Papaver rhoeas    Kornvallmo


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ), vägkant, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
GARPENBERG

Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ), ängsmark,kulturmark, 2016 (DABS)
STORA TUNA

Halvarsgårdar (12F 9f , [6698931, 1476979] ), vägkant, 2019 (SNy)
Spraxkya, väg W662 och W656 (artp.), (13F 0f , [6701479, 1476762] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Täkt (13F 0f , [6701946, 1477707] ), vägskärning nära bron trol insådd, 2020 (SNy)
Byn Täkt (13F 0f , [6701978, 1477699] ), vägslänt, 2019 (SNy)
Hede nybygge av trafikplats (13F 0g , [6703589, 1482621] ), vägslänter, 2019 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ), schakter längs ombyggnad av riksvägen, 2018 (SNy)
OK macken Bygatan (13F 1f , [6706778, 1479749] ), mot E16, 2020 (SNy)
Tjärna ängar (artp.), (13F 1f , [6708386, 1477749] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Plogstigen Tjärna ängar (13F 1f , [6708426, 1477419] ), sandig mark i vägkanter insådd, 2019 (SNy)
Mellsta (artp.), (13F 1f , [6709824, 1477084] ), vid järnvägen, 1980 (Bengt Oldhammer)
Korsgården (13F 1g , [6705208, 1481600] ), vägkanter vid nybygge av trafikplats, 2019 (SNy)
Nya rondellen Korsgården (13F 1g , [6705244, 1481708] ), vägdike, 2019 (SNy)
Alsbäcks fd skola (artp.), (13F 1g , [6706560, 1483174] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Alsbäcks skola (13F 1g , [6706571, 1483156] ), rivningstomt, 2019 (SNy & IPt)
Alsbäcks skola rivningstomt (13F 1g , [6706571, 1483156] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Alsbäck (artp.), (13F 1g , [6706719, 1483190] ), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Uvberget (13F 1h , [6707224, 1485710] ), jordhög, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ), nyanlagda gräsytor, 2020 (SNy)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712293, 1484775] ), kulturmarker, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Rottnebyskogen, Falun (artp.), (13F 3j , [6719800, 1495240] ), noterad , 2015 (Glenn Costello)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, 1 plantor/tuvor , 2019 (Olof Hedgren)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, 1 plantor/tuvor , 2020 (Olof Hedgren)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6713150, 1462290] ), nedlagt grustag , slänt i återfyllnadsjord, 5 ex. , 2007 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
BJURSÅS

Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ), grusupplag, 2014 (JJa)
LEKSAND

Styrsjöbo (13F 6a , [6731844, 1454629] ), gammal byväg, 2020 (Kicki Marcus)
Vargnäs (13F 7b , [6737990, 1458000] ), kvarstående på gammal tomtmark, >10 ex. , 2007 (IPt)
ORSA

Lisselhedsvägen (artp.), (14E 4h , [6774639, 1435509] ), 20 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Lisshed (artp.), (14E 4h , [6774754, 1435529] ), ruderatmark, jordhög, tippområde, 2008 (Bengt Oldhammer)
Orsa hamnen (artp.), (14E 5h , [6778445, 1435538] ), 2 , 2018 (Bengt Oldhammer)
MORA

Morastrand -Saxnäs (artp.), (14E 3g , [6765707, 1431675] ), 1 plantor/tuvor , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Färnäs , Syd i byn (14E 3h , [6765700, 1437070] ), jordhögar, 2011 (SJo)
Västerdalarna

NÅS

Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ), ängsmark, 2015 (IPt)
JÄRNA

Lilla Bantjärn (artp.), (13E 3e , [6716080, 1421472] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Öje kapell (artp.), (13D 9i , [6745267, 1394091] ), noterad , 2019 (Crister Albinsson)

Dalarnes Flora