Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia    Strandpilört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Härsingen, norra stranden (artp.), (12G 4j , [6674757, 1546890] ), älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation, 2013 (Peter Ståhl)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.), (12G 4j , [6674759, 1546894] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.), (12G 4j , [6674864, 1546927] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Hagviken (12G 5h , [66754, 15377] ), tidvis översvämmad betesmark, t.riklig , 1989 (PDm)
Lugnet (12G 5h , [66755, 15375] ), båthamn,strand vid lågvatten, ett par ex (kontr.S Ekman) , 1988 (PDm)
Rosse,vid Ånans utlopp i Bysjön (12G 5h , [66757, 15383] ), betesmark, t.riklig , 1989 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [66760, 15369] ), övervämningsområde, ett fåtal , 1986 (PDm)
Östervikens strand V om Sisselbo (artp.), (12G 5i , [6677293, 1542759] ), noterad , 1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Sisselbo,vid Österviken (12G 5i , [66773, 15427] ), betesmark, t.riklig , 1989 (PDm)
Gåsbosjön, n.bron (12G 5i , [66782, 15413] ), betesmark, t.riklig , 1989 (PDm)
Gåsbosjöns S-spets vid Åkersbyn (artp.), (12G 5i , [6678230, 1541303] ), noterad , 1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675121, 1547446] ), älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt, 2013 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon, 2013 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.), (12G 5j , [6675249, 1547747] ), älvstrand, ava med branta men leriga stränder, 2013 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.), (12G 5j , [6675693, 1549637] ), betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
GRYTNÄS

Grönvallen vid väg 70 (artp.), (12G 4d , [6674218, 1517548] ), 2013 (Hans Rydberg)
HUSBY

Karlgrensgården 150m NO (artp.), (12G 9b , [6695699, 1507212] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
STORA SKEDVI

Skogsbergs, 300m V om (artp.), (12G 9b , [6697659, 1507078] ), liten sjö, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Lisstjärns fäbod, täkten (artp.), (13G 5b , [6729249, 1509795] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Linghed, SV om affären (artp.), (13G 8a , [6740607, 1502806] ), gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Västerdalarna

MALUNG

Sjöhusen (13D 4h , [6721210, 1385600] ), strandkant, c:a 30 , 2005 (AOl)
Nedströms Grådön (13D 4h , [67242, 13895] ), strandkant, normalt översvämmad älvbotten, enstaka , 2018 (MNo)

Dalarnes Flora