Petasites frigidus    Fjällskråp


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SVÄRDSJÖ

Mårtens myrar, 3 km NV Lumsheden (13G 7e , [6735, 1521] ), öppen del av källdråg ,i myr med vass & tvåblad, 1997 (RLu)
Österdalarna

VÅMHUS

Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ), 1996 (BOr & PJn)
ÄLVDALEN

1 km SSO Gummas NR (15D 0f , [6801417, 1378418] ), källa i sumpskog, riklig , 2011 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ), vägren och örteik barrskog vid bäck, 2003 (LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Myr 500 m SO Grönsåsens fb (15C 7j , [6837300, 1346960] ), stor källa, sparsam , 2010 (LBr)
Grönsåsen, myr SO om (artp.), (15C 7j , [6837577, 1346611] ), källkärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Storbäcksåsen (artp.), (15C 8f , [6844730, 1328682] ), följde korsnäs-rå 5 km, 1996 (Bengt Oldhammer)
Sur-Olakölen (15C 8j , [6841970, 1345820] ), källa i myr, riklig , 2018 (LBr)
Björnsjöåsen, i sänkan före vändplanen (artp.), (15D 7c , [6837191, 1361027] ), sumpdråg i skogsmark, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
1,3 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68367, 13658] ), örtrik granskog med källflöden, spidd , 2002 (LBr)
Gammelsätern blivande NR (artp.), (15D 7d , [6836870, 1365990] ), glup, 2006 (Henrik Weibull)
1,8 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68369, 13663] ), barrskog med lokar, i källflöde, sparsamt , 2002 (LBr)
Hammaren (artp.), (15D 8c , [6843862, 1361369] ), fuktig gräsmark, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Kimbäcken, NO Hornberget (15D 8d , [6842, 1369] ), källpåverkad granskog, rikligt o spridd , 1992 (DABS)
Kimbäcken SSO Långängena (15D 8d , [6842260, 1369040] ), källdråg, spridd , 2009 (LBr)
200 m Ol lv-bron över Fjätan , S om vägen (15D 8d , [6844, 1365] ), kärrkant, sparsamt , 1992 (DABS)
Myr 400 m N Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853030, 1333630] ), källdråg och rikmyr, spridd , 2014 (LBr)
300 m NV om Rörmyrvallen (16C 0j , [68516, 13483] ), kant av rikkärr, 1989 (DABS)
Krakelandet (artp.), (16D 0d , [6852976, 1367158] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Söder Trygåsvallen (artp.), (16D 0d , [6853244, 1369534] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Höstet längs vägen (16D 1b , [68579, 13581] ), källor i gransumpskog, riklig , 1992 (LBr)
Trygåskölen, västsidan (16D 1d , [6855, 1367] ), kärrartad tallskog, t.riklig , 1992 (DABS)
Långmyrbäcken flerst. (16D 1d , [6856, 1369] ), grankölar längs bäcken, t.rikligt , 1992 (RLu)
Oxvålen S-sluttning (16D 3c , [68693, 13604] ), längs bäck o i sumpskog, några tjog blad , 1989 (BOr)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6847380, 1309040] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851090, 1308020] ), källdråg och bäck/örtrik fjällbjörkskog, 1996 (DABS)
Nära Röskåsen (16C 0b , [68512, 13079] ), rikärr, 1986 (DABS)
Byggningen nedstöms N.Byggningen samt biflöden (16C 1i , [6855, 1343] ), frodig strandveg. längs bäck - å, rikligt på flera lokaler , 1989 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ), grandäld med källor och liten bäck, sparsam , 2017 (LBr)
V o. N om Storgjotkölen ,fl! (många lok!) (16C 2c , [6862, 1311] ), sumpgranskog,källkärr,bäckflöden,etc., fl. o.rikl! , 1988 (LNo & JEd)
Kvarnbäcken N om Storgjotkölen ca 500 m nedom dammen (16C 2c , [6862, 1312] ), rikt källkärr i bäcksänka, 1988 (JEd & ANi)
Storgjotkölen ONO, Kvarnbäcken 700m nedströms dammen (artp.), (16C 2c , [6862466, 1312762] ), rikt källflöde i kärrdråg invid bäcken, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
V o. N om Storgjotkölen ,fl! (många lok!) (16C 2c , [6863, 1311] ), sumpgranskog,källkärr,bäckflöden,etc., fl. o.rikl! , 1988 (LNo & JEd)
Karmoråsen (artp.), (16C 2f , [6862, 1327] ), längs bäck, 1994 (Bengt Oldhammer)
Karmoråsen (artp.), (16C 2f , [6862382, 1328700] ), gransumpskog, 2010 (Hans Sundström)
Karmoåsen v. Skäråsgrubben ,åtm. 3 lok! (16C 2f , [6863, 1326] ), bäck i sumpgranskog, fl.o.rikl! , 1988 (DABS)
Karmoåsen v. Skäråsgrubben ,åtm. 3 lok! (16C 2f , [6864, 1325] ), bäck i sumpgranskog, fl.o.rikl! , 1988 (DABS)
Karmoåsen v. Skäråsgrubben ,åtm. 3 lok! (16C 2f , [6864, 1326] ), bäck i sumpgranskog, fl.o.rikl! , 1988 (DABS)
S om Stockbäckdalen (16C 3e , [68697, 13206] ), fuktsvacka i granskog, t.rikl! , 1988 (DABS)
N.Tranuberget mot SO (16C 3f , [68659, 13262] ), gransumpskog, spars! , 1988 (DABS)
Guttan, SV om Storhån (artp.), (16C 3f , [6869127, 1325127] ), öppet våta kärr, 2004 (Rolf Lundqvist)
N om Hösthån (16C 3f , [68698, 13298] ), gransumpskog, 1988 (DABS)
Söder Gränjesåvallen (artp.), (16C 3j , [68681, 13458] ), söder om gränjesåvallen, 1994 (Bengt Oldhammer)
Skärbo ca 300 m Ö-ut (16C 4d , [68701, 13189] ), rikkärr, enst! , 1988 (DABS)
Skärbo ca 300 m NV (16C 4d , [68704, 13185] ), rikt skogskärr, enst! , 1988 (DABS)
Knallarna, N om Lomtjärnen, N om vändplan (artp.), (16C 4d , [6873050, 1319777] ), vät, 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäckkölen i V (16C 4e , [6870070, 1320740] ), gransumpskog, riklig , 2007 (LBr)
Guttan (artp.), (16C 4e , [6871978, 1324386] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, ca 1,5 km N om Fisksillret i Guttan (artp.), (16C 4e , [6873205, 1323952] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.), (16C 4e , [6874645, 1324899] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.), (16C 4f , [6874465, 1325058] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), fina naturskogar, särskilt på nord-nordöstra sidan, 1993 (Bengt Oldhammer)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Skärbäckhedarna (16C 5h , [6876590, 1335640] ), källbäck i granskog, spridd , 2019 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ), fuktiga partier i fjällsluttning, spridd , 2018 (LBr)
Slagebäckshållans nordsluttning (16C 6i , [6880880, 1343170] ), myrar med källbäckar och granskog, spridd , 2018 (LBr)
50-100 m Ö om Valdalsbygget (16C 7c , [68866, 13135] ), vattenpöl i kärret, >10 ex , 1999 (JPo)
Valdalsbygget 1. km mot NNO vid g:la fäbodstigen 805 m.ö.h. (16C 7c , [68880, 13137] ), örtrik bäcksänka, 1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ), granskog med källa, sparsamt , 2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ), rikkärr och rika, öppna myrkanter, spridd , 2015 (LBr)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889410, 1316982] ), blandskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889412, 1316974] ), blandskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Lövåsen (16C 7e , [68865, 13215] ), fuktäng intill källbäck, 1990 (DABS)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6891211, 1319693] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Fjätälven S om Föreningen (16D 4a , [6871, 1354] ), bäckdråg, 1995 (BOr)
Lillfjäten N-ut (16D 5a , [6878, 1352] ), rikt strandkärr, 1987 (DABS)
Strömmen NV-ut (16D 5a , [6879, 1351] ), rikkärr, flerst. , 1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
Fjätbodarna, Ö om väg 1,7 km S-ut (artp.), (16D 6a , [6883367, 1351829] ), källflöde i myrkant, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Häggberget (16D 6b , [6882842, 1358848] ), källflöde i skog, spridd , 2020 (LBr)
Myr N Häggberget (16D 6b , [6884400, 1358534] ), litet rikområde i och i kanten av stormyr, spridd , 2020 (LBr)
S Slugusjön (17C 0f , [6904, 1325] ), kärräng, t.riklig , 1983 (TLj)

Dalarnes Flora