Pedicularis palustris    Kärrspira


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Lisselängsdammen (12G 5i , [66796, 15403] ), kärrmark, 1995 (PDm)
Bodmossen (12G 5j , [66780, 15482] ), myrmark, 1995 (PDm)
Horndal vi sjön Rossen (12G 7g , [6687, 1534] ), kärr, 1995 (PDm)
Konnsjön (12G 8f , [6690, 1529] ), strandkärr, 1995 (PDm)
Valla (12G 8g , [66942, 15323] ), kärr vid dammen, 1995 (PDm)
HUSBY

Fäbodtjärnen, Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705140, 1523720] ), ~refl~ ,myr, vid tjärn, 2007 (NGu)
SÄTER

Tommesmyren (artp.), (12F 7j , [6686788, 1498673] ), laggkärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
STORA TUNA

Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692529, 1470641] ), betesmark, 2020 (SNy)
Dammsjön V viken (artp.), (12F 9f , [6695206, 1477914] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Gallsbo gamla fiskodlingen (13F 0e , [6700008, 1474830] ), fiskdammar med dm djupt vatten, 2020 (SNy)
Vassjön (artp.), (13F 2f , [6712934, 1476751] ), noterad , 2017 (Gunnar Bäck)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ), fuktig-blöt betad strandäng, 2014 (SNy)
Norr Forshuvud (13F 2f , [6713791, 1478736] ), älvstrand, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Vassjön (13F 0h , [6702277, 1486593] ), ängsmark, 2020 (SNy)
Kårtylla (artp.), (13F 0h , [6703340, 1487470] ), noterad , 2016 (Sofia Alvarez Nordström, Ignacio Alvarez)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strand, 2016 (DABS)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.), (13F 4h , [6720830, 1486725] ), strandvåtmark, 2015 (Per Johansson)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.), (13F 4h , [6720830, 1486725] ), mjukbottenstrand i intermediär sjö i strandkant till grusvall i gammal damm, noterad , 2017 (Per Johansson)
SVÄRDSJÖ

Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.), (13G 6b , [6733000, 1507420] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Borgärdersströmmen (13G 7b , [6735910, 1506300] ), strandäng, 2008 (JWk)
Ön (13G 7b , [6736400, 1507010] ), strankanter, rel riklig på lokalen, annars mindre allmän i området , 2008 (JWk)
Vassmyren 400 m N om (artp.), (13G 7f , [6736273, 1527767] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Ca 500 ONO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67411, 15184] ), ~refl~ ,öppen myr, fastmatta, ,frekvens ej bedömd 2002 (DABS)
Lilla björnmossen, vid ån (artp.), (13G 9e , [6748843, 1520186] ), myr, åkant och skogsbryn, noterad , 2018 (Johanne Maad)
Spjersviken, Hyn (14G 0b , [6753470, 1506790] ), ~refl~ ,sjöstrand, mjukbotten, 2008 (NGu)
Sörmyren (artp.), (14G 0c , [6754358, 1514329] ), vid strandkanten, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Hötjärnsmyren, vid Hötjärnsbäcken (14G 1b , [67556, 15054] ), myr, blöt, 2003 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ), sluttande myr, 2004 (NGu)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Billsjöns SV spets (11F 9i , [66471, 14916] ), ~refl~ ,kärrartad strandzon, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
GRANGÄRDE

Skattlösbergs Stormossen (artp.), (12E 4h , [6671811, 1439543] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.), (12E 4i , [6670666, 1440301] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.), (12E 4i , [6670737, 1440183] ), lösbottenkärr, 2013 (Janolof Hermansson)
Långvasselbron (12E 4j , [66746, 14455] ), rikkärr, flertal ex , 1989 (HWk)
Brittas rönning (12E 5i , [6675160, 1441770] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679635, 1443713] ), källkärr med glest av tall, 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679960, 1443690] ), rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Galtryggkärren vid Norhyttan (12E 5j , [6677860, 1449120] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Gräsån,{Grangärde ), ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Norrboån Östra sidan vid utloppet (12F 6a , [66836, 14534] ), ~refl~ ,ängsmark, strand, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Saxhytteån (artp.), (12F 8b , [6690187, 1457378] ), 2014 (Janolof HermanssonUrban Gunnarsson)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna (13F 1b , [67093, 14575] ), kärr, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ), skogsmark,vägkanter, 2010 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ), ~refl~ ,myr,tjärn, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Knustjärnen (13F 2a , [6712150, 1450540] ), blötmyr, sparsamt , 2004 (IPt)
V om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [6713610, 1452360] ), kärr, flerst. , 2004 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ), ~refl~ ,rikkärr, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Bodarna - Björka, Djurforsen (13F 2c , [67131, 14614] ), älvstrand, 2 ex. , 2002 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 4c , [6720809, 1461949] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Långsjön (13F 4c , [6724720, 1460510] ), sjöstrand, enstaka , 2004 (IPt)
ÅL

Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ), fritidstomt med sjöstrand, 2014 (IPt)
SILJANSNÄS

Skålsjön N (artp.), (13E 5f , [6729325, 1429327] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Gassarvet (13F 7a , [6739246, 1451050] ), sjöstrand, 2018 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Forsbodarna, Flosjön, Finnhålsviken (artp.), (13E 3j , [6716310, 1448470] ), sjöstrand, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Storsnesen V (artp.), (13E 5f , [6727288, 1429862] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Skålsjön (artp.), (13E 5f , [6728606, 1428731] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Rödklöv, N om Mossabäcksviken i Stor-Flaten (artp.), (13E 6e , [6731033, 1422423] ), kärr öppet kärr, noterad , 2016 (Viktor Säfve, Sebastian Kirppu, Janolof Hermansson)
Styrsjön badplatsen nära utloppet (artp.), (13F 6a , [6731301, 1454101] ), 3 plantor/tuvor , 2016 (Pär Dahlström)
Styrsjöbo badplats (13F 6a , [6731307, 1454126] ), strandkant, 2020 (Kicki Marcus)
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ), betad strand, 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6731570, 1463300] ), strandkant, 2014 (JJa)
Hacktjärnens södra ände (13F 6e , [67335, 14701] ), ~refl~ ,våt sumpmark, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Limsjön Södra delen (artp.), (13F 7b , [6735426, 1456981] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
Strandängarna, Limsjön Leksand (artp.), (13F 7b , [6735492, 1457195] ), 10 , 2020 (Anders J. Dahlin)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739200, 1464279] ), betesmark, 2015 (JJa)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ), litet rikkärr i sluttning, riklig , 2007 (LBr)
Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739204, 1464288] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468250] ), dammkant, 2016 (JJa)
Strandängsvegetation vid Siljan vid badplatsen i Tällberg (artp.), (13F 9a , [6745649, 1454882] ), kalkpåverkad strandäng vid sötvatten, 2008 (AJn)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ), strand/strandskog, enstaka , 2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ), strand/strandskog, enstaka , 2017 (GHa)
RÄTTVIK

Tina Rättvik (artp.), (13F 9c , [6749410, 1460740] ), 100 plantor/tuvor , 2017 (Anders Helander)
Öjaviken (14F 0b , [67539, 14560] ), badplats, enstaka , 2014 (GHa)
Handskflyten (artp.), (14F 0d , [6754268, 1468307] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.), (14F 1d , [6759387, 1466740] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Gryssbäcken (14F 2d , [67612, 14651] ), surdrag i bred kraftgata, enstaka , 2014 (GHa)
Öster Östbjörka (artp.), (14F 2d , [6761484, 1465168] ), friskäng, noterad , 2017 (Eva Grusell)
Eljasberget (artp.), (14F 2i , [6764387, 1492948] ), noterad , 2016 (Jörgen Sundin)
Rättviksmyren 12 km V Boda (artp.), (14F 3b , [6767221, 1455497] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Avlassens södra ände (14F 4f , [6770470, 1476560] ), ~refl~ ,sumpig strand, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
BODA

Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67610, 14677] ), sankmark längs ån, enstaka , 2012 (GHa)
Orränget (artp.), (14F 2d , [6764159, 1465077] ), friskäng, noterad , 2017 (Eva Grusell)
Kärr vid Jutjärnen (14F 2e , [6763060, 1470670] ), öpper rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Jutjärn, vid vägbanken (14F 2e , [67631, 14705] ), vägbank över grund tjärn, enstaka , 2012 (GHa)
Åsmyren (14F 3c , [67650, 14648] ), kraftgata, väl spridd , 2018 (GHa)
Väster om Hyttänget (artp.), (14F 3c , [6765483, 1464797] ), friskäng, noterad , 2017 (Eva Grusell)
Styggforsån (14F 3c , [6767030, 1464610] ), bäckdråg i kraftgata, enstaka , 2017 (GHa)
Hålldammen (14F 3d , [67661, 14665] ), ~refl~ ,större damm, i tallskog, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Kraftledningsgata (artp.), (14F 3d , [6766727, 1465264] ), friskäng, noterad , 2017 (Eva Grusell)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ), rikkärr med björk, spridd , 2007 (LBr)
Brödlösberget Västra (artp.), (14F 3d , [6767060, 1465020] ), 2014 (Kalle Bergström)
Hållberget, väg W889 (artp.), (14F 3g , [6767864, 1484298] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gulleråsen,Harsprångsledningen V om Ugglas svad (14F 4c , [67713, 14640] ), blött körspår i kraftgata, flertal , 2017 (GHa)
Blomsänget (14F 4c , [67724, 14641] ), rikkärr, rikligt , 2017 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ), ~refl~ ,rik-kärr, ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
Blomsänget (artp.), (14F 4c , [6772616, 1463906] ), noterad , 2020 (Anders Helander)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ), rikkärr i sluttning, riklig , 2009 (LBr)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4c , [6773177, 1464845] ), torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Histmyrdiken (14F 4c , [6773430, 1463780] ), sankmark i kraftgata, enstaka , 2017 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ), rikkärr och rik sumpskog, sparsam , 2010 (LBr)
Jälltjärbäcken öster om kraftledningen före ravinen.. (14F 4d , [67732, 14658] ), rikkärr, relativt rikligt , 2001 (GHa)
Andmyren (14F 4d , [67732, 14683] ), rikkärr, rel.rikl. , 2000 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773230, 1468320] ), rik skogsmyr, riklig , 2007 (LBr)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773900, 1469070] ), rikkärr mer eller mindre tallbevuxet, riklig , 2007 (LBr)
Hedsänget ,1 km NNV Sanden (14F 4d , [67747, 14666] ), rikkärr, rel.rikl. , 2000 (GHa)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ), rikkärr, riklig , 2010 (LBr)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ), ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
ORE

Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ), rik skogsmyr, riklig (ej helt säkert bestämd) , 2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ), rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Sjugelmyren. (artp.), (14F 5d , [6777255, 1467388] ), myr, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14674] ), rikkärr, enstaka , 2010 (GHa)
Ockeråns mynning i Oresjön (14F 5d , [67782, 14682] ), myr, flertal , 2013 (GHa)
Nysjöns södra vik (14F 7c , [67856, 14649] ), strandkant, flertal , 2015 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ), sumpskog, tidigare änge, enstaka , 2017 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786900, 1464650] ), strandsnår, enstaka , 2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ), vattenbryn vid fördämningsvall, enstaka , 2017 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ), sank strand, rikligt , 2014 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ), myrar, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ), vattenbryn, enstaka , 2014 (GHa)
Stor-Trollmoss-sjön (15F 1d , [68066, 14688] ), strandkant, flera tiotal , 2016 (GHa)
ORSA

Aven, i SV (14E 6g , [6780260, 1433100] ), fattigmyr, spridd , 2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Tjärvasslan (artp.), (14E 7i , [6787683, 1442606] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Ljothed, 1 km SSV (artp.), (14E 7i , [6788855, 1443655] ), rikmyr med omgivande sumpskog, 1994 (Joakim Ekman, Gabriel Ekman)
Unnån (artp.), (14E 8h , [6793549, 1435646] ), 20 , 2019 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.), (14F 6a , [6780452, 1450572] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
Torsmobron (14F 7a , [6787370, 1450650] ), strandäng, tiotals , 2011 (GHa)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.), (15E 1j , [6807782, 1447706] ), topogent kärr/topogent kärr, 1993 (LBr)
Svedvasseln (artp.), (15E 2f , [6813768, 1425910] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Österåberget, myr nedanför (15E 2j , [6814100, 1446480] ), rika backkärr, spridd , 2012 (LBr)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ), vägkanter, barrskog och strand, spridd , 2017 (LBr)
SOLLERÖ

Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ), ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
Norrviken, östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757548, 1434008] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Norrvikens östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757550, 1434000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrviken (artp.), (14E 1g , [6757960, 1433903] ), noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
Perushol (artp.), (14E 2f , [6760165, 1428344] ), lerstrand vid sötvatten, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), strandkärr vid åar, allmän , 1982 (Göran Thor)
Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Åmåsängsgården (artp.), (14E 2g , [6763221, 1432988] ), noterad , 2017 (Roger Gran)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.), (14E 2i , [6762034, 1443110] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Louise Grundeus)
Fåsmyr (14E 2i , [6762360, 1442790] ), glest tallbevuxen rismyr, riklig och spridd , 2007 (LBr)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ), rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ), myr, källdråg och sumpskog, spridd , 2018 (LBr)
Österdalälven vid Selja (artp.), (14E 3f , [6767140, 1429960] ), 2008 (TMi)
Norr om Hemus (artp.), (14E 3f , [6767427, 1429801] ), limnisk strandvåtmark, 1000 plantor/tuvor , 2017 (Artur Larsson, Gabriel Tjernberg)
Tingsnäset (artp.), (14E 3g , [6765969, 1432906] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Oxeråsen so nr 4 (artp.), (14E 4a , [6771103, 1401233] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 14 (artp.), (14E 4a , [6771292, 1400907] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Alderängarna, Mora (artp.), (14E 4f , [6771026, 1425703] ), noterad plantor/tuvor , 2020 (Stefan Andersson, Tore Holsendahl)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771122, 1425758] ), 1 , 2020 (Johan Wallander)
Södra Fåsjön (artp.), (14E 4h , [6770980, 1439836] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Hästfloten (14E 4j , [6770630, 1447090] ), öppen myr med rikare dråg, spridd , 2017 (LBr)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.), (14E 5d , [6776660, 1415170] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Råstensmyren-Oremyren 24 km NO Ribbåsen (artp.), (15E 4d , [6824547, 1418865] ), kärrkomplex/soligent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ), 1996 (AGr)
VÅMHUS

Eggling (14E 6e , [6781240, 1420770] ), sjöstrand, 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ), 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Lödran (artp.), (13E 7a , [6736172, 1403232] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ), gräsmark, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Tennänget NV om (artp.), (14D 5h , [6775571, 1385467] ), fattigkärr, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Tjärnmyr, Risberg (artp.), (14D 5i , [6775560, 1390182] ), fattigt sluttningskärr som övergår i myr och gungfly., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.), (14D 5j , [6779918, 1397669] ), sjöstrand, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vanån, sluttningen mitt emot Smörhatt, nyckelbiotop (artp.), (14D 6g , [6780359, 1380557] ), kärr, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
vid Selavägen (artp.), (14D 6i , [6780431, 1394476] ), blöt myr, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Bredtjärnen, SV hörnet (artp.), (14D 6i , [6783113, 1392904] ), myr, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysån, strandvegetation (artp.), (14D 6j , [6782664, 1399737] ), strandvegetation, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Storlövtjärn, 750 M SV om Marddal (artp.), (14D 7h , [6787678, 1385731] ), myrdråg och sjökant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall, rikkärr runt bäck (artp.), (14D 7j , [6786166, 1396429] ), rikkärr, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Åsens by (14D 9i , [6796900, 1392870] ), liten kärrmark vid vägkant, 2010 (DABS)
Sältjärn S om Sälens fäbodar (artp.), (14D 9j , [6795142, 1396134] ), fattig till intermediär myrmark intill liten tjärn., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Spångtjärnen (artp.), (14E 6a , [6781623, 1403582] ), tjärn, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Dysbergs sågverk (artp.), (14E 6a , [6782775, 1400132] ), strandmiljöer och ruderatmarker, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Pigforsbäcken (artp.), (14E 6a , [6782847, 1401392] ), bäck med kärrområde och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.), (14E 6d , [6781562, 1416570] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Michael Löfroth)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ), rik- och fattigkärr samt sumpskog, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Kråkbodstjärnens öststrand (14E 7c , [6789630, 1411550] ), sumpig översikad sjöstrand, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ), våt gräsmark intill sjö, 2009 (DABS)
Gummastjärn (artp.), (15D 0f , [6802365, 1377795] ), strandkant, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan SSO om (artp.), (15D 0g , [6803368, 1381260] ), sjökantzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.), (15D 0g , [6803595, 1380271] ), längs ån, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Myr (artp.), (15D 1d , [6805788, 1367891] ), myr, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nyängens naturreservat (artp.), (15D 1d , [6808975, 1368794] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs, stranden (artp.), (15D 4d , [6823039, 1369993] ), strandzon, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
SO om Rödberget (15D 6j , [6830630, 1397410] ), blöt rikmyr, 2003 (LBr)
Risbergsheden, 2,5 km OSO om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6802367, 1404369] ), skogstjärn, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Käringmyrarna, norra delen (artp.), (15E 1a , [6806478, 1400305] ), fattigmyr och igenväxt myrodling, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ), fäbodvall med omgivning, 2003 (LBr)
Dritränn (15E 6a , [6832610, 1401890] ), myr vid bäck, 2003 (LBr)
HAMRA

Sandsjöns rastplats (artp.), (15E 6j , [6832092, 1447906] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.), (15E 9j , [6849137, 1445796] ), kärrkomplex/sträng-flarkkärr, 1993 (Johan Abenius)
2 km VNV Svartåvallen (artp.), (15E 9j , [6849200, 1445800] ), sträng-flarkkärr, riklig förekomst , 1993 (JAs)
Västersjömyran (artp.), (15F 8a , [6842900, 1454800] ), sträng-flarkkärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.), (15F 8a , [6843473, 1454689] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1992 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.), (16E 1h , [6855995, 1437196] ), myrkomplex/mad vid vattendrag, 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.), (16E 1h , [68561, 14372] ), tjärn, allmän förekomst , 1991 (JAs)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6659118, 1424803] ), strandvåtmark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ), ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Vattrangi (artp.), (12E 2d , [6663626, 1416959] ), i vattendrag, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.), (12E 2e , [6660086, 1424200] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Sörvik (artp.), (12E 2f , [6661757, 1425727] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Gällingsdammen (artp.), (12E 2g , [6662258, 1430789] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lisjön Ö (artp.), (12E 3d , [6667763, 1416981] ), gungfly, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bockmossen (artp.), (12E 3e , [6665295, 1424930] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6667984, 1423378] ), skidpist, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Säfssjön i S (artp.), (12E 3e , [6669640, 1421960] ), myr, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjön, väster om (artp.), (12E 3f , [6665775, 1426066] ), vägkant och sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670214, 1420429] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.), (12E 4e , [6670230, 1420340] ), strandkant, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Åsens nyckelbiotop (artp.), (12E 5d , [6677182, 1416863] ), sluttningskärr med sumpgranskog., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Västra Hedtjärnen, SV stranden (artp.), (12E 5f , [6678097, 1428535] ), kärr, åkant, fuktig skog, noterad , 2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
FLODA

Täcksberget (13E 2h , [6710602, 1437812] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Syrholen , nära Flosjön (13E 2j , [6710970, 1445270] ), fuktig ängsmark, rikligt , 2009 (IPt)
NÅS

Burtjärnens utlopp (artp.), (12E 6c , [6682450, 1410532] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Käringtjärnen (12E 8d , [6690641, 1415777] ), ~refl~ ,fattigkärr med något rikare partier, ,frekvens ej bedömd 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ), myrmark, 2010 (DABS)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Stora Uttertjärn V (artp.), (12E 8b , [6692673, 1409872] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ), strandkant, 2009 (DABS)
Liss-Jällån ca 300 m Finnjälsen (12E 9c , [6696087, 1411080] ), kärr längs bäck, 2008 (HLe)
Butjärnflotten (artp.), (12E 9d , [6699022, 1417073] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704752, 1408668] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Hummelforsens kraftstation 100 m N (13E 0b , [6704960, 1408660] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
Korpnäsflotten -tjärnen (artp.), (13E 0c , [6701538, 1412636] ), noterad , 2020 (Anders Lindholm)
Götvallen, NO-hörn mot Eldån. (artp.), (13E 0c , [6702014, 1413470] ), noterad , 2018 (Anders Lindholm)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
1 km S om Årberget strax V om Butjärnaflotten (13E 0d , [67006, 14154] ), ~refl~ ,blandsumpskog, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Gruckåkvarn (artp.), (13E 1b , [6709685, 1408235] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Marstrandsmyren N (artp.), (13E 1c , [6705108, 1413650] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ), ~refl~ ,älvstrand, 2009 (HLe)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ), 2016 (HLe)
Rutsjöflotten 5 km SO Vansbro (artp.), (13E 1d , [6707772, 1416727] ), myrkomplex/topogent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
Idsjön SO (artp.), (13E 2b , [6713231, 1407197] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ), ~refl~ ,örtrik älvstrand, 1998 (HLe)
Storön N (artp.), (13E 2d , [6712306, 1418289] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Snöborgsflotten (artp.), (13E 2e , [6710053, 1423401] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Kvarnåker (13E 2e , [6714719, 1423922] ), strandkärr vid å, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Bäck till Svenstjärn Ö skogsbilväg (13E 3b , [6718846, 1408888] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Tvåbudkölen (artp.), (13E 3b , [6718902, 1406482] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Vanåbodarna (artp.), (13E 3c , [6716899, 1411747] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Näsbergstjärn N delen (13E 3c , [6717428, 1412891] ), ~refl~ ,tjärn med gungfly, 1989 (HLe)
Stuga Ö Lissflån vid väg. (13E 4b , [6721203, 1406697] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
Lissflån (artp.), (13E 4b , [6721245, 1406794] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Van N (artp.), (13E 4b , [6724755, 1408936] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Lilla Björntjärnen (artp.), (13E 4c , [6722048, 1414752] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Gnupen Ö:a sidan (artp.), (13E 4c , [6724927, 1411617] ), grandominerad sumpskog, bäck, myrkant, 2010 (Bo Karlsson)
Nisstjärn (artp.), (13E 4d , [6720092, 1419464] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Kakeltjärnan (artp.), (13E 4d , [6723313, 1416371] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Rörpiptjärnen V (artp.), (13E 4d , [6723565, 1418880] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Djupnäset (artp.), (13E 4d , [6723996, 1416344] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Damm Flatån (artp.), (13E 4f , [6721342, 1425066] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Karabäcken 600 m V Svantjärnen (artp.), (13E 5c , [6725963, 1411767] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ), ~refl~ ,backkärr med bäck, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
Gräsbacktjärnen (artp.), (13E 5d , [6726385, 1418039] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Vårtberg (artp.), (13E 5d , [6729027, 1419103] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Gönan (artp.), (13E 5e , [6725808, 1422293] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Hölsarna (artp.), (13E 6d , [6730318, 1415812] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

S Brudskogen 200 m O (artp.), (12D 9j , [6697480, 1399727] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Granan V (artp.), (12D 9j , [6698353, 1399840] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Ärten S (artp.), (12E 7a , [6686064, 1403340] ), noterad , 1988 (Håkan Lernefalk)
Ärten NV (12E 7a , [6687854, 1403201] ), å i blandbarrskog, 2015 (HLe)
Putten SO (13E 0a , [6702300, 1404510] ), ~refl~ ,kärr, 2010 (HLe)
Putten SO (artp.), (13E 0a , [6702683, 1404259] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Kalvarna (artp.), (12D 7i , [6686361, 1392078] ), myr, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Fiskhusbäckens mynning (artp.), (12D 9i , [6695786, 1391067] ), i mynningen, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Myr 1 km NNO Oxbäcken (13D 1i , [6709910, 1392950] ), rikkärr och rik sumpskog, spridd , 2010 (LBr)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ), ~refl~ ,bäcken "Vallen", ,frekvens m.allm. 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ), bäckstrand med omgivande myrar, 2005 (BGM)
Åckensjöns nordöstra spets (artp.), (13D 3i , [6715920, 1390244] ), sumpskog nära sjö, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ), slåttrad fäbod och strandkant, 2016 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67245, 13841] ), sjöstrand, 2014 (BGM)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ), ~refl~ ,strandkant, ,frekvens t.allm. 2005 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ), sjö och strandkant, 2006 (BGM)
Vidmyran NV Öratjärn (13D 6g , [67314, 13803] ), ~refl~ ,blandmyr kärr, ,frekvens t.allm. 2004 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ), ~refl~ ,älvstranden, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Västra Fors, Perjosholen (13D 7f , [67367, 13768] ), strandkant, 2016 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ), avslutad grustäkt, 2014 (MNo)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ), ~refl~ , ,frekvens allm. 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ), skapligt rik myr, 2016 (BGM)
Vid Illmyran (13D 8i , [6743701, 1390928] ), ganska rik myr, 2015 (MNo)
Gravberget (13D 9f , [67464, 13786] ), ~refl~ ,bäckstrand och myrkant, rikligt ,frekvens m.allm. , 2009 (MNo)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.), (13D 9h , [6749031, 1387164] ), myr, medelrikkärr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ), myr, 2014 (HLe)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.), (13D 9h , [6749082, 1387142] ), myr, medelrikkärr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Kringlugmyran 1 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13865] ), rikkärr, 2014 (BGM)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2020 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ), sjö, strandkant, 2016 (BGM)
LIMA

Tandsjöeggen (artp.), (14C 5i , [6776970, 1343420] ), sjöstrand, klappersten och torv, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Natobäcksflået (artp.), (14C 5j , [6779834, 1348513] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Skäfteskölen (artp.), (14C 6h , [6784400, 1337790] ), myr, öppen, hjulspår, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785010, 1338230] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785060, 1338230] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785130, 1338200] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.), (14C 7h , [6785420, 1337810] ), myrkant, vid surdrog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Näråkvarnen, Näran (artp.), (14C 7i , [6789260, 1342760] ), bäckstrand, blandskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ), bäck med ruderatmark, 2012 (HLe)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790290, 1342400] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790390, 1342380] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790400, 1342450] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790460, 1342430] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790470, 1342420] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Östra Tandö (artp.), (14D 0e , [6750428, 1371471] ), 11 , 2018 (Magnus Lundström)
Sälsmyran (artp.), (14D 0e , [6750612, 1373463] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
En route (artp.), (14D 0e , [6750994, 1373569] ), 2 , 2018 (Magnus Lundström)
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ), rikt backkärr, ett femtiotal , 2010 (BGM)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.), (14D 3e , [6769997, 1372159] ), kärrkomplex/soligent kärr, 1986 (LBr)
TRANSTRAND

Nymon, myr 300m S (artp.), (14C 9i , [6796853, 1340984] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770644, 1367712] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
300m SV om Gusjösätern (14D 4e , [67742, 13749] ), ~refl~ ,intermediärt till fattigkärr med angränsande tjärn, ,frekvens allm. 2007 (UGu)
Barvallhållen, S delen (artp.), (14D 4e , [6774420, 1373138] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Långhässjemyrans norra del (artp.), (14D 4e , [6774651, 1370617] ), skogskärr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6778040, 1362300] ), sänka i sluttande kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, S om (artp.), (14D 5c , [6779950, 1361950] ), vägdike vid skogsväg, vid myr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.), (14D 5e , [6775325, 1372624] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Långheden, myr V om (artp.), (14D 5e , [6777408, 1374374] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Storfjällsgraven (artp.), (14D 6b , [6783820, 1357220] ), noterad , 2017 (David Göransson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784050, 1359920] ), kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784070, 1359900] ), kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784070, 1359930] ), kärr, öppet, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784600, 1359500] ), skidbacke, 2007 (Håkan Gustafsson)
Digerbodkölen (artp.), (14D 6c , [6781070, 1361600] ), kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Digerbodkölen (artp.), (14D 6c , [6781070, 1361760] ), myr, sänka, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, NNO om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782600, 1360720] ), kärr, öppet, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, N Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6783092, 1360275] ), sluttande myr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6783200, 1360749] ), myr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6783212, 1360785] ), myr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6783216, 1360808] ), myr/sumpskog, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ), backkärr med bäckar och barrskog, 2012 (HLe)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6c , [6784090, 1360240] ), kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Ofakölen-Flöten 4 km SO Sälen (artp.), (14D 6d , [6783736, 1366253] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780860, 1370510] ), myrmark, rikkärr, 2013 (DABS)
Myr 500m N Hösätern (artp.), (14D 6e , [6780900, 1370780] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.), (14D 6e , [6784932, 1370823] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Jan Schröder)
Lindvallens fäbod (artp.), (14D 7b , [6785249, 1359997] ), 1 , 2019 (Jukka Väyrynen)
Piltsätern (14D 7d , [67856, 13683] ), kärr, 2009 (BGM)
Synddalen, SV om (artp.), (14D 8a , [6792550, 1352640] ), kärrstråk, öppet, i myr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795560, 1354770] ), myr, öppen, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Resjövalla (artp.), (14D 9c , [6795222, 1363843] ), rikkärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Sörsjön (artp.), (15D 2a , [6813275, 1354553] ), bäckkant, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Öretjärnen, 1,5 km N om Pannkölssätern (artp.), (15C 3j , [6819712, 1348168] ), myr och tjärn med gungfly, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Särksjöns södra del (artp.), (15C 4j , [6824692, 1348333] ), sjöstrand, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 6i ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ), 1991 (DABS)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.), (15C 7h , [6839848, 1335692] ), noterad , 2018 (Sofia Tiger, Uno Skog, Urban Gunnarsson)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Trollvasslan 1,5 km uppströms Fulan (15C 7i , [6839650, 1342030] ), rikkärr och rik sumpskog, sparsam , 2010 (LBr)
Grönsåsen, myr SO om (artp.), (15C 7j , [6837532, 1346755] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Avundskölen 11 km V Mörkret (artp.), (15C 8f , [6843341, 1326716] ), myrkomplex/soligent kärr, 1993 (Per-Olof Nystrand)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Fulufjällsgården. (artp.), (15C 8h , [6840940, 1337795] ), dikesslänt vid väg, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Fulan, myr mellan vägen och ån (artp.), (15C 9f , [6845820, 1327540] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (15C 9h , [6849898, 1336746] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (15C 9h , [6849900, 1336706] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (15C 9h , [6849913, 1336462] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (15C 9h , [6849926, 1336629] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Atlasruta (15C 9i ), 1989 (DABS)
Siksjön/ Poststigen (artp.), (15C 9i , [6847270, 1344510] ), plantor , 2007 (Sten Hallin)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.), (15C 9i , [6849045, 1344104] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.), (15C 9i , [6849240, 1344056] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Fännjästfloten (artp.), (15D 3c , [6819722, 1362445] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Fännjästfljot (15D 4c , [6820380, 1362584] ), rikkärr, riklig , 2009 (LBr)
Myrar mellan Sidan och Fulan 18 km SSV Särna (artp.), (15D 5a , [6828917, 1352039] ), kärrkomplex/soligent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ), ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar., ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Kvarnen, vid Läsjön ca 180 m NNO (artp.), (15D 6c , [6833894, 1361010] ), uppdämd mad, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del, i myr på andra sidan vägen (artp.), (15D 7b , [6837553, 1358020] ), myr, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Nattmyrkölen 8 km SO Särna (artp.), (15D 7c , [6839838, 1363445] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Valkesmyran 12 km SO Särna (artp.), (15D 7d , [6835436, 1365071] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.), (15D 7d , [6837133, 1366740] ), flarkmyr, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Näcksjön N om (artp.), (15D 8b , [6840785, 1359718] ), myr, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särnsjön söder Sjömyrorna (artp.), (15D 8c , [6842159, 1362918] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Myrar O om Hornberget 11 km O Särna (artp.), (15D 8d , [6842751, 1369822] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ), myrar, bäck samt småtjärnar, 1992 (DABS)
Särna VNV om (artp.), (15D 9b , [6847166, 1355467] ), myr, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), 1992 (DABS)
Bästflöten-Lansflöten 5 km ONO Särna (artp.), (15D 9c , [6846191, 1363689] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (16C 0h , [6850043, 1336382] ), barrnaturskog, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (16C 0h , [6850232, 1336118] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (16C 0h , [6850428, 1336106] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (16C 0h , [6850455, 1336090] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (16C 0h , [6850574, 1335987] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
300m NV Rörmyrvallen (16C 0j , [6851610, 1348320] ), rikkärr med enbevuxna kantzoner, spridd , 2009 (LBr)
Kringelfjordens utlopp (artp.), (16C 0j , [6853070, 1349750] ), älvstrand, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Älvrosfjärdens O-sida (artp.), (16C 1j , [6856030, 1348276] ), noterad , 2017 (Margareta Edqvist)
Myrar i Ögans dalgang 14 km SV Öjvasseln (artp.), (16D 0a , [6852890, 1353934] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Långtjärnen åt söder (16D 0c , [6850810, 1360190] ), rikkärr, sparsam , 2012 (LBr)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.), (16D 0d , [6854741, 1367397] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1993 (Thomas Rafstedt)
Lövriset 200m S (artp.), (16D 0e , [6853911, 1373292] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ), 1992 (DABS)
Fröberget (artp.), (16D 3b , [6869404, 1359070] ), noterad , 2020 (John Halvarsson)
IDRE

Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen, kärr 200m N om (artp.), (16C 0b , [6851190, 1308020] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Atlasruta (16C 1h , [68594, 13391] ), ~refl~n,gungflyn,myr och bäck, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Ö om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68583, 13442] ), ~refl~ ,rikkärr och rika sumpskogsdråg, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [6858310, 1344090] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Atlasruta (16C 2h , [68617, 13379] ), ~refl~n myr, delvis lösbotten, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ), ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Guttan, SV om Storhån (artp.), (16C 3f , [6869127, 1325127] ), öppet våta kärr, 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.), (16C 3f , [6869644, 1325691] ), strandkant, 2004 (Rolf Lundqvist)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Skärbo (16C 4d , [6870080, 1318950] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ), 1988 (DABS)
Stockbäckkölen i SO (16C 4e , [6870100, 1321200] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Stockbäckkölen (artp.), (16C 4e , [6871392, 1320697] ), myr, 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, efter stigen 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.), (16C 4e , [6874523, 1324753] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Grövlan N, Sågliden S (artp.), (16C 6e , [6882747, 1320316] ), noterad , 2018 (Johannes Måsviken)
Björnliden, Grövelsjön (artp.), (16C 6e , [6884841, 1321352] ), 2014 (Göran Toss)
S om Valdalsbyggets raststuga (16C 7c , [68866, 13133] ), ~refl~ ,kärr, ,frekvens t.allm. 1999 (JPo)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.), (16C 7d , [6889693, 1318619] ), källkärr sluttande och trädfri, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
200 m SV Lövåsen (16C 7e , [68863, 13213] ), öppen myr, enstaka , 1983 (HWk)
Myren nedan Lövåsgården (artp.), (16C 7e , [6886663, 1321337] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Fjätåns V sida, ca 1 km nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68933, 13489] ), ~refl~ ,myrmark runt liten tjärn, ,frekvens t.allm. 1999 (BCa)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
Lillfjäten, 150 m S-SSO (artp.), (16D 5a , [6876505, 1352582] ), buskrikt medelrikkärr, blomning , 2013 (Crister Albinsson)
Lillfjäten syd (artp.), (16D 5a , [6876529, 1352564] ), 2012 (Ulla-Britt Andersson)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)
Ruta 17C0i (artp.), (17C 0i , [6902555, 1342555] ), kalfjäll, noterad , 1994 (Bengt Danielsson)

Dalarnes Flora