Paris quadrifolia    Ormbär


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), hagar,lundar, allmän, (27 lokaler) , 1987 (PDm)
Berg (artp.), (12G 5i , [6678518, 1543733] ), bäckmiljö i äldre blandskog, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Berg (artp.), (12G 5i , [6678584, 1543720] ), bäckmiljö i äldre blandskog, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Vatebo (12G 6h , [6683166, 1538199] ), vägkant, skogsmark, 2019 (IPt)
Ledningsgata N Sandviken (artp.), (12G 7g , [6689575, 1533315] ), noterad , 2019 (Felicia Alriksson)
Ledningsgata N Sandviken (artp.), (12G 7g , [6689598, 1533323] ), noterad , 2019 (Felicia Alriksson)
FOLKÄRNA

Folkarbo (artp.), (12G 3e , [6665039, 1522829] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Krylbo (artp.), (12G 3e , [6667212, 1521078] ), noterad , 2020 (Jonas Muntlin)
Krylbo (artp.), (12G 3e , [6667363, 1521463] ), noterad , 2020 (Jonas Muntlin)
Hästhagen (artp.), (12G 3f , [6669348, 1528655] ), strandskog /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Lillälven (artp.), (12G 3f , [6669577, 1526624] ), lövrik barrnaturskog / grova ädellövträd, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Strandskogen (artp.), (12G 3f , [6669794, 1528696] ), sekundär strandskog /, 2009 ((sks), Kjell Haglund)
Öster Braxenmossen (artp.), (12G 3f , [6669936, 1526054] ), sekundär lövnaturskog /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Trollas grav (artp.), (12G 3f , [6669957, 1525290] ), sekundär lövnaturskog /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ), strand, 2015 (DABS)
Oxholmen (artp.), (12G 4f , [6670119, 1528675] ), lövrik barrnaturskog /, 2009 ((sks), Kjell Haglund)
Isaksbo (artp.), (12G 4f , [6670504, 1525228] ), sekundär lövnaturskog /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
GRYTNÄS

Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 4d , [6672328, 1518019] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ), vägbank i skogsdunge, 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
GARPENBERG

Pålsbenning (artp.), (12G 6d , [6681844, 1518721] ), örtrika bäckdråg /, 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Årängen, gruvområdet N om gårdarna (artp.), (12G 6d , [6682266, 1517520] ), blåbärsgranskog med stråk av lågörtsgranskog och fuktig typ, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Håvran (12G 6d , [6683550, 1515650] ), ängsmark, 2019 (IPt & SNy)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.), (12G 6e , [6681907, 1524144] ), blandlövskog i bäckdal, 2014 (Per Johansson)
Hässlens Naturreservat (artp.), (12G 6e , [6683473, 1524508] ), 2014 (Per Johansson)
Hummelbo (12G 8e , [6693516, 1524286] ), skogsglänta med rik vegetation, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ), vägkant,slänt mot skogsmark, 2011 (DABS)
Atlasruta (12G 6a ), ,frekvens allm. 1989 (CGr)
Hällatornet (artp.), (12G 6c , [6683598, 1511786] ), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Hedemora återvinningsanläggn (artp.), (12G 7c , [6685011, 1511247] ), sekundär lövnaturskog /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ), gräsmark i engelska parken, 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695040, 1519550] ), igenväxt ö, 2017 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ), vägkanter, 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699917, 1527287] ), gammal körväg i skog, 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ), gammal körväg i skog, 2014 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ), fuktig skogsmark, 2013 (DABS)
Hinshyttan (13G 1c , [6706227, 1512755] ), igenväxande mark mot å, 2017 (IPt)
Skällingsberget (13G 1e , [6706550, 1524770] ), ~refl~ ,granskog, kalkpåverkad, 2007 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
500 m S om Svarttjärnen, 1,2 km norr St Skällingen (13G 1e , [67094, 15234] ), ~refl~ ,sumpskog, vid bäck, 2003 (NGu)
Kasttjärnsberget NR (artp.), (13G 2d , [6710793, 1517377] ), källdråg i blåbärsgranskog, noterad , 2019 (Janolof Hermansson)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ), skogsbryn, rikligt , 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Kolarbo S 100 m (artp.), (12G 9a , [6695495, 1500254] ), bäckdal /, 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Lomsjön, öster om (artp.), (12G 9b , [6696145, 1505791] ), sjökant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Jakobs (artp.), (12G 9b , [6698958, 1506330] ), noterad , 2020 (Jonas Muntlin)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6698965, 1506391] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
SÄTER

Sydväst Slätberget (artp.), (12F 6i , [6680700, 1494943] ), ängsgranskog fuktdråg i rikare granskog nära f.d. odlingsmark., noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen torpet (artp.), (12F 6j , [6682807, 1496605] ), frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Nisshyttan badplatsen (artp.), (12F 6j , [6684074, 1495763] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ), vägkant i blandskog, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6692082, 1493741] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692404, 1497988] ), noterad , 2016 (Jesper Hansson)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692410, 1497510] ), lövlund, 2010 (Ralf Lundmark)
Säterdalen NR (artp.), (12F 8j , [6692427, 1497930] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
BispbergsFot (artp.), (12G 8a , [6692542, 1500814] ), noterad , 2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.), (12G 8a , [6692566, 1500806] ), noterad , 2016 (Uno Skog)
GUSTAFS

SO Dalnäset (artp.), (12F 8i , [6694875, 1494746] ), ravin /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Dalnäset (artp.), (12F 9i , [6695564, 1494229] ), ravin /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Trutorna (12F 9i , [6699436, 1491892] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
S Långhagsforsen (artp.), (12F 9j , [6697131, 1495035] ), lövrik barrnaturskog / strandskog, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ), skogsbilvägkant/våtäng, 2014 (DABS)
SILVBERG

St Bråfall (12F 6e , [6684626, 1472480] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Långalens NE-ände (artp.), (12F 6h , [6683673, 1485715] ), noterad , 2016 (Ralf Lundmark)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.), (12F 6h , [6683700, 1485680] ), granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp, 2010 (Ralf Lundmark)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689684, 1477447] ), kalkbrott o stråk mot sjön, 2015 (SNy)
Vallvägen (artp.), (12F 7g , [6688113, 1484409] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ), vändplan, 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ), kulturmarkerna runt kyrkan, 2020 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ), vägkant genom skog, 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ), slåtteräng, 2012 (SNy)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.), (12F 8h , [6691190, 1489020] ), granskog, högört-typ, 2009 (Ralf Lundmark)
Stigen till Risshytte hage (artp.), (12F 8h , [6691192, 1489055] ), högörtgranskog, noterad , 2017 (Per Johansson)
STORA TUNA

Tuna Hästberg (12F 8d , ), örtrika gräsmarker o.skogspartier, allmän , 1987 (AJs)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ), hygge, 4 årigt frisk mark, 2010 (JOs)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ), skogbeväxt fäbodmark, 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ), skogsmark och fuktstråk, 2013 (SNy)
> 10 lokaler (12F 9d , ), ,frekvens allm. 1988 (IAn)
Högberget (12F 9d , [6697370, 1467970] ), översilad blandskog, 2011 (SNy & IPt)
Omr. 22 Nyckelmyran (artp.), (12F 9e , [6695598, 1470208] ), noterad , 2018 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Finnbodarna (12F 9e , [6695675, 1472554] ), fäbodvall, 2013 (IPt)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6698504, 1470017] ), bäckdråg nära vägen, 2020 (SNy)
Ulvbergssjön (12F 9e , [6699159, 1470798] ), skog öster sjön med bäckdråg, 2020 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ), kanter längs skogsvägen, 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Asplunds fäb (13F 0d , [6703231, 1468088] ), kulturmark, 2020 (SNy)
Floda by,Trollebomacken (13F 0e , [6701779, 1474445] ), gräsytor runt damm, 2020 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Forsbacka (13F 0g , [6702137, 1480427] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702909, 1485806] ), strandområden, 2019 (SNy)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.), (13F 1d , [6706550, 1465400] ), noterad , 1997 (Johan Niss)
Väg mot Halla fäb (13F 1e , [6705533, 1471335] ), bäckravin, 2020 (SNy)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ), lövskog och strandpromenad, 2012 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ), skogskant mot järnvägen, 2018 (SNy)
Färjegårdar , Smittholen (13F 1g , [6705971, 1482508] ), skogsmark, 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709965, 1483467] ), vägkant och skog, 2018 (SNy)
Norr Hemtjärnen (artp.), (13F 2d , [6714465, 1469469] ), brink / sekundär lövnaturskog, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Norr Amsberg (artp.), (13F 2e , [6712494, 1474428] ), noterad , 2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Gagnbro (artp.), (13F 2e , [6712950, 1473087] ), noterad , 2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Gagngbro (artp.), (13F 2e , [6712975, 1472901] ), noterad , 2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ), åsen, 2012 (SNy)
Gagnbro (artp.), (13F 2e , [6713083, 1472598] ), noterad , 2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Lennheden (artp.), (13F 2e , [6713100, 1471500] ), noterad , 2017 (Gunnar Bäck)
Amsbergs kapell, 2,4 km V-ut (artp.), (13F 2e , [6713164, 1472900] ), bäckravin, noterad , 2019 (Henry Åkerström)
Lennheden (13F 2e , [6713327, 1470749] ), längs vägen på åskrönet, 2020 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ), lövskog, 2012 (SNy)
Mellsta vägen till ångbåtsbryggan (13F 2f , [6710950, 1476970] ), ravin, 2012 (IPt)
Sjöberget (13F 2f , [6712540, 1478120] ), skogsmark, 2012 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ), skog och myrmark, 2018 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ), kalkbrott, 2018 (SNy)
Styggmyren, kalkbrott söder om (artp.), (13F 2g , [6711298, 1483283] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712861, 1481162] ), kalkpåverkad blandskog under avverkning, 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ), kalkbrottsområde, 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715912, 1470304] ), dike mot lövskog, 2012 (IPt)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ), hästbetad grässvål, 2014 (SNy)
Källarvets Fäbod (artp.), (13F 3e , [6719688, 1473186] ), barrskog /, 1995 ((sks), Thomas Husing)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475191] ), ängsmark mot väg, 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Motbodarna fäbod (13F 4e , [6720736, 1471697] ), kulturmark, 2020 (SNy)
Väg norrut från Saxlindan (13F 4f , [6721848, 1475444] ), bäckdråg, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ), kulturmarker, sjö och älvstrand, 2013 (SNy)
Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ), skogsmark, 2020 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6706226, 1486621] ), skogen närmast Torsångs skola, 2020 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ), stränder vid sjön och närliggande skog, 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707710, 1488620] ), fuktig gräsbevuxen skogsmark, 2013 (DABS)
VIKA

Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ), ~refl~ ,lundartad artrik blandskog, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Botolvsboberget N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ), rikt sydlänt hygge, rikligt , 1988 (LBr)
Lönnemossa (13F 3j , [67194, 14982] ), ~refl~ ,skogsparti vid skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Stämshöjden (artp.), (13F 4j , [6721887, 1498611] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Stämshöjdens nr (artp.), (13F 4j , [6721898, 1498561] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Bösskolven (artp.), (13G 2a , [6714088, 1501098] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Fisklösen (artp.), (13G 3a , [6719291, 1504945] ), barrnaturskog /, 2005 (Skogsstyrelsen)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ), 1989 (JEd)
ASPEBODA

Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ), skogsmark, 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6716388, 1478203] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6718158, 1482991] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ), vägkant, 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ), vägkanter och bäckravin, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ), ängsmark, 2016 (DABS)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Bäcken med omgivningar, V Kårarvets koloniomr (artp.), (13F 4h , [6721015, 1486633] ), fuktig gräsmark, 2015 (Per Johansson)
Lövberget, bäcken med omgivningar, N bågskyttebanan (artp.), (13F 4h , [6722462, 1487299] ), frisk gräsmark, 2015 (Per Johansson)
Stensjöbo (artp.), (13F 5g , [6726071, 1480288] ), lågörtblandskog frisk skogsmark på gammalt torpställe, noterad , 2017 (Per Johansson)
Storbjursen (13F 5g , [6727641, 1480989] ), örtrik skogsmark, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729430, 1482520] ), gräsmark, 2011 (JJa & IPt)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ), vägkant, 2011 (JJa)
Skogsbyn Grycksbo (artp.), (13F 5g , [6729921, 1482792] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ), 1989 (JEd)
Laktjärnen söder om (artp.), (13F 5j , [6728176, 1495453] ), stort flyttblock i ungskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Lövhult, O 550 m (artp.), (13G 4b , [6721412, 1508490] ), mindre bäckdrog i barrskog, noterad , 2019 (Magnus Bergström)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ), 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Rupstjärn, öster om (artp.), (13G 5a , [6728669, 1502683] ), skog runt dike, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Åkertjärn, 200m S om (artp.), (13G 5c , [6725966, 1511511] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ), fuktig skog, stig. dike, 2017 (JMa & UGu)
Holvret (artp.), (13G 5a , [6729612, 1503408] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Holvret 300m öster om (artp.), (13G 5a , [6729638, 1503831] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.), (13G 5b , [6729446, 1509851] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar (artp.), (13G 5c , [6726521, 1511639] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726730, 1520790] ), vägkant, 2012 (DABS)
Liljansnäs NV delen (artp.), (13G 6a , [6732205, 1504869] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ), dammkant, 2015 (DABS)
Hällberget, klippvägg (artp.), (13G 6b , [6732620, 1508270] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733161, 1512648] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Skogsbryn, ön (13G 7b , [6736350, 1507010] ), skogsbryn, 2008 (JWk)
Borgärdet , norra delen (13G 7b , [6736680, 1505710] ), skuggig gräsmark intill häck, drag av tidigare tomt, rel. riklig på platsen, mindre vanlig på rutan , 2008 (JWk)
Isalanäset (13G 7b , [6739420, 1506160] ), skuggig lövblandskog, riklig på platsen (bästa lokalen), mindre vanlig på rutan , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ), blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk, vid upplaget, sandslänt (artp.), (13G 8c , [6740195, 1513172] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ), hävdad gräsmark, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ), ~refl~ ,tjärn och sumpskog, ,frekvens ej bedömd 2002 (DABS)
NV Sallakmyren (artp.), (13G 8d , [6744693, 1519487] ), noterad , 2020 (Jonas Eriksson)
202 m S Back-lars Myr (artp.), (13G 9a , [6747045, 1503886] ), gransumpskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Svartnäs skidstadion (artp.), (14G 0d , [6754903, 1518052] ), litet skogsområde i anslutning till gård, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ), bäckmiljö, 2002 (NGu)
Himmelsbergets naturreservat (artp.), (14G 1c , [6756828, 1512113] ), starkt sluttande ängsbarrskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Nilslarsberg (artp.), (14G 1c , [6756890, 1514225] ), väg och omkringliggande mark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.), (14G 2c , [6761406, 1514711] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ), fuktäng, vassdominerad, 2004 (NGu)
Kattnäsudden, myr nordöst om (artp.), (14G 2d , [6760359, 1516078] ), skogsmyr, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Piparån, torrlagd forssträcka (artp.), (13F 9j , [6747659, 1497658] ), noterad , 2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Våckelberget NR (artp.), (14F 0j , [6753170, 1496000] ), skog, 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Stora TörntjärnenV 250m (artp.), (14F 1i , [6759077, 1493111] ), barrskog /, 1996 ((sks), Gunnar Granér)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ), sumpskog, rörligt markvatten med järnockra, 2007 (NGu)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Kvarnberget, O om Finntorpet (11F 9i , [66482, 14936] ), ~refl~ ,vägg,krön,rasmur,gruvhål och varphögar, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Nedre Trätsbo (artp.), (11F 9i , [6649008, 1490464] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Slogfallet (artp.), (12F 0g , [6650520, 1480613] ), noterad , 2018 (Rickard Jonsson)
Bromsberget NR (artp.), (12F 0i , [6650807, 1493913] ), lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats., noterad , 2020 (Janolof Hermansson)
Bromsbergets NO_sluttning (12F 0i , [6651080, 1493610] ), granskog med hasselinslag, spridd och riklig , 2010 (LBr)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), ängsbacke, 2006 (GJn)
Kalvnäset (12F 1h , [6657694, 1489585] ), lövskog med asp, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Flaxtjärnen väst (artp.), (12F 1i , [6659538, 1491043] ), barrskog /, 1996 ((sks), Thomas Husing)
Vanbergs klack, branten åt nordost (12F 2g , [6662020, 1481840] ), klippor och blockslänt, spridd , 2013 (LBr)
Kalvnäset (artp.), (12F 3g , [6666949, 1484504] ), skogsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Kalkbrott Snösjön (artp.), (12F 1d , [6659049, 1468542] ), kalkbarrskog /, 1997 ((sks), Tomas Salander)
Söder om Snösjön (12F 1d , [66591, 14685] ), gläntor i gammal granskog vid nedlagt kalkbrott, flertal ex. , 1988 (HWk)
Jansbo (artp.), (12F 1d , [6659146, 1469867] ), noterad , 2016 (Niina Sallmén)
Snösjön Ö änden (12F 1d , [66595, 14685] ), strandkant, gräsmark med gles blandskog på kalkberggrund, flera ex. , 1988 (HWk)
Sundet (artp.), (12F 2e , [6661453, 1470306] ), frisk tät granskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan/blandskog, 2017 (DABS)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ), dikeskant, flertal ex , 1987 (HWk)
Dagkarlsboberget V om vägen (12F 4d , [66721, 14694] ), kärrkant, flertal ex , 1987 (HWk)
Dagkarlsboberget (12F 4d , [66721, 14695] ), blandskog i västsluttning, flertal ex , 1987 (HWk)
Limnäsudden vid Plogen (artp.), (12F 4e , [6670897, 1471524] ), kalkmarksgranskog, 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Limnäsudden i söder (12F 4e , [6671030, 1471870] ), kalkbarrskog vid gruvhål, spridd , 2018 (LBr)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ), gräsbevuxen skogsväg, 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), gräskantad skogsväg, 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672678, 1484589] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672696, 1484362] ), lövskog/tomtmark, 2017 (IPt & SNy)
Blåkullberget (artp.), (12F 5h , [6676606, 1486370] ), kärr, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.), (12F 6d , [6683080, 1469820] ), vägkanter, skogsbryn, 2009 (Bo Karlsson)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ), ängsmark, 2017 (SNy)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683490, 1470710] ), örtrik blandskog, riklig , 2009 (JJa)
Jätturn, brant (artp.), (12F 6e , [6683526, 1470487] ), noterad , 2019 (Magnus Stenmark)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), skogsbilvägkant/äldre fritidshus, 2017 (IPt & SNy)
Östra Järsjön 300 m Norr (artp.), (12F 6f , [6684253, 1476523] ), bergbrant /, 1994 ((sks), Thomas Husing)
LUDVIKA

Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Dammsjöberget, nordsluttningen (artp.), (12F 3c , [6666301, 1462464] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Laggarudden i Väsman (12F 4c , [66723, 14640] ), ödetomt, flertal ex , 1989 (HWk)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ), örtrik lövskog, 2010 (IPt & HWk)
Ikorrbotten Ludvika (12F 4d , [66728, 14650] ), gräsmark på f.d. tomtmark, flertal ex , 1989 (HWk)
GRANGÄRDE

Aspfallet (artp.), (12E 3i , [6667983, 1441480] ), ravin / källpåverkad mark, 1996 ((sks), Tomas Salander)
Djupa dalen (artp.), (12E 3i , [6669122, 1442253] ), fuktig skogssluttning, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg Stormosse, norra källorna (artp.), (12E 4h , [6672769, 1438767] ), 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Flintfallet (12E 4i , [6674600, 1442255] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Låsberget, SO om Frumossen (artp.), (12E 4j , [6674920, 1448715] ), lågörtgranskog översilad sluttning, 2015 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren (artp.), (12E 5j , [6677772, 1448701] ), kalkbarrskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren (artp.), (12E 5j , [6678086, 1449235] ), sumpbarrskog på kalkgrund, 2013 (Janolof Hermansson)
V Sexberget (artp.), (12E 5j , [6678200, 1449227] ), kalkbarrskog / rikkärr/kalkkärr, 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Örlaxberget - Grävlingsåsen (artp.), (12E 6h , [6684357, 1435674] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Vändleberget 200 m Ö (artp.), (12E 6j , [6681714, 1445569] ), barrnaturskog / bergbrant, 1997 ((sks), Anna-lena Lindström)
Gänssundets gamla tomt (artp.), (12E 7i , [6685113, 1441054] ), lövrik barrskog vid f d torpställe, 2014 (Thorild JonssonJanolof Hermansson)
Mellansjöberget (artp.), (12E 7j , [6686123, 1446775] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ), ängsmark äldre boplats, 2012 (IPt & JOs)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14453] ), ~refl~ ,varm,gläntig sluttning,blandskog, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Grängesberg, S om Laritstorp (artp.), (12F 2b , [6663433, 1455721] ), blandskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Saxbergets östsluttning (artp.), (12F 3a , [6668545, 1454424] ), längs skogsstig, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Atlasruta (12F 5a ), örtrika skogar, ta-a ,frekvens allm. , 1985 (LBr)
Kocklaberget 400 m SO (artp.), (12F 5a , [6679021, 1451060] ), lövnaturskog /, 1997 ((sks), Anna-lena Lindström)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 6b , [6684261, 1458252] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Bredberget (12F 6b , [6684437, 1459031] ), stig /lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684867, 1467420] ), vägkant/ängsmark, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Frötjärnsberget 300 m Ö (artp.), (12F 7a , [6689010, 1451814] ), lövrik barrnaturskog /, 1997 ((sks), Anna-lena Lindström)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 7b , [6685948, 1458100] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ), skog och bäckdråg, 2018 (SNy)
Tansbäcken omr.36 (artp.), (12F 7b , [6689163, 1455572] ), 10 plantor/tuvor , 2018 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Tansbäcken (artp.), (12F 7b , [6689994, 1455994] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Storsätten (12F 7c , [6687323, 1462257] ), ängsmark,vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Abborrtjärnen (artp.), (12F 7c , [6689436, 1464320] ), sumpgranskog, gulnande löv/blad , 2013 (Janolof Hermansson)
Bagghyttan (artp.), (12F 7c , [6689725, 1463642] ), kalkbarrskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ), kulturmarker o skog runt ödetorp, 2020 (SNy)
Lindbastmora, rikkärr (artp.), (12F 8b , [6692056, 1457898] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Långmyran (artp.), (12F 8b , [6694957, 1459032] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Hästbergs klack, ostsidan (artp.), (12F 8c , [6690378, 1460204] ), lågörtbarrskog blockigt, noterad , 2016 (Janolof Hermansson)
Limgruvorna, Laxsjön (12F 8c , [66904, 14611] ), örtrik öppen blandskog, rikl. , 1989 (IAn)
Österdalarna

GAGNEF

Stormyran, omr 56 (artp.), (13F 0a , [6700731, 1451969] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Bonnie Nilzon)
600m NO Lungmyrorna (artp.), (13F 0a , [6701452, 1451809] ), lövbränna /, 1996 ((sks), Hans Sundmark)
Gässtjärnberget (artp.), (13F 0a , [6701727, 1450591] ), barrskog /, 1996 ((sks), Hans Sundmark)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ), fäbodvall, rikligt , 2012 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706279, 1451653] ), gammalt kalkbrott, 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ), fäbodvall, 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Stigen, Löfsen (artp.), (13F 1b , [6708473, 1457843] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14576] ), fuktig skogamark, allmän , 2004 (AÖg)
300 NV Säl (artp.), (13F 1b , [6709577, 1458159] ), 1996 ((sks), Hans Sundmark)
VNV om Säl (13F 1b , [6709960, 1457970] ), gammal skog med rikkärrsdråg, 2006 (LBr & IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706161, 1465309] ), skogsmark , strand av å, 2010 (IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Brötjärna åns nedre dalgång (artp.), (13F 2b , [6710986, 1456524] ), ravin /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Älvbrink vid Lögnäset (artp.), (13F 2b , [6711280, 1455712] ), brink /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Färmsnäs SO 400m (artp.), (13F 2b , [6711549, 1455341] ), ravin /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Nysäl (artp.), (13F 2b , [6711666, 1456544] ), ravin /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Nysäl (artp.), (13F 2b , [6711705, 1457425] ), ravin /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ), ~refl~ ,örtrik slänt, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Nysäl (artp.), (13F 2b , [6712127, 1458397] ), brink /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Öbäckens ravin (artp.), (13F 2b , [6712568, 1457744] ), ravin /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Väster Hovänget (artp.), (13F 2b , [6713358, 1458815] ), ravin /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Björka By NV 200 m (artp.), (13F 2b , [6713447, 1459974] ), ravin /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
vägen till Trolldalens NR (artp.), (13F 2c , [6712739, 1460213] ), 2013 (Ulla-Britt Andersson)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ), ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Bodarna (artp.), (13F 2c , [6713571, 1462170] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Malmmyran (13F 2d , [6712756, 1467576] ), jvgslänt mot blandskog, 2014 (IPt)
Sälbäckens ravinområde (artp.), (13F 2d , [6713304, 1466088] ), ravin /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Ravin vid östan Bergsgårdarn (artp.), (13F 2d , [6713587, 1466545] ), ravin /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Djurmo (13F 2d , [6714434, 1466177] ), lövskog med gångstigar, 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ), delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe, 2014 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719195, 1459035] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Västerfors N flottbro (artp.), (13F 3b , [6719780, 1457070] ), älvsluttningar, noterad , 2019 (Joachim Falck)
Vid Mjälgen (artp.), (13F 3c , [6715114, 1462175] ), ravin / sekundär lövnaturskog, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Norr Djurås 800 m (artp.), (13F 3c , [6716806, 1462681] ), ravin /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
V om Åssjön (13F 3c , [6717260, 1461510] ), ~refl~ ,lövskog, ,frekvens allm. 1996 (JMa)
Grådnäs (artp.), (13F 3c , [6717903, 1461139] ), sekundär lövnaturskog /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Grådnäs (artp.), (13F 3c , [6717997, 1461833] ), ravin / brink, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Södra Gröntuv (artp.), (13F 3c , [6718004, 1462350] ), ravin /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Hampgårdarna , nära Sörängsdammen (13F 3c , [6718840, 1463572] ), skogsmark, 2011 (IPt)
Amsbergs kapell, 7,9 km V-ut (artp.), (13F 3d , [6715300, 1467825] ), bäckravin, noterad , 2019 (Henry Åkerström)
Djurmo klack (artp.), (13F 3d , [6715345, 1465997] ), barrskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Amsbergs kapell, 8,1 km V-ut (artp.), (13F 3d , [6715542, 1467651] ), bäckravin, noterad , 2019 (Henry Åkerström)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ), bäckravin, 1996 (AÖg)
Amsbergs kapell, 8,4 km NV-ut (artp.), (13F 3d , [6716104, 1467559] ), bäckravin, noterad , 2019 (Henry Åkerström)
Amsbergs kapell, 8,6 km NV-ut (artp.), (13F 3d , [6716264, 1467477] ), noterad , 2019 (Henry Åkerström)
Sifferboberget NO Kringelmyr (artp.), (13F 3d , [6716927, 1469026] ), barrnaturskog /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Gräv (13F 4b , [6722115, 1458471] ), ängsmark i blandskog, 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ), ~refl~ ,kulturmark,lindor, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720593, 1466196] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720692, 1466262] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720844, 1467954] ), fäbodvall, 2019 (IPt)
ÅL

Stråttbäcken med ravin (artp.), (13F 5c , [6727440, 1460086] ), ravin /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ), lövskog, 2020 (IPt & SNy)
Långbergs fäbodarna (artp.), (13F 5d , [6727740, 1469213] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ), gräsmark, 2010 (JJa)
Fiskdammarna, 200m öster om (artp.), (13F 5d , [6729585, 1466700] ), fuktig granskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Solarvet (13F 5e , [6728990, 1473860] ), gräsmark, 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ), skogsmark med ängsrester, 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ), skogsmark/stig nära tjärn, 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ), grösmark, 2016 (JJa)
BJURSÅS

Vrebro (13F 6e , [67323, 14729] ), ~refl~ ,våt vildvuxen näringsrik strandkant, ,frekvens allm. 1999 (MBe)
Gopa, N Prosgårdarna (artp.), (13F 6e , [6734583, 1474347] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ), grusplan, 2015 (JJa)
Vid Ärtsjön (13F 6f , [6734229, 1479352] ), gammal ängsmark, 2020 (JJa)
Mln Övre Ärtsjön-G:a Sågmyravägen (13F 6f , [67347, 14791] ), 15/20 lokaler ,frekvens allm. , 1988 (UEr)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ), gräsbevuxen strandkant, 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738820, 1472600] ), vägkant, 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ), intermediär myr, bäckdråg och lövskog, spridd , 2015 (LBr)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ), vägkant, 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ), myrmark, 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ), gammalt boställe, 2011 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ), ~refl~ ,fuktig ravin, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736590, 1482180] ), bäckkant, 2011 (JJa)
Trollgatu (13F 7g , [6738890, 1482910] ), fuktig ravin, 2011 (JJa)
Liholn (artp.), (13F 7g , [6739073, 1480102] ), lövnaturskog / örtrika bäckdråg, 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Rog (13F 7h , [6736097, 1487033] ), blöt aspskog, rikligt , 2016 (Kjell Furugård)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ), gräsbevuxen vägkant, 2010 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740850, 1479810] ), dike, 2013 (JJa)
Litjärn N 500m (artp.), (13F 8f , [6740895, 1479722] ), lövrik barrnaturskog / rikkärr/kalkkärr, 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Gammans S 300m (artp.), (13F 8g , [6740869, 1482236] ), aspskog /, 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ), fäbodvall, 2019 (JJa)
SILJANSNÄS

900 m N Djupsjön (artp.), (13E 6g , [6731025, 1430688] ), barrskog /, 1995 ((sks), Yngve Perjons)
1300 m S Långsåsberget (artp.), (13E 6g , [6733246, 1434940] ), barrskog /, 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Trymackbergets biotopskydd (artp.), (13E 7g , [6739943, 1434479] ), barrnaturskog med inslag av löv, 2012 (Pär Dahlström)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ), fäbodvall, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ), skogsväg, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [6735430, 1441060] ), skogsmark, 2008 (DABS)
201 m N Förberg (artp.), (13E 7i , [6736870, 1443891] ), lövträd /, 1994 ((sks), Yngve Perjons)
NO Granbergets skidbacke (artp.), (13E 7j , [6735035, 1449095] ), barrskog / örtrika bäckdråg, 2004 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Kallbäcken (artp.), (13E 7j , [6735929, 1449087] ), 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ), strandstig, 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ), vägkanter, fäbodvall, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ), parkering, jordhög, vägkant,dike, 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ), väg ned till sjöstrand, 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ), skogsstig, 2020 (Kicki Marcus)
700 m V Lissberg (artp.), (13F 8a , [6742116, 1450916] ), 1995 ((sks), Yngve Perjons)
LEKSAND

Laknäs ( , ), a. , 1987 (JWm)
Björnberget (13E 3i , [6717548, 1440566] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Forsbodarna (artp.), (13E 3j , [6715810, 1449590] ), stig i ung lövskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716277, 1449505] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
S om Matsbodarna (artp.), (13E 3j , [6718004, 1447342] ), barrskog /, 2008 ((sks), Ida Kuusisto)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Stocktjärnen 300 m S (artp.), (13E 5f , [6725750, 1425800] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Draggberget (artp.), (13E 5h , [6725491, 1439873] ), blockig ostsluttning, delvis av lövbrännekaraktär. oftast grandominerat, noterad , 2018 (Lars-Ove Wikars)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ), örtrik sluttning i gammelskog, 2011 (IPt & JJa & RNy)
Isängena (artp.), (13E 5i , [6726985, 1443307] ), gransumpskog /, 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ), levande fäbod, 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725157, 1448872] ), skogsväg, 2018 (IPt)
Vägskälets naturreservat. (artp.), (13E 5j , [6729624, 1449791] ), bäckkant, 2014 (Pär Dahlström)
Vägskälets naturreservat kring vägen mot Lindbodarnas fd. deponi (artp.), (13E 5j , [6729773, 1449782] ), 2014 (Pär Dahlström)
Skallskog (13E 6i , [6730126, 1444045] ), kulturmark, 2019 (SNy)
800 m N Skallberget (artp.), (13E 6i , [6731358, 1443812] ), lövnaturskog /, 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
200 m NV Trätbodarna (artp.), (13E 6j , [6732607, 1445692] ), aspskog /, 1997 ((sks), Yngve Perjons)
100 m SO Räbäck (artp.), (13E 6j , [6733048, 1446726] ), aspskog /, 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ), vägkanter i bymiljön, 2017 (SNy)
Skeberget (artp.), (13F 5a , [6726390, 1450233] ), barrskog /, 1997 ((sks), Yngve Perjons)
400 V Ålsgrådan (artp.), (13F 5b , [6726259, 1457493] ), ravin /, 1994 ((sks), Yngve Perjons)
101 m NV Ålsgrådan (artp.), (13F 5b , [6726503, 1457858] ), ravin /, 1994 ((sks), Yngve Perjons)
Styrsjöbo badplats (13F 6a , [6731307, 1454126] ), strandkant, 2020 (Kicki Marcus)
600 m SO Sandåkern (artp.), (13F 6b , [6733208, 1457983] ), brink / ravin, 1994 ((sks), Yngve Perjons)
Älvpromenaden, Övermo (artp.), (13F 6b , [6734658, 1457352] ), noterad , 2020 (Glenn Costello)
Älvpromenaden, Övermo (artp.), (13F 6b , [6734658, 1457352] ), noterad , 2020 (Glenn Costello)
Dragsänget (13F 6c , [6731506, 1460941] ), ängsväg genom blandskog, 2014 (IPt)
Ö. Rönnäs, Vånnvara (13F 6c , [6732566, 1464390] ), skogsbilväg / blandskog, 2020 (IPt)
Lissbjörken (13F 6d , [6734138, 1466857] ), f.d. fäbod, 2020 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738213, 1452912] ), lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Almberg (artp.), (13F 7c , [6736555, 1464865] ), noterad , 2017 (Ulf Humlesjö)
Bastbergs fäbodar 590 m NV (artp.), (13F 7c , [6738506, 1461433] ), barrskog /, 2006 ((sks), Yngve Perjons)
100 m SO Vålsveden (artp.), (13F 7c , [6738639, 1461246] ), aspskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
700 m V Galtskallen (artp.), (13F 7c , [6738670, 1461466] ), aspskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
500 m SV Ingelsris (artp.), (13F 7c , [6739082, 1461515] ), aspskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
700 m Ö Björkbergsån (artp.), (13F 7c , [6739251, 1461509] ), aspskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
250 m NV Ingelsris (artp.), (13F 7c , [6739487, 1461831] ), barrskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
304 m NV Stor-moberg (artp.), (13F 7d , [6736153, 1467501] ), aspskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ), gräsbevuxen skogsstig, 2011 (JJa & IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ), igenväxt gräsmark, 2008 (JJa)
Igenväxt Inäga Axmor (artp.), (13F 7e , [6739464, 1474057] ), sekundär lövnaturskog /, 1997 (Skogsstyrelsen)
Axmor (13F 7e , [6739810, 1473940] ), vägkant vid grusväg, 2016 (JJa)
S - Hedgården (artp.), (13F 8b , [6743017, 1456744] ), kalkbarrskog /, 2003 (Skogsstyrelsen)
Plintsberg (artp.), (13F 8b , [6743270, 1457174] ), noterad , 2019 (Ville Pokela)
Plintsbereg (artp.), (13F 8b , [6743599, 1456923] ), noterad , 2019 (Ville Pokela)
SV Plintsberg (artp.), (13F 8b , [6743759, 1456969] ), kalkbarrskog /, 2003 (Skogsstyrelsen)
700 m V Plintsberget (artp.), (13F 8b , [6743772, 1457130] ), sekundär lövnaturskog /, 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Plintsberg (artp.), (13F 8b , [6744680, 1458070] ), granskog, vid stig, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Atlasruta (13F 8c ), igenväxt ängsmark, mindre allmän , 1986 (MKp)
Vårrödet 400 m OSO (artp.), (13F 8c , [6744046, 1462107] ), kalklövskog /, 2000 ((sks), Yngve Perjons)
Vårrödet 400 m ONO (artp.), (13F 8c , [6744305, 1462050] ), aspskog /, 2000 ((sks), Yngve Perjons)
Täppan 400 m SO (artp.), (13F 8c , [6744446, 1462021] ), kalkbarrskog /, 2000 ((sks), Yngve Perjons)
Norr Lindberg 750 m NNV (artp.), (13F 8c , [6744556, 1462485] ), aspskog /, 2006 ((sks), Yngve Perjons)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ), fäbodmark, 2016 (JJa)
Getsarvssjön, vid f.d. vattenhjulet (13F 8e , [6744920, 1471000] ), snårskog längs liten å, flertal , 2014 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens allm. 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
V-Kullsbjörken (artp.), (13F 9c , [6745479, 1460507] ), örtrika bäckdråg /, 2003 (Skogsstyrelsen)
V-Kullsbjörken (artp.), (13F 9c , [6745749, 1460705] ), kalkbarrskog /, 2003 (Skogsstyrelsen)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ), gräsmark, 2009 (JJa)
Kallgolvsravinen, Granåsen (artp.), (13F 9g , [6748156, 1481715] ), fuktig dalgång efter bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Gärsbodarna 400m N (artp.), (14F 0g , [6751013, 1484714] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
RÄTTVIK

Tina Rättvik (artp.), (13F 9c , [6749410, 1460740] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ), gräsbevuxen vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Grissen (13F 9d , [67482, 14663] ), gammalt kalkbrott/marmorbrott, flertal , 2014 (GHa)
Risåsa (13F 9e , [6746120, 1470900] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Ärtled (13F 9e , [6748390, 1474200] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ), f.d. fäbod, enstaka , 2019 (GHa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ), ängsmark, enstaka , 2016 (GHa)
Stumsnäs (14F 0a , [6751980, 1454130] ), ängsmark, 2011 (IPt)
Dalen (artp.), (14F 0c , [6750667, 1463038] ), bäckdal / lövskogslund, 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Enån Kvarnen (artp.), (14F 0c , [6752258, 1463373] ), sumpig snårskog, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
SO SVS-Kontoret (artp.), (14F 0c , [6752318, 1464732] ), bäckdal /, 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Kyrkudden, Klockarbäcken (14F 0c , [67530, 14615] ), snårskog, enstaka , 2017 (GHa)
St:davidsgården (artp.), (14F 0c , [6753971, 1461109] ), barrskog /, 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Hedsåsens Fäbodar (artp.), (14F 0d , [6750226, 1465639] ), aspskog /, 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Risröds naturreservat (artp.), (14F 0d , [6752885, 1468076] ), noterad , 2018 (Per Johansson)
Risröd (14F 0d , [67529, 14672] ), fuktig granskog, enstaka , 2014 (GHa)
Råbergsängarna (artp.), (14F 0d , [6752992, 1468156] ), lövrik barrnaturskog / rikkärr/kalkkärr, 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Lisskog (artp.), (14F 0e , [6751154, 1472568] ), 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751290, 1472410] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Ollasbodarna (artp.), (14F 0g , [6751420, 1481361] ), äldre blandskog med asp, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Norr Ollasbodarna (artp.), (14F 0g , [6751906, 1481191] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Nyberget Betesskogen (artp.), (14F 0g , [6754828, 1484623] ), fäbodskog, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertuppsbäcken (artp.), (14F 0i , [6751045, 1490062] ), efter bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Vädertupp (artp.), (14F 0i , [6751240, 1490199] ), bäckravin, 2011 (Urban Gunnarsson)
S Granmor (artp.), (14F 1b , [6756937, 1457964] ), lövrik barrnaturskog /, 2008 ((sks), Ida Kuusisto)
S Granmor (artp.), (14F 1b , [6757084, 1457878] ), barrskog /, 2008 ((sks), Ida Kuusisto)
Sätraskogen (artp.), (14F 1c , [6755810, 1462459] ), barrskog /, 2003 (Skogsstyrelsen)
Gångvägen mot Springkällan (14F 1c , [6756500, 1464970] ), strandsnår, enstaka , 2017 (GHa)
Amtjärn mindre vattendrag (artp.), (14F 1c , [6758173, 1460904] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Österängsån (14F 1d , [6755330, 1466660] ), snårskog längs å, enstaka , 2011 (GHa)
Rösstjärnen (artp.), (14F 1d , [6755404, 1466694] ), 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ), övergiven odling, enstaka , 2018 (GHa)
Ingels, Årängsån (14F 1d , [67589, 14688] ), fuktig skog längs ån, enstaka , 2010 (GHa)
Djupviken (artp.), (14F 1e , [6757615, 1474895] ), lövrik barrnaturskog /, 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Gräsbergets Fäbodar (artp.), (14F 1f , [6758014, 1476254] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Branten (artp.), (14F 1g , [6755036, 1484529] ), fuktig skog, 30 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget, rikkärret (artp.), (14F 1g , [6755413, 1484558] ), rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson., 8 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Jerusalemsbacken (artp.), (14F 1g , [6759806, 1484090] ), barrskog /, 2003 (Skogsstyrelsen)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.), (14F 1h , [6758425, 1487174] ), gräsmark, 2014 (Hans Rydberg)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.), (14F 1i , [6759264, 1490654] ), sluttande kärr, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Knollbodarna (14F 2a , [67613, 14510] ), f.d. fabod, enstaka , 2013 (GHa)
Gryssen (artp.), (14F 2c , [6761477, 1464816] ), igenväxande äng, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
V Gryssen (artp.), (14F 2c , [6761887, 1464525] ), barrskog / kalkbarrskog, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Östbjörka, Knåparbodarna (14F 2c , [67639, 14628] ), fuktstråk i ängsmark, enstaka , 2016 (GHa)
NO Gryssen (artp.), (14F 2d , [6762469, 1465332] ), lövnaturskog / lövängsrest, 1997 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Södra Vålberget (14F 2h , [67643, 14893] ), granskog vid f.d. fäbod, enstaka , 2013 (GHa)
Mossamyren NV om (artp.), (14F 2i , [6762889, 1490323] ), fuktig granskog längs bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Perolsbodarna , fäbod (14F 2i , [6763280, 1490370] ), skogsmark, 2007 (DABS)
Gisslarbodarna, "Vikörbudär" (14F 3c , [67691, 14609] ), igenväxande fäbodtäkt, flertal , 2014 (GHa)
1 km S Brandstjärn (14F 4e , [6773000, 1472790] ), bäckdråg i granskog, enstaka , 2018 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ), vägkant, 2007 (DABS)
Haglingberget, "Grulbudär" (14F 5f , [67767, 14787] ), ~refl~ ,bäckdråg (f.d. slog ?), enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
8 km NV Dalstuga, 100 m V Pusshålstjärn nära Amungen (14F 5h , [6778700, 1489700] ), brant, beskuggad bäckdäld i granskog, sparsamt , 2006 (RLu)
Torrberget (14F 6g , [6780470, 1484970] ), fuktig granskog, enstaka , 2009 (GHa)
Torrberget (14F 6h , [6780490, 1485020] ), vid källa, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Vikarbyberget (artp.), (14F 6h , [6780567, 1486681] ), barrnaturskog /, 2008 ((sks), Ida Kuusisto)
BODA

Kalkberget (14F 1d , [67599, 14689] ), kanten av igenväxande åker, tiotals , 2010 (GHa)
Styggforsån S Västanå (artp.), (14F 2d , [6762583, 1467490] ), 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Skärbacken (14F 2d , [67648, 14665] ), bäckdråg, enstaka , 2012 (GHa)
Dammängena (artp.), (14F 2e , [6762621, 1470794] ), bäckdal / kalkbarrskog, 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67670, 14646] ), fuktig skog längs med en å, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Styggforsen NR (artp.), (14F 3d , [6765663, 1466670] ), 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Boda (artp.), (14F 3d , [6766282, 1468170] ), noterad , 1983 (Ulf Gärdenfors)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge, ,frekvens allm. 2006 (GHa)
Hyttänget (14F 3d , [67684, 14661] ), snårig skog utmed bäck, enstaka , 2013 (GHa)
NV om Tora (14F 3e , [67650, 14713] ), blandskog i sluttning ner mot myr, enstaka , 2012 (GHa)
N Gammelsvad (artp.), (14F 3e , [6766665, 1471457] ), gransumpskog /, 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
S Lönnmarken (artp.), (14F 3e , [6766901, 1471522] ), lövrik barrnaturskog /, 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Lönnmarken (artp.), (14F 3e , [6767280, 1471100] ), noterad , 1983 (Ulf Gärdenfors)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ), f.d. ängsmark, spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Lönnmarken NR (artp.), (14F 3e , [6767410, 1471660] ), lundartad skog, 2008 (Gunnel Sundberg)
Hållberget (f.d. fäbod) (14F 3h , [67687, 14854] ), ängsmark, enstaka , 2014 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ), ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog, ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
Storsveden (artp.), (14F 4c , [6772935, 1464862] ), lövrik barrnaturskog /, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Storsveden (artp.), (14F 4c , [6773085, 1464837] ), kalkbarrskog / kalklövskog, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Jälltjärnsänget (artp.), (14F 4c , [6773161, 1464865] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Bysjön SV (artp.), (14F 4d , [6770180, 1465925] ), 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ), ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd, ,frekvens allm. 2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ), rikkärr och rik sumpskog, spridd , 2010 (LBr)
Storsveden, 200 m SO Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4d , [6773213, 1465045] ), kalkpåverkad granskog, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norra Ockran (artp.), (14F 4e , [6771542, 1470508] ), kalkbarrskog /, 2003 (Skogsstyrelsen)
Norra Ockran (artp.), (14F 4e , [6771872, 1470534] ), kalkbarrskog /, 2003 (Skogsstyrelsen)
Larstäkten (14F 4e , [6772740, 1470370] ), igenväxt slåttermark i stark västsluttning, tämligen rikligt , 2012 (GHa)
1 km VNV Brandstjärn (14F 4e , [67735, 14728] ), sumpig granskog, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ), ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67737, 14783] ), f.d. fäbod, blandskog, enstaka , 2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14830] ), ~refl~ ,skogsbryn, fåtal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Bäck ,1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775050, 1481460] ), bäckdråg i sumpskog, enstaka , 2007 (GHa)
ORE

Lusbrända (14F 5c , [67781, 14648] ), f.d. åker, nu ungskog, enstaka , 2013 (GHa)
Dalbyn Snubbalok (artp.), (14F 5c , [6778289, 1464210] ), sumpskog, 6 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ), snårskog i ravin, enstaka , 2008 (GHa)
Travargtatans förlängning (14F 5c , [6778900, 1464120] ), gles barrskog, enstaka , 2014 (GHa)
Sjugelmyren. (artp.), (14F 5d , [6777038, 1467370] ), fuktig blandskog, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Dalbyn, 500 m söder Södertjärn (14F 5d , [67771, 14650] ), lövskog, enstaka , 2014 (GHa)
S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67774, 14651] ), sumpskog, tiotals , 2013 (GHa)
Andån, gamla bron (14F 5d , [6777450, 1466540] ), strandsnår, tiotals , 2010 (GHa)
Nyåkern (14F 5d , [6777500, 1469290] ), bäckravin, enstaka , 2013 (GHa)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ), sumpskog, fåtal , 2013 (GHa)
Vikbäcken (14F 5d , [67793, 14653] ), snårskog/gammalt änge, enstaka , 2013 (GHa)
Vikbäcken söder om Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ), fuktig skog nära bäck, enstaka , 2014 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ), skogskant, enstaka , 2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ), ~refl~ ,igenvuxet änge, fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ), bäckdråg, enstaka , 2008 (GHa)
Starbo (artp.), (14F 6c , [6780747, 1464194] ), betad hagmark /, 1997 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Änderarvet (14F 6c , [67810, 14623] ), lövskogsdunge, enstaka , 2013 (GHa)
Dalbäckens mynning (artp.), (14F 6d , [6780261, 1465243] ), 4 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ), ~refl~ ,lövsly, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ), f.d. fäbod, enstaka , 2013 (GHa)
Dalfors 300 m V Goliatvägen (14F 7f , [67881, 14773] ), överväxt husgrund, enstaka , 2011 (GHa)
Dalfors Knacknäs (artp.), (14F 7f , [6789192, 1478181] ), slyskog vid gammalt järnbruk, 6 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalfors, Knacknäs (14F 7f , [6789200, 1478100] ), ängsmark vid gammalt järnbruk, enstaka , 2019 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14588] ), sumpskog, enstaka , 2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ), fuktigare del av övergiven fäbodtäkt, enstaka , 2013 (GHa)
2 km SO Hermansborg (14F 9c , [6796170, 1463920] ), surdrag, enstaka , 2017 (GHa)
Hermansborg (14F 9c , [67978, 14627] ), strandsnår, enstaka , 2015 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67987, 14625] ), fuktig gles granskog, enstaka , 2014 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ), näringsrika ställen, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ), gammal fäbodsvall, fåtal ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), i näringsrika ställen, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Djupaspen (14F 9g , [67955, 14813] ), strandsnår, enstaka , 2014 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ), f.d. finnby och fäbod, enstaka , 2012 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ), näringsrika ställen, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ), på näringsrika ställen, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ), källdrag, enstaka , 2015 (GHa)
ORSA

Moravägen 170, Vångsgärde (artp.), (14E 4h , [6773470, 1435940] ), noterad , 2016 (Johan Svedholm)
Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
N Holen (artp.), (14E 5h , [6775407, 1436475] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Öster Lindängets gård (artp.), (14E 5h , [6776012, 1436667] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Övre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6777095, 1438243] ), igenväxande fuktäng. på öppnare, bördigare platser., noterad , 2019 (Claes Möre)
Böneskogen,Orsa. (artp.), (14E 5h , [6778186, 1435722] ), noterad , 2016 (Lars Bruks)
Stackmora (artp.), (14E 5h , [6779590, 1438696] ), örtrika bäckdråg / lövängsrest, 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [6785468, 1443699] ), kalkbarrskog / barrskog, 1996 ((sks), Thomas Östlund)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [6785505, 1443826] ), kalkbarrskog / barrskog, 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Ljothed (artp.), (14E 7i , [6789831, 1444377] ), noterad , 2017 (Petter Andreasson)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ), åsslänt mot tjärn, sparsam , 2011 (LBr)
Ämån (artp.), (14E 8i , [6793711, 1444403] ), rasbrant / barrnaturskog, 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Ämån (artp.), (14E 8i , [6794127, 1444219] ), barrskog / kanjondal, kursudal, 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Storstupet (artp.), (14E 8j , [6790864, 1445252] ), barrnaturskog / kanjondal, kursudal, 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Storstupet (artp.), (14E 8j , [6791632, 1445172] ), barrnaturskog / barrskog, 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Tandberg (artp.), (14E 9g , [6797032, 1434460] ), barrnaturskog / bergbrant, 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
Ämån (artp.), (14E 9i , [6798502, 1442400] ), noterad , 2018 (Petter Andreasson)
Emådalen (artp.), (14E 9i , [6799461, 1441663] ), barrskog /, 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Leskusänget (14F 6a , [67848, 14512] ), fuktig blandskog, rikligt , 2014 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ), 1988 (JEd)
Granån (14F 7a , [67855, 14532] ), strandsnår, flertal , 2014 (GHa)
Granåänget (14F 7a , [67860, 14532] ), igenväxt änge, enstaka , 2013 (GHa)
Kväkköl (14F 8a , [6792420, 1453750] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Tenningberget (artp.), (14F 9a , [6795260, 1453348] ), barrnaturskog / naturlig skogsbäck, 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
Tenningbrändan (artp.), (14F 9b , [6799204, 1457777] ), brandfält / sekundär lövnaturskog, 1993 ((sks), Thomas Östlund)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag, 1986 (JEd)
Itavsberget (artp.), (15E 2e , [6810811, 1423758] ), bergbrant / barrskog, 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
Tjåberget (artp.), (15E 2g , [6811432, 1432402] ), barrnaturskog / rasbrant, 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Barkberget (artp.), (15F 3a , [6817817, 1452145] ), noterad , 2020 (Maria Hindemo)
SOLLERÖ

Skejsbäcken N Skejsberget (13E 6c , [6734420, 1413290] ), ~refl~ ,bäck i ung barrskog, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735920, 1423946] ), grandominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Kroktjärn (artp.), (13E 7e , [6737413, 1424312] ), 2010 (Toni Berglund)
Sättugnsgraven (artp.), (13E 8e , [6740123, 1424212] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Bladtärnen V (artp.), (13E 8e , [6741247, 1421426] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Övre Borrberg (13E 9g , [6748840, 1431290] ), vid skogsstig, många , 2008 (AAd)
Nedre Borrberg (13E 9g , [6749051, 1431949] ), skogsbilvägkant, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), mullrik skogsmark, allmän , 1982 (Göran Thor)
Skärbäcken (artp.), (14E 1b , [6757080, 1405937] ), blandsumpskog / naturlig skogsbäck, 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Svarttjärnsberget (artp.), (14E 1c , [6756087, 1411482] ), barrnaturskog / örtrika bäckdråg, 1997 ((sks), Hans-Olov Olsson)
Leksbergsvägslutet (artp.), (14E 1e , [6755681, 1424307] ), bäckdal /, 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
2 Km V S Garberg (artp.), (14E 2d , [6760808, 1417130] ), källpåverkad mark / gransumpskog, 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Kerstimyren, Knulbäcken (artp.), (14E 2d , [6761304, 1419098] ), örtrika bäckdråg / gransumpskog, 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Oxbäcken (artp.), (14E 2e , [6764269, 1422786] ), barrnaturskog / gransumpskog, 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Karlsberg (artp.), (14E 2e , [6764516, 1422947] ), blandsumpskog /, 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Väster om Palmmyren (artp.), (14E 2f , [6761060, 1428447] ), vägkant, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Bossån (artp.), (14E 2f , [6762798, 1427132] ), naturlig skogsbäck /, 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.), (14E 2h , [6764917, 1435017] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Vitvattutjärnsvägen (artp.), (14E 3b , [6769019, 1408940] ), 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Konungsgraven (artp.), (14E 3c , [6766832, 1414249] ), 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
S Hemulberg (artp.), (14E 3d , [6766522, 1417966] ), bergbrant /, 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ), barrskog mot ån, spridd , 2018 (LBr)
50 m SV Färnästjärnen (14E 3h , [6766840, 1436430] ), ~refl~ ,utkast, 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765446, 1443242] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
S.Bomansberg (14E 3i , [6765729, 1443285] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769211, 1445907] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Grundsjöberg, 200m NO (artp.), (14E 4b , [6773206, 1407140] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ), ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771377, 1425622] ), örtrik skogsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Kalkberget (artp.), (14E 4h , [6771816, 1435261] ), betad hagmark /, 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ), 1996 (AGr)
VÅMHUS

Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ), blandskog, bäck mellan vägen och sjön, 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782426, 1421448] ), fäbodväg genom blandskog, 2014 (DABS)
Näsberg (artp.), (14E 7e , [6786456, 1423642] ), kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg, 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Våmån Gummansberg (artp.), (14E 8d , [6790800, 1419164] ), barrnaturskog /, 2004 ((sks), Lars Ambrosiusson)
SV Ljötrajsklittarna (artp.), (14E 9d , [6795961, 1417712] ), barrnaturskog / källpåverkad mark, 2003 ((sks), Ulf Lindenbaum)
SV Ljötrajskittarna (14E 9d , [6796089, 1417805] ), bördig skogsmark i SV-sluttning, allmän , 2003 (Ulf Lindenbaum)
Blecket (artp.), (14E 9e , [6795254, 1421063] ), sekundär lövnaturskog /, 1993 ((sks), Lars Ambrosiusson)
VENJAN

Bäck mot S från Lödran (artp.), (13E 7a , [6735678, 1404253] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.), (13E 9b , [6745572, 1408114] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
Hästhagen (artp.), (13E 9b , [6748192, 1407047] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Litterheden (14D 2j , [6762195, 1396389] ), grusplan mot blandskog, 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ), fäbodvall, 2003 (LBr)
Fagertjärnarna, bäckdal 400 m N om (artp.), (14D 3j , [6767992, 1397061] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
ÄLVDALEN

Vasslen (artp.), (14D 4g , [6772276, 1384188] ), 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ), Källa, sumpskog och öppen fattigmyr, Spridd , 2019 (LBr)
Tjärn nära Sväsodlingen (14D 5g , [6776490, 1383920] ), brunvattentjärn med omgivning, spridd , 2016 (LBr)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.), (14D 5h , [6775200, 1385499] ), fuktig björkskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Gutängtjärnen NNV om (artp.), (14D 5h , [6777269, 1389005] ), laggkärr, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risbergsskaftet V om (artp.), (14D 5h , [6778304, 1387644] ), frisk granskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg, vägdike (bäck) och vägkanter (artp.), (14D 5i , [6776103, 1390227] ), noterad , 2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Ivarsbodarna-området (artp.), (14D 6f , [6781385, 1378598] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Ökenmyren, källdråg mellan vägen och myren (artp.), (14D 6g , [6784506, 1383924] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg, skog i södra delen av byn, runt brunnen (artp.), (14D 6i , [6780300, 1392177] ), granskog, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Uppdjusberg, V om Stor-Uppdjusen (artp.), (14D 7h , [6785896, 1389444] ), sluttning med granskog, bäck och källdrag, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Storsjön, Ö om, 2 km S om Marddal (artp.), (14D 7h , [6786414, 1386363] ), översilad blandskog, dike och vägren, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ), fäbodvall med slogmark och strand, 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ), gräsmark vid älvstrand, 2010 (DABS)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ), fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark, 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Blyberg (artp.), (14E 6c , [6784200, 1412097] ), barrskog /, 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Boggån vid riksvägen (14E 7b , [6788050, 1407350] ), bäckdäld med hustomt och fd järnvägsbank, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787460, 1414030] ), granbevuxen brant med klippor, sparsamt , 2017 (LBr)
Vallsjöberg, nordsluttningen (artp.), (14E 7c , [6787462, 1413846] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Skinnarbodsfljoten åt NO (14E 7c , [6789630, 1411550] ), vägdike, bäck, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ), ~refl~ ,gammal äng, ,frekvens ej bedömd 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ), skogsstig, 2015 (JJa)
Hykjeberg (artp.), (14E 9c , [6796078, 1412968] ), bäckdal /, 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Manmyren (artp.), (14E 9c , [6798611, 1412539] ), 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Hållstugan OSO om (artp.), (15D 0g , [6803230, 1382322] ), skogsbäckzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ), skogsmark och hygge med myr, sparsam , 2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ), vägren och örteik barrskog vid bäck, 2003 (LBr)
Björngravsbäck (artp.), (15D 3h , [6817814, 1389693] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818850, 1386500] ), nedskuren bäckravin, sparsam , 2016 (LBr)
Handgranatsbanan, bäck 300 m NO om (artp.), (15D 3i , [6816200, 1393150] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Rånäs, 700 m NÖ om (artp.), (15D 4e , [6823262, 1370888] ), dike, vägkant och skogsbryn, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ), frodig strandvegetation, 2003 (LBr)
Aspvasslen (artp.), (15D 4j , [6821245, 1398025] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ), rikdråg i granskog, backstrand, 2003 (LBr)
Mossibäckfallet (artp.), (15D 5i , [6828244, 1394893] ), skog i bäckravin, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Kasbäck (artp.), (15D 6h , [6834456, 1388995] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Rödbergets SO-brant (15D 6j , [6831110, 1397270] ), källdråg i granskog, 2003 (LBr)
Risbergskogen, 2 km NO om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6804376, 1403193] ), vägkant med bäck och dike, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Ribbåsbäcken (artp.), (15E 0b , [6802367, 1405864] ), ravin / vattenfall, 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Jöllen (artp.), (15E 1a , [6808298, 1404469] ), älväng och strand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Norr Gravarbäcken (artp.), (15E 1b , [6806081, 1405303] ), 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Gravaränget (artp.), (15E 1b , [6806203, 1406991] ), 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Rännkölen (artp.), (15E 1b , [6806304, 1408976] ), 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Storänget (artp.), (15E 1b , [6808508, 1406676] ), 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Svartberg (artp.), (15E 3b , [6818996, 1407385] ), barrskog /, 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Totnäs E, (artp.), (15E 4a , [6820915, 1403295] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Skärbergsfljot (artp.), (15E 4a , [6822375, 1400791] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Skärbergsfljot, bäck österut (artp.), (15E 4a , [6823850, 1400800] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Rällan (15E 6a , [6834960, 1401020] ), Källdråg i granskog, 2003 (LBr)
HAMRA

Källmyran (15F 4a , [6822850, 1450290] ), bäckdråg, enstaka , 2012 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850410, 1438600] ), skogsmark, 2008 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ), vägkanter planer i blandskog, 2018 (IPt & SNy)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Skräddarberget (artp.), (12E 2d , [6660727, 1419698] ), klibbalkärr, 2013 (Janolof Hermansson)
Stentjärnen S om (artp.), (12E 2e , [6660870, 1423900] ), vägren, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Älghöjdens sydsluttning (artp.), (12E 2f , [6660786, 1427392] ), granskog, gamal odlingsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Ammaso, 1100 m NO Tystupets kraftstation, nyckelbiotop (artp.), (12E 3c , [6667688, 1412118] ), skogsbäck i brant sluttning med järnockrautfällning, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Älgsjökullen SO (artp.), (12E 3d , [6669312, 1419152] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården NNO om (artp.), (12E 3e , [6669520, 1421370] ), skogsbryn, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Västra Dunderberget (artp.), (12E 3f , [6666242, 1427872] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Röälven, N om Tyberget (artp.), (12E 4c , [6674028, 1412095] ), 2014 (Janolof Hermansson)
Fredriksberg (artp.), (12E 4d , [6670355, 1419996] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Nedre Polackhultet (artp.), (12E 4e , [6670532, 1420811] ), skogsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
Hanshöjden (artp.), (12E 4g , [6674474, 1432822] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Hanshöjden (artp.), (12E 4g , [6674474, 1432822] ), örtrik granskog med blåsippa, 2011 (Dan BroströmJanolof Hermansson)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ), blandskog, 2016 (DABS)
Sarafallet (artp.), (12E 5c , [6675983, 1411225] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Åsens nyckelbiotop (artp.), (12E 5d , [6677182, 1416863] ), sluttningskärr med sumpgranskog., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.), (12E 5e , [6676640, 1421707] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Sumparna (artp.), (12E 5g , [6677196, 1430877] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ), ängsmark i blandsog, 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ), ängsmark i skogsmiljö, 2016 (DABS)
FLODA

Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ), ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Orsen (artp.), (12E 9h , [6696015, 1437388] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Lövberget , Forsbodarna (12E 9h , [6696480, 1438811] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697393, 1441500] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
V Svedjebodarna (artp.), (12E 9j , [6696040, 1446742] ), barrskog / ravin, 1998 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Fagerberget (12E 9j , [6696440, 1446610] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Mösten, strax N Säljebodarna (13E 0i , [6704740, 1443200] ), kalkbrott med omgivande granskog, några få , 2009 (LBr)
Vålbergets Fäb (artp.), (13E 0j , [6704704, 1448284] ), aspskog /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Vålberg fäbod NR (artp.), (13E 0j , [6704731, 1447840] ), lågörtgranskog lövrik granskog, noterad , 2020 (Janolof Hermansson)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704764, 1448199] ), bruksväg genom blandskog, 2010 (IPt)
Kvistberget (artp.), (13E 1i , [6707841, 1443229] ), lövnaturskog /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Ö Hagmarken 1000 m (artp.), (13E 1j , [6705151, 1448067] ), aspskog /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
V Pärrönningsberget 500 m (artp.), (13E 1j , [6705495, 1449339] ), barrnaturskog /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709209, 1448453] ), skogbilvägkant, 2015 (IPt)
Kläbergets Fäbod (artp.), (13E 2g , [6714489, 1433110] ), lövnaturskog /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Mosselbodarna Västra delen (artp.), (13E 2h , [6714656, 1439720] ), lövnaturskog /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
Mosselbodarna V.delen (artp.), (13E 2i , [6713703, 1440568] ), lövrik barrnaturskog /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Mosselbodarna (artp.), (13E 2i , [6713954, 1440885] ), sekundär lövnaturskog /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ), fäbod, 2011 (IPt)
Flobergstjärn 150 m N (artp.), (13E 2j , [6713061, 1449867] ), aspskog /, 2002 ((sks), Yngve Perjons)
900 m Ekfännsklack (artp.), (13E 3h , [6715480, 1435736] ), barrnaturskog /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
NÅS

Moråsens fäbodar (artp.), (12E 6f , [6684811, 1425193] ), fäbodtäkt, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
SO Käringsjön (12E 8d , [6690487, 1415642] ), ~refl~ ,sumpgranskog, ,frekvens ej bedömd 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ), skogsmark, 2010 (DABS)
Rostberget (artp.), (13E 0e , [6704640, 1422240] ), barrskog, barrdominerad sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ), granskog, 2016 (HLe)
Skramsen 1 km O (artp.), (13E 1e , [6706142, 1423418] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
JÄRNA

Stentjärnen N (artp.), (12E 8d , [6692061, 1415453] ), noterad , 1993 (Håkan Lernefalk)
Andersfors (artp.), (12E 9b , [6699144, 1408841] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ), fd vall, 2012 (HLe)
Vall NV Skamsåsen (artp.), (12E 9b , [6699391, 1409980] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Skamsåsen NV (artp.), (12E 9b , [6699473, 1409765] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Bäck från Skamsåsens fd fäbod (12E 9c , [6699198, 1410390] ), bäck granskog, 1989 (HLe)
Sönnberget 400 m V (12E 9c , [6699975, 1413230] ), fdf slåtteräng/fuktäng, 2008 (HLe)
Baggvallen (artp.), (13E 0b , [6701301, 1408981] ), noterad , 1987 (Håkan Lernefalk)
Östanrönningen (artp.), (13E 0b , [6704344, 1408122] ), noterad , 2009 (Håkan Lernefalk)
Ca 500 m N Eldforsen östra sidan älven (13E 0c , [6703469, 1413586] ), ~refl~ ,sumpskog, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Stora Rutsberget (artp.), (13E 0d , [6704612, 1416841] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Övre Milborg 200 m N (13E 1c , [6705090, 1410580] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens m.allm. 2010 (HLe)
Laggarberget (artp.), (13E 2b , [6712713, 1409405] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Idsjön NO (artp.), (13E 2b , [6714444, 1406190] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ), ~refl~ ,bäck i granskog, 2009 (HLe)
Skamsberget (artp.), (13E 2d , [6711297, 1415958] ), 1995 ((sks), Leif Johansson)
S Hällsjön NV (artp.), (13E 3a , [6717052, 1404244] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Bäck till Älgsjön (13E 3b , [6715537, 1406056] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Vanåbodarna (artp.), (13E 3c , [6716899, 1411747] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Alntjärnsheden (artp.), (13E 3c , [6717227, 1414113] ), alsumpskog /, 1996 ((sks), Leif Johansson)
Näsbergets sydvästslutning (13E 3c , [6717988, 1413735] ), ~refl~ ,hygge delvis försumpat, 1989 (HLe)
Länsmansbäcken (artp.), (13E 3d , [6716007, 1419447] ), lövsumpskog /, 1994 ((sks), Leif Johansson)
Lilla Bantjärn (artp.), (13E 3e , [6716080, 1421472] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Äbbtjärmberget (artp.), (13E 4a , [6720973, 1404622] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Lissfloåsen SO (artp.), (13E 4b , [6721087, 1408235] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Bäck från tjärn norr Lämåstjärn (13E 4b , [6722090, 1409530] ), ~refl~ ,bäck i lövsumpskog, ,frekvens m.allm. 2006 (HLe)
Stora Mantjärn (artp.), (13E 4c , [6720838, 1414512] ), barrnaturskog /, 1994 ((sks), Leif Johansson)
Holkberget (artp.), (13E 4c , [6722511, 1414773] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Stormorbäcken-alkärret (artp.), (13E 4d , [6721138, 1415825] ), alsumpskog /, 1995 ((sks), Leif Johansson)
Stormorbäcken (artp.), (13E 4d , [6721577, 1415509] ), örtrika bäckdråg /, 1994 ((sks), Leif Johansson)
Stormorbäckem (artp.), (13E 4d , [6721615, 1415477] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Fagerberget O-sluttning (artp.), (13E 4d , [6723155, 1416114] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Djupnäset (artp.), (13E 4d , [6723926, 1416250] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Fagerberget mellan Långmyran och Hulen (artp.), (13E 4d , [6724237, 1415863] ), barrnaturskog, noterad , 2015 (Sebastian Kirppu)
Djupnäset V (artp.), (13E 4d , [6724239, 1415866] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Hulen N (artp.), (13E 4d , [6724792, 1416616] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Damm Flatån (artp.), (13E 4f , [6721342, 1425066] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Vansliden (artp.), (13E 5b , [6726652, 1408008] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Bäck S Gäddån (artp.), (13E 5b , [6727004, 1408051] ), noterad , 1988 (Håkan Lernefalk)
Björkbäcken (artp.), (13E 5b , [6728159, 1409085] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Björkbäcken (artp.), (13E 5b , [6728317, 1409353] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Storrönningen O (artp.), (13E 5b , [6728479, 1407570] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Storrönningen O (artp.), (13E 5b , [6728549, 1407694] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Högberget (artp.), (13E 5b , [6728737, 1409098] ), betad skog /, 2001 (Skogsstyrelsen)
Vålberget södra stugan (artp.), (13E 5c , [6725761, 1413508] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Vålberget N stugan (artp.), (13E 5c , [6725950, 1413460] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Karabäcken 600 m V Svantjärnen (artp.), (13E 5c , [6725963, 1411767] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Dalstugan V (artp.), (13E 5c , [6727104, 1412582] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Strax O Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412573] ), ~refl~ ,stuga i örtrik granskog, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
Fisklösbäcken (artp.), (13E 5d , [6726094, 1416741] ), 1994 ((sks), Leif Johansson)
Skålkarls-Snårberg (artp.), (13E 5d , [6727550, 1416650] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Gönan (artp.), (13E 5e , [6725808, 1422293] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Sågbyn, gamla skolan (artp.), (12E 6b , [6683704, 1406203] ), gräsbevuxen skogsväg, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Vakerälven (artp.), (12E 9b , [6695764, 1406124] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Högarna (13D 3j , [67183, 13980] ), fuktstråk nedanför ravin, rasbrant, enstaka , 2007 (BGM)
Finnvallen N (artp.), (13E 0b , [6704784, 1406825] ), noterad , 2009 (Håkan Lernefalk)
Bäck N Finnvallen (13E 0b , [6704862, 1407025] ), ~refl~ ,bäck i sumpskog, 2009 (HLe)
Porstjärn SV (13E 2a , [6713140, 1402590] ), bäck i granskog, 2013 (HLe)
Finnlokåsens naturminn (artp.), (13E 3a , [6715738, 1401893] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

Norr Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6687853, 1393647] ), fuktig gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
300 m VNV Jan Massas, fritidshus (12D 8i , [66925, 13909] ), ~refl~ ,gamla åkrar planterade med tall, bördig mark V åkrarna, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Uvlidmorarna (13D 1h , [67095, 13850] ), fuktig frodig blandslog, rikligt , 2009 (MNo)
NÖ. Getporsmyran (artp.), (13D 1i , [6708211, 1390206] ), gransumpskog / barrskog, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ), ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten, ,frekvens allm. 2003 (BGM)
150m väster om Entjärnen (13D 3f , [67166, 13774] ), bergsbrant, enstaka , 2005 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ), ~refl~ ,skogsmark, surdrag, ,frekvens t.allm. 2005 (BGM)
Gårdsjöberget (13D 5h , [6729770, 1385170] ), skogsmark, 15 ex , 2007 (AOl)
Hästskobrändbäcken (artp.), (13D 5j , [6726732, 1396464] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken (artp.), (13D 5j , [6727755, 1397727] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken V om Hunukölen (13D 5j , [6728049, 1397960] ), ~refl~ ,bäck i sumpgranskog, ,frekvens ej bedömd 2002 (HLe)
Vid Idfjärden (13D 6i , [6734960, 1392670] ), lövskog, rikligt , 2012 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739960, 1374280] ), ~refl~ ,frodig granskog, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Arvsälsvallen, i höjd med Ola-Bölmyran (13D 7h , [67399, 13889] ), kärr, bäckstrand, rikligt , 2009 (MNo)
Päkojan (artp.), (13D 7i , [6738768, 1392880] ), gransumpskog /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Megrinn, SSO om (artp.), (13D 8e , [6742040, 1372990] ), sluttning mot västerdalälven, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740143, 1391487] ), lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (13D 8i , [67403, 13916] ), granskog nedanför rasbrant, rikligt , 2008 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ), skog och skogsbäck, 2013 (BGM)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740369, 1391626] ), lågörtgranskog, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740411, 1391741] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Hygge nedan Öjsberget (13D 8i , [67410, 13921] ), hygge, mycket , 2008 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ), bäckravin med liten skogsbäck, 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens allm. 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ), skogsmark vid skapligt rik myr, 2016 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [6745550, 1378760] ), bäckravin, rikligt , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ), slagen gräsmark och fuktdrag, 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ), myr, 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ), fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter, 2019 (BGM)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
Öje, norr om kapellet (13D 9i , [67456, 13939] ), strandbrink, rikligt , 2007 (BGM)
Nedanför Sälklitten (14D 0g , [67501, 13849] ), frodig skog, vanlig , 2008 (BGM)
Fallklöven (14D 0g , [67508, 13831] ), västvänd frodig bergsbrant, 2012 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67510, 13849] ), rik granskog, rikligt , 2007 (BGM)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751270, 1385060] ), rikt fuktstråk, 2020 (BGM)
LIMA

Urväderskölen N (artp.), (14C 5j , [6777517, 1345703] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.), (14C 6h , [6783780, 1338650] ), blandskog vid å, 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.), (14C 6h , [6783780, 1338650] ), blandskog vid å, noterad , 2007 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785290, 1338210] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785290, 1338210] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.), (14C 7h , [6785910, 1337820] ), kärr, vid bäck, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Lima besparing (artp.), (14C 7i , [6786227, 1344366] ), 10 stjälkar/strån/skott , 2018 (per taube)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6787050, 1344620] ), granskog, sank, vid fjällfot, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790310, 1342470] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790950, 1343180] ), sankmark, granskog i sänka omgiven av hygge, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället (artp.), (14C 8i , [6791484, 1342796] ), noterad , 2017 (Ville Pokela)
Gärdan, Torksätern (artp.), (14D 0e , [6750412, 1374943] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
Östra Ärnäs (artp.), (14D 1d , [6757130, 1368960] ), kärrstråk, barrskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Limhäa (artp.), (14D 2d , [6764119, 1365207] ), brant granskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ), frodig diabaspåverkad brant, rikligt , 2010 (MNo)
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ), frodigt hygge, spridd , 2010 (BGM)
TRANSTRAND

Näråkällan (artp.), (14C 8i , [6792163, 1342061] ), vid stort källutflöde i kraftledningsgata, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793680, 1342010] ), sänka i ung skog, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794120, 1342770] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Lägerfjällsdalen (artp.), (14C 8j , [6792481, 1349313] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Näsvallkojan (artp.), (14D 4c , [6771120, 1364386] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Kastarberget (14D 4d , [67731, 13650] ), frodig gammal granskog, rikligt , 2009 (MNo)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.), (14D 4e , [6774653, 1370479] ), ängsartad dal i tallungskogen, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen, O om (artp.), (14D 5c , [6777230, 1361420] ), granskog, örtrik, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen (artp.), (14D 5c , [6777347, 1361287] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6778250, 1362690] ), kärr i granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.), (14D 6b , [6784141, 1359957] ), naturlig skogsbäck / barrskog, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Brändsätern, NV om (artp.), (14D 6c , [6780950, 1361080] ), översilningsmark, örtrik, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782233, 1360802] ), betad hagmark / naturlig skogsbäck, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Mill-Larssätern, O om (artp.), (14D 6c , [6782300, 1361340] ), glänta i granskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782916, 1360426] ), barrnaturskog / naturlig skogsbäck, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ), backkärr med bäckar och barrskog, 2012 (HLe)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6784013, 1360366] ), källpåverkad mark /, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6784086, 1360978] ), gransumpskog /, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.), (14D 6e , [6784932, 1370823] ), myrkomplex/sumpskog, 1993 (Jan Schröder)
Gusjösätern (artp.), (14D 7a , [6788450, 1352180] ), ravinbotten, barrskog i fritidsområde, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Sälenfjällen (artp.), (14D 7a , [6788482, 1352297] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Köardalen, Fjällvägen (artp.), (14D 7b , [6786350, 1357130] ), granskog, örtrik sluttning, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Köarån (artp.), (14D 7b , [6786518, 1358687] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788590, 1357490] ), hygge, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 7b , [6788679, 1357537] ), gransumpskog / naturlig skogsbäck, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 7b , [6788692, 1357200] ), barrnaturskog / skog-myrmosaik, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788750, 1357690] ), granskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Köarån (14D 7c , [6786, 1362] ), frodig mark med gammal gran, rikligt , 1994 (KPe)
Osanden (artp.), (14D 7c , [6789241, 1362422] ), skog-myrmosaik /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6794260, 1352890] ), surdrog, granskog, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6794350, 1353460] ), granskog, sank, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ), i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe, 1989 (LBr)
Brattåsen S (artp.), (14D 8b , [6790067, 1357294] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6790570, 1357060] ), översilningsmark vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 8b , [6791412, 1356006] ), barrnaturskog / skog-myrmosaik, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.), (14D 8b , [6793920, 1355590] ), myr, sluttande, trädbevuxen, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Högstrand (14D 8c , [6792220, 1361750] ), översilad granskog, riklig , 2001 (LBr)
Högstrand (artp.), (14D 8c , [6792380, 1361452] ), fuktig granskog med örtrika stråk, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
1,2 km ONO Högstrand (14D 8c , [67930, 13621] ), gles fuktig frodig granskog, mycket , 2006 (MNo)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ), rasbrant, 2009 (BGM)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795390, 1352410] ), granskog, örtrik, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795440, 1352210] ), vid bäck, granskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ), gammal örtgranskog, 2008 (RCa & LKs)
Norra Holmen (14D 9b , [6797434, 1359040] ), nedan översilade diabasklippor, rikligt , 2009 (MNo)
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ), diabasbrant, ganska vanlig , 2008 (MNo)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.), (14D 9b , [6799800, 1357590] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803932, 1345973] ), vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Horrmundsvallen (artp.), (15D 0b , [6800230, 1357970] ), slänt mot å, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Hormundsvalla (artp.), (15D 0b , [6800237, 1357976] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
N. Hurtigtjärnen V om (artp.), (15D 2a , [6813323, 1352220] ), gransumpskog, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Lövåssätern fäboskog (artp.), (15C 3j , [6819051, 1346044] ), fuktig skog med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Vattuslåttern, myr norr om (artp.), (15C 4j , [6824674, 1349753] ), rikare kärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ), 1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
Stormyrvallen (artp.), (15C 8j , [6843769, 1349320] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Yttersätern, 500 m V om, S om vägen (artp.), (15D 5d , [6829698, 1365551] ), fuktig granskog med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Mellantjärnbäcken (artp.), (15D 5f , [6827054, 1378966] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ), ~refl~ ,bäck med damm, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.), (15D 6c , [6833742, 1360896] ), bäckmiljö och kanal, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Björnsjöåsen, i sänkan före vändplanen (artp.), (15D 7c , [6837191, 1361027] ), sumpdråg i skogsmark, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Gammelsätern (artp.), (15D 7d , [6836212, 1365122] ), noterad , 2020 (John Halvarsson)
1,3 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13660] ), örtrik granskog, rikdråg, spridd , 2002 (LBr)
Särna i S (artp.), (15D 8b , [6844355, 1358718] ), sumpskog, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ), 1996 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851090, 1308020] ), källdråg och bäck/örtrik fjällbjörkskog, 1996 (DABS)
Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853840, 1329110] ), klipphyllor och lodväggar, sparsam , 2008 (LBr)
Gethammaren (artp.), (16C 0g , [6850000, 1331710] ), sydvänd bergbrant, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ), ~refl~r på hygge, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ), grandäld med källor och liten bäck, spridd , 2017 (LBr)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ), ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Karmoråsens naturreservat (artp.), (16C 2f , [6862686, 1327701] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
NNV om Häggesundet (16C 2i , [68622, 13423] ), ~refl~ ,kärrdråg i blandskog,rikpåverkad, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
Skurflon 2 km N Idre (artp.), (16C 3h , [6866771, 1338469] ), myrkomplex/sumpskog, 1993 (Johan Abenius)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.), (16C 4d , [6872958, 1319972] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.), (16C 4d , [6873175, 1319746] ), sluttningskärr, 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.), (16C 4e , [6874650, 1324899] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
S om Gammelsätervallen (artp.), (16C 4i , [6871045, 1343745] ), noterad , 2016 (Billy Lindblom)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ), bäck med källdråg, sparsamt , 2015 (LBr)
Eländesgraven vid östra reservatsgränsen (16C 7h , [6886180, 1338590] ), rikfläck i hälltallskog, enstaka , 2013 (LBr)
Hällsjöfors vid Hågån (16C 7h , [6888760, 1335750] ), örtrik granskog, spridd , 2020 (LBr)
N om Grövelsjöns fjällstation (16C 8d , ), skog, mindre allmän , 1990 (LAr)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.), (16C 8d , [6890337, 1318955] ), källkärr med granskog omkring, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Fjätåns V sida,ca 500 m nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68935, 13483] ), ~refl~ ,ängsbjörkskog med kalkblock, källdrag, ,frekvens t.allm. 1999 (BCa)
Grövesjöns Ö-sida, åtm 2 lok. (16C 9d , [6896, 1317] ), rikare bäckdråg i fjällbjörkskog, 1988 (JEd)
Grövesjöns Ö-sida, åtm 2 lok. (16C 9d , [6898, 1315] ), rikare bäckdråg i fjällbjörkskog, 1988 (JEd)
Strömmen, NV-ut (16D 5a , [6879, 1351] ), rikkärr o ängsgranskog, 1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
Häggbergvallen åt NNV (16D 6b , [6883424, 1358876] ), örtrik granskog, sparsam , 2020 (LBr)

Dalarnes Flora