Persicaria amphibia    Vattenpilört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), i vatten och på stränder och odlad mark, allmän , 1987 (PDm)
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön (12G 4i , [6672670, 1542050] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675121, 1547446] ), älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt, 2013 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation, 3 plantor/tuvor , 2017 (Peter Ståhl)
Tyttbo (artp.), (12G 5j , [6675867, 1549306] ), noterad , 2017 (Matthis Kaby)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
FOLKÄRNA

Olsviken (12G 3f , [6669130, 1526730] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ), strand, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Nävden (12G 4e , [6674160, 1520240] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Saxbo (12G 5d , [667732, 151722] ), utfyllnad vid sjöstrand, 2016 (DABS)
GARPENBERG

Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
HEDEMORA

Brunnsjön (12G 6b , [6684173, 1508362] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hällatornet (artp.), (12G 6c , [6683652, 1511816] ), noterad , 2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Trollbosjön (12G 7d , [6687970, 1515580] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Viggensjöarna (12G 8b , [6690120, 1506980] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
HUSBY

Flinssjön (12G 8d , [6694610, 1515280] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [669675, 151472] ), näringsrik, grund sjö, riklig , 2013 (LBr)
Svinssjön (12G 9c , [6696750, 1513500] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Flimesjön vid Lissjöns inlopp (12G 9c , [669733, 151485] ), näringsrik grund sjö/strand, riklig , 2011 (LBr)
Amungen (13G 0b , [6700070, 1508660] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Amungen (artp.), (13G 0b , [6700383, 1508441] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Lången (lst. Rapp 2008:15), (13G 0c , [670413, 151418] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15), (13G 0d , [670313, 151763] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Stjärnsund (13G 0e , [670156, 152247] ), blöt gräsmark, 2013 (DABS)
STORA SKEDVI

Hyen (12G 9a , [6699260, 1503270] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (12G 9a , [669941, 150321] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (13G 0a , [670009, 150393] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
GUSTAFS

Nedre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 0i , [670202, 149006] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
STORA TUNA

Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15), (12F 9f , [669997, 147730] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [670268, 148172] ), strandområde och vatten, 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
islingby (artp.), (13F 1g , [6707323, 1481035] ), 2013 (Berth Nyman)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ), stränder kring nyanlagd våtmark, 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [671343, 147047] ), åsen väster om j-vägen vid Långsjön, 2012 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ), damm, 2012 (IPt)
TORSÅNG

Övre Kårtyllasjön (13F 0h , [6702840, 1487320] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Tyllahagen (13F 0h , [670320, 148619] ), byväg och sjöstrand, 2012 (SNy)
Prästtjärn (13F 1h , [6705407, 1487275] ), stränder vid Gammelgården, 2014 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [670787, 148871] ), vattensjuk ängsmark, 2013 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
VIKA

Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ), ~refl~ ,stränder vid djup sjövik, ,frekvens ej bedömd 2002 (JJa & BCa)
STORA KOPPARBERG

Liljesund (artp.), (13F 2h , [6713730, 1489625] ), vattenyta i å kanal mellan sjöarna liljan och runn, 2014 (Kalle Bergström)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ), sjö, 2016 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Höganäsbadet (13G 7b , [673814, 150626] ), bäckkant liten bäck, riklig på lokalen, annars mindre allmän , 2008 (JWk)
Österdalarna

GAGNEF

V-dalälven genom hela rutan , Nysähl - Björka (13F 2b , [67122, 14584] ), ~refl~ ,älv samt älvstrand, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [67126, 14608] ), myr i vattengöl, rikligt , 2002 (IPt)
Iftängssjön (13F 2c , [67139, 14642] ), ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ), slänter och strand mot vattenloka, 2014 (IPt)
Västerfors nära flottbron (13F 3b , [6719766, 1457111] ), strand, 2014 (IPt)
Mjälgen (13F 3c , [6715543, 1462417] ), vattenloka, 2011 (IPt)
Nässjön (13F 3c , [671600, 146229] ), sjö, 1996 (JMa)
Edstjärnen (lst. Rapp 2008:15), (13F 3c , [671680, 146075] ), näringspåverkad sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Gräv (13F 4b , [67214, 14586] ), liten göl, få ex , 1986 (MKp)
Mojesjön (13F 4c , [67215, 14607] ), sjö, rikligt , 2005 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ), ~refl~ ,kulturmark,lindor, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
ÅL

Tomtjärn (13F 5b , [6726219, 1459263] ), sjö, 2014 (IPt)
Dammen (13F 6f , [673155, 147767] ), strandkant, 2008 (JJa)
BJURSÅS

Rällsjöån (13F 7e , [673913, 147124] ), strandkant, 2008 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ), ~refl~ ,stränder, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
SILJANSNÄS

Alviks badplats (artp.), (13E 7j , [6737504, 1448922] ), noterad , 2016 (Ellinor Delin)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ), väg ned till sjöstrand, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Sången (lst. Rapp 2008:15), (13E 3i , [671769, 144429] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721743, 1454529] ), ängsmark, strand av å, 2015 (IPt)
Ö om Hagtjärn (13F 6b , [6730869, 1459756] ), åkerloka, nästan helt uttorkad, 2014 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ), strand, 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ), betad strand, 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ), strand, 2017 (IPt & SNy)
RÄTTVIK

Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2016 (Anders Helander)
Gärdsjön (14F 1d , [6756900, 1467600] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lissel-Acksen (14F 1d , [6759580, 1468330] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
BODA

Tuvtjärn SO Ensro (14F 1d , [67599, 14682] ), grund tjärn på sand,kalkpåv., 1989 (JEd & LBr)
200 m NO Tuvtjärn (14F 2d , [676006, 146848] ), åsgropstjärn, rätt rikligt , 2012 (GHa)
400 m NO om Värmdalen (14F 2d , [676047, 146908] ), åsgropstjärn, rikligt , 2012 (GHa)
300 m SSV om Skedtjärn (14F 2d , [676076, 146884] ), åsgropstjärn, rikligt , 2012 (GHa)
Skedtjärn (14F 2d , [67609, 14689] ), åsgropstjärn, rikligt , 2012 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
ORE

Dalbyn, Slipstensudden (14F 5d , [67783, 14654] ), grunt vatten, flertal , 2014 (GHa)
Ockeråns mynning i Oresjön (14F 5d , [67783, 14681] ), grunt vatten, flertal , 2013 (GHa)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Furudal/Oresjön, viken NV Vindförberg (14F 6c , [67839, 14647] ), grund vik, rätt rikligt , 2012 (GHa)
ORSA

Lindänget (14E 5h , [677652, 143616] ), betad strandäng, stora bälten på grunt vatten , 2013 (LBr)
Lindänget, Orsa. (artp.), (14E 5h , [6776863, 1436400] ), 2015 (Lars Bruks)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
I km VSV Åbergtjärn (14E 6i , [67834, 14421] ), liten vattensamling i barrskog (m.mannagräs o.gulkavle -ovanliga i dessa trakter), 1 ex! , 1985 (JEd)
SOLLERÖ

Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [675365, 143549] ), strandkant, 2013 (DABS)
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
MORA

Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Åmåsängsgården (artp.), (14E 2g , [6763221, 1432988] ), noterad , 2017 (Roger Gran)
Mora station västerut (artp.), (14E 3g , [6766565, 1432467] ), stationsområde, 2014 (Kerstin Frostberg)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ), å, 2015 (DABS)
Västerdalarna

JÄRNA

Dala-Järna jvgstn (13E 3e , [67154, 14207] ), bangård, sparsam , 1990 (HLe & ULe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ), vägkant/diken, 2017 (IPt)
ÄPPELBO

Nederholmen 200 m NV (13E 0b , [670477, 140813] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
Grossheden ,V-Dalälven (13E 1a , [67076, 14035] ), älv, 1997 (IJo)
MALUNG

Kvarnbäcken Norra Mon (13D 6g , [67339, 13844] ), vid damm, 5 ex , 1998 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ), sjö, sparsamt , 1989 (ULn)
Särnasjön ,innanför Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), grunda sandbankar, sparsamt , 1992 (DABS)
Kringelfjordens O-sida (16C 0j , [68542, 13492] ), vattenvegrik sjövik, riklig , 1989 (DABS)

Dalarnes Flora