Papaver rhoeas    Kornvallmo


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GARPENBERG

Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ), ängsmark,kulturmark, 2016 (DABS)
STORA TUNA

Mellsta (artp.), (13F 1f , [6709824, 1477084] ), vid järnvägen, 1980 (Bengt Oldhammer)
STORA KOPPARBERG

Rottnebyskogen, Falun (artp.), (13F 3j , [6719800, 1495240] ), noterad , 2015 (Glenn Costello)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [671315, 146229] ), nedlagt grustag , slänt i återfyllnadsjord, 5 ex. , 2007 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
BJURSÅS

Rexbo (13F 7f , [673616, 147772] ), grusupplag, 2014 (JJa)
LEKSAND

Vargnäs (13F 7b , [673799, 145800] ), kvarstående på gammal tomtmark, >10 ex. , 2007 (IPt)
ORSA

Lisshed (artp.), (14E 4h , [6774754, 1435529] ), ruderatmark, jordhög, tippområde, 2008 (Bengt Oldhammer)
MORA

Färnäs , Syd i byn (14E 3h , [676570, 143707] ), jordhögar, 2011 (SJo)
Västerdalarna

NÅS

Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ), ängsmark, 2015 (IPt)

Dalarnes Flora