Pedicularis sceptrum-carolinum    Kung Karls spira


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Pajsoån vid Pajsoberget (artp.), (12E 4h , [6674700, 1438200] ), 2009 (Janolof Hermansson)
Svenskfallet V om Torsberg, V om gården (artp.), (12E 4i , [6672540, 1444840] ), 1980 (Gunnar Karlsson)
Pillismossen (artp.), (12E 4i , [6673260, 1443750] ), vägkant av nybruten skogsbilväg, 1980 (Gunnar Karlsson)
Torsberg (artp.), (12E 4j , [6672490, 1445750] ), hagmark, 2000 (Gunnar Karlsson)
Torsberg, västra gården (artp.), (12E 4j , [6672640, 1445560] ), 1980 (Gunnar Karlsson)
Långvasselbron (12E 4j , [66746, 14455] ), rikkärr, 4 ex , 1989 (HWk)
Långvasselbron (artp.), (12E 4j , [6674855, 1445525] ), kärr intill kalkbrott, 2007 (Henry Eriksson,Gunnar Eriksson)
Saxhytteån (artp.), (12F 8b , [6690690, 1457180] ), 1984 (Janolof Hermansson,Lars-Thure Nordin)
Österdalarna

GAGNEF

Mojesängarna (DF =Mojesängarna (Hd:WISTR.)), (13F 4c , [6721533, 1461382] ), kraftledningsgata i f.d.ängsmrk, rikligt , 2001 (IPt)
LEKSAND

Sjugare vid Ö stranden av Opplimen, kärr vid Årödsbäckens utlopp (SBT87), (13F 8b , [67423, 14597] ), utmed äldre körväg,, sparsamt , 1984 (LKs)
Vägen Finnbo-Marnäs (13F 9h , [6746930, 1486990] ), vägkant, 15 stora ex , 2013 (JJa)
RÄTTVIK

Ickån (14F 1a , [6755050, 1453950] ), gammal blöt körväg längsmed ån, ca 50 ex 1989- , 2001 (TLj)
Nordväst om Västbjörka vid Ickån (14F 1a , [67576, 14527] ), stranden av Ickån,(tidigare ståttermark), 1988 (APs)
Rejån,mln Röjeråsen o Tammeråsen (14F 2a , [67608, 14535] ), skogskärr vid ån, ~10 ex , 1985 (TLj)
BODA

Styggforsån, S om Brödlösberget (14F 3d , [67662, 14656] ), kärrängar efter ån, enstaka , 1986 (TLj)
500 m SV Hålgarstjärnen, N om vägen (14F 4c , [67726, 14639] ), rikkärr, c:a 10 ex. , 1997 (GHa)
Blomsänget (artp.), (14F 4c , [6772616, 1463906] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
Hedsänget ,1 km NNV Sanden (14F 4d , [67747, 14666] ), rikkärr, enst. , 2000 (GHa)
ORE

Lill-Eldsmor (14F 5d , [67770, 14673] ), barrskog sluttande mot rikkärr, enstaka , 2010 (GHa)
Moränget, centrala delen av reservatet (artp.), (14F 6c , [6780065, 1462599] ), 2 plantor , 2010 (Urban Gunnarsson)
Moränget (14F 6c , [67804, 14624] ), öppet rikkärr, 2005 (BDr)
Moränget (14F 6c , [67805, 14625] ), rikkärr i hyggeskant, c:a 100 ex. , 1987 (TLj)
Furudal SV om bron v.Noren (14F 6c , [6783400, 1463670] ), sjöstrand, 1988 (IPt)
Furudal, vid skolan (14F 6c , [6783580, 1464390] ), sandstrand, något tiotal , 2013 (GHa)
Furudal SSO Orestrand (14F 6c , [6783700, 1464380] ), sjöstrand, fåtal , 2009 (GHa)
Sörudden (artp.), (14F 6d , [6780140, 1467760] ), skogsbrant vid strand, 15 plantor , 2012 (Oléa Stenberg)
ORSA

Skinnaränget (artp.), (14E 5i , [6777221, 1444404] ), vid nuvarande reservatet, 1999 (Bengt Oldhammer)
Grunuflot (artp.), (14E 5j , [6778303, 1446812] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn öar (artp.), (14E 6i , [6783713, 1440041] ), 2 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven (artp.), (14E 6i , [6783918, 1440190] ), 10 plantor/tuvor , 2020 (Bengt Oldhammer)
Grunuflot v. Rosenbäcken (14E 6j , [6780, 1449] ), kärräng intill bäck, 1984 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Oreälven ovan Fredshammar, fl! (14E 7i , [6786, 1444] ), strandängar etc.-snår, 1985 (JEd)
Oreälven-Fredshammar (artp.), (14E 7i , [6786465, 1444744] ), älvkant, 10 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Näsudden (artp.), (14E 7i , [6786513, 1443511] ), 10 plantor/tuvor , 2019 (Bengt Oldhammer)
Näsudden (artp.), (14E 7i , [6786570, 1443473] ), 20 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Ämån S Ljothed (14E 7i , [67886, 14444] ), strandäng, 1985 (JEd)
Ämån S Ljothed (14E 7j , [67887, 14452] ), strandäng, 1985 (JEd)
3 km N om Hornberga (14E 8h , [6791117, 1435546] ), myr, en grupp på 15 spiror , 2008 (Ingemar Gustafsson)
Unnån (artp.), (14E 8h , [6793137, 1435936] ), 50 , 2018 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Unnån (artp.), (14E 8h , [6793199, 1435915] ), 6 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 8h , [6793549, 1435646] ), 5 plantor/tuvor , 2019 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Ämån ovan Storstupet (14E 8j , [67906, 14453] ), åstrand, 1988 (JEd)
Hedkvistkojan (14F 5a , [67787, 14535] ), fuktigt dike, ca 100 stycken , 2012 (GHa)
vägen mot granåns kalkdoserare (artp.), (14F 5a , [6778741, 1453498] ), artificiell miljö vägdike, 2015 (Magnus Bjurman)
Ämmeråsen, myr SV om (artp.), (14F 5b , [6777074, 1455373] ), dike vid myr, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Strax Ö leskusänget (14F 6a , [67849, 14513] ), rikkärrkant mot äng (ev.f.d.slåtteräng), 10-tal ex! , 1985 (JEd)
Grafskänget (artp.), (14F 6a , [6784960, 1451373] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Ivarsnäs Ö-spets vid älven (14F 7a , [67865, 14524] ), strandsnår, 1990 (JEd & LBr)
Tennåns västsida (artp.), (14F 8b , [6793097, 1458340] ), noterad , 2015 (Urban Gunnarsson)
Emådalen E45 (artp.), (15E 0i , [6800375, 1441859] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Koppångens NR (artp.), (15E 0j , [6804563, 1445678] ), noterad , 1993 (Sofia Lund)
Skarungsmyren (artp.), (15E 1j , [6808, 1447] ), 100-tals , 1988 (Bengt Oldhammer)
Skarungsmyren-Mattsåsmyren (15E 1j , [6808, 1448] ), 1993 (SBD)
Koppången (artp.), (15E 1j , [6808100, 1447200] ), 2005 (Margareta Edqvist)
Norra Koppångens naturreservat (artp.), (15E 1j , [6809688, 1447567] ), 6 stjälkar/strån/skott , 2019 (Bengt Oldhammer)
Österåberget (artp.), (15E 2j , [6814, 1446] ), 1994 (Bengt Oldhammer)
Österåberget, myr nedanför (15E 2j , [6814100, 1446480] ), rika backkärr, riklig , 2012 (LBr)
MORA

Siljansfors försökspark , Lavasdammens S strand 50 m V dess utlopp (14E 0e , [6754200, 1421880] ), strandkärr, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , NV stranden av Lavasdammen (14E 0e , [6754350, 1421720] ), strandkärr, 1982 (Göran Thor)
Österdalälven vid Selja (artp.), (14E 3f , [6767140, 1429960] ), 100 ex , 2008 (TMi)
Revel Åränget (artp.), (14E 3f , [67673, 14298] ), 2010 (Bengt Oldhammer)
Åränget, Österdalälven (14E 3f , [6767503, 1429738] ), revel i älven, rikligt , 2010 (BOr)
Selja badplats (artp.), (14E 3f , [6767673, 1428503] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
Långlet (14E 3f , [6768900, 1426060] ), betad strandäng vid älven, Upptäckt av Ove Eriksson, conf. TLj juli 1997, ett par tusen ex , 2001 (TLj)
Tingsnäs udde (artp.), (14E 3g , [6765969, 1432879] ), 2 plantor/tuvor , 2017 (Dennis Nyström)
Tingsnäs udde (artp.), (14E 3g , [67660, 14328] ), på udden, 2013 (Bengt Oldhammer)
Tingsnäs udde (artp.), (14E 3g , [6766015, 1432898] ), 10 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Tingsnäs udde (artp.), (14E 3g , [6766015, 1432898] ), 4 stjälkar/strån/skott , 2019 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770387, 1425961] ), 5 , 2019 (Åke Berg)
Näcksjövarden (artp.), (15E 0d , [6804537, 1419356] ), 20 plantor/tuvor , 2019 (Bengt Oldhammer)
Råstensmyren-Oremyren 24 km NO Ribbåsen (artp.), (15E 4d , [6824547, 1418865] ), kärrkomplex/soligent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ), 1996 (AGr)
Rövarberget-Sexan (artp.), (15E 6d , [6831972, 1419667] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ), 1996 (BOr & PJn)
Ryman (artp.), (15E 3b , [6816601, 1409836] ), vid vadstället, 1986 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741217, 1410752] ), ängsmark med å, 100-tals , 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Rimån (artp.), (13E 9b , [6745110, 1409597] ), 7 plantor/tuvor , 2001 (Håkan Lernefalk)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.), (14D 3f , [6766801, 1379216] ), vägkant, dike och myr, noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
ÄLVDALEN

Vanån, SV Stamnsmyr (artp.), (14D 6g , [6781162, 1380100] ), åstrand, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Ändmyr, 2 km VSV Rämma fäbod (14D 7j , [67898, 13968] ), myr, längs bäck, spridd , 2005 (LBr)
Marumor, korvsjö (artp.), (14D 9j , [6797097, 1399736] ), grund, gammal älvfåra och strandskog., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Rotälven (artp.), (14E 9a , [6796654, 1404848] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Rotälven (artp.), (14E 9a , [6797683, 1404764] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Rotälven (artp.), (14E 9a , [6798473, 1404726] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ), rikkärr med tall och en, ett litet bestånd , 2012 (LBr)
Hållstugan V om (artp.), (15D 0g , [6803548, 1380292] ), åstrand, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.), (15D 0g , [6803595, 1380271] ), längs ån, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Vid sjön Van i Lövnäs samhälle (artp.), (15D 1d , [6806000, 1369300] ), vägbank mot sjö, 1 plantor , 2007 (Torbjörn Tyler)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.), (15D 1j , [6807641, 1398488] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1993 (Sören Uppsäll)
Ö om Skarptäkt mot ån (15D 5j , [68298, 13979] ), blöt rikmyr, 2003 (LBr)
Rotnen S Lånus (artp.), (15D 6i , [6832531, 1392802] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.), (15D 6i , [6832896, 1392566] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Rotnen (artp.), (15D 6i , [6833855, 1392019] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.), (15E 0a , [6804636, 1404782] ), strand längs älven, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Jöllen (artp.), (15E 1a , [6808298, 1404469] ), älväng och strand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.), (15E 5a , [6828167, 1402654] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Rällan, övre (artp.), (15E 6a , [6833799, 1401340] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
HAMRA

Skogssjöån vid Ore älv (15E 5h , [68271, 14389] ), strand, 1986 (PSt)
Sundsjöån (15E 7i , [6837, 1444] ), åstrand resp vändplan vid skogsväg ovan ån, 15 ex resp >100 ex vid vägen , 1981 (PSt)
Svartån i Svartåmyran (15E 9j , [68484, 14488] ), f.d.strandslåtterkärr, sparsamt , 1986 (PSt)
Västerdalarna

FLODA

Björbo v.Fanån (13E 1h , [67061, 14375] ), 1988 (IPt)
NÅS

Bysjöns strand vid Närsjö ca 700 m NNO ö i Närsjö (13E 0f , [67008, 14286] ), 1990 (BEh)
Utanhed, ca 600 m NO d i Utanhed (13E 0g , [67047, 14320] ), 1990 (BEh)
Nirö. 200 m V L Börtbergsflotten (13E 1f , [67060, 14290] ), 0 , utgången under 1960-talet , 1990 (BEh)
JÄRNA

Torptjärnen (artp.), (12E 8d , [6694228, 1415526] ), 1 plantor/tuvor , 1993 (Håkan Lernefalk)
Götvallen, NO-hörn mot Eldån. (artp.), (13E 0c , [6702014, 1413470] ), 2 stjälkar/strån/skott , 2018 (Anders Lindholm)
Götvallen (artp.), (13E 0c , [6702023, 1413474] ), 3 stjälkar/strån/skott , 2020 (Anders Lindholm)
Götvallen (artp.), (13E 0c , [6702052, 1413469] ), 2 stjälkar/strån/skott , 2020 (Anders Lindholm)
V-dalälven 500 m V Dalasågen (13E 2c , [6713340, 1411760] ), ~refl~ ,älvstrand, 9 ex , 2000 (HLe)
Flögforsens V sida (13E 3c , [67165, 14113] ), älvstrand sandig, 2 ex , 1989 (HLe & UGn)
Arvs-Niktjärn S delen ,vid badplatsen (13E 3d , [67167, 14181] ), sjö, enstaka , 1991 (HLe & ULe)
ÄPPELBO

Hällgrådan ,Östra sidan av älven (13D 2j , [67109, 13957] ), nära stranden av älven, rikt bestånd , 1995 (LEf)
Roddarheden , efter vägen mot Sälen (13E 1a , [6706, 1402] ), 1997 (IJo)
Melllan Sörombäcken o Roddarheden (13E 1a , [6706553, 1402790] ), vägdike, rikligt , 2004 (IPt)
Roddarheden (13E 1a , [67066, 14028] ), vägdike, 1995 (IJo)
Roddarheden (13E 1a , [67067, 14034] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Acksjöbäcken 50 m S Vägbron (12D 8i , [66934, 13912] ), bäckstrand, 1 steril planta (mycket vanligare på 1960-talet) , 1988 (OSt)
Hällgrådan ,Västra sidan av älven (13D 2j , [67107, 13955] ), nära stranden av älven, rikt bestånd ett 50-tal blommande ex , 1995 (LEf)
Vemforsen (13D 4h , [67244, 13890] ), våt gräsmark, 2 grupper , 1999 (BGM)
Östra Utsjö vid Västerdalälven (13D 5h , [6726710, 1386940] ), strandkant, 30-tal ex , 2004 (AOl)
Kvarnbäcken (13D 6g , [67342, 13844] ), bäckstrand, ~5 ex , 1996 (MNo)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ), skog och skogsbäck, 2013 (BGM)
Vålbergsvägen (13D 8i , [67421, 13922] ), ~refl~ ,vägkanter, ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67464, 13786] ), bäckstrand och myrkant, flera tiotal , 2009 (MNo)
Håkölen-Rörkölen 8 km V Öje (artp.), (13D 9h , [6746478, 1386834] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1993 (Jenny Lonnstad)
LIMA

Ö.Stationsvägen Tandö Lima (artp.), (13D 9e , [6749829, 1371819] ), 9 , 2019 (Lars-Axel Magnusson)
K.Karls spira Ö.Lillmon Lima (artp.), (14D 0e , [6751539, 1370167] ), 29 , 2019 (Lars-Axel Magnusson)
TRANSTRAND

Nymon, myr 300m S (artp.), (14C 9i , [6796853, 1340984] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Sälfjällsgården, Fjällvägen (artp.), (14D 7b , [6786010, 1358930] ), vägslänt, 1 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Sälfjällsgården, Fjällvägen (artp.), (14D 7b , [6786020, 1359020] ), vägslänt, vid dike, 28 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Skardskölen åt söder (14D 9c , [6796180, 1362740] ), rikkärr i sluttningsmyr, riklig, 100-tals , 2009 (LBr)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.), (15D 0b , [6800761, 1356419] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Älgforsen (artp.), (15D 1a , [6808098, 1352138] ), 1981 (Anders Haglund)
Norrsjön i S (artp.), (15D 2a , [6814307, 1354779] ), älvstrandzon, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Gördalen (artp.), (15C 6e , [6832759, 1324107] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Gördalen (artp.), (15C 6e , [6834573, 1324326] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Gördalen (15C 6e , [6834866, 1324273] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Fuluälven (artp.), (15C 6j , [6831686, 1347183] ), noterad , 2020 (John Halvarsson)
Fulan, nedströms utflödet från Stora Göljån (artp.), (15C 6j , [6832099, 1346525] ), älvstrand, 4 plantor , 1993 (MBm)
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ), älvstrand med omgivning, spridd , 2010 (LBr)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836460, 1345200] ), örtrik bäckstrand, spridd , 2013 (LBr)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836600, 1346790] ), litet rikkärr, riklig , 2013 (LBr)
1 km SO om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836600, 1346800] ), myr, 2004 (LBr)
Mörkret, 150 m uppströms bron (artp.), (15C 8h , [6841429, 1338478] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Trollvasslans NR (artp.), (15C 8i , [6840010, 1341730] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840860, 1341070] ), bäckdäld och rikkärr, spridd , 2010 (LBr)
Ca 2 km Ö om Mörkret (artp.), (15C 8i , [6841439, 1340811] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Sur-Olakölen (15C 8j , [6841970, 1345820] ), källa i myr, spridd , 2018 (LBr)
Öreån N om Strandvallen (artp.), (15D 7a , [6835616, 1354003] ), åstrandzon, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Skidanläggning (artp.), (15D 8b , [6842560, 1359119] ), noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ), stränder vid fallen, spridd , 2003 (LBr)
Särnabron (artp.), (15D 8c , [6844565, 1360568] ), strandvåtmark, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
Särna (artp.), (15D 9b , [6845215, 1359547] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Särna (artp.), (15D 9b , [6845769, 1358141] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Särna VNV om (artp.), (15D 9b , [6846698, 1357446] ), älvstrandmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), 1992 (DABS)
Kringelfjordens utlopp (artp.), (16C 0j , [6853070, 1349750] ), älvstrand, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Älvrosfjärdens O-sida (artp.), (16C 1j , [6856030, 1348276] ), stenig strand, noterad , 2017 (Margareta Edqvist)
Foskan (artp.), (16C 1j , [6858856, 1348574] ), vid åkanten, noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ), 1992 (DABS)
Fröberget (artp.), (16D 3b , [6868642, 1359901] ), noterad , 2020 (John Halvarsson)
IDRE

Byggningaån (16C 0h , [6853780, 1339870] ), strand av å, riklig , 2009 (LBr)
Älvrosfjordens öststrand (16C 1j , [6856170, 1348140] ), stenstrand, 5 ex , 2008 (LBr)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13386] ), ~refl~utlopp / sjöstrand (vägkant), ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Idre campingen (artp.), (16C 2h , [6863901, 1338190] ), 2 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Flötningensjön (artp.), (16C 3b , [6865990, 1309330] ), 2009 (Jonas Örnborg)
Guttan, SV om Storhån (artp.), (16C 3f , [6869127, 1325127] ), öppet våta kärr, 2004 (Rolf Lundqvist)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
Storån (artp.), (16C 3h , [6866799, 1335793] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Guttan (artp.), (16C 4e , [6871661, 1324163] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Burusjöns sydände (16C 4i , [6872130, 1341620] ), långgrund sandstrand och å, spridd , 2018 (LBr)
Burusjöns utlopp (artp.), (16C 4i , [6872160, 1341663] ), noterad , 2016 (Ralf Lundmark)
Burusjön (artp.), (16C 4i , [6873441, 1340708] ), noterad , 2013 (Gunnar Bäck)
Burusjön (artp.), (16C 4i , [6874095, 1340570] ), noterad , 2017 (Krister Fredriksson)
Slåttbäcken (artp.), (16C 5e , [6879882, 1324865] ), 20 , 2018 (Marcus Arnesson)
Floåsen vid Grövlan (artp.), (16C 5e , [6879982, 1324369] ), strandkant intill å/älv., 10 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Storån vid Skärbäckhedarna (16C 5h , [6877010, 1335620] ), Storåns stran och strandkärr, spridd , 2019 (LBr)
Björnliden (artp.), (16C 6e , [6884759, 1320594] ), noterad , 2020 (Helena Malmestrand)
Björnliden, Grövelsjön (artp.), (16C 6e , [6884841, 1321352] ), 2014 (Göran Toss)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ), åstrand, spridd , 2020 (LBr)
Foskan 1,5 km uppströms vändplanen (16C 6g , [6883370, 1333310] ), gräsmyr, spridd , 2020 (LBr)
Vid Grundöjan nära Storfallet (16C 6h , [6881030, 1338750] ), fuktig granskog, sparsamt , 2019 (LBr)
Foskros (artp.), (16C 6h , [6881671, 1336060] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Stora Harundsjön, utloppet från Småsjöarna (16C 6j , [6882410, 1346860] ), bäckstränder, spridd , 2018 (LBr)
SO om Valdalsbygget (16C 7c , [6886540, 1313610] ), kärrkant, 1998 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Storsätern (artp.), (16C 7d , [6887458, 1317884] ), noterad , 2019 (Tomas Lundqvist)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ), bäck med källdråg, sparsamt , 2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ), rikmyr och rik öppen myrkant, spridd , 2015 (LBr)
Huskläppen, Grövelsjön (16C 7d , [68892, 13177] ), nära bäcken, 2014 (MNo)
Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889279, 1317491] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Huskläppen åt O (16C 7d , [6889560, 1318770] ), sluttande, rikt kärr, ett tiotal , 2017 (LBr)
200 m SV Lövåsen (16C 7e , [68863, 13213] ), öppen myr, enstaka , 1983 (HWk)
Myren nedan Lövåsgården (artp.), (16C 7e , [6886663, 1321337] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Foskan (artp.), (16C 7f , [6887303, 1329867] ), noterad bladrosetter , 2020 (Moa Pettersson)
Foskdalens fäbodvall (artp.), (16C 7f , [6888024, 1329437] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Foskan (artp.), (16C 7f , [6889825, 1325558] ), noterad , 2020 (Helena Malmestrand)
Hällsjöfors, utloppet av Storån i Hällsjön (16C 7h , [6888420, 1335420] ), strand, spridd , 2020 (LBr)
200 m NO 769-tjärnen N Småsjöarna N Harundsjön (16C 7j , [6887430, 1346610] ), kalkrikt källflöde på öppen myr, sparsamt , 2008 (LBr)
Grövelsjön, nära silverfallet (artp.), (16C 8c , [6891992, 1314722] ), noterad , 2017 (Tomas Hallingbäck)
Lilla Olån vid Silverfallet (16C 8c , [68920, 13145] ), klippängar, 1999 (TLj)
Silverfallet (artp.), (16C 8c , [6892053, 1314516] ), 1995 (Krister Wahlström)
Huskläppen, norr om gårdarna (artp.), (16C 8d , [6890054, 1317836] ), i kratledningsgata, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6891729, 1315122] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Leden mot Olån (artp.), (16C 8d , [6891893, 1315109] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Långfjällets naturreservat, nedströms Silverfallet (artp.), (16C 8d , [6891929, 1315156] ), 2013 (Johan Dahlberg)
Långfjällets naturreservat (artp.), (16C 8e , [6891422, 1322917] ), noterad , 2018 (Johannes Måsviken)
Storån, nedanför SIljanskojan (artp.), (16C 8g , [6894001, 1332572] ), 2 , 2018 (Per Johansson)
Hängberget (artp.), (16C 8h , [6890827, 1337605] ), å strand till å, 2014 (Rolf LundqvistJanolof Hermansson)
Kluttjärnens västsida (16C 8j , [6890350, 1347850] ), rikkärr, spridd , 2018 (LBr)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ), ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag, ,frekvens t.allm. 1999 (BCa)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 758 m ö h (artp.), (16C 9f , [6897848, 1326260] ), liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Hågååns kanjon 2 km Yttre Hågådalen (16C 9h , [6895330, 1336060] ), kärr Ö om ån, 1996 (TLj)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Yttre Hågåsjöns sydände (16C 9h , [6897630, 1335030] ), strandområde, spridd , 2017 (LBr)
Lilla Fjätfallen, södra sidan, 50-100 m uppströms bron (artp.), (16D 4b , [6872606, 1355427] ), vattenstrand, 10 plantor/tuvor , 2019 (Per Johansson)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
Lillfjäten, 150 m S-SSO (artp.), (16D 5a , [6876505, 1352582] ), buskrikt medelrikkärr, blomknopp , 2013 (Crister Albinsson)
Lillfjäten SO (artp.), (16D 5a , [6876520, 1352570] ), lövrik myr, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)
Grötvallsjön, NV om (artp.), (17C 0d , [6903629, 1316862] ), 1 , 2017 (Billy Lindblom)
Vid Slagusjöns strand (17C 0f , [69047, 13251] ), sjöstrand, 2013 (MNo)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ), rikkärr, spridd , 2009 (LBr)
Böltjärnsåsen (17C 0h , [6903230, 1339960] ), rikkärr, 2002 (TLj)

Dalarnes Flora