Persicaria hydropiper    Bitterpilört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), stränder,vattengropar, allmän , 1987 (PDm)
Fullsta (12G 4h , [6674070, 1539320] ), lerbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ), grund lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Härsingen, norra stranden (artp.), (12G 4j , [6674757, 1546890] ), älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation, 2013 (Peter Ståhl)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.), (12G 4j , [6674759, 1546894] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.), (12G 4j , [6674864, 1546927] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Färnebofjärdens NP, Härsingen (artp.), (12G 4j , [6674875, 1546935] ), lerig vattenstrand, nedanför medelvattenlinjen, noterad , 2018 (Dennis Nyström)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ), lerbotten, betad strand, spridd , 2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ), lerbotten, strand, nötbete, spridd , 2018 (LBr)
Bysjöns vik vid kyrkan (12G 5h , [6675700, 1537220] ), lerstränder, tidvis torrlagda, riklig , 2013 (LBr)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ), hästbetad strand och lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Sisselbo mot Djup vid Österviken (12G 5i , [6676640, 1543170] ), grund lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Sisselbo (12G 5i , [6677150, 1542880] ), tidvis torrlagd lerstrand, spridd , 2013 (LBr)
Östervikens strand V om Sisselbo (artp.), (12G 5i , [6677293, 1542759] ), noterad , 1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675121, 1547446] ), älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt, 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675140, 1547456] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon, 2013 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.), (12G 5j , [6675249, 1547747] ), älvstrand, ava med branta men leriga stränder, 2013 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.), (12G 5j , [6675693, 1549637] ), betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
HEDEMORA

Vikbyn (12G 7d , [66892, 15150] ), 1989 (BBr)
GUSTAFS

Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ), sjöstrand, 2011 (DABS)
Hagtäkten (13F 0h , [67008, 14888] ), betad strandkantä, >10 ex , 1989 (SJa)
SILVBERG

Öster Grängen (12F 8g , [66942, 14842] ), åker i träda, 1988 (THe)
VIKA

Kråknäsmossen,körväg från Taxåsen NV ut på mossen (13F 1i , [67086, 14928] ), ~refl~ ,väg , mittsträng o omgivande diken, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
ASPEBODA

Billingsnäs 300 m N sågen (13F 3f , [67186, 14782] ), igenvuxen myrodling med björk,främst i drän.diken, 1989 (JEd)
SUNDBORN

Sundbornsåns V-sida v.Backa N om bron (13F 4j , [67221, 14983] ), strandkärrkant,dystränder, 1988 (JEd & o.a)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Morberget (12F 6d , [6684895, 1467704] ), beteshage, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Österdalarna

GAGNEF

By (13F 2b , [6712580, 1458910] ), fuktig åkerkant, spridd , 2002 (IPt)
LEKSAND

Ullvi, i byn o efter älven ända till Bunk (13F 6b , ), strandängar,trädesåkrar odiken, allmän , 1986 (TLj)
Brossfors (13F 8d , [67416, 14681] ), gammal jordhög vid vatten, litet bestånd , 1988 (MKp)
MORA

Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Fudalsviken vid Siljan (14E 1i , [67592, 14408] ), strandäng, 1 ex. , 1985 (BOr)
Västerdalarna

MALUNG

1,1 km SSV Kvensdammen ,S:a delen av Uvbetts. (12D 8h , [66911, 13887] ), tidvis översvämmad strand #, rikl. , 1989 (OSt)
1,2 km SSV Kvensdammen ovanför 'Uvbron' (12D 8h , [66931, 13893] ), tidvis översvämmad strand #, rikl. , 1989 (OSt)
Södra Mon (13D 6g , [6732007, 1384999] ), fuktig gyttja vid bäcken, 3 ex , 1998 (MNo)

Dalarnes Flora