Pastinaca sativa    Palsternacka


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), vägkanter,fabriksområden, (14 lokaler). på stark spridning, i Horndalstrakten nu allmän,eljest spridd i socknens södre del , 1987 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679521, 1534201] ), ängsmark, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Horndals bruk (artp.), (12G 7g , [6686612, 1533719] ), övergivet industriområde, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ), Vändplan med vägkanter och skogsmark, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Vägen Jularbo - Dicka - Fors (12G 4f , ), rikligt i vägrenar, rikl. o.fl. ,frekvens t.allm. , 1989 (TLj & LBr)
Vägen Jularbo - Dicka - Fors (12G 5f , ), rikligt i vägrenar, rikl. o.fl. ,frekvens t.allm. , 1989 (TLj & LBr)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674830, 1513870] ), järnvägsbank, 2011 (IPt & SJa)
AVESTA

Lindsnäs,väg 68(70).påfart (12G 3e , [66696, 15215] ), vägkanter, mindre allmän , 1987 (CWa)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ), vägkant, 2015 (DABS)
Ö om " Norra verken", invid Döda fallen (12G 3e , [66697, 15217] ), ruderatmark, 1984 (MDv)
HEDEMORA

400 m sso Norns kapell, nära St. Sundsj. (DF-49), (12F 5j , [6677, 1498] ), slaggvarp, c:a 10 ex , 1986 (EDn)
Norn,Sundsjöns strand, SO om hyttan (DF 1918!), (12F 5j , [66777, 14985] ), slagg, frodiga bestånd , 1987 (EDn)
Hedemora stad, jvg-området kring stn (12G 6b , [66839, 15097] ), banvallsgrus, enst. , 1987 (TLj)
Hedemora jnvs.-station (artp.), (12G 6b , [6683909, 1509736] ), noterad stjälkar/strån/skott , 2016 (Henry Gudmundson)
Hedemora järnvägsstation (12G 6b , [66840, 15096] ), spårområde, flertal , 1990 (HPe)
Vikmanshyttan ,f.d.jvgstn (12G 7a , [66864, 15031] ), banvall, 20 ex , 1988 (HPe)
Västerby vid skjutbana (12G 7b , [66892, 15055] ), sandmark, 6 ex , 1989 (HPe)
Hedemora indostriomr.mot Hamre (12G 7c , [66853, 15104] ), vägkanter, riklig , 1989 (JEd)
HUSBY

Långshyttan (13G 0c , [6704, 1512] ), vägkant/skärning, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Långshyttan (DFl), (13G 0c , [67041, 15127] ), mellan lövskog o kolonilott, riklig , 1989 (MDv)
Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704381, 1512986] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
SÄTER

Säter vid ångsågen (artp.), (12F 8j , [6691949, 1496468] ), gräsmark, 2010 (Hans Rydberg)
Säters järnvägsstation (12F 8j , [66920, 14973] ), ruderatmark, 1 ex , 1991 (SJa)
SILVBERG

Rämshyttan (12F 7d , [6686936, 1467934] ), gamla stationsområdet, 2015 (SNy)
STORA TUNA

Idkerberget,Gruvvägen, N utfarten (12F 9d , ), rikligt , 1988 (IAn)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.), (12F 9f , [6699523, 1477836] ), vägslänt, 2010 (Hans Rydberg)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706410, 1478600] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Norra Backa (13F 1f , [6706567, 1478150] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Domnarvets järnverk ,älvslänten mjälgasidan (13F 1g , [67081, 14808] ), bestämt några m2 , 1987 (SNy)
Islingby (artp.), (13F 1g , [6708241, 1481322] ), noterad , 2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708694, 1481414] ), ruderatmark vägkant, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708821, 1481288] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Ornäs f.d.jvg-stn (13F 1h , [67099, 14850] ), bangården, rikl. , 1987 (TLj)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ), ruderatmark/väg, 2015 (DABS)
Skiftstjärn söder om (artp.), (13G 8b , [6742903, 1507840] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Viksberg (12F 0i , [6653717, 1491782] ), vägkant, 2013 (GJn)
Vad,gamla byn (12F 1i , [6656, 1491] ), torr gräsmark, rikligt , 1983 (RNo)
Kyrkbyn vid Hedgatan (12F 2h , [6661, 1486] ), dike, 9 ex , 1985 (RNo)
NORRBÄRKE

Huggarbo, väst (artp.), (12F 5g , [6675464, 1482054] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Huggarbo, väst (artp.), (12F 5g , [6675464, 1482054] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
LUDVIKA

Iviken (artp.), (12F 4c , [6671910, 1464350] ), 11 plantor/tuvor , 2018 (Thorild Jonsson)
Sörvik, v.f.d lanthandel (12F 4c , [66744, 14635] ), vägdike-vägkanter, riklig , 1983 (TLj)
Ludvika stn. (12F 4d , [6670, 1465] ), spårområde, vägkanter, rikligt , 1987 (JEd)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Sörvik (12F 5c , [6675, 1463] ), vägkant, rikligt , 1987 (JEd)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd , Heden ,nära jvgkorsning (13F 1a , [6709490, 1454270] ), vägslänt, några ex , 2007 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713944, 1462823] ), vägdike, 2018 (IPt)
Bodarna vid älvbron (13F 2c , [67149, 14626] ), vägkant, 1991 (JEd)
Bodarna (13F 2c , [67149, 14627] ), vägkant o slänter, riklig , 2001 (IPt)
Norra brofästet, Västerdalälvsbron (artp.), (13F 3c , [6715143, 1462612] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Mjälgen ,Åkerängstabron (13F 3c , [6715166, 1462570] ), vägkant, rikligt på båda sidor av älven , 2011 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ), fäbodvall, 1 ex , 2018 (IPt)
LEKSAND

Gropen (13E 4j , [6724865, 1448991] ), ängsmark, 2018 (IPt)
Ullvi (13F 6b , [67332, 14593] ), vägkant,tydligt spriddfr. trädg. men mkt expansiv, ~50 m , 1986 (TLj)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens m.allm. 1999 (LKn)
RÄTTVIK

1 km S kalkverket (14F 0c , [67518, 14649] ), f.d sandtag ,använt som avfallstipp, 1 ex , 1985 (TLj)
MORA

Siljansfors försökspark , 300 m N herrgården (14E 0e , [6753030, 1422310] ), vägkant, 1982 (Göran Thor)

Dalarnes Flora