Pedicularis palustris ssp. borealis    Nordspira


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Källmossen (12G 5g , [66795, 15323] ), skogskärr, fåtalig (kontr. ThK) , 1990 (PDm)
Mln Källmossen o. Lisselbergsmossen (12G 6g , [66803, 15325] ), källdråg, fåtalig kontr.Thomas Karlsson , 1993 (PDm)
Österdalarna

ORE

Norudden (14F 5d , [67794, 14673] ), fuktig strandäng, tiotals , 2009 (GHa)
VENJAN

Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ), ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Brusen (14D 6h , [6781190, 1386440] ), liten tjärn med gungflyn, spridd , 2017 (LBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ), rikkärr med tall och en, riklig , 2012 (LBr)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68095, 13714] ), rikkärr, 1995 (DABS)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Västerdalarna

MALUNG

Acksjön NV:a delen (12D 8i , [66923, 13920] ), ~refl~ ,sjö med stränder, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
LIMA

Lusnäs (14D 0b , [6752260, 1359740] ), ~refl~ ,fäbod och strand, ,frekvens m.allm. 1996 (LBr)
TRANSTRAND

Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ), rikkärr, sparsam , 2011 (LBr)
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ), rikkärr med källdråg, spridd , 2008 (LBr)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795650, 1363580] ), rikkärr i sluttning och vid vattendraget, riklig , 2009 (LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6838820, 1338430] ), rikmyr på diabas, spridd , 1996 (LBr)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836220, 1345460] ), rikkärr, spridd , 2013 (LBr)
Myr 300 m O Grönsåsens fb (15C 7j , [6837540, 1346690] ), rikkärr, riklig , 2010 (LBr)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841970, 1345820] ), rikkärr, spridd , 2018 (LBr)
Fulans östra strand (15C 9g , [6847450, 1334200] ), rikkärr mot ån, spridd , 2013 (LBr)
Garsjöhållan åt Ö (15C 9i , [6846450, 1340480] ), rikkärr och bäckstrand, spridd , 2019 (LBr)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ), öppet rikkärr och bäckstrand, spridd , 2015 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820390, 1362590] ), rikkärr i skogskant, riklig , 2009 (LBr)
1,5 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13661] ), liten sumpskogsomgiven rikmyr, spridd , 2002 (LBr)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837870, 1365920] ), rikkärr, riklig , 2008 (LBr)
Nedersta Mörttjärnen (artp.), (15D 8c , [6840968, 1361347] ), kärr, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Myr N Djuptjärnen (16C 0i , [6852520, 1341070] ), rikkärr, spridd , 2013 (LBr)
Näverbäcksmyrorna i nordväst (16C 0j , [68528, 13471] ), rikkärr med källflöden, spridd , 2009 (LBr)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ), ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr, ,frekvens t.allm. 2002 (LBr)
Trygåskölen (16D 1d , [6855, 1367] ), källflöden i fastmatte-rikkärr, 1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855390, 1367480] ), rikkärr med källor, riklig , 2008 (LBr)
Limkarsslåtten (16D 3b , [6866270, 1359140] ), rikt fastmattekärr, sparsamt , 2008 (LBr)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ), 1996 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ), rikkärr och källdråg i björkskog, 1996 (DABS)
Drevdagen, 3 km öster om (16C 0e , [6854100, 1323790] ), rikkärr och källa, sumpskog, spridd , 2018 (LBr)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ), måttligt rik myr med anslutande marker, spridd , 2018 (LBr)
Fulan, västra stranden nära Syndre Fulusjön (16C 0g , [6850260, 1331930] ), åstrand, riklig , 2013 (LBr)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850240, 1336170] ), rikkärr med fattiginslag, spridd , 2018 (LBr)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ), intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog, spridd , 2016 (LBr)
Vintermyran (16C 1j , [6859990, 1345310] ), rikkärr med källflöden, spridd , 2009 (LBr)
Dalsflon (16C 2i , [6864950, 1344190] ), öppet medelrikkärr med källbäckar, spridd , 2018 (LBr)
Storhån (16C 3f , [6869, 1325] ), sjöstrand, vanlig , 1990 (CAl)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877900, 1315650] ), källa och rikmyr nedströms, spridd , 2020 (LBr)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ), gungflyn och anslutande kärr och skog, spridd, mest vitblommig , 2019 (LBr)
Gjoten, 700 m so om (16C 6d , [68814, 13162] ), längs å, spridd , 2020 (LBr)
Stenåsen, myr strax O om (16C 6i , [6883180, 1344770] ), sluttningsmyr och sumpskog, spridd , 2018 (LBr)
Grövlan (16C 7d , [6886680, 1317860] ), älvstrand, sparsamt , 2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ), rikmyr och rik öppen myrkant, riklig , 2015 (LBr)
200 m NO 769-tjärnen N Småsjöarna N Harundsjön (16C 7j , [6887430, 1346610] ), rikkärr på stormyr, riklig , 2008 (LBr)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ), rikkärr och rik fastmarkskant, spridd , 2018 (LBr)
Lillfjäten SO (artp.), (16D 5a , [6876520, 1352570] ), lövrik myr, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Myr 1,5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883290, 1351780] ), rikkärr, källdråg och sumpskog, riklig , 2008 (LBr)
Myr N Häggberget (16D 6b , [6884400, 1358534] ), litet rikområde i och i kanten av stormyr, spridd , 2020 (LBr)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ), rikkärr, spridd , 2009 (LBr)

Dalarnes Flora