Persicaria minor    Rosenpilört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Långholmen,vid Bysjön (12G 4h , [66727, 15393] ), stenig blottlagd strand, t.riklig , 1994 (PDm)
Suggholmen,vid Bysjön (12G 4h , [66729, 15391] ), stenig blottlagd strand, t.riklig , 1994 (PDm)
Rudö vid Ruduviken (DALH.1989, kontr Stefan Ekman (LD)), (12G 4h , [66737, 15361] ), översvämmad åkerkant, massvis 1987- , 1989 (PDm)
Fullsta, viken i SV (artp.), (12G 4h , [6674020, 1539520] ), hårt betad och trampad lerstrand, 100 plantor , 2004 (LBr)
Fullsta, strand vid Bysjön (DALH.1989, kontr Stefan Ekman (LD)), (12G 4i , [66742, 15406] ), översvämningsmark, stor mängd , 1987 (PDm)
Fullsta, strand vid Bysjön (DALH.1989, kontr Stefan Ekman (LD)), (12G 4i , [66743, 15403] ), ägoväg, stor mängd , 1987 (PDm)
Leknäs vid älven (DALH.1989), (12G 4i , [66744, 15424] ), översvämningsmark, några ex , 1988 (PDm)
Härsingen, norra stranden (artp.), (12G 4j , [6674757, 1546890] ), älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation, 2013 (Peter Ståhl)
Fullsta, strand vid Bysjön (DALH.1989, kontr Stefan Ekman (LD)), (12G 5h , [66752, 15386] ), nygrävt dike, stor mängd , 1987 (PDm)
Åshuvudet,vid Bysjön (12G 5h , [66754, 15376] ), stenig blottlagd strand, några ex , 1992 (PDm)
Bysjöns vik vid kyrkan (12G 5h , [6675700, 1537220] ), lerstränder, tidvis torrlagda, spridd , 2013 (LBr)
Rosse, Ånans utlopp i Bysjön (artp.), (12G 5h , [6675818, 1538145] ), noterad , 1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Ånans mynning vid Rosse (12G 5h , [6675880, 1538130] ), tidvis torrlagd lerstrand, spridd , 2013 (LBr)
Rosse, 1910-t (Esn) * vid Ånans utlopp i Bysjön (DALH.1989, kontr Stefan Ekman (LD)), (12G 5h , [66759, 15381] ), rikligt , 1989 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [66760, 15369] ), övervämningsområde, rikligt , 1984 (PDm)
Östervikens strand V om Sisselbo (artp.), (12G 5i , [6677293, 1542759] ), noterad , 1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Sisselbo vid Österviken (DALH.1989, kontr Stefan Ekman (LD)), (12G 5i , [66773, 15427] ), betesmark, rikligt , 1989 (PDm)
Noret vid Österviken (DALH.1989, kontr Stefan Ekman (LD)), (12G 5i , [66780, 15417] ), traktoröverfart, i stor mängd , 1987 (PDm)
Gåsbosjöns S-spets vid Åkersbyn (artp.), (12G 5i , [6678230, 1541303] ), noterad , 1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Storbyn,vid Gåsbosjön (12G 5i , [66783, 15413] ), igenvxande betesmark, riklig , 1994 (PDm)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675121, 1547446] ), älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt, 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675140, 1547456] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon, 2013 (Peter Ståhl)
FOLKÄRNA

Björkvik vid Brillingens utlopp i Bäsingen (12G 4g , [66721, 15301] ), bar lerig jord, nyss omgrävd, 30-40 ex , 1989 (CWa)
HEDEMORA

Rudpussen (12G 5c , [66779, 15127] ), i strandbete bland sumpfräne och hästsvans, ca 30 ex , 1991 (HPe)
Brunnsjön ,S delen (DBS), (12G 6b , [66837, 15079] ), mjälastrand i beteshage, ett 10-tal , 1988 (TLj & LBr)
Brunnsjön (12G 6b , [66842, 15075] ), sjöstrand, obetad, 5 ex. Ca 1910-t (Re m fl, SAM.1923) * , 1988 (LBr & TLj, ADv)
Holmsjön (12G 7c , [66871, 15132] ), sankt traktorspår, några ex , 1991 (HPe)
Trollbo vid Trollbosjön (12G 7d , [66879, 15160] ), betad strandäng med högstarrvegetation, även på betade vasstarr-tuvor, riklig 1988- , 1991 (LBr & TLj)
Norshyttan vid dammen, ca 1910-t (SAM.1923) * dammens sydände (12G 8b , [66930, 15066] ), kotrampad dystrand på mjäla, enstaka ex , 1988 (LBr & TLj)
HUSBY

Fatburens sydsida (12G 8c , [66935, 15136] ), betad lerstrand, rikligr , 1991 (LBr)
Svinssjön mot Svinö (12G 9c , [66983, 15136] ), betad fuktäng med bl a rödlånke, några ex , 1991 (LBr)
Flinssjön mot Lisselsjön (DBS), (12G 9d , [66966, 15152] ), översvämningspåverkad vall, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Flinssjöns NO-strand vid Hovhällarna (12G 9d , [66966, 15163] ), lerig blockstrand, några ex , 1990 (LBr o a)
STORA SKEDVI

Djupdalen, dammen S-ut (12G 8b , [66947, 15061] ), lerig strandkant, 1 ex , 1989 (SJa)
Uppbotjärnens V-strand (12G 9a , [66983, 15039] ), betad dystrand, 1990 (JEd & LBr & TLj)
Hyns sydände (12G 9a , [66993, 15032] ), sjöstrand, ca 10 ex , 1994 (HPe)
GUSTAFS

Fagerdalen ,mellan Rödmyran o Svartsjön (12F 9h , [6696, 1487] ), delvis torrlagd botten, 10 ex. , 1995 (SJa)
Lintjärn (12F 9h , [66972, 14867] ), på torrlagd sjöbotten, ett par m2 , 1995 (SJa)
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ), sjöstrand, rikligt på både land och i vatten , 2011 (DABS)
STORA TUNA

Sellänget (13F 0f , [6700350, 1476443] ), kreaturstrampad strandäng, 2013 (SNy)
Vasssjön (13F 2f , [67129, 14765] ), vid stranden, enstaka , 1994 (SNy)
TORSÅNG

Skomsarbydammen (13F 1h , [67052, 14866] ), blottad dystrand, enstaka , 1993 (SNy)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Hösjöheden (artp.), (12E 3f , [6666216, 1425905] ), gräsmark och tomt, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670536, 1412871] ), 10 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Lernefalk)
Lisjöns N-ände.intill banvall (12E 4c , [66707, 14130] ), 1000-tals ex.bildande bård på naken dy (vid lågvatten) , 1998 (GEn & HEn)

Dalarnes Flora