Pedicularis palustris ssp. borealis    Nordspira


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Källmossen (12G 5g , [66795, 15323] ), skogskärr, fåtalig (kontr. ThK) , 1990 (PDm)
Mln Källmossen o. Lisselbergsmossen (12G 6g , [66803, 15325] ), källdråg, fåtalig kontr.Thomas Karlsson , 1993 (PDm)
Österdalarna

ORE

Norudden (14F 5d , [67794, 14673] ), fuktig strandäng, tiotals , 2009 (GHa)
VENJAN

Åsbergets fäbodar (14D 3j , [676839, 139879] ), ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Brusen (14D 6h , [678119, 138644] ), liten tjärn med gungflyn, spridd , 2017 (LBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ), rikkärr med tall och en, riklig , 2012 (LBr)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68095, 13714] ), rikkärr, 1995 (DABS)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Västerdalarna

MALUNG

Acksjön NV:a delen (12D 8i , [66923, 13920] ), ~refl~ ,sjö med stränder, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
LIMA

Lusnäs (14D 0b , [675226, 135974] ), ~refl~ ,fäbod och strand, ,frekvens m.allm. 1996 (LBr)
TRANSTRAND

Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [678088, 137055] ), rikkärr, sparsam , 2011 (LBr)
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [679570, 135476] ), rikkärr med källdråg, spridd , 2008 (LBr)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [679565, 136358] ), rikkärr i sluttning och vid vattendraget, riklig , 2009 (LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Myr S Stormorvallen (15C 7h , [683882, 133843] ), rikmyr på diabas, spridd , 1996 (LBr)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [683622, 134546] ), rikkärr, spridd , 2013 (LBr)
Myr 300 m O Grönsåsens fb (15C 7j , [683754, 134669] ), rikkärr, riklig , 2010 (LBr)
Fulans östra strand (15C 9g , [684745, 133420] ), rikkärr mot ån, spridd , 2013 (LBr)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [682315, 135284] ), öppet rikkärr och bäckstrand, spridd , 2015 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [682039, 136259] ), rikkärr i skogskant, riklig , 2009 (LBr)
1,5 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13661] ), liten sumpskogsomgiven rikmyr, spridd , 2002 (LBr)
Stora Rörmyran (15D 7d , [683787, 136592] ), rikkärr, riklig , 2008 (LBr)
Myr N Djuptjärnen (16C 0i , [685252, 134107] ), rikkärr, spridd , 2013 (LBr)
Näverbäcksmyrorna i nordväst (16C 0j , [68528, 13471] ), rikkärr med källflöden, spridd , 2009 (LBr)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ), ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr, ,frekvens t.allm. 2002 (LBr)
Trygåskölen (16D 1d , [6855, 1367] ), källflöden i fastmatte-rikkärr, 1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [685539, 136748] ), rikkärr med källor, riklig , 2008 (LBr)
Limkarsslåtten (16D 3b , [686627, 135914] ), rikt fastmattekärr, sparsamt , 2008 (LBr)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [684991, 130795] ), 1996 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [685125, 130813] ), rikkärr och källdråg i björkskog, 1996 (DABS)
Fulan, västra stranden nära Syndre Fulusjön (16C 0g , [685026, 133193] ), åstrand, riklig , 2013 (LBr)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [685569, 131770] ), intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog, spridd , 2016 (LBr)
Vintermyran (16C 1j , [685999, 134531] ), rikkärr med källflöden, spridd , 2009 (LBr)
Storhån (16C 3f , [6869, 1325] ), sjöstrand, vanlig , 1990 (CAl)
Grövlan (16C 7d , [688668, 131786] ), älvstrand, sparsamt , 2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [688833, 131975] ), rikmyr och rik öppen myrkant, riklig , 2015 (LBr)
200 m NO 769-tjärnen N Småsjöarna N Harundsjön (16C 7j , [688743, 134661] ), rikkärr på stormyr, riklig , 2008 (LBr)
Myr 1,5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [688329, 135178] ), rikkärr, källdråg och sumpskog, riklig , 2008 (LBr)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [690302, 133974] ), rikkärr, spridd , 2009 (LBr)

Dalarnes Flora