611, 1424236] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Idsjön SO (artp.), (13E 2b , [6713231, 1407197] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Laggarbergstjärn (artp.), (13E 2b , [6713415, 1409343] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ), ~refl~ ,fattigkärr, 2009 (HLe)
Västra Vansbro (artp.), (13E 2c , [6711544, 1411344] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
S Vantjärnen N (artp.), (13E 2c , [6713330, 1410436] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Storön N (artp.), (13E 2d , [6712306, 1418289] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Igeltjärnen (artp.), (13E 2d , [6712970, 1415481] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Grådan O (artp.), (13E 2e , [6713038, 1423894] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Kvarnåker (13E 2e , [6714719, 1423922] ), strandkärr vid å, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Snöbyn S (artp.), (13E 2f , [6712159, 1425836] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714095, 1425530] ), barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand, 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), barrskog, väg-o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)
Gruckån utlopp Åskaken (artp.), (13E 3a , [6718664, 1404291] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Ca 200 m N om Goffarstjärn (13E 3b , [6715310, 1409351] ), ~refl~ ,kärr, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Flögan N utloppet (artp.), (13E 3c , [6716639, 1411159] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Näsbergstjärn N delen (13E 3c , [6717428, 1412891] ), ~refl~ ,tjärn med gungfly, 1989 (HLe)
Arvs-Nilstjärn (artp.), (13E 3d , [6716725, 1418137] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Noret (artp.), (13E 3e , [6715919, 1423987] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
200 m SO Stockholmskojan (13E 4b , [6720089, 1408515] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens m.allm. 2000 (HLe)
Stockholmskojan (artp.), (13E 4b , [6720185, 1408502] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Lissflån (artp.), (13E 4b , [6721245, 1406794] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Lilla Björntjärnen (artp.), (13E 4c , [6722048, 1414752] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Dammviken S (artp.), (13E 4d , [6723060, 1418276] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Kakeltjärnan (artp.), (13E 4d , [6723313, 1416371] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Lisjön NV (artp.), (13E 4e , [6724920, 1423688] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ), åstrand, 2015 (HLe)
Stövlingvallen (artp.), (13E 5b , [6729088, 1407728] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Björnknölen SO (artp.), (13E 5d , [6725039, 1418677] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Gräsbacktjärnen (artp.), (13E 5d , [6726385, 1418039] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Granan V (artp.), (12D 9j , [6698353, 1399840] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
O Östra Lakotjärn (artp.), (12E 6a , [6682392, 1402157] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Ärten NV (12E 7a , [6687854, 1403201] ), å i blandbarrskog, 2015 (HLe)
Vakerälven (artp.), (12E 9b , [6695764, 1406124] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704770, 1408130] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens m.allm. 1997 (IJo)
Lämåsen/Noret (13E 2a , [6710080, 1400640] ), åstrand, 2014 (HLe)
MALUNG

Bredsjödammen (12D 6i , [66802, 13933] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Acksjöåsen 1,5 km NNV (12D 8i , [66937, 13906] ), ~refl~ ,tjärnar och myrmark, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ), bäckstrand med omgivande myrar, 2005 (BGM)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ), sumpskog, 2014 (HLe)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ), ~refl~ ,strandkant, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ), ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage, ,frekvens t.allm. 2004 (MNo)
Niställingsnoret, NO-a delen, V-a stranden (artp.), (13D 7d , [6735800, 1369496] ), myr - fattig-/mellankärr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ), backkärr, 2014 (HLe)
Niställingen (13D 7e , [67363, 13712] ), strandkant, fåtal , 2000 (BGM)
Inloppet till Niställingen (13D 7e , [67386, 13704] ), strandkant, fåtal , 2003 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ), myr och strand, 2013 (BGM)
Tärnästjärn (13D 8i , [67407, 13939] ), sjöstrand, rikligt , 1997 (BGM)
Öjesjön-Sonnerstjärn-Oxbäcktjärn (13D 8i , [67437, 13942] ), stränder, 1998 (BGM)
Oxbäcktjärn (13D 8i , [67445, 13943] ), tjsjöstrand, rikligt , 1997 (BGM)
Öje Vandrarhemmet (artp.), (13D 9i , [6745166, 1394216] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand, noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ), sjö, strandkant, 2016 (BGM)
LIMA

Tandsjöeggen (artp.), (14C 5i , [6776930, 1343500] ), sjöstrand, klappersten och torv, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Kinnvallsjön (artp.), (14C 5j , [6775797, 1349437] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Natobäcksflået (artp.), (14C 5j , [6779834, 1348513] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.), (14D 4a , [6770855, 1351990] ), myrkomplex/mad vid vattendrag, 1986 (LBr)
TRANSTRAND

Sörsjön (artp.), (15D 2a , [6813275, 1354553] ), bäckkant, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.), (15C 6j , [6832050, 1345330] ), 2007 (Kirsi Jokinen)
Hälltjärnen (artp.), (15D 5d , [6826489, 1369604] ), sjöstrand, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.), (15D 6c , [6833742, 1360896] ), sjö och sjöstrandzon mot tallskog, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Näckån (artp.), (15D 8c , [6841731, 1363017] ), noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
IDRE

Myrar mellan Stensjön och Mellre Fulusjön 12 km OSO Idre (artp.), (16C 1f , [6857550, 1327417] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Idresjön SO Häggesundet (16C 2i , [6861380, 1343100] ), strandkärr, spridd , 2009 (LBr)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)

Dalarnes Flora