Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), stränder, odlad mark, allmän , 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), grusplan, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [667469, 151398] ), gräsplan , järnvägsområde, 2011 (IPt & SJa)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ), upplagsplats, 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [666966, 152168] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ), ängsmark,kulturmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [667459, 150849] ), ängsmark, 2011 (DABS)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [670259, 149556] ), frodig ängsmark, 2014 (DABS)
SÄTER

Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Lintjärn (12F 9h , [669733, 148670] ), sjöstrand, 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697150, 1494499] ), åkermark, 2015 (IPt & SNy)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ), åker, 2014 (DABS)
STORA TUNA

Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ), vägkanter och åstränder, 2014 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [670082, 147280] ), gårdsplan med jordhögar, ruderat, 2011 (IPt & SNy)
Dala Airport (13F 0g , [670117, 148366] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [670689, 147863] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Medbackens skola (artp.), (13F 2f , [6711381, 1479975] ), ruderatmark, 2006 (Hans Rydberg)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ), siltutfyllnad i gammal täkt, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ), ladugårdsbacke, 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [670724, 148836] ), igenväxande ängsmark, 2013 (DABS)
VIKA

Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Stabergs trädgård (13F 3j , [671597, 149872] ), gräsmark runt trädgården, 2015 (JJa)
ASPEBODA

Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ), vid gården, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmark, 2016 (DABS)
N Stora Stöten, jordtipp under kraftledningen (artp.), (13F 4h , [6720387, 1489233] ), jordtipp, 2015 (Per Johansson)
Länsstyrelsen, rabbat längs östra väggen (artp.), (13F 4i , [6721502, 1490326] ), 2015 (Per Johansson)
Finnsveden (13F 5g , [672778, 148023] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ), utfyllnad, 2013 (IPt)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [673042, 148445] ), gräsbevuxen skogsvägkant, 2011 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn (13F 6j , [6732906, 1498986] ), vägkant gränsande mot åkermark o potatisland, 2017 (JJa & SJa)
Hillersboda vägskäl (artp.), (13G 6b , [6732510, 1506600] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Östansjö (13G 7b , [673795, 150720] ), åkerdike, rikligt , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [673572, 151508] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Nysjö fäbodar, vid föjset (14G 1b , [675866, 150888] ), dyngstack, 2003 (NGu)
ENVIKEN

Marnäs (13F 9i , [674651, 149247] ), ängsmark, 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [674956, 149737] ), vägkant, 2009 (DABS)
Lamborn (14F 2i , [676304, 149497] ), vägkant, gräsmark, 2016 (JJa)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), grusgångar, 2006 (GJn)
NORRBÄRKE

Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ), vägkant, ruderatmark, sjöstrand, 2015 (MNo)
Åsmansbo (12F 5g , [667708, 148186] ), vägkant,ängsmark, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ), ~refl~ ,betesäng, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ), betesmark, 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ), ~refl~ ,ängar vid fäbod, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Bredberget (12F 6b , [6684527, 1459161] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ), ~refl~ ,betesmark,åker, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [671418, 146263] ), ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714122, 1465574] ), åker, 2014 (IPt)
Nedre Bäsna ,mot ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714166, 1466686] ), åker, 2011 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ), slänter och strand mot vattenloka, 2014 (IPt)
Komtillmåtta - Flygfältet (13F 3c , [671585, 146104] ), åkervägkanter, 1996 (JMa)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ), vägkant, 2014 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [672037, 146074] ), ~refl~ ,vägkant och åker, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Ål-Kilen (13F 4b , [6723982, 1458930] ), vägkant mot ängsmark, 2014 (IPt)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67340, 14741] ), ~refl~ ,kanten av halvsandig foderåker i södersluttning, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Rexbo (13F 7f , [673616, 147772] ), grusupplag, 2014 (JJa)
Bodarna (13F 7g , [673553, 148229] ), åkerkant, 2011 (JJa)
Proselin Bjursås (13F 7g , [673677, 148081] ), gräsbevuxen vandringsled, 2011 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ), ~refl~ ,trädgårdsland, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [673692, 148206] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [673724, 148258] ), gammal tipp, 2012 (JJa)
Attjärnsbo (13F 8g , [674047, 148356] ), kornåker, 2015 (JJa)
SILJANSNÄS

Klockarberg (13E 7i , [673568, 144109] ), vägslänt, 2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ), vägkant som gränsar mot fuktigt dike, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Gyllingen, nordspetsen (13F 4a , [6722343, 1450789] ), ängsmark mot sjön, åkermark, 2015 (IPt)
Ö om Hagtjärn (13F 6b , [6730869, 1459756] ), åkerloka, nästan helt uttorkad, 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ), strand, 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [673416, 146908] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ), ängsmark/lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [673653, 146655] ), åkermark, 2011 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 8c ), odlad mark, tämligen allmän , 1986 (MKp)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742886, 1463329] ), vägkant mot hästhage, 2015 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [674614, 145746] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
Laknäs (13F 9b , [67472, 14558] ), fuktig åker, 1987 (JWm)
RÄTTVIK

Blecket (artp.), (14F 1e , [6755586, 1471317] ), kulturmark, 2014 (Hans Rydberg)
Nyberget, 300 m NO om fäboden (14F 1g , [675527, 148485] ), vägkant gammal bruksväg, 2010 (IPt)
BODA

Kvarnbrändan (14F 2d , [67622, 14679] ), åker, enstaka , 2012 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [676371, 146799] ), jordhög, ett par mycket kraftiga exemplar , 2010 (GHa)
1 km N Boda kyrka (14F 3d , [67672, 14675] ), ~refl~ ,jordhög, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Silverberg, åker V väg 301 (14F 3d , [676776, 146774] ), trädesåker, flertal , 2011 (GHa)
Väster om Mödalen (14F 3d , [67689, 14657] ), viltåker, flertal , 2017 (GHa)
Ö om Kärvsåsen, "Pålsvedarna". (14F 4d , [67716, 14686] ), ~refl~ ,Ö delen av åkrarna, ,frekvens allm. 2001 (GHa)
ORE

Lukohol (14F 5d , [67793, 14659] ), åker, flertal , 2013 (GHa)
Sörboda, 300 m S stora vägböjen (14F 5e , [677640, 147020] ), ~refl~ ,fuktig åker, rikligt ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Arvet, Återvinningscentralen (14F 6c , [67832, 14629] ), jordhög, fåtal , 2011 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14657] ), jordhög, fåtal , 2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [678681, 146581] ), beteshage, enstaka , 2011 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
SOLLERÖ

Görsjön (13E 6c , [673422, 141468] ), ~refl~ ,tomt med fd ängsmark, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ), odlingsmark, 2017 (IPt & SNy)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [675796, 143572] ), åkermark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark , 200 m OSO masugnen (14E 0e , [675329, 142254] ), dike, 1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763299, 1448978] ), strand av å, 2011 (IPt)
Hindriksheden (14E 3h , [676718, 143517] ), ~refl~ ,jordhög, 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769211, 1445907] ), fäbodvall, 2017 (IPt & RNy)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ), 1996 (AGr)
VENJAN

Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ), gräsmark, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Tennänget VSV (artp.), (14D 5h , [6775254, 1385636] ), skräpmark, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.), (14D 9j , [6797867, 1399613] ), ruderatmark och diken, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789458, 1404818] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ), gräsmark, 2009 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ), ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670740, 1413080] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
FLODA

Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696827, 1438067] ), fäbodvall, grönsaksodling, 2011 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704340, 1440827] ), spårområde, 2013 (IPt)
NÅS

Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [670288, 142922] ), sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand, 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ), ängsmark, 2015 (IPt)
JÄRNA

Krogens fd fäbod (13E 1c , [670788, 141321] ), ~refl~ ,fd åkrar och ängar, 2009 (HLe)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [671202, 141378] ), ~refl~ ,gräsmark, rabatter, 2001 (HLe)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ), ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Sillerö (13D 3i , [67165, 13915] ), åker, 2014 (MNo)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ), ~refl~ ,strandkant, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ), ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ), deponi, rikligt , 2011 (MNo)
Ryhagen Malung (13D 6h , [67326, 13877] ), timmerupplagsplats, 2014 (MNo)
LIMA

V.Lillmon (14D 0d , [6752331, 1369528] ), åkermark, 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ), fäbod med slåttermark och myrstråk, 2012 (MNo)

Dalarnes Flora