Pedicularis lapponica    Lappspira


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

IDRE

Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen (artp.), (16C 0b , [6850196, 1307773] ), noterad , 2018 (John Halvarsson)
Röskåsbäcken (16C 0b , [6850480, 1307770] ), skogsvegetation längs bäck, 1996 (DABS)
Härjehågna (artp.), (16C 0b , [6850970, 1307110] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Härjåhogna (16C 0b , [6851, 1306] ), rished, spridd , 1986 (DABS)
SV Storbo v.'Tredjebäcken' ca 200 m från sjön (16C 2c , [68632, 13136] ), örtrika bäck-'kärrängar' i barrskog (ca 665 m höjd), överblommad,märklig lokal!, 1988 (JEd & ANi)
Silverfallet (16C 8c , [68919, 13146] ), rished mot bäckdrog, c:a 50 , 2012 (MNo)
Silverfallet (artp.), (16C 8c , [6892294, 1314857] ), 5 , 2017 (Göran Toss)
Leden mot Olån (artp.), (16C 8d , [6891893, 1315109] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Vid Håbäcken 1,1 km SV om Grövelsjöns SV spets (16C 8d , [68924, 13156] ), hed med ljung, bärris, tämligen allmän , 1990 (LAr)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6893, 1315] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Norr om Fosksjökläpparna, Grövelsjön (16C 8e , [68940, 13211] ), fjällhed, flerstädes och rikligt , 2014 (MNo)
Hällsjövålen fjällsluttningar på västsidan (16C 8f , ), sällsynt , 1987 (HLe & UGn)
Storvätteshognas SO-sluttning (16C 8f , [6893, 1326] ), rished mot örtäng, enstaka , 1987 (JEd)
Nedom Storvätteshognas SO-ut (16C 8f , [6893, 1327] ), björkkärr, enstaka , 1987 (JEd)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Hällsjövålen åt söder (artp.), (16C 8g , [6890810, 1330470] ), rik fjällmyr längs bäck, riklig och spridd , 2020 (Lennart Bratt)
Hällsjövålen åt söder (16C 8g , [6890810, 1330470] ), rik fjällmyr längs bäck, riklig och spridd , 2020 (LBr)
Fjätåns V sida, ca 1,5 km nedströms Fjätvallen (16C 8j , [68931, 13492] ), ~refl~ ,ängsbjörkskog, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)
Storfjätan nedströms Fjätvallen V sidan (16C 8j , [68934, 13484] ), mossrikt klippblck i björkskog, ca 5 ex , 1994 (DABS)
Långfjället (artp.), (16C 9d , [6896998, 1317918] ), 3 plantor/tuvor , 2016 (Fredrik Enoksson)
Pråathas N-sluttning (16C 9d , [68978, 13196] ), flällhed med grus o torv, >10 ex , 2000 (JPo)
Pråaktas N-sluttning (16C 9d , [68994, 13179] ), ~refl~ ,fjällsluttning, ,frekvens allm. 2001 (JPo)
Långfjället SO S.Hävlingskläppen (16C 9e , [6899, 1321] ), rished mot bäckdråg, enstaka , 1987 (JEd)
Hällsjövålens N-sluttning,nära Storån vid Spångkojan (16C 9g , [6895, 1330] ), backkärr, 1983 (TLj)
Längs Stor-Fjätan V om Näskilsvålen till Yttre Fjätsjön (16C 9j , [6896, 1346] ), stränder, spridd , 1989 (BCa)
Slugusjöns V-sida (17C 9e , [6945, 1324] ), rished v.källkärr, 1987 (JEd)

Dalarnes Flora