Parnassia palustris    Slåtterblomma


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), fuktängar,kärrmark, t.allmän, (16 lokaler) , 1987 (PDm)
Gillermossen (artp.), (12G 5h , [6678771, 1539203] ), sumpskog, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Bagghyttan-Konnsjön (artp.), (12G 7f , [6687750, 1529600] ), i dike längs skogsbilväg, 2014 (Ulla-Britt Andersson)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ), Vägdiken och kärr, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
HEDEMORA

S Hörngården (12F 4j , [66748, 14992] ), vägkant, fåtal , 1989 (HPe)
1,8 km SO Norns kapell (12F 5j , [66765, 14996] ), fuktig skogsmark, litet best. , 1987 (EDn)
Ö om S.Tensan (12F 6j , [66826, 14990] ), vägkant, 20 ex. , 1988 (HPe)
N Sotbo (12G 4a , [66749, 15010] ), Hygge, 50-tal , 1991 (HPe)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
Atlasruta (12G 6a ), ,frekvens m.allm. 1989 (CGr)
"Hobergs trädgård" NV Vikmanshyttan (12G 7a , [66864, 15001] ), fuktig botten avgrustag, flera , 1987 (EDn)
Norshyttedammen (12G 8b , [66930, 15066] ), strand, fåtalig , 1988 (HPe)
HUSBY

Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697369, 1526255] ), vägkanter, 2014 (DABS)
Valla mosse 9 km NNV Horndal (artp.), (12G 9g , [6695145, 1530461] ), myrkomplex/topogent kärr, 1984 (Thomas Rafstedt)
Långshyttan, Tyllingen (13G 0c , [67043, 15130] ), slaggtipp vid sjöstrand, rikligt , 1988 (SJa)
S om skällingsberget (13G 1e , [6706390, 1524620] ), ~refl~ ,vägkant, 2007 (NGu)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.), (13G 1e , [6707517, 1524263] ), svagt välvd mosse/svagt välvd mosse, 1988 (LBr)
SÄTER

Fiskbäcken,SO om gården (12F 6i , [66807, 14924] ), fuktig botten av gammalt grustag, talrik , 1987 (EDn)
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrottet vid skjutbanan (12F 8j , [66924, 14952] ), delvis uttorkad bäck, 1 ex , 1986 (SJa)
GUSTAFS

Slätklacken (13F 0i , [6700774, 1493529] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Norbo finnmark (12F 6f , [66848, 14797] ), fuktig gammal hagmark, m.a , 1989 (THe)
Bunkberget, S (artp.), (12F 6g , [6684130, 1484490] ), noterad , 2017 (Ralf Lundmark)
Bunkberget, S (artp.), (12F 6g , [6684130, 1484490] ), 2012 (Ralf Lundmark)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.), (12F 6h , [6683700, 1485680] ), granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp, 2010 (Ralf Lundmark)
Tallbottens gruva (12F 7e , [66864, 14738] ), gruvplan, rikligt , 1989 (SJa)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ), vändplan, 2015 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ), skogsbilvägkanter,vändplan, 2015 (IPt & SNy)
Skenshyttan Betesäng (artp.), (12F 8f , [6691944, 1477681] ), 1 , 1989 (Bo karlstens, Lars-Ove Wikars)
Grängshammarsv-Smedlebacksv. vägkorset (12F 8h , [66906, 14864] ), vägslänt, ca 10 ex , 1988 (SPe)
SV Tyskbo (12F 8h , [66911, 14856] ), skogsbilväg, ca 50 ex , 1988 (SPe)
Dalkarlsbo (12F 8h , [66918, 14854] ), bäckdrag, ca 20 ex , 1988 (SPe)
Högsveden (12F 8h , [66922, 14858] ), kärrdrag, ca 100 ex , 1988 (SPe)
STORA TUNA

Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ), vändplan skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Vägskäl m L. och St. Spånsan (artp.), (12F 8c , [6694928, 1462190] ), noterad , 2016 (Lars-Erik Nilsson)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692825, 1477901] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Ledningsvägen Tvärstupstjärn (artp.), (12F 8f , [6694408, 1479065] ), 30 plantor/tuvor , 2015 (Bo karlstens)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ), skogsmark och fuktstråk, 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696199, 1463109] ), myrkant, 2015 (IPt & SNy)
Stora Nyckelmyran 20 km NO Grangärde (artp.), (12F 9d , [6696240, 1469827] ), myrkomplex/soligent kärr, 1988 (LBr)
Idkerberget ,Hålsfäbodarna S delen (12F 9d , [6697, 1468] ), liten myr (kärr?), 1989 (IAn)
Hålsfäbodarna,myen nedanför NO (12F 9d , [66975, 14684] ), 1989 (IAn)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ), vägslänt o vägdike, 2013 (IPt)
Åkermyran (12F 9g , [6697276, 1480273] ), skogsbilvägkant, 2020 (SNy)
Väg vid Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702961, 1466431] ), vägkant, 2020 (SNy)
Länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702706, 1471333] ), myrmark, 2019 (SNy)
Länsansvägen (artp.), (13F 0e , [6703510, 1471111] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Mossbodarna (artp.), (13F 0e , [6704158, 1470847] ), noterad , 2017 (Gunnar Bäck)
Kraftledningsgata Prans (artp.), (13F 1d , [6705425, 1467549] ), 2015 (Gunnar Bäck)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ), vägkant nära myr, 2012 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709908, 1470477] ), vägdike, rikligt , 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ), kärrmarker längs bäck, 2018 (SNy)
Igeltjärnsvägen, kraftledning (artp.), (13F 2g , [6712049, 1481389] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712097, 1481208] ), myrdråg, 2018 (SNy)
Igeltjärnsvägen, hygge N kraftledning (artp.), (13F 2g , [6712204, 1481171] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Långmyran (artp.), (13F 2g , [6712396, 1481069] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712966, 1481316] ), gammalt igenvuxet kalkbrott, 2011 (SNy & IPt)
Gimmenvägen (13F 3e , [6716947, 1471832] ), vägkant mot myr, 2018 (SNy)
Issan (artp.), (13F 4e , [6720394, 1472381] ), noterad , 2016 (Gunnar Bäck)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721463, 1472456] ), vägkanter och bäckdråg, 2014 (SNy)
Övre Valsan (13F 4e , [6721562, 1472141] ), vägkant, 2020 (SNy)
Bäck mellan sjöarna Issan och Övre Valsan (13F 4e , [6721638, 1472493] ), i kärrdråget, 2020 (SNy)
Väg norrut från Saxlindan (13F 4f , [6721848, 1475444] ), bäckdråg, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ), myrmark, 2018 (SNy)
VIKA

Röberget 400 m Ö om toppen (13F 1i , [67055, 14948] ), ~refl~ ,plant område,ganska torrt tills mot övergång till bäckdråg, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
STORA KOPPARBERG

Väster Holsjön (13F 4f , [6723244, 1479658] ), vägkant, 2020 (SNy)
Källslätsvägen Falun (artp.), (13F 4g , [6723770, 1481130] ), 2014 (Kalle Bergström)
Skjutbanan Finnbo Falun (artp.), (13F 4j , [6722610, 1495060] ), 2015 (Kalle Bergström)
Källmyran, Bodarna (13F 6g , [6734350, 1483540] ), vägkant, 2011 (JJa)
SUNDBORN

Tjärnberget, myr 300m öster om (artp.), (13G 5a , [6727927, 1502824] ), intermediärt kärr, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Åkertjärn, 200m S om (artp.), (13G 5c , [6725966, 1511511] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Mortjärnen (artp.), (13F 6i , [6732359, 1494667] ), väg, 5 , 2020 (Björn Henningsson)
Sme källa, grusplan (artp.), (13G 5c , [6728500, 1513162] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ), vägkant, 2012 (DABS)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.), (13G 6b , [6733000, 1507420] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Invid damm i skogen S om Ön (13G 7b , [6735620, 1507380] ), skogsdamm, rel riklig på lokalen, annars mindre allmän i området , 2008 (JWk)
Böls kyrka, myr N om (artp.), (13G 8b , [6744433, 1508663] ), intermediärt kärr, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Acktjärnsmyren 13 km N Svärdsjö (artp.), (13G 9b , [6749075, 1506978] ), myrkomplex/soligent kärr, 1987 (LBr)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747430, 1515100] ), myrmark, 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67530, 15056] ), ~refl~ ,äng, fuktäng, 2008 (NGu)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [6753470, 1506790] ), ~refl~ ,myr, svagt sluttande, 2008 (NGu)
Svartnäsån, 100 m söder om fotbollsplan (artp.), (14G 0d , [6754786, 1518177] ), skogskärr, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ), sumpskog, rörligt markvatten med järnockra, 2007 (NGu)
Lekarmyren 6 km ONO Bingsjö (artp.), (14F 3j , [6768660, 1497427] ), myrkomplex/soligent kärr, 1988 (LBr)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Trätsbomossen (artp.), (11F 9i , [6648981, 1490316] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ), ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Dammtjärnsmossen (12F 0i , [6650156, 1491297] ), mosslagg, 2013 (GJn)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ), vägkant, 2012 (DABS)
Abborrtjärn (artp.), (12F 1d , [6656954, 1468085] ), vägkant, 10 stänglar , 2008 (Per Hedenbo)
Sälktjärnsberget (artp.), (12F 1d , [6657720, 1465280] ), 2012 (Janolof Hermansson)
Sälktjärnsberget (artp.), (12F 1d , [6657760, 1465142] ), 2012 (Janolof Hermansson)
Snösjöns Ö ände (12F 1d , [66595, 14686] ), kärrmark, spridd , 1988 (HWk)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.), (12F 2e , [6663762, 1470189] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Orsbacksvägen (artp.), (12F 5h , [6677108, 1486935] ), myr, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678970, 1487850] ), vägkant, vägskäl, 2008 (DABS)
LUDVIKA

NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.), (12F 1c , [6658206, 1461027] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Eljans (artp.), (12F 2c , [6660730, 1463258] ), 2012 (Janolof Hermansson)
Hällsjön (12F 2c , [6661770, 1463820] ), ängsmark, 2015 (IPt)
N om Hammarby (12F 3b , [66683, 14598] ), ~refl~ ,vägkant med skärningar, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Knutsbo Ludvika (12F 3d , [6668140, 1466970] ), fuktig grusig skogsstig, fåtal ex , 1986 (HWk)
N Gussjön (12F 5c , [66794, 14644] ), ~refl~ ,fuktig sjöstrand och f.d. gruvområde, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Palahöjden (artp.), (12E 1h , [6658714, 1438216] ), 6 plantor/tuvor , 2017 (Leif Helldal)
Noaks, Lönnfallet (artp.), (12E 1i , [6655576, 1440214] ), noterad , 2016 (Sten-Erik Bohlin)
Långvasseheden - Nittkvarn, NO om Kviddtjärnen (artp.), (12E 2h , [6664623, 1439514] ), svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr, 2014 (Janolof Hermansson)
Långvasselheden - Nittkvarn, SO om Rötdammen (artp.), (12E 3i , [6667987, 1440639] ), grusig vägkant - dikat för ngr år sedan, 2014 (Janolof Hermansson)
Honiko, NV om Aspfallet (artp.), (12E 3i , [6668269, 1441034] ), blandmyr med stråk av källkärr, 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.), (12E 3i , [6668294, 1441277] ), svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr, 2014 (Janolof Hermansson)
Gettjärnsberget (artp.), (12E 3j , [6668440, 1445430] ), rikkärr, 2011 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Olsjömossen (artp.), (12E 4j , [6673010, 1448935] ), blåtåtelkärr, 2013 (Janolof Hermansson)
Pillisoån (artp.), (12E 4j , [6674000, 1445012] ), källkärr i åkanten, 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679630, 1443669] ), källdråg med ockra i gles örtrik sumpskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679778, 1443710] ), tallkärr, 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679807, 1443670] ), fastmattekärr, 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen 11 km SO Lövsjön (artp.), (12E 5i , [6679858, 1443596] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
Galtryggkärren (artp.), (12E 5j , [6677592, 1448884] ), fastmattekärr, 2013 (Janolof Hermansson)
Tomossen (12E 5j , [6678490, 1447580] ), rikkärr och kantsumpskog, spridd , 2017 (LBr)
Tomossen (12E 5j , [6678550, 1447560] ), kantsumpskog och kärr, spridd , 2017 (LBr)
Nedre Pundet, efter vägen Baggviken Gänsen (artp.), (12E 5j , [6679770, 1445162] ), vägkant fuktig hög vägslänt mot söder, 2015 (Janolof Hermansson)
Nybrännberget, Pellasbäcken (artp.), (12E 6i , [6683728, 1444788] ), gransumpskog litet källkärr, 10 plantor/tuvor , 2016 (Janolof Hermansson)
Skräddartjärnen f d kalkbrott (artp.), (12E 6i , [6684508, 1443788] ), kärr nedanför gruvhålen, noterad , 2019 (Janolof Hermansson, Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Stormyran (artp.), (12E 8j , [6690715, 1445885] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Bysjöns V strand (12F 6a , [6680, 1453] ), ~refl~ ,sjöarter från 00 31 till 13 29 (ca 1,5 km ), ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ), vägkant och vägdiken, 2013 (IPt)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.), (12F 7b , [6687717, 1457595] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Abborrtjärnen (artp.), (12F 7c , [6689473, 1464334] ), vägkant, 2013 (Janolof Hermansson)
Rämsmossen (12F 7d , [6685992, 1467101] ), längs väg, 2020 (SNy)
Bastberget (artp.), (12F 8a , [6694705, 1452573] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
V om Gammelgårdssjön (artp.), (12F 8b , [6691666, 1458934] ), vägkant lite bredare vägkant, 200 plantor/tuvor , 2017 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.), (12F 8b , [6692056, 1457898] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ), rikkärr och rik sumpskog längs källbäck, spridd , 2011 (LBr)
Lindbastmora nära guckuskolokalen (12F 8b , [6692760, 1457660] ), rikkärr och rik sumpskog, riklig , 2009 (LBr)
Långmyran, cirka 2 km SSV om byn efter vägen (artp.), (12F 8b , [6692764, 1459794] ), örtrik vägdike och vägkant, 2013 (Janolof Hermansson)
Långmyran, S om Anders-Ers (artp.), (12F 8b , [6692885, 1459713] ), vägkant örtrika vägkanter, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Grindsveden, Dammsjön (artp.), (12F 8b , [6693049, 1458972] ), blandskog, 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.), (12F 8b , [6693303, 1458999] ), intermediärt kärr tämligen öppet kärr med våta partier med vattenklöver kring liten bäck, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.), (12F 8b , [6693428, 1459127] ), intermediärt kärr mosaik av trädbärande och öppna kärr, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Långmyran, SSV om byn (artp.), (12F 8b , [6694144, 1458817] ), örtrik sumpgranskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Abborrtjärnen, V Långmyran (artp.), (12F 8b , [6694584, 1458480] ), öppet kärr i ravinen, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Abborrtjärnen, V Långmyran (artp.), (12F 8b , [6694730, 1458445] ), litet öppet kärr i ravin, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Laxsjö N om kalkbrottet (12F 8c , [66906, 14612] ), fuktäng, nästan kärr, rikligt , 1988 (IAn)
Orrberget, V om Laggartjärnen (artp.), (12F 8c , [6693574, 1461908] ), vägkant vägkant kring gammal vändplan, 100 plantor/tuvor , 2016 (Janolof Hermansson)
ORRBERGSVÄGEN (artp.), (12F 8c , [6693779, 1462305] ), noterad , 2016 (Lars-Erik Nilsson)
Orrberget-Stensvedberget (artp.), (12F 8c , [6693890, 1460721] ), vägkant gammal vändplan, 300 plantor/tuvor , 2016 (Janolof Hermansson)
Norr om Långmyran (12F 9b , [6695358, 1458941] ), skogsbilvägsdike, 2015 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Skallbodarna (12E 9j , [6696372, 1448304] ), vägkant skogsbilväg, 2018 (IPt)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701200, 1453450] ), vägkant skogsbilväg, 2018 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706474, 1451650] ), vägdike, 2013 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14575] ), kärr, allmän , 2004 (AÖg)
Vägen mot Karls knös (artp.), (13F 1b , [6709750, 1459336] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ), skogsmark,vägkanter, 2010 (IPt)
Sakrisberget (13F 1c , [6708089, 1461537] ), skogsbilväg vändplan, 2016 (IPt)
Gettjärnen 500 m O (13F 1c , [6708942, 1462780] ), skogsbilvägkanter, 2016 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706079, 1465515] ), dikeskanter, 2010 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ), ~refl~ ,myr,tjärn, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Grätjärnberget, 200 m S avfarten till Grådbodarna (artp.), (13F 2a , [6713136, 1452097] ), örtrik vägkant, 2009 (Janolof Hermansson)
Kättsarbodmyran (13F 2a , [6714610, 1453250] ), skogsbilvägkant, t.rikligt , 2004 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ), ~refl~ ,rikkärr, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Bodarna: (31 26 ->35 38) (13F 2c , [67134, 14637] ), ~refl~ ,stor bäckravin med betesmark, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710258, 1465471] ), skogsbilvägkanter, 2016 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712500, 1468989] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Skinnarmyran (13F 3a , [6716173, 1453077] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
N om Gagnefs flygplats (13F 3b , [6715279, 1459861] ), skogsbilväg, 2014 (IPt)
Råmyran (13F 3c , [6718910, 1464440] ), myr,skogsbilvägkant, 1996 (JMa)
Hampgårdarna ,N om Sörängsdammen (13F 3c , [6718947, 1463568] ), gräsplan i skogsmark, 2011 (IPt)
Järnvägsövergången (artp.), (13F 3d , [6715261, 1467471] ), noterad , 1997 (Johan Niss)
Svarttjärn (13F 3d , [6718491, 1468267] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
V om Solsbodarna (13F 3d , [6719300, 1466540] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 4c , [6721506, 1461439] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ), ~refl~ ,kulturmark,lindor, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
Igeltjärn (13F 4c , [6723255, 1463212] ), skogsbilvägkant, flera 100 ex. , 2010 (RNy)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720692, 1466262] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ), vändplan skogsbilväg, 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721700, 1470530] ), vägkant skogsbilväg, 2018 (IPt)
ÅL

Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ), vägkanter, 2012 (IPt)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ), fuktig skogsmark, 2010 (JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ), skogsmark/stig nära tjärn, 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ), grösmark, 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ), vägkant, 2008 (JJa)
BJURSÅS

Lustebo (13F 6f , [6731781, 1477876] ), vägkant, 2015 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ), intermediär myr, bäckdråg och lövskog, spridd , 2015 (LBr)
Riksvägen norr om Rexbo (13F 7f , [6736560, 1476820] ), gräsbevuxen sluttning, 2016 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ), vägkant, 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Slogfallet (13F 7g , [67392, 14807] ), ~refl~ ,våt ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
NV Lurgärdet (13F 7h , [6737429, 1488996] ), bäcknära äng, 2019 (Kjell Furugård)
Rog, Bojonsbäcken (13F 7h , [6737430, 1488790] ), liten bäcknära äng, 2018 (Kjell Furugård)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740850, 1479810] ), vägkant, 2013 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740920, 1479830] ), fuktig vägkant, stor mängd , 1999 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742170, 1477370] ), vägkant, 2016 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ), gräsbevuxen fuktig vägkant, 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480600] ), ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ), vägbreddning, 2012 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747071, 1483764] ), myrmark, 2010 (JJa & NGu)
SILJANSNÄS

Kraftledningsgata (artp.), (13E 7i , [6736657, 1442189] ), fuktäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Storänget (13E 8j , [6743409, 1447407] ), gammal skogsväg, 2020 (Kicki Marcus)
Almo (artp.), (13E 9j , [6745760, 1449586] ), 2015 (Fredrik Enoksson)
LEKSAND

Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719176, 1432855] ), vägkant, 2015 (HLe)
Forsbodarna, V om (artp.), (13E 3j , [6715630, 1449230] ), vägkant, skogsväg, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.), (13E 3j , [6715790, 1449140] ), vägkant, skogsväg, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.), (13E 3j , [6715830, 1449130] ), vägkant, skogsväg, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Älgbergstjärnarna (artp.), (13E 4g , [6722864, 1433897] ), noterad , 2019 (Uno Skog)
Älgbergstjärnarna (artp.), (13E 4g , [6723031, 1433982] ), noterad , 2019 (Uno Skog)
Älgbergstjärnarna (artp.), (13E 4g , [6723070, 1433993] ), noterad , 2019 (Uno Skog)
NV om Oppejen (13E 4h , [6722318, 1438020] ), vägdike genom blandskog, rikligt , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (artp.), (13E 4i , [6722420, 1443440] ), 10 plantor/tuvor , 2018 (Per Gustafsson, Jenny Sander)
Ljusbodarna (artp.), (13E 4i , [6722420, 1443440] ), i vägkanter, noterad , 2020 (Per Gustafsson)
Båtsarvet (13E 5j , [6725522, 1445885] ), vägkant/diken skogsbilväg, 2018 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.), (13E 5j , [6729419, 1449769] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Stig mot Brännskog (13E 6i , [6730509, 1444018] ), sluttande myr, 2019 (SNy)
Granbergs topp (13E 6j , [6734359, 1449335] ), skogskant, 2020 (Kicki Marcus)
Lissbjörken (13F 6d , [6734080, 1466911] ), skogsbilvägkant, 2020 (IPt)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ), skogsbilväg,vägkant, dike, 2017 (JMa & UGu)
Åjer 1,5 km NO (13F 7b , [6738745, 1459264] ), vägkant mot blandskog, 2019 (IPt)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ), litet rikkärr i sluttning, riklig , 2007 (LBr)
Böle (artp.), (13F 7c , [6739230, 1464370] ), öppen naturbetesmark vid bäck, 1990 (MBm)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739233, 1464331] ), noterad , 2019 (David Söderblom-Tay, Kerstin Isaksson)
Böle - Fallsbjörken. (artp.), (13F 7c , [6739294, 1464390] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ), betesmark, 2015 (JJa)
Gamla järnvägsbanken söder om Slättberg (13F 7d , [6739820, 1469260] ), gräsbevuxen vägkant, 2016 (JJa)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), längs åstrand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 8c , [6741298, 1461125] ), fuktäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 8c , [6741497, 1461218] ), fuktäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Ö om Lindberg, väg W933 (artp.), (13F 8c , [6743235, 1464143] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ), fuktig vägkant, 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ), vägkant inom sågverksområdet, 2016 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ), vägkant, 2009 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ), vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ), myrmark vid vägen, 2010 (JJa)
Koltjärn (13F 8f , [6742400, 1479700] ), skogsbilväg, vägkant, 2008 (JJa)
Koltjärn (13F 8f , [6742420, 1479680] ), gräsbevuxen vändplan, 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens m.allm. 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ), gräsbevuxen bäckstrand, 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa)
Vägen Finnbo-Marnäs (13F 9h , [6746930, 1486990] ), vägkant, 2013 (JJa)
RÄTTVIK

Söderås 2 km österut (artp.), (13F 9d , [6747780, 1465334] ), uttorkande bäck/dike, noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Grissen (artp.), (13F 9d , [6747801, 1467084] ), noterad , 2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Långbromyren-Råtjärnmyren-Grissmyren 18 km NO Leksand (artp.), (13F 9d , [6749395, 1467601] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Ärtled (13F 9e , [67481, 14733] ), botten av bergtäkt, enstaka , 2007 (GHa)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ), stenbrott, 2018 (JJa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ), Vägkant, 2018 (JJa)
Lerdalsberget (artp.), (14F 0c , [6751259, 1464533] ), noterad , 2016 (Rickard Jonsson)
Kraftledningsgata (artp.), (14F 0c , [6752835, 1464654] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Motorstadion (artp.), (14F 0d , [6751673, 1467276] ), noterad , 2016 (Anders Helander)
Rättvik sopor (artp.), (14F 0d , [6751910, 1467728] ), 2015 (Iris Johansson)
Hästhagen (14F 0d , [67525, 14660] ), vägrenar, väl spridd , 2017 (GHa)
Risröd NR (artp.), (14F 0d , [6753090, 1468390] ), skog, 2008 (Gunnel Sundberg)
Handskflyten (14F 0d , [6754130, 1468680] ), öpper rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Lisskog (14F 0e , [67513, 14725] ), vägren, tiotals , 2010 (GHa)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ), vägkant, 2015 (JJa)
Rejån (14F 1a , [67593, 14529] ), vägrenar, spridd , 2013 (GHa)
Kraftledningsgata (artp.), (14F 1c , [6758234, 1462392] ), fuktäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.), (14F 1d , [6759387, 1466740] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.), (14F 1d , [6759700, 1466940] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Fisklösen (14F 1e , [6759150, 1471050] ), öppet rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Fisklösbäcken (14F 1e , [67592, 14705] ), f.d. myrlinda i kraftgata, rikligt , 2014 (GHa)
Nyberget, rikkärret (artp.), (14F 1g , [6755413, 1484558] ), rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson., 10 , 2020 ((Rapportör) Gunnar Hagelin)
Östra Tvärsen/Tyskbergssticket (14F 1g , [67580, 14814] ), vägren vid f.d. kojplats, rätt rikligt , 2013 (GHa)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.), (14F 1i , [6759264, 1490654] ), vägkant, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Knollbodarna (14F 2a , [67613, 14510] ), vägren, rätt rikligt , 2013 (GHa)
Stormyren, väg W960 (artp.), (14F 2c , [6760000, 1464148] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Kraftledningsgata (artp.), (14F 2d , [6763356, 1465243] ), friskäng, noterad , 2017 (Eva Grusell)
Born, Sjurödsvägen (14F 2e , [67614, 14718] ), vägren, spridd, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Myr strax O Per Olsbodarna (14F 2i , [6763380, 1490690] ), öpper rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [6769390, 1486700] ), vägdike, 2007 (DABS)
Finnbacka, längs skogsväg till byn (artp.), (14F 3h , [6769700, 1486550] ), skogsväg, 2014 (Ulla-Britt Andersson)
300 m öster om Vargmyren (14F 5e , [67751, 14743] ), ~refl~ ,skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
300 m SV Öratjärn (artp.), (14F 5f , [6775409, 1475950] ), vägren, 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Myr nära Vasstjärnen intill Amungen (14F 5i , [6778140, 1490720] ), ockrakärr, sparsam , 2007 (LBr)
BODA

Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67608, 14677] ), grässvål/gångstig, enstaka , 2012 (GHa)
1 km V Skärbacken (14F 2d , [67648, 14656] ), vägrenar, fåtal , 2010 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762118, 1470340] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Kärr vid Jutjärnen (14F 2e , [6763060, 1470670] ), öpper rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ), vägren, frekvens allm. , 2007 (GHa)
Kraftledningsgata (artp.), (14F 3d , [6766727, 1465264] ), friskäng, noterad , 2017 (Eva Grusell)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ), ~refl~ ,väg över bäck, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67686, 14701] ), vägren, spridd, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
"Snusbacken" (14F 4c , [67727, 14626] ), ~refl~ ,korsning mellan skogsbilvägar. omgivet av färska hyggen., ,frekvens allm. 2000 (GHa)
Jälltjärnsänget (artp.), (14F 4c , [6773161, 1464865] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
200-300 m NO Jälltjärn ,mellan stigen till Jälltjärnsänget och infarten till "Fiskecampen" (14F 4d , [67732, 14652] ), ~refl~ ,parti av skogsbilväg, ,frekvens allm. 2001 (GHa)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4d , [6773280, 1465131] ), örtrik vägkant, kalkpåverkad, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ), rikkärr mer eller mindre tallbevuxet, riklig , 2007 (LBr)
Ockerängen (14F 4e , [67702, 14703] ), ~refl~ ,sumpskog genomfluten av en å, genom lokalen går en väg med en stor vägtrumma. I öster en mycket brant sluttning, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
500 m N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67727, 14764] ), diken/vägrenar, rikligt , 2018 (GHa)
Vägskäl 800 m N Uggeltjärn (14F 4f , [6773120, 1477220] ), vägren, 2007 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ), vägren, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775130, 1481390] ), vägren, enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
ORE

Pundsmyr (14F 5c , [6775300, 1464600] ), längs skogsbilväg, rikligt , 2010 (GHa)
Dalbyn Snubbalok (artp.), (14F 5c , [6778289, 1464210] ), utdikad loke, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Tickåsheden (14F 5c , [67792, 14619] ), vändplan, flertal , 2013 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ), vändplan/avlägg, tiotals , 2017 (GHa)
Dalhed (14F 5c , [67793, 14642] ), vägren, tiotals , 2017 (GHa)
Dalbyn, Brändan (14F 5d , [6775686, 1468252] ), torrt dike vid skogsbilväg genom tallkalkskog, flertal , 2018 (GHa)
Kraftledningsgata (artp.), (14F 5d , [6775730, 1465632] ), friskäng, noterad , 2017 (Eva Grusell)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ), rik skogsmyr, riklig , 2007 (LBr)
Kraftledningsgata (artp.), (14F 5d , [6776943, 1465040] ), friskäng, noterad , 2017 (Eva Grusell)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ), rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Bro över Ockerfån 400 m S åns mynning i Oresjön (14F 5d , [6777980, 1468030] ), diken och vägrenar, väl spridd , 2013 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [67782, 14687] ), vägren, tämligen rikligt , 2009 (GHa)
Norr Orskaven (artp.), (14F 5d , [6778226, 1468860] ), igenväxande slåttermyr, 50 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Vistasänget (14F 5d , [67787, 14676] ), övergivna åkrar, flertal , 2013 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [67765, 14703] ), åkerkant, enstaka , 2018 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ), vägrenar, diken, väl spridd , 2008 (GHa)
Sunnanhed/Flotvägen (14F 6d , [67810, 14697] ), vägrenar och diken, spridd längs hela vägen , 2009 (GHa)
Flotvägen (14F 6e , [67820, 14726] ), vägrenar och diken, spridd längs hela vägen , 2009 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ), strandsnår, flertal , 2012 (GHa)
Tranusjön (artp.), (14F 7d , [6787043, 1465129] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Långänget (14F 7d , [6788140, 1466830] ), bäck/vägtrumma med liten uppdämning, några tiotal , 2017 (GHa)
Mörttjärnen (14F 7e , [6786070, 1472900] ), vägren, tiotals , 2010 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14760] ), väg/vändplan, kalkmakadam, rikligt , 2012 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ), vägren, rikligt , 2018 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Djuptjärnarna (14F 8c , [6792150, 1464580] ), dike, fåtal , 2010 (GHa)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ), strandäng, rikligt , 2014 (GHa)
S Lindbodarna (14F 8d , [67904, 14652] ), "bärplockarcamping", rikligt , 2015 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ), ~refl~ ,vägren, spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Orrmyrbäcken (14F 9d , [67971, 14680] ), vägren, enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1473] ), i kärr och längs ån, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), näringsrika kärr, ,frekvens m.allm. 1986 (RLu)
Päjerån/Svinesund (15F 0e , [6803620, 1472760] ), vägren, tiotals , 2011 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14764] ), vägrenar, enstaka , 2016 (GHa)
Israeltjärnarna , V om Storejen (15F 2c , [6811618, 1464903] ), skogsmark översilad, 2005 (JHe)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Harflot, Orsa (artp.), (14E 5i , [6775682, 1443798] ), 2014 (Johan Svedholm)
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780430, 1433180] ), blött intermediärt kärr, spridd , 2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Kraftledningsgata (artp.), (14E 6i , [6784259, 1443758] ), friskäng, noterad , 2017 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.), (14E 6i , [6784461, 1443939] ), friskäng, noterad , 2017 (Eva Grusell)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6785344, 1437836] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Ljothed, 1 km SSV (artp.), (14E 7i , [6788855, 1443655] ), rikmyr med omgivande sumpskog, 1994 (Joakim Ekman, Gabriel Ekman)
Ämån (artp.), (14E 9i , [6798502, 1442400] ), noterad , 2018 (Petter Andreasson)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ), ~refl~ ,skogsbilväg genom mycket gammalt änge/skog, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Kvarnklackmyren (14F 4b , [6773750, 1459160] ), vägren, rikligt , 2019 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ), vägren, rikligt , 2018 (GHa)
Ämmeråsen, Kråkrödningen (14F 5b , [67777, 14575] ), vägkant, flertal , 2017 (GHa)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.), (14F 6a , [6780452, 1450572] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Jan Schröder)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [67830, 14547] ), diken, väl spridd , 2011 (GHa)
Grafskänget (artp.), (14F 6a , [6784960, 1451373] ), 100 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag, 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14253] ), bymiljö, rikligt , 2015 (GHa)
Koppången (artp.), (15E 1i , [6806035, 1444819] ), noterad , 2017 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.), (15E 1j , [6807782, 1447706] ), topogent kärr/topogent kärr, 1993 (LBr)
Koppången (artp.), (15E 1j , [6808100, 1447200] ), 2005 (Margareta Edqvist)
Koppången N (artp.), (15E 1j , [6809517, 1447011] ), noterad , 2017 (Lennart Walldén, Gunnel Wallden)
Österåberget, myr nedanför (15E 2j , [6814100, 1446480] ), rika backkärr, spridd , 2012 (LBr)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.), (15E 3i , [6817459, 1444998] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Eberget (artp.), (15E 4e , [6824677, 1422659] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Myrar i Bäveråns dalgång 10 km VSV Svartnäs (artp.), (15E 5f , [6826891, 1429060] ), topogent kärr/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
SOLLERÖ

Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ), ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), myrar och bäckar, allmän , 1982 (Göran Thor)
Leksmyren 11 km SO Hemulsjön (artp.), (14E 1e , [6758581, 1422058] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Kraftledningsgata (artp.), (14E 2f , [6761468, 1426668] ), fuktäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.), (14E 2f , [6762318, 1426775] ), fuktäng, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kraftledningsgata (artp.), (14E 2f , [6762908, 1427184] ), fuktäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.), (14E 2f , [6763135, 1427354] ), fuktäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Selja badplats (artp.), (14E 3f , [6767673, 1428503] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
kungsvägen (artp.), (14E 3h , [6769631, 1435775] ), 1 , 2016 (Thomas Westin)
1 km NV Bergkarlås (14E 3h , [6769720, 1435630] ), vägkant, 2010 (SJo)
S.Bomansberg (14E 3i , [6765670, 1442890] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Södra Bomansberg-Brunnvasselbo (artp.), (14E 3i , [6767350, 1444800] ), vägkant, 2014 (Ulla-Britt Andersson)
Oxeråsen S om (artp.), (14E 4a , [6770147, 1400374] ), noterad , 2016 (David Tverling, martin eriksson, Thorleif Joelson, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Oxeråsen so nr 1 (artp.), (14E 4a , [6771111, 1401323] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 19 (artp.), (14E 4a , [6771153, 1401250] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Nära Hoforskojan (14E 9d , [6797390, 1416940] ), rikmyr och vägren, spridd , 2017 (LBr)
Råstensmyren-Oremyren 24 km NO Ribbåsen (artp.), (15E 4d , [6824547, 1418865] ), kärrkomplex/soligent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Sexan (artp.), (15E 5e , [6829683, 1421094] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ), blandskog, bäck mellan vägen och sjön, 2014 (DABS)
Kraftledningsgata (artp.), (14E 7d , [6786658, 1419826] ), friskäng, noterad , 2019 (Eva Grusell)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ), översilningsmark i blandskog, spridd , 2017 (LBr)
VENJAN

D48. Brintbodarna (artp.), (13E 6b , [6732537, 1407839] ), frisk gräsmark, noterad , 2020 (Eva Grusell)
Brintbodavägen (13E 7a , [6735860, 1403640] ), vägkant och dike, 2015 (MNo)
ÄLVDALEN

Littran (14D 4i , [6773520, 1392320] ), Åstränder, Spridd , 2019 (LBr)
Karintjärnarna NO om (artp.), (14D 5h , [6778765, 1387069] ), vägdike, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Päderbäck, norr (artp.), (14D 6f , [6783772, 1377560] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.), (14D 6g , [6782774, 1384924] ), bäck/bäckstrand, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tennan vid Tennbo (artp.), (14D 6g , [6784915, 1382803] ), åstrand, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Skålmyr V om (artp.), (14D 6i , [6780642, 1393086] ), vägdike, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Dysberg nyckelbiotop (artp.), (14D 6j , [6782863, 1399610] ), barrsumpskog med småglupar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hållbergs fäbodvall, rikkärr runt bäck (artp.), (14D 7j , [6786166, 1396429] ), rikkärr, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794630, 1399060] ), källdråg samt öppen myr, delvis intermediärt, spridd , 2020 (LBr)
Kraftledningsgata (artp.), (14D 9h , [6799034, 1388958] ), friskäng, noterad , 2019 (Eva Grusell)
Åsens by (14D 9i , [6796900, 1392870] ), liten kärrmark vid vägkant, 2010 (DABS)
Sältjärn S om Sälens fäbodar (artp.), (14D 9j , [6795142, 1396134] ), fattig till intermediär myrmark intill liten tjärn., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Långtjärnbäck (artp.), (14E 6a , [6781554, 1402947] ), skogsbäck och sluttande intermediärt kärr, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Dysbergs sågverk (artp.), (14E 6a , [6782775, 1400132] ), strandmiljöer och ruderatmarker, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Blybergssågverket, 1 km NV om (artp.), (14E 6b , [6783847, 1409923] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [6782440, 1414030] ), gräsmark vid damm, 2008 (DABS)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.), (14E 6d , [6781562, 1416570] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Hållbäck, där vägen mot Vålberget korsar bäcken (artp.), (14E 7a , [6786181, 1401599] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.), (14E 7a , [6786219, 1401610] ), rikkärr, noterad , 2019 (Eva Grusell)
Håltby (artp.), (14E 7a , [6786234, 1401540] ), strandvåtmark, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Kraftledningsgata (artp.), (14E 7a , [6786740, 1400816] ), friskäng, noterad , 2019 (Eva Grusell)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ), rik- och fattigkärr samt sumpskog, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Överängstjärnen, myr SV (artp.), (14E 7b , [6786570, 1409635] ), myr, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Vallsjöberg, nordsluttningen (artp.), (14E 7c , [6787462, 1413846] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787640, 1414100] ), liten örtfläck, spridd , 2017 (LBr)
Kråkbodstjärnens öststrand (14E 7c , [6789630, 1411550] ), sumpig översikad sjöstrand, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Skinnarbodsflotten (14E 8c , [67901, 14106] ), myrkant, 2004 (RBr)
Björnbergsstigen, Tivåsbäck (14E 8c , [67931, 14100] ), 2004 (RBr)
Rämyrbäck, väst mot Hed (artp.), (14E 9a , [6797751, 1400577] ), blommar rikligt i kant av grusvägen, 10 , 2020 (Anders Malmsten)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ), vägkant, 2009 (DABS)
Gummas naturreservat (artp.), (15D 0f , [6802702, 1377929] ), bäckdråg, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.), (15D 0g , [6803595, 1380271] ), längs ån, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
ÅmotkojanSO om (artp.), (15D 0g , [6804167, 1384057] ), åstrandzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Myr (artp.), (15D 1d , [6805819, 1367066] ), myr, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nyängens naturreservat (artp.), (15D 1d , [6808975, 1368794] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Kraftledningsgata (artp.), (15D 1h , [6806537, 1388360] ), friskäng, noterad , 2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.), (15D 1h , [6807349, 1388351] ), friskäng, noterad , 2019 (Eva Grusell)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.), (15D 1j , [6807641, 1398488] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1993 (Sören Uppsäll)
Vattendrag öster om Bunkris (artp.), (15D 2f , [6811310, 1379382] ), moränstrand vid sötvatten, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818850, 1386500] ), nedskuren bäckravin, sparsam , 2016 (LBr)
Navardalen, nära utloppet av sjön (artp.), (15D 3j , [6816845, 1397097] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Tomas Hallingbäck)
Sluttning söder om Långsjöblik (15D 3j , [68187, 13950] ), rikdråg, 2003 (LBr)
Granan, 200m S Trollegrav (artp.), (15D 5g , [6828340, 1382980] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.), (15E 0a , [6804636, 1404782] ), strand längs älven, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Rotensugnets NR, Rotnendammen, södra sidan (artp.), (15E 5a , [6825062, 1402515] ), vattenstrand i strandkant nedanför dammvallen, noterad , 2017 (Per Johansson)
HAMRA

Törensojenso (artp.), (15F 4a , [6823000, 1454600] ), soligent kärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.), (15F 4a , [6823122, 1454547] ), soligent kärr/sträng-flarkkärr, 1992 (Johan Abenius)
Kraftledningsgata, Fågelsjö (artp.), (16E 0i , [6852552, 1441482] ), 1 , 2017 (Magnus Lundström)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ), vägkant, vägdiken mot skogsmark, 2019 (IPt)
Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6659118, 1424803] ), strandvåtmark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (12E 1f , [6658366, 1428863] ), vägkant diken mot blandskog, 2018 (IPt & SNy)
Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Bäck från Anders-Jöns-tjärnen (artp.), (12E 1g , [6656060, 1433609] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
1 km V om Strömsdal, nära avfart motSvansjöhöjden (artp.), (12E 1g , [6656149, 1432741] ), vägkant, 2011 (Måns Svensson)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 1990 (GEn)
Björntjärnen SO om (artp.), (12E 2e , [6663390, 1423290] ), bäckkant, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.), (12E 2f , [6661980, 1428327] ), skogsbilväg, 2011 (Måns Svensson)
Lilla Hösjön, norr om (artp.), (12E 2f , [6663091, 1427534] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bergmossen (artp.), (12E 2g , [6664937, 1431389] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.), (12E 3d , [6669870, 1419339] ), restmarker tippområde med bland annat rötslam, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6668090, 1423390] ), ruderat, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Västra Dunderberget (artp.), (12E 3f , [6666242, 1427872] ), vägkant, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Korsåhöjden (artp.), (12E 3g , [6665341, 1434287] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.), (12E 3g , [6665408, 1434277] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Luntitjärnen (artp.), (12E 3g , [6665435, 1434276] ), vändplan och myr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670740, 1413080] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Mellanbäcken (artp.), (12E 4c , [6673898, 1410837] ), skogsmark fuktig grusplan 2.5 km n om tyfors, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergs industriområde (artp.), (12E 4d , [6670191, 1419890] ), fabriksområde, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
FLODA

Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ), ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Norflytten 100 m O (artp.), (13E 1h , [6707381, 1435318] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6711595, 1448579] ), vägkant skogsbilväg, 2018 (IPt)
NÅS

Västerfallet S (artp.), (12E 7e , [6689493, 1420389] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.), (12E 7g , [6688450, 1433400] ), vägdike, vid skogsväg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
vägen N Flatsjön (12E 8d , [6690341, 1415634] ), ~refl~ ,vägkant/dike, ,frekvens ej bedömd 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ), myrmark, 2010 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ), skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr, 1998 (DABS)
Rotkattrömyren (artp.), (13E 1e , [6706946, 1423637] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Lövladtjärn 500 m O (13E 1e , [6706950, 1423640] ), vägkant, 2016 (HLe)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Skamsåsens fd fäbod (12E 9c , [6698939, 1410481] ), gräsmark, 1989 (HLe)
Östanrönningen 150 m V (13E 0b , [6704431, 1408042] ), ~refl~ ,vägkant, 2009 (HLe)
Östanrönningen N (artp.), (13E 0b , [6704431, 1408042] ), noterad , 2009 (Håkan Lernefalk)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704752, 1408668] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704849, 1408712] ), noterad , 1996 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Tretjärns station (13E 0c , [6703950, 1410993] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Marstrandsmyren N (artp.), (13E 1c , [6705108, 1413650] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Snöborgsflotten O (artp.), (13E 1e , [6709839, 1424650] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ), ~refl~ ,örtrik älvstrand, 2001 (HLe)
Bäck V Näsbergstjärn (13E 3c , [6717541, 1412639] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, 1989 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ), ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder, ,frekvens m.allm. 2004 (HLe)
Lilla Gnupenn SV (artp.), (13E 4c , [6724389, 1411071] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Långmyran (artp.), (13E 4d , [6723946, 1415568] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Djupnäset V (artp.), (13E 4d , [6724096, 1415966] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Djupnäset V (artp.), (13E 4d , [6724239, 1415866] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ), åstrand, 2015 (HLe)
Vålberget södra stugan (artp.), (13E 5c , [6725761, 1413508] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Vålberget N stugan (artp.), (13E 5c , [6725950, 1413460] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
St Gnupen 300 m O (artp.), (13E 5c , [6726124, 1411678] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Karabudkölen (artp.), (13E 5c , [6728837, 1411360] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ), ~refl~ ,backkärr med bäck, ,frekvens t.allm. 2007 (HLe)
Gönan (artp.), (13E 5e , [6725808, 1422293] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

S Brudskogen 200 m O (artp.), (12D 9j , [6697480, 1399727] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Granan V (artp.), (12D 9j , [6698353, 1399840] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Forsbäckheden 1 km NV (artp.), (13D 1j , [6707159, 1397717] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens m.allm. 1997 (IJo)
Hunflen liftstation (13E 2a , [6710910, 1403410] ), ruderatmark, 2013 (HLe)
Risberget S (artp.), (13E 3a , [6716174, 1401793] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Vimyren (artp.), (13D 1i , [6708734, 1393824] ), på tidigare lokal för myrbräcka, 75 plantor/tuvor , 2019 (Lars Efraimsson)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ), ~refl~ ,bäcken "Vallen", ,frekvens m.allm. 2003 (BGM)
Stor-Ärtbergsmyren 4.5 km O Yttermalung (artp.), (13D 3j , [6719259, 1395971] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Efter Långselsvägen (13D 4g , [6720000, 1382560] ), vändplan, ca 50 ex , 2000 (AOl)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ), ~refl~ ,tallhed, ,frekvens ej bedömd 2002 (HLe)
Västra Berget (artp.), (13D 5j , [6725675, 1397196] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
Hunukölen SV (artp.), (13D 5j , [6727427, 1397456] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken (artp.), (13D 5j , [6727755, 1397727] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
SO spetsen av Halsjön (13D 6g , [67323, 13847] ), ~refl~ ,översvämningsmark vid älven, ,frekvens t.allm. 2004 (MNo)
Storkölen 4 km NO Öje (artp.), (13D 6h , [6734405, 1388765] ), myrkomplex/topogent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
Lidsela (13D 7e , [6736260, 1372010] ), ~refl~ ,torr - fuktig getbetad vall, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ), avslutad grustäkt, 2014 (MNo)
Lissbumyran (artp.), (13D 8f , [6743166, 1377524] ), rikkärr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ), myr, 2014 (HLe)
Öjsberget vändplanen (artp.), (13D 8i , [6740499, 1391966] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740501, 1391933] ), vägkant fuktig jord vid kanten av vändplan, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ), ~refl~ , ,frekvens allm. 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ), skapligt rik myr, 2016 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ), ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar, enstaka ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ), myr, 2014 (HLe)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.), (13D 9h , [6749097, 1387173] ), myr, medelrikkärr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.), (13D 9h , [6749135, 1387166] ), myr, medelrikkärr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Gnupen (artp.), (14D 0h , [6751148, 1385136] ), 5 plantor/tuvor , 2019 (Andreas Öster)
LIMA

St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ), vägkant och dike, 2012 (HLe)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.), (14C 6h , [6784940, 1338260] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.), (14C 6h , [6784990, 1338230] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ), vägkant, 2012 (HLe)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785000, 1338230] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785100, 1338200] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.), (14C 7h , [6785160, 1337930] ), myr, vid surdrog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785190, 1338170] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785210, 1338130] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785270, 1338220] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785270, 1338220] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785290, 1338230] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785290, 1338230] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785300, 1338210] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785300, 1338210] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.), (14C 7h , [6785460, 1337780] ), bäckravin, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, N om Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785580, 1338200] ), glänta i översvämningsskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.), (14C 7h , [6785700, 1337780] ), blandskog, vid bäck, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Ängesåsen, St Tandån, Blästbäcken (artp.), (14C 7h , [6785770, 1338070] ), åstrand, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.), (14C 7h , [6785920, 1337820] ), kärr, vid bäck, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.), (14C 7h , [6785970, 1337860] ), kärr, vid bäck, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.), (14C 7h , [6786010, 1337870] ), kärr, vid bäck, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.), (14C 7h , [6786040, 1337840] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Skäftkällan (artp.), (14C 7h , [6786070, 1337800] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790290, 1342410] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790300, 1342350] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790300, 1342360] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790300, 1342420] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790300, 1342460] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790330, 1342480] ), bryn mot sluttande kärr, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790330, 1342490] ), bryn mot sluttande kärr, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790380, 1342480] ), bryn mot sluttande kärr, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790400, 1342480] ), bryn mot sluttande kärr, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790430, 1342450] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790460, 1342430] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen, Näran (artp.), (14C 8i , [6790560, 1342330] ), myrmark, vid å, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790650, 1342510] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Östra Ärnäs (artp.), (14D 1d , [6757140, 1369020] ), myrkant, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ), frisk blandskog, 3 , 2010 (MNo)
TRANSTRAND

Näråkällan (artp.), (14C 8i , [6792163, 1342061] ), vid stort källutflöde i kraftledningsgata, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [6793650, 1341340] ), örtrik åstrand, 2012 (HLe)
Mickelsbodarna (artp.), (14D 5c , [6777390, 1361930] ), vägdike vid skogsväg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6777570, 1362240] ), grusmark, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777620, 1362550] ), vägdike vid skogsväg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777630, 1362530] ), vägdike vid skogsväg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777650, 1362820] ), kärr, blandskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777660, 1362840] ), kärr, drivväg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6777920, 1362390] ), översilningsmark, granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6777940, 1362370] ), översilningsmark, granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6778040, 1362300] ), sänka i sluttande kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6778130, 1362400] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6778170, 1362460] ), kärr i granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783820, 1359820] ), kärr, sluttande, i granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783940, 1359800] ), granskog, fuktig, sluttande, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784030, 1359760] ), surdrog i sluttande granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784050, 1359870] ), kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784050, 1359920] ), kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784060, 1359860] ), granskogsbryn mot kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784060, 1359870] ), granskogsbryn mot kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784070, 1359900] ), kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784070, 1359930] ), kärr, öppet, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, VNV om (artp.), (14D 6c , [6780950, 1360960] ), kärr i ungskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.), (14D 6c , [6780960, 1361110] ), kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.), (14D 6c , [6780980, 1360940] ), kärr i ungskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.), (14D 6c , [6781000, 1360970] ), kärr i ungskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Digerbodkölen, NO om (artp.), (14D 6c , [6781300, 1361800] ), vägdike vid skogsväg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Digerbodkölen, NO om (artp.), (14D 6c , [6781310, 1361800] ), vägdike vid skogsväg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
D45. Väst Hidetäkten (artp.), (14D 6c , [6782134, 1361603] ), fuktig gräsmark, noterad , 2020 (Eva Grusell)
Mill-Larssätern, O om (artp.), (14D 6c , [6782330, 1361370] ), vägdike vid skogsväg, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782550, 1360550] ), kärr, öppet, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällets östsluttning, NNO om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782600, 1360720] ), kärr, öppet, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hidetäkten, SV om (artp.), (14D 6c , [6783050, 1361270] ), vägdike vid skogsväg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6783080, 1360274] ), myr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6783090, 1360280] ), kärr, öppet, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, NNV Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6783095, 1360211] ), sluttande myr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6c , [6783160, 1360290] ), kärr, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6783204, 1360768] ), myr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Sälenfjällens golfklubb (artp.), (14D 6c , [6783607, 1364847] ), 2014 (Lennart Iselius)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ), backkärr med bäckar och barrskog, 2012 (HLe)
Lindvallen, O om Josmyran (artp.), (14D 6c , [6784060, 1360510] ), vägslänt, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6c , [6784090, 1360240] ), kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6c , [6784090, 1360270] ), kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Ofakölen-Flöten 4 km SO Sälen (artp.), (14D 6d , [6783736, 1366253] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780740, 1370530] ), myrmark, rikkärr, 2013 (DABS)
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ), rikkärr, riklig , 2011 (LBr)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.), (14D 6e , [6784932, 1370823] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Jan Schröder)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ), bäck i björkskog, 2012 (HLe)
Lindvallen (artp.), (14D 7b , [6785560, 1359490] ), fuktig slänt, 2008 (Håkan Gustafsson)
Lindvallen (artp.), (14D 7b , [6785718, 1359169] ), 2014 (David Göransson)
Sälenstugan, Lindvallen (artp.), (14D 7b , [6786044, 1358273] ), skidpist, noterad , 2016 (Jonas Roth)
Köardalen, Fjällvägen (artp.), (14D 7b , [6786450, 1357480] ), vägslänt, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Gubbmyren (artp.), (14D 7b , [6786972, 1357697] ), noterad , 2018 (Johan Durk)
Myrar Ö om Transtrandsfjällen - N om Sälenvägen 5 km NV Sälen (artp.), (14D 7b , [6787866, 1359069] ), kärrkomplex/soligent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
St Tandån, NO om Gilleråsen (artp.), (14D 8a , [6790600, 1350170] ), myr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.), (14D 8a , [6791110, 1350150] ), myr, öppen, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.), (14D 8a , [6791130, 1350090] ), myr, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.), (14D 8a , [6791170, 1350110] ), myr, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.), (14D 8a , [6792490, 1352180] ), kärr, öppet, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.), (14D 8a , [6792510, 1352190] ), kärr, öppet, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.), (14D 8a , [6792520, 1352190] ), kärr, öppet, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.), (14D 8a , [6792550, 1352640] ), kärrstråk, öppet, i myr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
D44. Öster Högstrand (artp.), (14D 8c , [6792260, 1361979] ), fuktig gräsmark, noterad , 2020 (Eva Grusell)
Högstrand (14D 8c , [6792390, 1361750] ), rikkärr, riklig , 2001 (LBr)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795400, 1354700] ), myr, sluttande, granbevuxen, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ), rikkärr med källdråg, spridd , 2008 (LBr)
Norra Holmen diabasbrant (artp.), (14D 9b , [6797467, 1359011] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.), (14D 9b , [6799290, 1358150] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ), vid foten av diabasbranten, rikligt , 2008 (MNo)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.), (14D 9b , [6799800, 1357590] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.), (14D 9c , [6795219, 1363783] ), rikkärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795650, 1363580] ), rikkärr i sluttning och vid vattendraget, riklig , 2009 (LBr)
Stordalsbäcken, V om (artp.), (15C 0i , [6802220, 1344400] ), vägdike, barrskog, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.), (15C 0j , [6803885, 1345995] ), vändplan vid fäbod, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803887, 1345995] ), vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ), älvstrand, 2012 (HLe)
Horrmundsvallen (artp.), (15D 0b , [6800230, 1357960] ), berghäll vid å, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Hormundvalla (artp.), (15D 0b , [6800237, 1357976] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fulunäs, O om (artp.), (15D 0b , [6801800, 1355020] ), vägslänt, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Höljbrokölen SSO om (artp.), (15D 2a , [6812894, 1350844] ), åstrand, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Östertangens östsluttning (artp.), (15C 3j , [6818553, 1345695] ), fuktig granskog med källor och bäckar, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Lövåssätern 300 m V om (artp.), (15C 3j , [6819132, 1345728] ), bäck i fuktig skog, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Vattuslåttern, myr norr om (artp.), (15C 4j , [6824674, 1349753] ), rikare kärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Myrar nedanför Fulufjället 10 km SO Mörkret (artp.), (15C 6i , [6833992, 1343538] ), kärrkomplex/soligent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Fuluälven (artp.), (15C 6j , [6831686, 1347183] ), noterad , 2020 (John Halvarsson)
Atlasruta (15C 7e ), 1991 (DABS)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6839380, 1338590] ), rikmyr på diabas, spridd , 1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836220, 1345460] ), rikkärr, enstaka , 2013 (LBr)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836460, 1345200] ), örtrik bäckstrand, spridd , 2013 (LBr)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836600, 1346790] ), litet rikkärr, spridd , 2013 (LBr)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ), rikkärr, 2004 (LBr)
Grönsåsen, myr SO om (artp.), (15C 7j , [6837532, 1346755] ), intermediär myr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Myr 300 m O Grönsåsens fb (15C 7j , [6837540, 1346690] ), rikkärr, riklig , 2010 (LBr)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.), (15C 7j , [6839786, 1347949] ), myr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 8g ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ), bäckstrand, spridd , 2010 (LBr)
Österfjällskölen-Fågelåskölen 16 km NV Ljördalen (artp.), (15C 9c , [6846566, 1313392] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Stora Skärberget, myr strax norr om (15C 9g , [6846910, 1334250] ), rikkärr, spridd , 2009 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ), 1989 (DABS)
Garsjöhållan åt Ö (15C 9i , [6846450, 1340480] ), rikkärr och bäckstrand, spridd , 2019 (LBr)
dalen mellan Ikornåsen o Siksjöberget (artp.), (15C 9i , [6848940, 1344130] ), rikkärr, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.), (15C 9i , [6849057, 1344147] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.), (15C 9i , [6849224, 1344090] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Fännjästfloten (artp.), (15D 3c , [6819722, 1362445] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 3c , [6819740, 1362410] ), stor källa, riklig , 2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 3c , [6819755, 1362451] ), källa, riklig , 2009 (LBr)
D43. Hägnåsen (artp.), (15D 4a , [6820553, 1351253] ), fuktig gräsmark, noterad , 2020 (Eva Grusell)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ), öppet rikkärr och bäckstrand, spridd , 2015 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820390, 1362590] ), rikkärr i skogskant, riklig , 2009 (LBr)
Öretjärnbäcken (artp.), (15D 6a , [6830256, 1351077] ), 3 stjälkar/strån/skott , 2004 (John Halvarsson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.), (15D 6c , [6833742, 1360896] ), sjö och sjöstrandzon mot tallskog, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Öreån N om Strandvallen (artp.), (15D 7a , [6835616, 1354003] ), åstrandzon, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Väg 66 ca 370 m N om Byggevallen (artp.), (15D 7b , [6838697, 1358264] ), myrbäck och vägdike, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.), (15D 7c , [6838882, 1364988] ), skogsbäck, kärr och myr, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Nattmyrkölen 8 km SO Särna (artp.), (15D 7c , [6839838, 1363445] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837870, 1365920] ), rikkärr, spridd , 2008 (LBr)
Näcksjön N om (artp.), (15D 8b , [6840785, 1359718] ), myr, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ), stränder vid fallen, spridd , 2003 (LBr)
Särnabron (artp.), (15D 8c , [6844565, 1360568] ), strandvåtmark, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Kimbäcken SSO Långängena (15D 8d , [6842260, 1369040] ), rikkärr, spridd , 2009 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ), myrar, bäck samt småtjärnar, 1992 (DABS)
Särna VNV om (artp.), (15D 9b , [6846698, 1357446] ), älvstrandmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), 1992 (DABS)
Bästflöten-Lansflöten 5 km ONO Särna (artp.), (15D 9c , [6846191, 1363689] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Slamorkölen-Smekmyran 11 km ONO Särna (artp.), (15D 9d , [6847934, 1368818] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Ovan Stråfulan (16C 0g , [6850530, 1331210] ), rikdråg i skog, spridd , 2012 (LBr)
Myr 400 m N Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853030, 1333630] ), källdråg och rikmyr, spridd , 2014 (LBr)
Myr S Byggningsåsen (16C 0h , [6852400, 1336900] ), rik sumpskog, myr och friska rikfläckar bland en, spridd , 2014 (LBr)
Myr N Djuptjärnen (16C 0i , [6852520, 1341070] ), rikkärr, spridd , 2013 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
Myr SO Brattåsen (16C 0j , [6850550, 1346330] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
300m NV Rörmyrvallen (16C 0j , [6851610, 1348320] ), rikkärr med enbevuxna kantzoner, spridd , 2009 (LBr)
Näverbäcksmyrorna i nordväst (16C 0j , [68528, 13471] ), rikkärr med källflöden, spridd , 2009 (LBr)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.), (16D 0d , [6854741, 1367397] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1993 (Thomas Rafstedt)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ), ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr, ,frekvens t.allm. 2002 (LBr)
Öjvasseln, skog i söder (artp.), (16D 1c , [6859289, 1364740] ), noterad , 2017 (Anders Malmsten)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ), 1992 (DABS)
Skäftesmyran 2 km V Öjvasseln (artp.), (16D 2c , [6860774, 1362937] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Limkarsslåtten (16D 3b , [6866270, 1359140] ), rikt fastmattekärr, sparsamt , 2008 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851090, 1308020] ), källdråg och bäck/örtrik fjällbjörkskog, 1996 (DABS)
Drevdagen, 3 km öster om (16C 0e , [6854100, 1323790] ), rikkärr och källa, sumpskog, spridd , 2018 (LBr)
Strådalen (artp.), (16C 0f , [6850463, 1329389] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Strådalens fäbod (artp.), (16C 0f , [6850483, 1329353] ), 2013 (Jens Johannesson)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ), måttligt rik myr med anslutande marker, spridd , 2018 (LBr)
Syndre Fulusjön nära vägen vid Toxåsen (16C 0g , [6850250, 1331980] ), källdråg intill skogsväg, spridd , 2013 (LBr)
Blocktjärnsåsens sydvästbrant (16C 0g , [6850530, 1330140] ), lodväggar och branter, spridd , 2009 (LBr)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850240, 1336170] ), rikkärr med fattiginslag, spridd , 2018 (LBr)
Myrar mellan Stensjön och Mellre Fulusjön 12 km OSO Idre (artp.), (16C 1f , [6857550, 1327417] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ), ~refl~r på hygge, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Vegaråsen, pöl i SV (artp.), (16C 1i , [6856233, 1341293] ), noterad , 2017 (Anders Malmsten)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ), grandäld med källor och liten bäck, spridd , 2017 (LBr)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ), ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [6858310, 1344090] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Vintermyran (16C 1j , [6859990, 1345310] ), rikkärr med källflöden, spridd , 2009 (LBr)
Storgjokölen 4 km S Flötningen (artp.), (16C 2c , [6861140, 1311515] ), kärrkomplex/sträng-flarkkärr, 1993 (Sören Uppsäll)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ), ~refl~dråg i tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
NNV om Häggesundet (16C 2i , [68622, 13423] ), ~refl~ ,kärrdråg i blandskog,rikpåverkad, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
Tranuberget, myr i öster (16C 3f , [6865770, 1325810] ), rikkärr, spridd , 2009 (LBr)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
Skurflon 2 km N Idre (artp.), (16C 3h , [6866771, 1338469] ), myrkomplex/sumpskog, 1993 (Johan Abenius)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ), 1990 (LBr & JEd)
Dammkojan, dalgång med granskog bland hyggena i norr (artp.), (16C 3j , [6866880, 1348456] ), noterad , 2017 (Anders Malmsten)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Skärbo (16C 4d , [6870080, 1318950] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ), 1988 (DABS)
Stockbäckkölen i SO (16C 4e , [6870100, 1321200] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Guttan, ca 1 km NO om Fisksillret i Guttan (artp.), (16C 4e , [6872224, 1324986] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.), (16C 4e , [6872868, 1320129] ), gransumpskog, 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, ca 600 m VSV bron över Guttan (artp.), (16C 4e , [6873166, 1320237] ), gransumpskog, 2004 (Rolf Lundqvist)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Rybäckskojan S (artp.), (16C 4j , [6871164, 1348392] ), 2013 (Jens Johannesson)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ), källa och rikmyr nedströms, spridd , 2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Storån vid Skärbäckhedarna (16C 5h , [6877010, 1335620] ), Storåns stran och strandkärr, spridd , 2019 (LBr)
Vid bron över Valan (16C 6c , [6880360, 1314690] ), åstrand och rika strandkärr, spridd , 2020 (LBr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ), åstrand, spridd , 2020 (LBr)
Foskan 1,5 km uppströms vändplanen (16C 6g , [6883370, 1333310] ), gräsmyr, spridd , 2020 (LBr)
C:a 50 m Ö om gränsstaketet vid Valan (16C 7c , [68852, 13130] ), ~refl~ ,torrmark, ,frekvens t.allm. 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Storsätern (artp.), (16C 7d , [6887458, 1317884] ), noterad , 2019 (Tomas Lundqvist)
Storsäter, längs Grövlan (artp.), (16C 7d , [6887550, 1317850] ), strandäng som slåttras, 30 plantor , 2014 (Ulla-Britt Andersson)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ), bäck med källdråg, sparsamt , 2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ), rikmyr och rik öppen myrkant, spridd , 2015 (LBr)
Storsätern, Grövlans västra strand (artp.), (16C 7d , [6889400, 1317229] ), 2014 (Måns Svensson)
Myren nedan Lövåsgården (artp.), (16C 7e , [6886663, 1321337] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Foskvallen, myrlindor 200 m N om (16C 7f , [6888500, 1329370] ), myrlindor, spridd , 2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ), rikt bäckdråg med omgivande tallhed, spridd , 2020 (LBr)
Eländesgraven vid östra reservatsgränsen (16C 7h , [6886180, 1338590] ), rikfläck i hälltallskog, riklig , 2013 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ), örtrik strand, spridd , 2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Grundagssätern vid ån (16C 7i , [6886520, 1340020] ), strand och vatten, spridd , 2020 (LBr)
200 m NO 769-tjärnen N Småsjöarna N Harundsjön (16C 7j , [6887430, 1346610] ), rikkärr på stormyr, riklig , 2008 (LBr)
Klutsjön SO (artp.), (16C 7j , [6889780, 1347224] ), 2013 (Jens Johannesson)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ), rikkärr och rik fastmarkskant, spridd , 2018 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ), ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag, ,frekvens allm. 1999 (BCa)
Töfsingdalens NP, Töfsingån omedelbart nedströms fallet, 688 m ö h (artp.), (16C 9f , [6897911, 1327905] ), fjällnära granurskog, högörtgranskog. omedelbart nedströms vattenfall om ca 4 m, på stränder och små öar i strömmen, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
Lillfjäten syd (artp.), (16D 5a , [6876529, 1352564] ), 2012 (Ulla-Britt Andersson)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
Myr 1,5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883290, 1351780] ), rikkärr, källdråg och sumpskog, riklig , 2008 (LBr)
Myr N Häggberget (16D 6b , [6884400, 1358534] ), litet rikområde i och i kanten av stormyr, spridd , 2020 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ), rikkärr, spridd , 2009 (LBr)
Fjätsjöriet (artp.), (17C 0i , [6902555, 1342555] ), kalfjäll, 1994 (Staffan Åström)
Ruta 17C0i (artp.), (17C 0i , [6902555, 1342555] ), kalfjäll, noterad , 1994 (Thomas Rafstedt)

Dalarnes Flora