Petasites japonicus    Bitterskråp


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

SOLLERÖ

Sollerön ( , ), i åkerkant, 1 ex , 1986 (AAn & AGr)
Nedom kapellet (14E 1h , [67574, 14353] ), gräsbevuxen sluttning, ca 25 m2 , 1988 (CAp)
Karl Lärkas stuga (artp.), (14E 1h , [6757495, 1435411] ), enda växtplatsen i dalarna vid denna tidpunkt, i ohävdad ängsmark , 1988 (Bengt Oldhammer)
Klikten (artp.), (14E 1h , [67578, 14355] ), många blad på båda platserna. det hade varit 4 blommor på norra och tre på södra, (nogr. 500 m) , 1989 (Bengt Oldhammer)
Agnmyren (artp.), (14E 1h , [6757901, 1435516] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
MORA

Risa (artp.), (14E 4h , [6770519, 1437914] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Risa (artp.), (14E 4h , [6771008, 1437744] ), planterad på östra sidan men spridd i diket på västra sidan, 2011 (Bengt Oldhammer)
Risa (artp.), (14E 4h , [6771008, 1437744] ), 100 blommor nedan vägen och säkert lika mycket ovanför vägen, 100 plantor/tuvor , 2020 (Bengt Oldhammer)
Risa (artp.), (14E 4h , [6771008, 1437744] ), 50 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Maggås-Risa (artp.), (14E 4h , [6771259, 1437608] ), 8 stjälkar/strån/skott , 2020 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Brunnsberg (14D 9j , [6797, 1399] ), fuktäng nära älven, 1 ex , 1990 (N.Sohlström & LBr)
HAMRA

Bäcksveden (15F 6b , [6833470, 1459600] ), ängsmark, massor , 2009 (JJa & BCa & IPt)
Sjöändan (16E 0h , [6850190, 1439713] ), nära strand, meddelare Erland o Lilian Lindholm (foto) , 2020 (IPt)

Dalarnes Flora