Peucedanum ostruthium    Mästerrot


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Djup bergsmansgård (artp.), (12G 5i , [6675898, 1543667] ), noterad , 2014 (Per Skyllberg)
Djup bergsmansgård (artp.), (12G 5i , [6675898, 1543667] ), 2015 (Per Skyllberg)
Ingeborgsbo (12G 6g , [66847, 15336] ), vägslänt, 0,5 kvm , 1986 (PDm)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hagbo (artp.), (12G 6g , [6684771, 1533696] ), noterad , 1989 (Stefan Ekman, Tommy Knutsson)
Buska (12G 6h , [66804, 15354] ), vägkant, 2 kvm , 1985 (PDm)
Valla (12G 8g , [66942, 15321] ), ödetomt, ett par stora best. vid kalkbrott , 1988 (PDm)
FOLKÄRNA

Sjögruvan (artp.), (12G 3g , [6668514, 1531387] ), noterad plantor/tuvor , 2017 (Maria Jons)
GARPENBERG

Buskbo (12G 7e , [66858, 15228] ), vägkant + snår i byn, rikligt , 1992 (JEd)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
Kasperbo (12G 7e , [66898, 15229] ), vid ödegård intill hackslog, 1 fert.best. , 1988 (TLj & LBr)
Bensåsen (12G 8f , [66903, 15272] ), vägkant v.f.d.torp,numera hembygdsslåtteräng, 1 fert.best. , 1988 (TLj & LBr)
HEDEMORA

Sjulsbo,vägen mot Avesta (12G 5c , [66768, 15104] ), vägslänt, 5 små bestånd , 1988 (HPe)
Sjulsbo (12G 5c , [6676960, 1510350] ), vägkant, 2007 (IPt)
Vikmanshyttan ,Vretbo (12G 7a , [66861, 15020] ), gammal hagmark, ca 30 ex , 1988 (HPe)
Norrhyttan (12G 7a , [66876, 15025] ), dike, ca 30 ex. , 1988 (HPe)
Norrhyttan (DF), (12G 7a , [66876, 15026] ), dikeskant, bestånd , 1980 (EDn)
V-ligaste delen av vägen till Ivarshyttan från väg 266,Mälby (DF60), (12G 7b , [66896, 15082] ), vägkanter, rikligt , 1987 (EDn)
HUSBY

Nordbäcksbo (12G 9f , [66986, 15274] ), vägkant v.gård, 1 fert. best. , 1988 (TLj & LBr)
Nordviks fäbod (13G 2d , [67120, 15166] ), ängsmark/gräsmatta, t.rikl. ~4 m2 , 1987 (SJa)
STORA SKEDVI

Ansta (artp.), (12G 9b , [6696694, 1505756] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Ingarshyttan, vid diket nära Rasjön (13F 0j , [67004, 14953] ), dikeskant, 1 kvm , 1986 (LBr)
SÄTER

Mutfallet (artp.), (12F 6i , [6683942, 1492978] ), gårdstun, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Stora Bondfallet (artp.), (12F 6j , [6683779, 1496361] ), frisk gräsmark vägkant/odlingsmark kring äldre gård, 100 m˛ , 2020 (Staffan Jansson)
Bondfallet (12F 6j , [66838, 14963] ), vägkant, t.rikl. , 1989 (SJa)
Bondfallet (artp.), (12F 6j , [6683829, 1496351] ), noterad , 2019 (Dennis Nyström)
Bondfallet (12F 6j , [66839, 14962] ), hagmark mot bäck, > 200 m2, 12 blommande ex , 1989 (SJa)
Bondfallet (12F 6j , [66839, 14963] ), igenplanterad ängsmark, mycket rikligt , 1985 (LBr)
Lilla Bondfallet (artp.), (12F 6j , [6683905, 1496252] ), vägkant, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Lilla-Bondfallet (artp.), (12F 6j , [6683916, 1496252] ), ödetomt, noterad , 2019 (Dennis Nyström)
Backus (12F 7i , [66868, 14926] ), torptomt, några kvm , 1985 (LBr)
"Björnbo; 4 olika lokaler runt gårdarna" (12F 7i , [66870, 14925] ), gräsmark/ lövdominerad skog/ tomtmark, 2-3+ 10-15+ 2+ > 100m2 , 1991 (SJa)
Björnbo (artp.), (12F 7i , [6687926, 1492535] ), frisk gräsmark äldre bosättning omgiven av barrskog., två stora närliggande bestånd på flera kvadratmeter vardera. , 2019 (Staffan Jansson)
Strax N Laggarbosjön (12F 7j , [66862, 14960] ), dike, flera bestånd , 1988 (SSv)
N om Laggarbosjön, S om vägen (DFl 70), (12F 7j , [66863, 14960] ), vägkant, 1 stort ex , 1980 (EDn)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686354, 1496149] ), vägkant i blandskog, massvis , 2018 (IPt & SNy & JJa)
Aspnäs (12F 8i , [6690074, 1491502] ), vägkant, 2015 (IPt & SNy)
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Lomtorpet ,Marken (12F 8i , [66916, 14906] ), äldre ängsmark, ~2 m2 , 1989 (SJa)
GUSTAFS

Backa, i "Backahavet" (sumpkärr NO vägen) (12F 9i , [66979, 14908] ), gräsmark i kärrkanten, ~25 m2 , 1987 (TLj)
SILVBERG

St.Bråfall i vägkosning (12F 6e , [6684, 1472] ), vägkanter, 1 snår , 1989 (TLj & LBr)
Siksjösund (12F 6e , [66844, 14733] ), gammal betesmark, ~10 m2 , 1989 (SJa)
St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682714, 1483491] ), i öppen sluttning mot sjön, 2015 (SNy)
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ), vägkanter och tomtmark, rikligt , 2015 (IPt)
Norbo Finnmark (12F 6g , [66846, 14806] ), vägkant, skogsbacke o gammal ladugårdsbacke, 5 m2 , 10 m2 ,~ 100 m2 , 1989 (SJa)
Nya Jutbo (12F 6h , [6681170, 1485989] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Norshyttan (12F 7g , [66872, 14830] ), strandkant, rikligt ca 20 m2 , 1989 (SJa)
S Norshyttan (12F 7g , [66873, 14831] ), 1988 (SNy)
Övre Sandvik (12F 7g , [66898, 14809] ), gammal ladugårdsbacke, ~10 m2 , 1989 (SJa)
Sandvik, Nerigården (12F 8g , [66905, 14808] ), hygge, 2-3 m2 , 1989 (BOr)
Sandvik (artp.), (12F 8g , [6690687, 1480921] ), hygge, två kvadratmeter , 1989 (Bengt Oldhammer)
Magnilbo (12F 8h , [66916, 14881] ), vägkant, ~3 m2 , 1989 (SJa)
Högsveden (12F 8h , [66922, 14859] ), gammal gårdstomt, mindre bestånd , 1988 (SPe)
STORA TUNA

Högberget v-ut (artp.), (12F 9d , [6698287, 1467595] ), 2015 (Claes Urban EliassonBerit Ragné, Anders Carlberg)
Åselby fäbodar (artp.), (12F 9d , [6698294, 1467691] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Åselby fäbod (artp.), (12F 9d , [6698299, 1467684] ), på 18-20 m2, noterad m˛ , 2020 (Lars-Erik Nilsson)
Åselby fäb.,bakom stugan vid ängen (12F 9d , [66983, 14677] ), 1989 (IAn)
Gyllfäbodarna (artp.), (12F 9d , [6698680, 1465530] ), gammal fäbodmark, 100 m2 , 2008 (SSv)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.), (13F 1d , [6706550, 1465400] ), 1 , 2017 (Johan Niss)
Gammelbuan (artp.), (13F 1d , [6706580, 1465410] ), 1 , 1995 (Johan Niss)
Gammelbuan (artp.), (13F 1d , [6706580, 1465410] ), 1 , 1994 (Johan Niss)
VIKA

Koparvet (artp.), (13G 2a , [6714556, 1500595] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
ASPEBODA

Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ), gårdsplan och hästbeten, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Pilbo, eft. Rv 60 (13F 3h , [67191, 14896] ), grässlänt, 5-10 m2 sterilt best. , 1987 (TLj)
Pilbo v.Rv.60 (13F 3h , [67192, 14896] ), igenväx.schaktmark i vägdike, med stor ormrot, stort snår- även blommande , 1988 (JEd)
Gångväg nedanför Kullen (artp.), (13F 4i , [6721012, 1491127] ), 15 plantor/tuvor , 2019 (Cecilia Rastad)
ENVIKEN

Storslätts f.d. fäbod, intill 4 husgrunder (13F 8h , [67439, 14889] ), igenväxt vall, på öppna ställen, tämligen riklig , 1988 (RLu)
Storslätta, Marnäs (artp.), (13F 8h , [6744055, 1489164] ), fd fäbodvall, 20 m2 , 2008 (Ulf Widen)
Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), barrskog, 2010 (Gunnel Sundberg)
Västerbergslagen

MALINGSBO

N.Sången (11F 8f , [6643, 1477] ), ängsmark / bryn, 1 stort best. , 1989 (TLj & LBr)
Norra Sången (11F 8f , [6643785, 1477161] ), ett bestånd vid den gamla jätteapeln , 1996 (TLj)
Gräsberget (11F 9e , [6647, 1472] ), flera stora bestånd , 1982 (RNo)
Gräsberget, 6 km NNO Kloten (11F 9e , [66472, 14728] ), kant mot gårdsplan, ~10 m2 , 1986 (TLn)
Gräsberget (11F 9e , [6647233, 1472955] ), ängsmark, 2012 (DABS)
Gräsberget (11F 9e , [66474, 14728] ), gårdstun bland t.ex mjölkört, ett bestånd , 1988 (LBr)
Kurrbyn vid norra gården (11F 9e , [6648930, 1471070] ), ett trängt bestånd , 1996 (TLj)
Kivsta (artp.), (11F 9f , [6645363, 1475000] ), 2015 (Jesper Hansson)
Bastbergsåkern (11F 9g , [66473, 14827] ), gammalt 'Finntorp', ca 40 ex. , 1987 (ALu & TPe)
SÖDERBÄRKE

Lysenberg (11F 9h , [6648, 1487] ), rikligt , 1982 (RNo)
Kniptorpet (12F 0i , [6650, 1490] ), vid den nedbrända gården, 1 best. , 1989 (TLj & LBr)
Bromsberget (12F 0i , [6650810, 1493880] ), hassellund i östsluttning, stort bestånd , 2008 (TLj)
Mellan Vik och Viksberg (12F 0i , [6652, 1492] ), backsluttning, 1981 (RNo)
Staffas (12F 1f , [6659, 1479] ), 1989 (TLj & LBr)
Övre Oppsveten (12F 1g , [66558, 14801] ), 2 grupper , 1982 (RNo)
L. Tolvsbo (12F 1h , [6657, 1485] ), vägkant, rikligt , 1985 (RNo)
Kyrkbyn vid Skeppargatan (12F 2h , [6661, 1486] ), vägkant, ett bestånd , 1986 (RNo)
Klockar Jons, 400m NV (12F 3h , [6666476, 1487483] ), vägkant, några m2 , 2017 (IPt & SNy)
Lertjärn (12F 3i , [66668, 14917] ), många bestånd , 1982 (RNo)
Gläfsevägen (12F 3i , [6667, 1492] ), vid bäck, några få ex , 1983 (RNo)
NORRBÄRKE

Simmelsjön (12F 0d , [66546, 14691] ), dikeskant-beteshage, t.riklig , 1983 (TLj)
Spannbyn,3,5 km SV Björsjö (12F 0e , [66539, 14720] ), dikesrenar, t.riklig , 1983 (TLj)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ), naturminne, f.d. finntorp, 2013 (IPt)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.), (12F 1c , [6656449, 1463336] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
LUDVIKA

Ludvika gammelgård (12F 4d , [66700, 14666] ), gårdstun, t.riklig , 1983 (TLj)
GRANGÄRDE

Skattlösberg (12E 4i , [6673, 1441] ), vägkanter,åkerrenar, t.riklig , 1982 (TLj)
Skattlösberg (artp.), (12E 4i , [6673816, 1441509] ), vägkant., noterad , 2017 (Lars Asklund)
Skattlösberget (artp.), (12E 4i , [6674661, 1440866] ), 1981 (Anders Haglund)
Kullen (12E 7j , [6689331, 1447418] ), betesmark, 2012 (IPt & JOs)
Kullen (artp.), (12E 7j , [6689374, 1447454] ), runt gårdar på flera ställen, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Kullen (artp.), (12E 7j , [6689385, 1447468] ), noterad , 1997 (Ulf Gärdenfors)
Kullen (artp.), (12E 7j , [6689540, 1447973] ), blomning , 2013 (Janolof Hermansson)
Tio m V om vägen (artp.), (12F 2a , [6662377, 1454081] ), 600 plantor/tuvor , 2020 (Anders Erixon)
20m Ö om vägkorsning (artp.), (12F 2a , [6662454, 1454245] ), tiotal blommor!, 800 plantor/tuvor , 2020 (Anders Erixon)
Östra låsberget (12F 4a , [66729, 14520] ), övergiven fäbodäng, 10 kvm , 1985 (LBr)
20m Ö om vändplanen (artp.), (12F 4b , [6671972, 1455669] ), 400 plantor/tuvor , 2020 (Anders Erixon)
Sunnansjö eft.Fredriksbergsv V-ut (200 m fr.avtaget i S) (12F 5a , [66769, 14527] ), vägren n.bebyggelse, 1 stort bestånd , 1988 (TLj)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ), ängsmark/ladugårdsbacke, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Stångmyrberg (artp.), (12F 7c , [6688915, 1460869] ), blomning , 2013 (Anders Janols)
Morberget W646 AV3960 (artp.), (12F 7d , [6685660, 1467706] ), vägkant, 3 m˛ , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Stor-Olles (12F 9b , [6695338, 1459706] ), ängsmark i skogsmiljö, massvis , 2015 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Skallbodarna (12E 9j , [6695844, 1448410] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Skallbodarna (12E 9j , [66959, 14484] ), gammal åkerkant, 1 best. , 1989 (TLj & LBr)
Tryssjöbodarna, fäbod (13F 0c , [6703040, 1460400] ), f.d.fäbodvall, rikligt , 2006 (IPt)
Kolsveden 2 m V, Säl (artp.), (13F 1b , [6709097, 1458305] ), 4 m2 , 2017 (Johannes Måsviken)
Säl (13F 1b , [67093, 14586] ), fäbodvall, mindre allmän , 2004 (AÖg)
Säl vägen 5m V (artp.), (13F 1b , [6709318, 1458509] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken)
Hålbodarna ,fäbod (13F 1c , [6706380, 1461890] ), fäbodvall, ca 10 m2 , 2006 (IPt)
Finntorpet ,fäbod (DF), (13F 1c , [67072, 14610] ), fäbodvall, ymnint ,några 100 m2 heltäckt yta , 2006 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707398, 1462788] ), fäbodvall, flera lokaler , 2010 (IPt)
Grånsbodarna (13F 1c , [6707412, 1462738] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ), f.d. fäbod, ca 10 m2 , 2011 (IPt)
Flobergets fäbod (13F 2a , [67134, 14504] ), fäbodval, massvis på 4 skilda lokaler , 2003 (IPt)
Gagnefs Floberg, fäbod (13F 2a , [6713590, 1450570] ), fäbodvall, t.riklig , 2003 (IPt)
By (13F 2b , [67127, 14588] ), skogsdunge, fåtalig,ej blommande , 2001 (IPt)
Bodarna , Myrheden, gamla affären (13F 2c , [6712880, 1463440] ), ödetomt, 2 bestånd ,ca 30 m2 , 2009 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14601] ), ängsmark ,nära bäck, stort bestånd , 2002 (IPt)
Bodarna ,Myrheden (13F 2c , [6713180, 1463100] ), bäckravinslänt mot åkerkant, massvis på en sträcka av ca. 100 m , 2011 (IPt)
Bodarna , Myrheden (13F 2c , [6713260, 1463150] ), bäckslänt mot tomtmark, ca 15 m2 , 2009 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462650] ), tomtmark, rikligt , 2002 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712963, 1466580] ), tomtmark, 2018 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714025, 1467400] ), vägkant, 2 bestånd på vardera 2m2 , 2011 (IPt)
Kättjarbodarna (13F 3a , [67153, 14532] ), i anslutning till östligaste av de f.d tre husen, ett tätt bestånd , 1994 (ÖSp)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ), fäbodvall, rikligt spridd , 2018 (IPt)
ÅL

Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ), fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Blåbodarna (13F 5c , [67251, 14626] ), fäbodvall, rikligt , 1993 (TLj)
Västra Solberga ödetorp (13F 6d , [6730390, 1466080] ), 1 bestånd v uthuset , 1993 (TLj)
Holms (13F 6d , [6730860, 1468410] ), torpställe, spridd , 1993 (TLj)
Avradsbo (13F 6d , [6731160, 1468600] ), torpställe, spridd , 1993 (TLj)
Sista huset längs vägen till Kungs efter elledningen (13F 6e , [67316, 14704] ), näringsrik, ganska skuggig mark bakom uthus, 100 ex , 1996 (MBe)
BJURSÅS

Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ), igenväxande fäbodmark, 2008 (JJa)
Baggarvet ,vid ridskolan (13F 7g , [6736670, 1480830] ), vägkant, ett bestånd , 2002 (TLj)
Proselins vid Dössberget (13F 7g , [6736690, 1480860] ), gräsbevuxen vägkant, 1999 (JJa)
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ), igenvuxen gammal trädgårdsmark, 2011 (JJa)
Hanses Hällar i ”Paradiset” (13F 7g , [6736990, 1480630] ), (förvildad övergiven trädgårdsanläggning i skogen), mest kvarstående , 1997 (TLj)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), torräng, 2008 (JJa & IPt)
Källsarvet (13F 7h , [6739290, 1487390] ), vägkant, 2015 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740200, 1481610] ), vägkant nära en f.d. trädgåd, 2016 (JJa)
Attjärnbo (13F 8g , [6740380, 1483330] ), ängsmark, 2000 (JJa)
"Guns äng" (13F 8g , [6740410, 1481720] ), gammal slåttervall, 2000 (JJa)
Bränn Mattes äng i Björsberg (13F 8g , [6740570, 1481260] ), gammal slåttervall, 2000 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743266, 1487087] ), igenväxande fäbodmiljö, stora mängder , 2000 (JJa)
SILJANSNÄS

Klockarberg (13E 7i , [6735890, 1440810] ), vägkant, 2008 (DABS)
Fornby (13F 7a , [6738, 1452] ), på tomt sedan gammalt, 2004 (KLe)
LEKSAND

Matsbodarna (13E 3j , [67189, 14472] ), övergiven fäbodvall, några kvm , 1987 (LBr)
Älgberget (13E 4h , [6721606, 1435083] ), igenvuxen tomtmark, 2020 (IPt)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Skinnaråsen (artp.), (13E 4i , [6723496, 1444993] ), 2013 (Pär Dahlström)
Skeberg (13E 4j , [6723981, 1448766] ), vägkant, 2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724268, 1448586] ), vägkant, 2018 (IPt)
Eriksbodarna (13E 5h , [67250, 14380] ), f.d fäbodtäkt, 1987 (JWm)
Yxbodarna (13E 6j , [6731510, 1448360] ), vägdikesslänt, 2009 (IPt & RNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731680, 1448240] ), fäbodvall, 1 stort bestånd , 2009 (IPt & RNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ), fäbodvall, ca 50 m2 , 2009 (IPt & RNy)
Granbergs fäbodar (artp.), (13E 6j , [6733337, 1449997] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Lissheden (artp.), (13F 6b , [6730928, 1455187] ), lövskogsbryn, 10 m˛ , 2019 (Pär Dahlström)
Fallsbjörken (13F 7d , [6738705, 1465036] ), björkdunge vid fäboden, ca 10 m2 , 2008 (TLj)
Säterbodarna (13F 7d , [6739320, 1468820] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
RÄTTVIK

Ärtleds fäbod (13F 9e , [67485, 14742] ), björkdunge eft. stig, 1 best.~2 m2 , 1988 (TLj & LBr)
Ärtled (13F 9e , [6748570, 1474230] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ), f.d. fäbod, flertal, även fertila , 2019 (GHa)
Ärtled (13F 9e , [67487, 14746] ), fd fäbod, flertal även fertila , 2019 (GHa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ), intill stuga, 10 - 20 kvadratmeter , 2016 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14655] ), två gårdsplatser, rätt rikligt , 2016 (GHa)
Hedsåsbodarna (14F 0d , [67503, 14654] ), gammal betesmark intill gärsgård v. stigen mln husen, ca 3 m2 , 1988 (TLj & LBr)
ollasbodarna (artp.), (14F 0g , [6751416, 1481344] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Fredrik Enoksson)
Ollasbodarna (artp.), (14F 0g , [6751424, 1481287] ), noterad , 2016 (Uno Skog, Urban Gunnarsson)
Nyberget Fäbodstugan (artp.), (14F 1g , [6755104, 1484606] ), vid fäbodstuga, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
BODA

Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ), ~refl~ ,f.d. fäbod, ett kraftigt bestånd ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), planterad från åsens fäbod i venjan där den växer rikligt, inte långt från åsklikten, 2000 (Bengt Oldhammer)
Fryksås (14E 7g , [6787, 1431] ), fäbodtun, 1990 (JEd & LBr)
Fryksås, vid infarten till hotellet (14E 7g , [67871, 14314] ), f.d. fäbod, två kraftiga fertila bestånd , 2011 (GHa)
Skräddar-Djurberga (artp.), (14E 8j , [6794421, 1448559] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ), fuktigt lövsnår vid vallen, mycket rikligt , 1987 (LBr)
Skräddar-Djurberga (artp.), (14E 8j , [67945, 14485] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Rutberg (14F 6b , [67810, 14583] ), stenröse, ett stort "snår" , 2015 (GHa)
SOLLERÖ

Björka (13E 9h , [6748320, 1436670] ), vägdike, många , 2008 (AAd)
MORA

Kabelbrovägen, Fulåberg, Mora kommun (artp.), (14E 1d , [6759797, 1419771] ), 100 m˛ , 2019 (Björn Cederberg)
Fageråsen (fäbod) (artp.), (14E 4c , [6773620, 1411860] ), 25 m2 , 2009 (Ralf Lundmark)
Fageråsens fäbod (artp.), (14E 4c , [6773640, 1411850] ), noterad , 2016 (Ralf Lundmark)
Myckelberg (artp.), (14E 4d , [6771251, 1415912] ), noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ), ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark, 5-10 kvadratmeter, 5 ex blommade ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Åsens fäbod (14D 0i , [6754, 1393] ), dikeskanter, f.d.åkrar, stugtomter, massvis , 1989 (TLj & LBr)
Torsjöåsen (14D 1g , [6755, 1383] ), gårdskant / vägren, 1 best. , 1989 (TLj & LBr)
Matsäls fäbod (14D 1h , [67558, 13898] ), odlingsrösen och vägkanter, rikligt , 1987 (LBr)
Hållans fäbod (14D 1h , [67560, 13865] ), betesmark, rikligt , 1987 (LBr)
Buråberg f.d.fäb. (14D 3h , [6768, 1386] ), fäbod vid stugor, enst.best. , 1989 (TLj & LBr)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ), fäbodvall, 2003 (LBr)
Åsberget (artp.), (14D 3j , [6768148, 1398776] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Åsbergets fäbod (14D 3j , [6768250, 1398700] ), vägkanter och gårdstomter,(obs ej samma plats som Åsens fäb i samma socken!), stora fertila bestånd , 1997 (TLj)
ÄLVDALEN

Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Dåråbergs fäbod (14D 8j , [67931, 13998] ), fäbodvall, några kvm , 1987 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ), fäbodvall, ett bestånd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Fljoten (artp.), (14E 6a , [6784487, 1401640] ), gårdsmiljöer kring uthus, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Skord fäbodar (14E 6d , [67839, 14160] ), igenväxande fäbodvall, 1 kvm , 1985 (LBr)
längs vägen mot Vålberg (artp.), (14E 7a , [6787346, 1400630] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803700, 1399700] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ), 2003 (LBr)
Skarptäkt, ängsmark längst i söder (artp.), (15D 5j , [6828890, 1397320] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Risberg fäbod S delen (artp.), (15E 0a , [6802781, 1402102] ), gårdsmiljö med inslag av ängsmark, delvis gödselpåverkad., noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Rymnäsbodarna (15E 2b , [68121, 14097] ), igenväxande fäbodmark, någon m2,i blom , 1987 (LBr)
Balser (15E 4a , [6823, 1403] ), fäbodvall,välskött med slåtter, ca 5-10 m2 , 1986 (BOr,Pär Johansson)
Balzers fäbod (15E 4a , [68237, 14038] ), fäbodvall, 10 kvm , 1987 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ), fäbodvall med omgivning, 2003 (LBr)
Rälldalen (15E 5a , [6828, 1403] ), fäbodmark, flera m2 , 1986 (BOr,Pär Johansson)
Rälldalen (artp.), (15E 5a , [6828647, 1402903] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Dritränn fäbovall (15E 6a , [6833280, 1402390] ), fäbodvall och källor, 2003 (LBr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Bråthöjdstorp (12E 2g , [66642, 14301] ), röse, ett bestånd , 1997 (TLj)
Bråthöjdstorp (artp.), (12E 2g , [6664268, 1430077] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älgsjökullen SO (artp.), (12E 3d , [6669312, 1419152] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bråthöjden (artp.), (12E 3g , [6665474, 1430241] ), gårsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
FLODA

Flen (12E 7i , [66889, 14424] ), gammalt gårdstun, 1000 tals ex , 1988 (THe)
Flen v."mellangården" (12E 7i , [66894, 14429] ), vägkant / hage, stort best. , 1989 (TLj & LBr)
Flen v.N gården (12E 7i , [66897, 14428] ), röse intill f.d. hackslog, 1 best. , 1989 (TLj & LBr)
Lövberget (12E 9h , [6696995, 1438472] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697200, 1438480] ), fäbodvall , dike, 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697678, 1441433] ), fäbodvall, flera lokaler , 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696390, 1446650] ), fäbodvall, stort bestånd , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699390, 1448050] ), fäbodvall ,ängsmark, stort bestånd , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699430, 1447980] ), fäbodvall ,ängsmark, mindre bestånd , 2011 (IPt)
Säljebodarna (13E 0i , [67035, 14434] ), ängskant - tomtmark, några kvm, steril , 1987 (LBr)
Täcksberget (13E 2h , [6710098, 1437805] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Täcksberget, bruksväg (13E 2h , [6710322, 1437816] ), skogsmark, 10-15 m2 , 2012 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [67105, 14378] ), hackslåttermark på fäbodvall, 1 best. , 1989 (TLj & LBr)
Täcksberget (13E 2h , [6710502, 1437956] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713010, 1449058] ), fäbod, >50 m2 , 2011 (IPt)
NÅS

Håvbergets by (12E 6g , [6684931, 14344300] ), åkerholme, 2013 (SNy & LNi)
2 km V Håvberget (12E 7g , [66864, 14332] ), ännu öppen ängsmark,nära lada, några m2 , 1988 (LBr)
Heden (13E 1f , [6706464, 1426695] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706590, 1426470] ), vägslänt, ängsmark, massvis på stora ytor , 2016 (IPt)
Gräsberget (artp.), (13E 2g , [6711120, 1430478] ), noterad , 1997 (Ulf Gärdenfors)
JÄRNA

Östra Slätten (artp.), (12E 7c , [6688311, 1410503] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Nedre Abborberg (artp.), (12D 7i , [6685402, 1391972] ), trädgård övergivet torp, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
LIMA

Gräsbrickans fäbod (13D 9a , [67491, 13504] ), obrukad ängsmark, ca 100 m2 i blom , 1987 (LBr)
Vardsätern, Tandövala naturreservat, 15 km SV Lima k:a (artp.), (13D 9b , [6749753, 1356248] ), på gammal fäbodvall på hög höjd, noterad , 2014 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin)
Södra Vardsätern (artp.), (13D 9b , [6749755, 1356287] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Nysätern, Nysäterberget, 15 km SSV Lima k:a (artp.), (13D 9c , [6746693, 1360228] ), på fäbodvall omgiven av gammal granskog, noterad , 2014 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6786738, 1349292] ), 1991 (Arne Anderberg)
Lusnäs (14D 0b , [6752260, 1359740] ), ~refl~ ,fäbod och strand, ,frekvens m.allm. 1996 (LBr)
Mosätern (14D 0c , [67508, 13633] ), betad ängsmark, ca 100 m2 i blom , 1987 (LBr)
Mosätra, 10 km SV Lima k:a (artp.), (14D 0c , [6750856, 1363399] ), på gammal fäbodvall, noterad , 2014 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin)
Örsjöbergssätern, 8,6 km V. om Lima k:a (artp.), (14D 1b , [6758652, 1359006] ), på gammal fäbodvall, noterad , 2014 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin)
TRANSTRAND

500m V om bron i Branäs, fäbodtäkt 75m S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ), gödelstack, ca 30m2, inplanterad runt 1980 från s. valsätra, lima sn , 2006 (UGu)
Piltsätern (14D 7d , [67853, 13686] ), kallkälla och bäck, rikligt , 2009 (BGM)
Piltsätern (14D 7d , [67855, 13686] ), igenväxande fäbod, 1980 (SSv)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Fröbergsvallen. intill stugvägg (16D 3c , [6865, 1360] ), 1 ex.fertil , 1989 (BOr)
Frönbergsvallen (artp.), (16D 3c , [68655, 13609] ), fertil men sparsam, 1989 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora