Parthenocissus inserta    Vildvin


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GRYTNÄS

Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ), jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
STORA TUNA

Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708694, 1481414] ), ruderatmark utfyllnadsområde, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ), igenväxande gamla tippmassor i SV-slänt, ~30 m2 ,fl.grupper m.blom o.frukt , 1987 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
STORA KOPPARBERG

Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Österdalarna

GAGNEF

Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)

Dalarnes Flora