Pedicularis sylvatica    Granspira


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SILVBERG

Magnilbo (DBS), (12F 8h , [66915, 14883] ), ängsartad vägkant, arten kunde nu ej återfinnas , 1987 (SNy)
Dalkarlsbo (artp.), (12F 8h , [6691776, 1485212] ), 1990 (Bengt Oldhammer)
Efter vägen mot Lutnans (12F 8h , [66918, 14855] ), f d timmerupplag vid vägkant, 15 ex 1986, 3 ex , 1991 (SPe)
Dalkarlsbo, ca 1910-t (Sam) * i betad gammal ängsmark, 1972 (NYSTR.1974) * (12F 8h , [66919, 14854] ), igenväx-ande ängsmark med kalkflora, 13 ex , 1987 (SNy)
Dalkarlsbo vid vägen mot Högsveden (12F 8h , [66920, 14856] ), i frodigt vägdike, några få ex , 1987 (SNy)
300 m ONO om Högsveden (12F 8h , [66923, 14858] ), vändplan i skogen med intilliggande backkärr, minst 150 ex 1987 (SSv,SPe,SNy) * ca 25 ex , 1989 (SPe)
Högsveden (12F 8h , [6692330, 1485790] ), vägkant, (foto) , 2007 (IPt)
Dalkarlsbo, NE (artp.), (12F 8h , [6692350, 1485800] ), vägkant/dike, skogsbilväg, 4 , 2009 (Ralf Lundmark)
Högsveden (DBS), (12F 8h , [66924, 14858] ), på nyschaktade ytor efter skogsbilväg och plats för virkesavlägg, minst 150 ex. , 1987 (SNy)
Efter stig mellan Rönningen och Högsveden (12F 8h , [66925, 14859] ), f d betesskog, ca 100 ex , 1989 (SNy, SPe o a)
300 m ONO Högsveden (DBS), (12F 8h , [66926, 14857] ), fuktig vägkant, körskador, några ex. , 1987 (SSv)
Lutnans fäbod (12F 8h , [66927, 14866] ), fårbetad gammal ängsmark dominerad av stagg, 4 ex , 1987 (SNy & TLj)
Dalkarlsbo,vägen mot Högsveden (12F 8h , [66930, 14854] ), frodigt vägdike, några få ex , 1987 (SSv)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Enkullen (artp.), (12F 1c , [6658600, 1461355] ), 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Norra Enkullen (artp.), (12F 1c , [6659850, 1461030] ), 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Diket vid Kronvägen (12F 2c , [6660275, 1460561] ), 32 plantor , 2015 (Anders Erixon)
V om Mossen (artp.), (12F 2c , [6662110, 1462020] ), ej återfunnen , 2010 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
N Hällsjön 2 lokaler, 1950-t (G.En) * Hällsjön nr 5 (=mellan Lövens och Jons), 1960-t (E. Bratt, Bj) * (12F 2c , [66622, 14625] ), i vägkanterna, ca 10 ex 1984 (JHn) * ca 50 ex , 1988 (JHn)
Lövens - Jons (artp.), (12F 2c , [6662220, 1462605] ), ej återfunnen , 2010 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Hållsjön mellan Lövens och Jons (artp.), (12F 2c , [6662230, 1462650] ), i vägkanterna, 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Lövens - Kåsen (artp.), (12F 2c , [6662500, 1463350] ), luckig barrskog nära vägen., 1983 (Gunnar Karlsson)
Lövens - Kåsen (artp.), (12F 2c , [6662500, 1463350] ), vägkant, 1990 (Gunnar Karlsson)
Nyckelmyran, gamla flygplatsen (artp.), (12F 2c , [6662770, 1460260] ), 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Snöklinten (artp.), (12F 4b , [6671060, 1458180] ), f d hagmark., 1986 (Gösta Danielsson,Janolof Hermansson)
Snöklinten (artp.), (12F 4b , [6671060, 1458180] ), betad f d hagmark, 1990 (Janolof Hermansson,Sven Tegenfeldt)
Snöklinten (artp.), (12F 4b , [6671065, 1458175] ), hagmark, ej återfunnen , 2011 (Janolof Hermansson)
Snöklinten (12F 4b , [66711, 14581] ), f d hagmark, ca 50 ex , 1986 (Gösta Danielsson)
GRANGÄRDE

Nackarmossen - Nackarberg (artp.), (12E 2h , [6664610, 1436830] ), intill berghäll, 1988 (Gunnar Karlsson)
Strömmingsbäcken 100 m norr om gården (artp.), (12E 3j , [6669540, 1448580] ), i f d betad fuktäng med blåtåtel jungfrulin och ljung., 1990 (Lennart Bratt,Jan-Olof Hermansson)
Strömmingsbäcken (artp.), (12E 3j , [6669590, 1448540] ), vägkanter, 1992 (Jan-Olof Hermansson)
Strömmingsbäcken, 1960-t (O.Rundberg, Bj) * 100 m N om gården (12E 3j , [66696, 14485] ), i f d betad fuktäng med blåtåtel, jungfrulin och ljung,, ca 5 ex 1990 (LBr&JHn) * starkt ökande efter röjning , 1991 (JHn)
Strömmingsbäcken (artp.), (12E 3j , [6669614, 1448591] ), 2015 (Thorild JonssonPelle Adenäs)
Kullen, efter vägen öster om byn (artp.), (12E 7j , [6689860, 1448680] ), vägkant, 1988 (Gunnar Karlsson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Palahöjden (artp.), (12E 1h , [6658840, 1437450] ), 1988 (Gunnar Karlsson)
Kärr mellan Nackarmossen och Nackarberg (12E 2h , [66642, 14359] ), intill berghäll, några ex , 1988 (GKn)
Nackarberg, N om vägen (artp.), (12E 2h , [6664240, 1436350] ), vägkant, 1988 (Gunnar Karlsson)
Nackarbergets NV-del (12E 2h , [66649, 14361] ), några ex , 1988 (GKn)

Dalarnes Flora