Persicaria maculosa    Åkerpilört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Södra Rudu (12G 4h , [6672987, 1536552] ), åkerväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Rudö (12G 4h , [66737, 15361] ), övervämningsområde, ett fåtal , 1986 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Björka, vid Bysjön (12G 5h , [66758, 15367] ), åker, 1995 (PDm)
Noret vid Österviken (12G 5i , [66780, 15417] ), traktoröverfart, 1995 (PDm)
Hede (12G 6g , [66817, 15346] ), obrukad åker, ett par ex , 1994 (PDm)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ), gårdsplan mellan uthus, 2019 (JJa)
Horndal (12G 7g , [66862, 15329] ), ogräs i handelsträdgård, 1995 (PDm)
GARPENBERG

Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, kulturmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Ingvallsbenning (12G 6a , [6681916, 1504455] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682077, 1515426] ), ängsväg / åkerkant, 2019 (IPt & SNy)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
GUSTAFS

Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ), 2013 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Öster Grängen (12F 8g , [66942, 14842] ), åker i träda, 1988 (THe)
STORA TUNA

Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Hesse (13F 0g , [6702414, 1482070] ), havreåker m blåklint, 2013 (SNy)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ), strandområde och vatten, 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Fagersta by (13F 1g , [6705666, 1482794] ), åkermark o åkerväg, 2015 (SNy)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708691, 1481796] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Häggenäs (13F 2f , [6714310, 1476735] ), längs åkerväg, 2013 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ), kulturmarker, sjö och älvstrand, 2013 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6703534, 1487640] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
VIKA

Ö om "foten" av Garbergsudden (13F 1i , [67088, 14921] ), dike från åker mot sjön,på kalhygge, 1 ex. , 1998 (SBm)
ASPEBODA

Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ), ogräsåker, 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ), ogräs i spannmålsåker, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720398, 1487323] ), åker, 2011 (DABS)
Bergsgården (13F 5h , [6728030, 1485560] ), upplagsplats vid gammalt stall, 2014 (JJa)
SO om Gassarvet (13F 5h , [6728188, 1486916] ), odlad mark, 2013 (IPt)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
SVÄRDSJÖ

Höganäsbadet (13G 7b , [6738240, 1506310] ), 2008 (JWk)
ENVIKEN

Hedgårdarna (13F 8j , [6743848, 1495611] ), åker, 2018 (IPt & SNy)
Marnäs, Kvarnåkern (artp.), (13F 9i , [6746830, 1492060] ), åkerkant, 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (artp.), (12F 0i , [6653696, 1491770] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, 2 , 2017 (Göran Johansson)
Kalvnäset (artp.), (12F 3g , [6666949, 1484504] ), gårdsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Larsbo (12F 3h , [6667800, 1489720] ), blockrik betesmark, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Torrbo (12F 4g , [6671, 1482] ), i åkerkanter, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ), 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.), (12F 3c , [6668896, 1464969] ), ruderatmark, noterad , 2003 (Gunnar Westman)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ), trädgårdsland, spridd , 1996 (HWk)
GRANGÄRDE

Östanbjörka (12F 6b , [6682658, 1456641] ), gamla järnvägsbanken, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna (13F 1b , [67097, 14568] ), jordhög, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Mon (13F 2b , [67135, 14587] ), åker i träda, massvis , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14619] ), nedlagt grustag,på matjorshögar, t.rikligt o flerst. , 2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714020, 1463310] ), korn-åkerkant, enstaka , 2012 (IPt)
Övre Bäsna (13F 2d , [6713423, 1467316] ), jordhög, 2015 (IPt)
Gagnefs kyrkogårdsområde (artp.), (13F 3b , [6719197, 1458915] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Gagnef Kyrkbyn (artp.), (13F 3b , [6719237, 1458934] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ), slänter och strand mot vattenloka, 2014 (IPt)
Djurås järnvägsstation (artp.), (13F 3c , [6716051, 1463419] ), noterad , 1995 (Johan Niss)
Överbacka - Folktes hus (13F 3c , [6716550, 1461680] ), åkerkant leråker, 1996 (JMa)
N om Larssveden (13F 4c , [6722100, 1460950] ), nysådd del av gräsmatta vid sommarstuga, några ex. , 2003 (IPt)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67340, 14741] ), ~refl~ ,kanten av halvsandig foderåker i södersluttning, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
200 m från ProsOlles hus längs stigen till Slätthagen (13F 6e , [67343, 14737] ), halvsandig foderåker i södersluttning, snärjmåra och svinmålla, 1996 (MBe)
Västanberg (13F 6g , [6734320, 1481160] ), åkermark i trä, 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ), gräsmark inom bebyggelse, 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ), utfylld sandstrand, 2020 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ), betesmark, 2010 (JJa & IPt)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ), gräsmark, 1998 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67373, 14813] ), gräsbevuxen vägkant, enstaka , 2000 (JJa)
Attjärnsbo (13F 8g , [6740470, 1483560] ), kornåker, 2015 (JJa)
SILJANSNÄS

Hallen (13E 8j , [6740128, 1448046] ), ruderatmark, 2019 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Östra Rönnäs (13F 6c , [6731900, 1463180] ), vägkant, 2014 (JJa)
Limhagen (artp.), (13F 7b , [6736880, 1455950] ), ruderatmarker, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Vargnäs (13F 7b , [6738031, 1458157] ), åkerkant, 2019 (IPt)
BODA

Sunnanåkern (14F 4d , [67715, 14662] ), kanten av trädesåker, tiotals , 1998 (GHa)
ORE

Ukeränget (14F 5d , [67767, 14688] ), åker, flertal , 2013 (GHa)
Dalbyn, Olaspers (14F 5d , [6778520, 1465460] ), grushög, enstaka , 2013 (GHa)
Sörboda, 300 m S stora vägböjen (14F 5e , [6776400, 1470200] ), ~refl~ ,fuktig åker, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
SOLLERÖ

Wikgården, Sollerön (artp.), (14E 1g , [6757298, 1434455] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
MORA

Färnäs, Byvägen (14E 3h , [6765480, 1436420] ), vägkant, 2010 (SJo)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.), (14E 5d , [6776690, 1415180] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ), vägkant, 2015 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Fredriksberg (artp.), (12E 3e , [6669870, 1420490] ), villamiljö, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Tyfors vid herrgård (artp.), (12E 4c , [6671339, 1411931] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd odlingslåda, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
FLODA

Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ), betesmark med omgivning och genomfluen å, 2020 (IPt)
NÅS

Håvbergets by (12E 6g , [6684854, 1434400] ), potatisland, 2013 (SNy & LNi)
ÄPPELBO

Sörombäcken (13E 1a , [67060, 14011] ), åkermark, 1995 (IJo)
Brunnsdalen (13E 1a , [67064, 14046] ), potatisåker, 1997 (IJo)
MALUNG

Tyngsjö vid kyrkan (12D 7i , [66862, 13933] ), torrlagd sjöbotten pga lågt vattenstånd, 1 ex / meter , 1996 (MNo)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), på kyrkogårdens nygamla äng, noterad , 2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Tyskvallen (artp.), (16D 0b , [6853216, 1356051] ), noterad , 2017 (Anders Malmsten)

Dalarnes Flora