Petasites japonicus    Bitterskråp


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

SOLLERÖ

Sollerön ( , ), i åkerkant, 1 ex , 1986 (AAn & AGr)
Nedom kapellet (14E 1h , [67574, 14353] ), gräsbevuxen sluttning, ca 25 m2 , 1988 (CAp)
Klikten (artp.), (14E 1h , [67578, 14355] ), många blad på båda platserna. det hade varit 4 blommor på norra och tre på södra, (nogr. 500 m) , 1989 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Brunnsberg (14D 9j , [6797, 1399] ), fuktäng nära älven, 1 ex , 1990 (N.Sohlström & LBr)
HAMRA

Bäcksveden (15F 6b , [683347, 145960] ), ängsmark, massor , 2009 (JJa & BCa & IPt)

Dalarnes Flora