Peplis portula    Rödlånke


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

N Strandmora i Lissjöns utlopp (DALH.1989), (12G 4g , [66724, 15335] ), lerbotten, några vattenlevande ex , 1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ), lerig ängsmark mot vatten, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Arnön (DALH.1989), (12G 4h , [66732, 15396] ), sprickor i tidvis översvämmad klippa, ett fåtal , 1986 (PDm)
Rudö, vid Rudusjön (DALH.1989), (12G 4h , [66738, 15361] ), lerig strand, rikligt , 1988 (PDm)
Fullsta v. Bysjön (12G 4h , [66740, 15391] ), blottlagd lerstrand,betesmark, mkt.rikl. , 1989 (PDm)
Fullsta i naturreservatet (DALH.1989), (12G 4h , [66743, 15396] ), tidvis översvämmad åker och ägoväg, 100-tals ex , 1988 (PDm)
Fullsta (12G 4i , [66743, 15401] ), övervämningsområde, rikligt , 1986 (PDm)
Leknäs, vid älvvik (DALH.1989), (12G 4i , [66744, 15424] ), blottlagda lerstränder, mycket rikligt , 1988 (PDm)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ), grund lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Leknäs, vid Österviken (DALH.1989), (12G 4i , [66749, 15432] ), blottlagda lerstränder, mycket rikligt , 1988 (PDm)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ), ler- och sandbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675350, 1537800] ), tidvis torrlagd lerstrand, riklig , 2013 (LBr)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ), lerbotten, betad strand, spridd , 2018 (LBr)
Bysjön v.Årängsåns utlopp (12G 5h , [66754, 15380] ), blottlagd lerstrand vid betesmark, 1000-tals , 1989 (PDm)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ), lerbotten, strand, nötbete, spridd , 2018 (LBr)
Kyrkbyn, ca 1840 (KRÖN.1843) = vid bäcken, 1840-t (Lb) * Bysjön ca 1910-t (SAM.1921) - (DALH.1989), (12G 5h , [66757, 15368] ), översvämmad åker, i massor , 1988 (PDm)
Bysjöns vik vid kyrkan (12G 5h , [6675700, 1537220] ), lerstränder, tidvis torrlagda, riklig , 2013 (LBr)
Rosse, Ånans utlopp i Bysjön (artp.), (12G 5h , [6675818, 1538145] ), noterad , 1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Ånans mynning vid Rosse (12G 5h , [6675880, 1538130] ), tidvis torrlagd lerstrand, riklig , 2013 (LBr)
Rosse, 1910-1920-t (Esn, Lr) * Ånans och Årängsåns utlopp samt vid dammen (0931 och 1027) (DALH.1989), (12G 5h , [66759, 15381] ), mycket rikligt 1988 och , 1989 (PDm)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ), hästbetad strand och lerbotten, riklig , 2018 (LBr)
Rosse vid dammen (12G 5h , [66760, 15377] ), blottlagd slamstrand, en liten grupp , 1988 (PDm)
Fullsta (12G 5i , [66754, 15415] ), betesmark vid sjö, rikligt , 1986 (PDm)
Sisselbo mot Österviken (12G 5i , [6676890, 1542960] ), grund lerbotten, riklig , 2018 (LBr)
Sisselbo (12G 5i , [6677150, 1542880] ), tidvis torrlagd lerstrand, riklig , 2013 (LBr)
Östervikens strand V om Sisselbo (artp.), (12G 5i , [6677293, 1542759] ), noterad , 1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Sisselbo vid Österviken (DALH.1989), (12G 5i , [66773, 15426] ), betesmark, flerstädes , 1989 (PDm)
Noret vid Österviken (DALH.1989), (12G 5i , [66780, 15417] ), traktoröverfart, rikligt , 1989 (PDm)
Storbyn vid Gåsbosjön (DALH.1989), (12G 5i , [66781, 15413] ), betesmark, i stor mängd , 1988 (PDm)
Gåsbosjöns S-spets vid Åkersbyn (artp.), (12G 5i , [6678230, 1541303] ), noterad , 1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ), betad strandäng, lerbotten, massvis , 2018 (LBr)
Gåsbo vid Österviken (12G 5i , [66787, 15407] ), betesmark, mkt.rikligt , 1988 (PDm)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675121, 1547446] ), blottad lerstrand med ävjebroddsvegetation, noterad , 2018 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon, 2013 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.), (12G 5j , [6675693, 1549637] ), betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
FOLKÄRNA

Utsund efter Igelån (12G 3f , [66668, 15288] ), dybotten vid åker, rikligt , 1989 (LBr & TLj)
Jäder vid Kungsgårdssjön, ca 1910-t (SAM.1925) * ca 1930-t (Lr) * Kungsgården mot älven (12G 3f , [66698, 15275] ), åkerkant nära älven, enstaka , 1989 (LBr & TLj)
Brillingsnäs, ca 1930-t (Lr) * Björkvik vid Brillingens utlopp i Bäsingen (12G 4g , [66721, 15301] ), lerig jord, nyss omgrävd, ca 20 ex , 1989 (CWa)
HEDEMORA

Sörbogrundet (12G 7c , [6685930, 1512820] ), lerstränder, tidvis torrlagda, några ex , 2013 (LBr)
Holmsjön (12G 7c , [66872, 15133] ), i tidvis översvämmad traktorväg, sparsam , 1991 (HPe o a)
Trollbo, ca 1930-t (At) * Trollbosjöns öststrand (12G 7d , [66880, 15160] ), på blottad dy invid brygga, några ex , 1991 (HPe o a)
HUSBY

Svinö mot Svinssjön (12G 9c , [66983, 15136] ), hårdbetad, tidvis översvämmad lerig hage, mycket rikligt , 1991 (LBr)
Flinssjön mot Lisselsjön (12G 9d , [66966, 15152] ), översvämningspåverkad vall, t. rikligt , 1988 (TLj & LBr)
Amungen mot Myckelby (13G 0b , [67008, 15081] ), blottad gyttjestrand, ca 50 ex , 1992 (LBr o a)
STORA SKEDVI

Uppbo, ca 1840-t (KRÖN.1843) * ca 1910-t ( Sam) * i Hyns avlopp, 1953 (Tr) - Uppbotjärn (12G 9a , [66983, 15039] ), ), betad, långgrund dystrand, , ca 15 ex , 1989 (SJa)
SÄTER

200 m SV om Jätteklacken (12F 8j , [66915, 14997] ), torrlagd åsgrop i åker, på bar dy, 3 ex 1987 (TLj,SJa) * 10 ex , 1991 (LBr & JEd)
200 m SV om Jätteklacken (12F 8j , [66917, 14998] ), torrlagd åsgrop i åker, på bar dy, synnerligen talrik , 1991 (LBr & JEd)
S. Pungmakarbo (12G 8a , [66911, 15014] ), tidvis vattenfylld isgrop i åkermark, mycket riklig , 1991 (SJa)
STORA TUNA

Häggenäsudden (13F 2f , [6714, 1476] ), uttorkad pöl, rikligt , 2003 (SNy)
TORSÅNG

Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14874] ), på lerutfyllnad vid stranden, synnerligen talrik , 1986 (SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Gräv (13F 4b , [6721440, 1458630] ), vid en åkerloka, 1000-tals ex , 1994 (TLj)

Dalarnes Flora