Papaver somniferum    Opievallmo


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

VIKA

Falun, Strömsbacka 1, 215 m SV (artp.), (13F 4j , [6720970, 1498039] ), jordhög, schaktmassor, 1 plantor/tuvor , 2016 (Anders Svenson)
STORA KOPPARBERG

Falun, Ingarvets gamla avfallsanläggning,v.lastkajer (13F 4h , [6720, 1489] ), schaktade tippmassor, enst. , 1987 (TLj)
N Stora Stöten, jordtipp under kraftledningen (artp.), (13F 4h , [6720387, 1489233] ), jordtipp, 2015 (Per Johansson)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Falun, Engelbrektsg.bakom polishuset (13F 4i , [67211, 14901] ), schaktplan intill utgrävningstomt, 7 ex. , 1987 (TLj)
Uvnäs (13F 6i , [673205, 149057] ), gräsmark runt gammalt växthus, 2012 (JJa & IPt)
SVÄRDSJÖ

Invid kyrkogården (13G 7b , [673677, 150606] ), trädgårdsavfallshög, fåtalig , 2008 (JWk)
Österdalarna

GAGNEF

Gagnefs Gråda (artp.), (13F 4b , [6721040, 1458100] ), 1 , 1987 (Johan Niss)
Gräv (artp.), (13F 4b , [6723551, 1459338] ), 30 , 2012 (Magnus Stenmark)
BJURSÅS

Bjursås Fotbollsplan (13F 7f , [6735803, 1479634] ), Parkeringsplats grusbelagd, 2016 (JJa)
Lisstjärn, Bjursås (13F 7g , [673690, 148164] ), trädgårdsland, 2011 (JJa)
RÄTTVIK

Lantbruksskolan (14F 0c , [67538, 14620] ), ogräs i stråsäd ( väl ngn försöksodling), enstaka , 1985 (TLj)
Gärdsjön,Årängsåns delta (14F 1d , [67588, 14686] ), på sandbankarna! ( väl uppspolade frön, men varifrån?), enstaka i blom ca 10 cm höga , 1985 (TLj)

Dalarnes Flora